Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
danovy bonus

Považuje sa študent denného štúdia VŠ za nezaopatrené dieťa aj keď pracuje (podniká)?

Zmena životného minima k 1.7.2013 a s tým súvisejúce zmeny

Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie...

Daňový bonus - dokedy je nárok po skončení strednej školy

Zoznam veličín používaných v mzdovom účtovníctve - rok 2013

Daňový bonus - vydatá dcéra

Daňový bonus - 16 ročné dieťa v 9. ročníku ZŠ

Daňový bonus - zamestnanec nežije so všetkými deťmi v spoločnej domácnosti

Daňový bonus - striedavá starostlivosť

Vyhlásenie na zdanenie príjmov FO zo závislej činnosti pre rok 2013

Zmena životného minima k 1.7.2012 a s tým súvisejúce zmeny

Letné brigády študentov a nárok na daňový bonus

Daňový bonus - dieťa navštevuje internátnu školu

Daňový bonus 2012

Zmena životného minima k 1.7.2011 a súvisiace zmeny (DB, exekúcie)

Daňový bonus - dieťa študuje a zarába

Ako započítať a odviesť preddavky + zrážkovú daň versus preplatky + daňový bonus

Minimálna mzda 2011

Životné minimum a daňový bonus od 1.7.2009

Daňový bonus - invalidný zamestnanec - aká je výška minimálnej mzdy?

Daňový bonus - príjmy len z prenájmu

Invalidný dôchodca - ročné zúčtovanie dane, nárok na daňový bonus

Zoznam veličín používaných v mzdovom účtovníctve - rok 2009

Daňový bonus - príjmy zo závislej činnosti zdanené zrážkou

Tlačivo "Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti..."

Zoznam veličín používaných v mzdovom účtovníctve - rok 2008

Životné minimum a daňový bonus od 1.7.2008

Daňový bonus - dodatočné vyplatenie, avšak nízky príjem

Daňový bonus - zamestnanec na dohodu

Zákon o dani z príjmov, § 33 Daňový bonus
Strana 2 z 3 PrváPrvá 123 PoslednáPosledná

[ Populárne značky ]