Zavrieť

Porady

Faktúra za nájom s DPH alebo nie?

Chcela by som sa spýtať, okrem kamiónovej prepravy naša firma ma vo výpise z obchodného registra uvedenú činnosť :sprostredkovanie predaja, prenájom a kúpa nehnuteľností. Samozrejme sme platcami DPH. Dali sme do prenájmu byt na súkromné účely cudzincovi, ktorý tu študuje. Aj ked v zmluve je zahrnutý spôsob platby v hotovosti a aj bezhotovoste, chcela by som vedieť či vystavené faktúry majú byť účtované s DPH. Ďakujem!
Usporiadat
Johanka Johanka

Johanka je offline (nepripojený) Johanka

Spôsob platby nemá nič s tým, či prenájom nehnuteľnosti podlieha DPH alebo nie.
Prenájom nehnuteľnosti je od dane oslobodený (§38 Zákona o DPH)- predpokladám, že nájomca (zahr. študent) nie je platiteľ DPH podľa slovenského zákona ...
Zároveň pripomínam povinnosť používania koeficientu pri odpočte DPH z "nákupov" súvisiacich s týmto oslobodeným plnením.
0 0
SAnn SAnn

SAnn je offline (nepripojený) SAnn

Ďakujem :-)
0 0
Muška Muška

Muška je offline (nepripojený) Muška

FO - kvartálny platiteľ DPH prenajal od 15.2.2008 nehnuteľnosť /doteraz tam mal svoju kanceláriu/ nájomcovi, ktorý je platiteľom DPH v ČR.
Od 1.4.2008 bude nájomca platiteľom DPH aj v SR.

Predpokladám, že za február a marec 2008 vystavím faktúru bez DPH??
Ak áno - musím niečo urobiť s techn zhodnotením z roku 2007, keďže nájomné bez DPH bude len 2 mesiace.

Kedy musím zaslať na DU list o odsúhlasenie koeficientu ?
0 0
b.breza b.breza

b.breza je offline (nepripojený) b.breza

cit.: "Dali sme do prenájmu byt na súkromné účely cudzincovi, ktorý tu študuje"
§ 38 ods. 3 zák. Oslobodený od dane je nájom nehnuteľnosti s výnimkou a) nájmu v ubytovacích zariadeniach (ubytovacie služby).
§ 38 ods. 4 - na účely ods. 3 sa ubytovacícm zariadením rozumie ... chata, kemping a ubytovanie v súkromí.
Ubytovanie v byte nie je ubytovanie v súkromí ?
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

Muška Pozri príspevok
FO - kvartálny platiteľ DPH prenajal od 15.2.2008 nehnuteľnosť /doteraz tam mal svoju kanceláriu/ nájomcovi, ktorý je platiteľom DPH v ČR.
Od 1.4.2008 bude nájomca platiteľom DPH aj v SR.

Predpokladám, že za február a marec 2008 vystavím faktúru bez DPH??
Ak áno - musím niečo urobiť s techn zhodnotením z roku 2007, keďže nájomné bez DPH bude len 2 mesiace.

Kedy musím zaslať na DU list o odsúhlasenie koeficientu ?
Konkrétne taký prípad som nemala, ale možno by som postupovala takto:
§ 50
Pomerné odpočítanie dane
(3) V jednotlivých zdaňovacích obdobiach v priebehu kalendárneho roka platiteľ použije koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka. Ak nemožno použiť koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka, určí platiteľ koeficient na príslušný kalendárny rok odhadom podľa charakteru svojej činnosti so súhlasom správcu dane.
Skus si odhadnúť, čo Ti urobí toto oslobodené zd. plnenie v porovnaní k celkovým zdaniteľným plneniam a odhadni koeficient, ktorý si odsúhlasiš so spravcom. Ide o to, aby si mala koeficient dovtedy, kým budeš počitať dph za 1.Q.

§ 54
Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku
5) Úpravu odpočítanej dane platiteľ vykoná v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom zmenil účel použitia investičného majetku. Platiteľ postupuje pri úprave odpočítanej dane podľa prílohy č. 1. Na účely výpočtu úpravy dane odpočítanej pri investičnom majetku sa daň, ktorú platiteľ nemôže odpočítať, považuje za odpočítanie dane vo výške 0.

(6) Úpravu odpočítanej dane platiteľ nevykoná, ak absolútna hodnota vyjadrujúca zmenu účelu použitia investičného majetku predstavuje 0, 10 a menej; hodnota vyjadrujúca zmenu účelu použitia investičného majetku je rozdiel čísla A a čísla B podľa prílohy č. 1.

Keďže úprava sa robí až v poslednom zdanovacom období, vtedy už budeš mať prepočítaný
ročný skutočný koeficient. Môže sa Ti stať, že koef. bude výšší ako 0,9 a nebudeš musieť robiť žíadnú úpravu. /je to dosť pravdepodobné , ak osl. zd. plnenie máš iba 1,5 mesiaca, samozrejme záleží od obratu v iných činnostiach/.
1 0
Muška Muška

Muška je offline (nepripojený) Muška

ďakujem za odpoveď
Chcela som vedieť či dobre hovorím, keď hovorím, že Českej firme aj keď je platiteľ DPH /ale v ČR/, tak nájom faktúrujem bez DPH.

A dokedy som povinná zaslať na DU list o koeficiente?
0 0
Orsz Orsz

Orsz je offline (nepripojený) Orsz

Muška Pozri príspevok
ďakujem za odpoveď
Chcela som vedieť či dobre hovorím, keď hovorím, že Českej firme aj keď je platiteľ DPH /ale v ČR/, tak nájom faktúrujem bez DPH.

A dokedy som povinná zaslať na DU list o koeficiente?
Muška, s technickým zhodnotením z roku 2007 nebudeš robiť v januári a vo februári nič. Robiť budeš iba vtedy ak budeš mať TZ uskutočnené práve v tých mesiacoch, kedy fakturuješ oslobodené plnenie. No zamyslime sa, či v tomto prípade musí ísť o oslobodené plnenie, keďže nájomca je platiteľom DPH, i keď vo svojom členskom štáte. Raz má štatút platiteľa DPH. A v tom prípade sa môžeš rozhodnúť. Ak sa rozhodneš tie prvé dva mesaice urobiť oslobodenie - napíš oznámenie na DU o začatí používania koeficientu, a napíš ho v približnej výške - mali by ti ho schváliť, resp. stačí aj len oznámiť......čas máš v pohode, táto vec sankcionovaná nie je. Ja sama som si teraz vybavovala toto v jednej firme, a prvý krát som ho použila za december, a oznámenie som doniesla koncom februára, lebo som sa rozprávala s jednou známou s kontroly DU.
0 0
Muška Muška

Muška je offline (nepripojený) Muška

Erika,
ale on nie je slovenský platiteľ DPH, tak si myslím, že na neho musím pozerať vlastne ako na "neplatiteľa".

Koeficient za tie dva mesiace by mi vyšiel 0,9907, takže 1, to by bolo v pohode - len som myslela či som ho už nemala zahlásiť na DU.

No...a fčul...babo raď
0 0
Orsz Orsz

Orsz je offline (nepripojený) Orsz

Muška Pozri príspevok
Erika,
ale on nie je slovenský platiteľ DPH, tak si myslím, že na neho musím pozerať vlastne ako na "neplatiteľa".

Koeficient za tie dva mesiace by mi vyšiel 0,9907, takže 1, to by bolo v pohode - len som myslela či som ho už nemala zahlásiť na DU.

No...a fčul...babo raď
Veď Ti to vystvetlujem - že je platiteľom, ale vo svojom členskom štáte - takže musíš naňho pozerať ako na platiteľa. §38 nie je len o slovenských platiteľoch DPH - nehovorí len o dodaní a nájme nehnuteľnosti v tuzemsku.
Na nahlásenie máš čas.
0 0
Muška Muška

Muška je offline (nepripojený) Muška

Erika,
len si myslím, že musí byť platiteľom DPH podľa slovenského zákona, ak nie je , tak.....

Keby som mohla vyfaktúrovať to nájomné s DPH, tak potom by som už neriešila koeficient.

Ale stále si myslím, že mu nájom musím dať bez DPH.
0 0
Muška Muška

Muška je offline (nepripojený) Muška

Orsz Pozri príspevok
Na nahlásenie máš čas.
Erika, ...toto neviem nikde nájsť.....či sa to nahlási, keď uzavrie zmluvu....alebo keď začne faktúrovať bez DPH, alebo na konci kvartálu, alebo.????
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

Muška Pozri príspevok
Erika,
len si myslím, že musí byť platiteľom DPH podľa slovenského zákona, ak nie je , tak.....

Keby som mohla vyfaktúrovať to nájomné s DPH, tak potom by som už neriešila koeficient.

Ale stále si myslím, že mu nájom musím dať bez DPH.
Chcem podporiť Tvoje myslenie následovným:

Ak poskytujeme službu podľa § 15,2, miestom zd.plnenia je tuzemsko.

Prenájom nehnuteľnosti je oslobodený od Dph podľa § 38,odst.3.

Platiteľ, ktorý prenajíma nehnuteľnosť alebo jej časť inému platiteľovi, sa môže rozhodnúť, že nájom nebude oslobodený od dane. - § 38, odst. 5

Platiteľ v tomto prípade sa rozumie platiteľ podľa
zákona o Dph (222/2004) definovaný v § 4,odst.5

(5) Daňový úrad je povinný zdaniteľnú osobu podľa odsekov 1 až 4 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane (ďalej len platiteľ ); tento deň nesmie byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti o registráciu pre daň.

Ak prenajímam odberateľovi ktorý je platiteľom DPH v ČR, podľa nášho zákona ho beriem ako odberateľa identifikovaného pre daň v inom čl. štáte.

Z toho mi vychádza záver, že si nemôžeš vybrať, či budeš fakturovať s Dph alebo to bude oslobodené. V tomto prípade bude nájom oslobodený.

Ako som písala v príspevku č. 6 nemusí to mať pre Vás veľký dopad.
Čo sa týka koeficientu , nemám vedomosť dokedy je termín, je to len spomenuté v § 50, že platiteľ si urči koeficient odhadom so súhlasom správcu dane.
0 0
Johanka Johanka

Johanka je offline (nepripojený) Johanka

K nájomcovi :
§4 ods.5 Zákona o DPH
(5) Daňový úrad je povinný zdaniteľnú osobu podľa odsekov 1 až 4 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane (ďalej len platiteľ ); tento deň nesmie byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti o registráciu pre daň.

Legislatívna skratka "platiteľ", ktorá je následne používaná v celom zákone, platí pre osoby registrované podľa slovenského zákona o DPH.

V §§, kde sa nemyslí platiteľ podľa nášho zákona, t.j. registrovaný v SR, je uvedené napr. odberateľ, ktorý je identifikovaný pre daň v inom členskom štáte .
0 0
Johanka Johanka

Johanka je offline (nepripojený) Johanka

..... a to som neopisovala .
0 0
Muška Muška

Muška je offline (nepripojený) Muška

Johanka,

veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Takže predsa len musí ten môj klient prenajímať tomuto nájomcovi bez DPH, a ja len budem dúfať, že ten český nájomca si tú registráciu DPH v SR vybaví od 1.4.......lebo ma určite švacne. To už bude koeficient určite menší ako 1.
Naposledy upravil Muška : 11.03.08 at 17:58
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

Johanka Pozri príspevok
..... a to som neopisovala .
Ak si nemyslím, že si opisovala , (ty, to nepotrebuješ - opisovať),
tak to beriem ako podporu môjho príspevku, čo ma teší.
0 0
Muška Muška

Muška je offline (nepripojený) Muška

Azla,

ďakujem za odpoveď

...ste ma s Johankou nepotešili
0 0
Orsz Orsz

Orsz je offline (nepripojený) Orsz

Muška Pozri príspevok
Erika, ...toto neviem nikde nájsť.....či sa to nahlási, keď uzavrie zmluvu....alebo keď začne faktúrovať bez DPH, alebo na konci kvartálu, alebo.????
Keď som si bola zisťovať na daňovom dokedy treba oznámiť DU používanie koeficientu, povedali mi, že vtedy ako ho začnem používať, teda vyfakturujem oslobodené plnenie. Povedali mi aj, že pokuta by za to nemala byť, ak ho podáš neskôr (jedine ak by to tam niekomu moc vadilo .....možno).
Muška, inak som rada, že Ti pomohli podporiť tvoje uvažovanie, aspoň vieš že si šikovná ( ja už tu mám niekoľko nezodpovedaných otázok, čo mi nikto nevie odpovedať.........asi sú veľmi zložité).
0 0
monikad monikad

monikad je offline (nepripojený) monikad

Ahojte aj ja by som sa chcela spytat na nasledujucu vec:

FO - nepodnikatel prenajima nehnutelnost - kancelariu s.r.o. (najomne bez DPH)

Dana s.r.o. dalej (so suhlasom majitela nehnutelnosti) prenajima tuto kancelariu dalsim 3 firmam, pricom 2 su platcom DPH a jeden SZCO nie je platcom DPH.
Prosim Vas poradte, ktory sposob je spravny.

1, s.r.o. (prenajimatel) bude vsetkym prenajimat kancelariu bez DPH (kedze ona ako najomca plati majitelovi najomne bez DPH) a taktiez sa podla zakona o DPH moze rozhodnut, ci bude prenajimat s alebo bez DPH.

2. s.r.o. (prenajimatel) bude platcom DPH prenajimat s DPH a tomu jednemu neplatcovi bez DPH, pricom na konci roka prepocitat koeficientom.

3. s.r.o. (prenajimatel) bude vsetkym prenajimat s DPH.

A este podotazka k bodu 1, (ak by ste mi ho nahodou odobrili), s.r.o. prenajimatel si uplatnuje odpocet DPH z faktur za pevnu linku, ak by vsetkym prenajimala bez DPH, ma si tu DPH za pevnu linku uplatnovat alebo nie? Pripadne opat koeficient? A taktiez jeden z najomcov (platca DPH) plati fa za internet v danej kancelarii. Moze si uplatnit odpocet DPH?

Velmi by ste mi pomohli, keby sa na to niekto pozrel.. Pravdupovediac cely rok 2007 sme pouzivali sposob 3. Ale chcela by som, aby v tomto roku to uz islo bez chyb.

Dakujem.
Naposledy upravil monikad : 21.04.08 at 11:10
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

V tejto situácii si môžete vybrať spôsob 1. alebo spôsob 2.

Spôsob 3 nemôžte použiť, lebo ste prenajímali aj neplatiteľovi.(bolo to nesprávne aj sa nájom predražil o Dph, ktorú si neplatiteľ nemohol odpočítať.)

§ 38
Dodanie a nájom nehnuteľnosti
(5) Platiteľ, ktorý prenajíma nehnuteľnosť alebo jej časť inému platiteľovi, sa môže rozhodnúť, že nájom nebude oslobodený od dane.

Vo Vašom prípade by som skôr uprednostnila spôsob 2. pred spôsobom 1.
(oslobodený nájom, by bol iba pre neplatcu).

Ak by Ste vynakladali nejaké náklady napr. na údržbu budovy

pri uplatnení spôsobu 1. by Ste nemali vôbec nárok na odpočet
pri uplatnení spôsobu 2. by Ste Dph na vstupe "iba" krátili koeficientom. (čo je menší dopad na odpočet dane)
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať