Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Sociálne a zdravotné poistenie - tabuľka odvodov od 1.7.2007

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Sociálne a zdravotné poistenie - tabuľka odvodov od 1.7.2007

Autor Jozef Mihál   20.07.07
Údaje v tabuľke platia v období od 1.7.2007 do 30.9.2007.


Poistenie ZamestnanecZamestnávateľ SZČO Dobrovoľne poistená osoba*
VZ_min. VZ_max.Nemocenské 1,4% 1,4% 4,4% 4,4% 7600 28142 Starobné 4.0% 14,0% 18,0% 18,0% 7600 56283 Invalidné 3,0% 3,0% 6,0% 6,0% 7600 56283 Úrazové neplatí 0,8% neplatí neplatí 7600 neobm. Garančné neplatí 0,25% neplatí neplatí 7600 28142 Nezamestnanosť 1,0% 1,0% neplatí 2,0% 7600 56283 Rezervný fond neplatí 4,75% 4,75% 4,75% 7600 56283 Zdravotné 4,0% 10,0% 14%14% 7600 51822 Zdravotné ZPS 2,0% 5% 7% 7% 3800 51822

* V prípade zdravotného poistenia ide o dobrovoľne nezamestnanú osobu (samoplatiteľa) - v takom prípade je minimálny VZ 4936 Sk.

Jednotlivé sumy poistného sa vždy zaokrúhľujú na celé Sk nahor.

Poznámka: Ak sa Vám tabuľka nezobrazuje správne, kliknite tu:

http://mihal.blog.sme.sk/c/104737/Ta...od-172007.html


Poznámky k výnimkám pri platení poistného

Povinné nemocenské poistenie zamestnanca a SZČO sa nevzťahuje na osobu, ktorej bol priznaný:
- starobný dôchodok,
- predčasný starobný dôchodok alebo
- invalidný dôchodok pri poklese vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%.

Tieto osoby môžu byť ak chcú, dobrovoľne nemocensky poistené.

Povinné poistenie v nezamestnanosti zamestnanca sa nevzťahuje na:
- zamestnanca podľa osobitného predpisu (napr. podľa zákona č.312/2001 Z.z. o štátnej službe, č.154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, č.315/2001 Z.z. o hasičskom a záchrannom zbore),
- väzňa,
- osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok,
- osobu ktorej bol priznaný predčasný starobný dôchodok
- osobu ktorej bol priznaný invalidný dôchodok pri poklese vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%.

Poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec:
- ktorý je dôchodkovo poistený po dovŕšení dôchodkového veku,
- ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok,
- ktorý má priznaný invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
- podľa § 277 ods.4 zákona ani poistenec, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, ak nárok na jeho výplatu trvá aj po 31. decembri 2003.

Poistné na invalidné poistenie neplatí ani zamestnávateľ za uvedených zamestnancov.

Minimálny vymeriavací základ na sociálne poistenie je od 1.10.2006 do 30.9.2007 suma 7600 Sk s výnimkami:
- 5700 Sk, ak ide o zamestnanca, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %, a o mladistvého zamestnanca staršieho ako 16 rokov,
- 3800 Sk, ak ide o zamestnanca, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ak ide o zamestnanca mladšieho ako 18 rokov, ktorý je invalidný, a ak ide o zamestnanca mladšieho ako 16 rokov,
- suma príjmu zodpovedajúca kratšiemu pracovnému času zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas,
- suma náhrady mzdy poskytnutá z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa,
- suma pracovnej odmeny fyzickej osoby vo výkone väzby a fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce,
- minimálny vymeriavací základ nie je určený v prípade garančného a úrazového poistenia zamestnanca na dohodu.

Alikvótne krátenie najnižšej a najvyššej možnej sumy vymeriavacieho základu v sociálnom poistení - ak poistenie trvalo len časť kalendárneho mesiaca, najnižšia a najvyššia možná suma VZ sa upraví tak, že VZ pripadajúci na jeden kalendárny deň sa vynásobí počtom kalendárnych dní poistenia. Alikvótne krátenie sa netýka maximálneho VZ zamestnávateľa na garančné poistenie a do rezervného fondu a ďalej sa netýka maximálneho VZ v prípade rezervného fondu SZČO.

Polovičné sadzby na zdravotné poistenie majú:
osoby poberajúce invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok priznaný podľa predpisov účinných do 31.12.2003, čiže osoby, ktorým ešte nebola prehodnotená invalidita podľa nového zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení,
osoby, ktorým bola prehodnotená invalidita podľa zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a v zmysle § 71 zákona o sociálnom poistení sú osoby s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% a poberajú invalidný dôchodok priznaný podľa zákona č.461/2003 Z.z.,
osoby, ktorým bola prehodnotená invalidita podľa zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a v zmysle § 71 zákona o sociálnom poistení sú osoby s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20% ale najviac o 40% (čiže po prehodnotení nepoberajú invalidný dôchodok ale pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť majú najmenej 20%),
osoby ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP, vydaného úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (miera ich funkčného postihnutia je 50% a viac).

Minimálny vymeriavací základ zamestnanca v zdravotnom poistení je daný väzbou na zákon o minimálnej mzde (od 1.1.2007 až do 31.12.2007 sa používajú sumy minimálnej mzdy platné k 1.1.2007).

Minimálny vymeriavací základ SZČO na zdravotné poistenie je od 1.1.2007 do 31.12.2007 suma 7600 Sk. Minimálny preddavok je suma 1064 Sk, pri sadzbe 7% suma 532 Sk. Ak SZČO je súčasne zamestnancom, študentom, starobným alebo invalidným dôchodcom, minimálny základ pre platenie preddavkov pre neho nie je stanovený a môže platiť preddavok nižší ako sumy uvedené v predošlej vete (a ak preddavok vychádza menej ako 100 Sk, neplatí ho vôbec).

Minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa na zdravotné poistenie je od 1.1.2007 do 31.12.2007 v zásade suma 4936 Sk. Minimálny preddavok je v zásade suma 692 Sk, pri sadzbe 7% v zásade suma 346 Sk.

Alikvótne krátenie najnižšej možnej sumy vymeriavacieho základu v zdravotnom poistení zamestnanca - ak sa poistné platí len za časť kalendárneho mesiaca, najnižšia možná suma VZ sa upraví tak, že VZ pripadajúci na jeden pracovný deň sa vynásobí počtom pracovných dní, za ktoré sa platí poistné.

Najvyššia možná suma vymeriavacieho základu v zdravotnom poistení sa za žiadnych okolností nekráti.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

0
ľudí to zaujíma
mňa tiež
Komentár od PRIVATEX-AGRO 31.07.07 13:41
#1  
Môžete mi prosím poradiť? Mám riaditeľku, ktorá má priznaný predčasný starob.dôchodok. Môžete ma utvrdiť v nasledovnom?: platí 4% na zdravotné poistenie a 4% na starobné poistenie, iné odvody neplatí vôbec? Nový max.VZ na starobné poistenie je 56283?, koľko bolo predtým?
Komentár od Marta Tatárová 13.08.07 12:50
#2  
pani raditeľka má predčasný starobný dôchodok a nie invalidný. Predtým max. VZ bol 51.822,-
Riešenie od Jozef Mihál 13.08.07 13:03
#3  
Citát Pôvodca textu príspevku: PRIVATEX-AGRO Pozri príspevok
Mám riaditeľku, ktorá má priznaný predčasný starob.dôchodok. Môžete ma utvrdiť v nasledovnom?: platí 4% na zdravotné poistenie a 4% na starobné poistenie, iné odvody neplatí vôbec? Nový max.VZ na starobné poistenie je 56283?, koľko bolo predtým?
Max.VZ na starobné poistenie bol v období od 1.7.2006 do 30.6.2007 suma 51822 Sk. V období od 1.7.2007 do 30.6.2008 je to suma 56283 Sk.

Zamestnanec, ktorý má priznaný predčasný starobný dôchodok, platí do SP len starobné poistenie a platí preddavky na zdravotné poistenie.
Komentár od majar 16.08.07 08:42
#4  
Dobrý deň, v uvedenom texte od p. Mihála som sa dočítala, že:..."Alikvótne krátenie sa netýka maximálneho VZ zamestnávateľa na garančné poistenie a do rezervného fondu a ďalej sa netýka maximálneho VZ v prípade rezervného fondu SZČO."
Predpokladám, že odvôdnenie tohoto tvrdenia má korene v § 138 ods.17. Ale keď si prečítam ďalej § 140 ods.6, zdá sa mi, že aj vymeriavací základ pre tieto poistenia by sa mal alikvotizovať.
Komentár od Laura1 27.11.07 19:53
#5  
Som poberateľka invalidného dôchodku, pokles vykonávať zárobkovú činnosť 45%. Ako SZČO v roku od júla 2006 do júna 2007 som mala platiť odvody z minm.VZ. V Sociálnej poisťovni som mala predpis za júl-sept.2288,- Sk /VZ 6.900,-/, od okt. 2006 sumu: 2.520,- Sk/ z VZ 7.600,-Sk/.
Po prečítaní článku nie som si istá - mám dojem, že som mala platiť odvody z VZ 5.700,-, t.j. len 1.890,- Sk a nie 2520,-.resp. pred okt. 2006 ešte menej.
Mohli by ste mi to objasniť?....../totižo mám tam ešte nejaké dlžoby/
Ďakujem
Laura
Naposledy upravil Laura1 : 27.11.07 at 20:16.
Komentár od rrrrr 11.02.08 07:10
#6  
Zamestananec mi vo vyhlaseni na dan vyhlasil,ze je poberatelom starobneho dochodku. Mozem na zaklade tohto mu zastavit odvody,ktore nie sme povinny platit alebo je potrebne rozhodnutie zo SP?
Dakujem
Riešenie od Jozef Mihál 12.02.08 22:20
#7  
Zákon o sociálnom poistení nestanovuje spôsob, ako má zamestnanec preukazovať zamestnávateľovi, že je poberateľom starobného dôchodku. V uvedenom prípade odporúčam požiadať zamestnanca, aby vám predložil výmer o priznaní dôchodku, aby ste správne presne odo dňa ku ktorému bol dôchodok priznaný, vystornovali už zaplatené poistné - zaplatené nad rámec zákona.
Komentár od stupicka 28.04.08 06:40
#8  
čerpanie neplateného voľna a odvody
pracovníčka si požiadala o 10 dní neplateného voľna, aké odvody musí doplatiť?
Komentár od medved 07.06.08 21:13
#9  
Prosila by som o radu . Máme zamestnankyňu, ktorá je inv.dôchodkyňa- pokles schopnosti 50%. Ttým pádom jej patrilo zníženie ZP. Čo v tom prípade, keď v mesiaci máj dosiahla dôchodkový vek a požiadala o riadny starobný dôchodok. Bude jej naďalej patriť znížená sadzba ZP ? Ďakujem.
Komentár od ondrejvla 07.06.08 22:04
#10  
Áno patrí jej znížená sadzba odvodov pre ZP, aj keď bude starobná dôchodkyňa a samozrejme zamestnanec.
Riešenie od Jozef Mihál 07.06.08 22:44
#11  
Pripájam súhlas.
Komentár od zvolen 12.06.08 05:43
#12  
Prosím o radu :
Som poberateľ starovného dôchodku celý rok 2007. Bol som súčasne aj zamestnaný a zamestnanie som ukončil 19.10.2007. Môj príjem bol v mesiaci oktober 65.159,- Sk /boli tam vyplatené náhrady za celkovú nevyčerpanäú dovolenu/ a celkový príjem za rok 2007 bol 337.022,- Sk.Ako si mám urobiť ročné zúčtovanie ZP, má to byť tlačivo typu A ? Aké príjmy uviesť ?
Ďakujem
Riešenie od Jozef Mihál 12.06.08 07:19
#13  
RZZP vykonať musíte a to sám, keďže zamestnanie ste ukončili. Tlačivo A. Od bývalého zamestnávateľa si vyžiadajte doklad o výške príjmu, kópiu treba priložiť k tlačivu A.

Do r.33 v tlačive uvediete sumu príjmov tak, ako to bude v doklade o príjmoch. Bude to súčet príjmov dosiahnutých v zamestnaní takých, že sa započítavajú do VZ zamestnanca podľa § 13 ods. 1 až 3 zákona č.580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, teda vrátane náhrady za nevyčerpanú dovolenku.

Svoje prípadné ďalšie otázky k RZZP zadávajte do témy:

http://www.porada.sk/t83389-rzzp-200...uctovaniu.html