Zavrieť

Porady

este raz strata

anka anka

anka je offline (nepripojený) anka

Ako to je s uplatnenim straty v takom prípade
rok 2001 strata -2.416.001
rok 2002 zisk 46.000 (neuplatnili sme si odpocet straty)
rok 2003 strata -1.016.844
rok 2004 zisk 1.400.000
Mozem si odpocitat 1/5 straty z roku 2001 483.200(najviac vsak do zakl.dane 150.000)
A stratu z roku 2003 mozem odpocitat celu na zaklade noveho znenia zakona?

Potom by dan.priznanie bolo taketo
zaklad dane 1.400.000
strata r 2003 -1.016.844
strata r 2001 -383.156

Alebo sa srata roku 2003 nemoze odpocitat? Prosim poradte
Usporiadat
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

2.416.001,- Sk : 5 rokov = 483.200,20 = 483.200,-SK

rok 2004 je v tomto prípade tretím rokom odpočtu tejto straty.

Základ dane roku 2004 =
1.400.000,- SK mínus strata roku 2001 -483.200,- mínus strata roku 2003 - 916.800,- SK

zo straty r 2003 ti zostane neuplatnené 1.016.844,- - 916.800,- SK = 100.044,- Skako prvú si uplatni starú stratu a potom novú
0 0
anka anka

anka je offline (nepripojený) anka

Ale rok 2004 je tretim rokom umorovania straty z roku 2001 a preto by sa mala dat umorit iba nad zaklad dane 150.000.- nie?
0 0
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

ale však ty máš základ dane 1,400.000,- Sk, či nie ??

a kto povedal, že musíš stratu z roku 2003 uplatniť ako prvú ?
0 0
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

v daňovom priznaní máš aj tak ako prvú napísanú stratu podľa starého zákona a potom máš stratu podľa nového zákona.

takže napíšeš

ZD 1,400.000,-Sk
1/5 straty z roku 2001 = - 483.200,- Sk
časť straty z roku 2003 = - 916.800,- Sk

ZD = 0
0 0
anka anka

anka je offline (nepripojený) anka

No nie som si ista, ci by tam nemala byt dodrzana ta podmienka nad 150000, aby mi to DU potom nedodanil, a s odpoctom roku 2003 nie je ziadny problem? Mozem kludne celu stratu odpocitat?
0 0
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

ale anka, veď ty tu podmienku dodržíš. Veď keď odrátaš
od ZD 1,400.000,- Sk stratu z roku 2001 zostane ti ZD 916.800,- Sk

Myslím si, že 916.800,- je nad 150.000,- Sk

a v druhom kroku odpočítaš stratu z roku 2003 a tu to môžeš odpočítať celú, lebo tu nie je žiadna podmienka.

Neboj určite to takto je.
0 0
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

v zákone nemáš napísané, ti musí zostať ZD po odpočítaní všetkých strát !!

ale len po odpočítaní starých strát, na ktoré sa táto podmienka vzťahujeak by si ty chcela nechať ZD po odpočítaní oboch strát tých 150.000,- Sk, to by potom znamenalo, že tá podmienka sa vzťahuje aj na odpočet tej druhej straty. A to je zle.
Naposledy upravil Katarína STR : 09.03.05 at 11:44
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

Poraďte mi prosím, ktorú "stratovú" tabuľku mám použiť pri vypĺňaní DP PO (D1 alebo D2), keď uplatňujem postupne jedinú stratu z r.2001?
0 0
dom dom

dom je offline (nepripojený) dom

Paula
Poraďte mi prosím, ktorú "stratovú" tabuľku mám použiť pri vypĺňaní DP PO (D1 alebo D2), keď uplatňujem postupne jedinú stratu z r.2001?
Keď ste začala odpočítavať stratu z roku 2001 už v roku 2002 t.j. podľa starého zákona 366/1999 vypisujete D1, v roku 2002 1/5, v roku 2003 1/5, teraz v roku 2004 tiež 1/5, v treťom až v piatom roku musí byť základ nad
150 ooo,. Tu platí aj povinnosť stratu preinvestovať. Pri odpočte straty v zdaňovacom období roku 2001 v podanom daňovom priznaní k 31.3.2002 je povinnosť preinvestovania sumy , ktorá sa rovná odpočítanej strate do konca roka 2004. Ak pomerná čast straty nebola preinvestovaná, je pripoč. položkou na r. 180 priznania.
Časť D2 sa používa, keď sa postupuje podľa nového zákona 595/2003, t.j. keby ste strat za rok 2001 1x umorovala až teraz, za rok 2003 v tomto daň. priznaní.
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

dom, ďakujem za reakciu a vysvetlenie... ale nehanbím sa priznať, že mi je nejasných tých 150.000 v 3.roku. Môj konktérny prípad:
strata r.2001 = 38.832,-
r. 2002 ZD = 13.576,- umorené: 7.766,-
r. 2003 ZD = 8.538,- umorené: 7.766,-
r. 2004 ZD = 23.917,-....... keďže nemám teraz (v 3.roku) nad 150.000,-, nemôžem nič umoriť?
0 0
dom dom

dom je offline (nepripojený) dom

Paula
dom, ďakujem za reakciu a vysvetlenie... ale nehanbím sa priznať, že mi je nejasných tých 150.000 v 3.roku. Môj konktérny prípad:
strata r.2001 = 38.832,-
r. 2002 ZD = 13.576,- umorené: 7.766,-
r. 2003 ZD = 8.538,- umorené: 7.766,-
r. 2004 ZD = 23.917,-....... keďže nemám teraz (v 3.roku) nad 150.000,-, nemôžem nič umoriť?
Podľa mňa v 3. roku sa nemôže umoriť nič, lebo základ dane nebol nad 150 000,. V priznaní sa v treťom až piatok roku odpočtu uvedie na riadku 5 suma základu dane prevyšujúca 150 000,- podľa podmienok par. 34 odst. 2 zákona 366/1999,nemám po ruke starý zákon, nemôžem to overiť, bolo by dobre keby vyjadril ešte niekto svoj názor.
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

Veru, pripadá mi to nespravodlivé, nemôcť stratu rozobrať poctivo 5 rokov po sebe.
0 0
darinasv darinasv

darinasv je offline (nepripojený) darinasv

Anka ale uvádza, že stratu z roku 2001 ešte nezačali umorovať. Platí toto aj vtedy? Ak podľa starého zákona nezačali umorovať stratu, umoruje sa podľa nového, nie????Katarína STR
2.416.001,- Sk : 5 rokov = 483.200,20 = 483.200,-SK

rok 2004 je v tomto prípade tretím rokom odpočtu tejto straty.

Základ dane roku 2004 =
1.400.000,- SK mínus strata roku 2001 -483.200,- mínus strata roku 2003 - 916.800,- SK

zo straty r 2003 ti zostane neuplatnené 1.016.844,- - 916.800,- SK = 100.044,- Skako prvú si uplatni starú stratu a potom novú
0 0
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

darinasv
Anka ale uvádza, že stratu z roku 2001 ešte nezačali umorovať. Platí toto aj vtedy? Ak podľa starého zákona nezačali umorovať stratu, umoruje sa podľa nového, nie????

Ale to je ich problém, že nezačali umorovať. V zákone sa jasne hovorí, že ak niekto už ZAČAL umorovať stratu, alebo MOHOL umorovať stratu z minulých rokov, pokračuje v jej odpočte podľa starého zákona.

A ona predsa mohla.

Takže musí ísť podľa starého zákona.
0 0
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

Anka uplatňuje stratu z roku 2001 podľa starého zákona a stratu z roku 2003 už podľa nového zákona.

Ale to ona vie, len chcela vedieť či musí dodržať základ dane 150.000,- Sk pri odpočte oboch strát.
A to nemusí, keď odpočíta stratu z roku 2001, zostane jej predsa základ dane oveľa vyšší ako je 150.000,- a apotom môže odpočítať novú stratu a tu už nemusí zostať základ dane žiadný.
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

Katka, prosím pozri na môj prípad... ako písal dom, ak som nepreinvestovala 2 x 7.766,-, musím ich v r.2004 pripočítať k ZD. Tak je? Ďakujem
0 0
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

Paula
dom, ďakujem za reakciu a vysvetlenie... ale nehanbím sa priznať, že mi je nejasných tých 150.000 v 3.roku. Môj konktérny prípad:
strata r.2001 = 38.832,-
r. 2002 ZD = 13.576,- umorené: 7.766,-
r. 2003 ZD = 8.538,- umorené: 7.766,-
r. 2004 ZD = 23.917,-....... keďže nemám teraz (v 3.roku) nad 150.000,-, nemôžem nič umoriť?

38.832 : 5 = 7766,- Sk na rok

2002 povinnosť preinvestovania do konca roka 2005
2003 povinnosť preinvestovania do konca roka 2006
2004 povinnosť preinvestovania do konca roka 2007, základ dane nad 150.000,-
2005 povinnosť preinvestovania do konca roka 2008, základ dane nad 150.000,-
2006 povinnosť preinvestovania do konca roka 2009, základ dane nad 150.000,- Sk


ak stratu nepreinvestuješ, musí sa pripočítať v DP
0 0
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

Podľa tohto ustanovenia od základu dane možno odpočítať daňovú stratu, ktorá vznikla najviac v troch zdaňovacích obdobiach bezprostredne predchádzajúcich obdobiu, v ktorom daňovník vykázal po tejto strate kladný základ dane, a to rovnomerne počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach za podmienky, že suma rovnajúca sa odpočítavanej daňovej strate bude preinvestovaná na obstaranie hmotného investičného majetku do skončenia tretieho zdaňovacieho obdobia, v ktorom je uplatňovaný odpočet pomernej časti daňovej straty. Ak vznikne daňovníkovi ďalšia strata, nemožno ju už od základu dane odpočítať. V treťom až piatom roku odpočtu straty sa zníženie základu dane o pomernú časť straty vykoná rovnomerne, najviac však do sumy vykázaného základu dane prevyšujúceho 150 000 Sk.
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

Ďakujem Katka. Išlo mi najmä o to, či musím v DP za 2004 pripočítať k ZD uplatnenú stratu v r.2002 a r. 2003. Daná s.r.o. pravdepodobne v r.2005 bude likvidovaná .
0 0
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

V roku 2004 nič nemusíš pripočítavať.

Lebo preinvestovanie je do konca 3 roka v ktorom uplatňuješ pomernú časť straty. A ty si si predsa prvýkrát uplatňovala stratu šíce za daňové priznanie roku 2002, ale v roku 2003. Takže preinvestovanie je do konca roka 2005.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať