Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
inspekcia prace

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov

Vyslanie zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb - komplexný príklad

Inšpekcia práce - porušenie zákona

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2014

Zmeny v inšpekcií práce od 1.11.2013

Zákon o inšpekcií práce - komentár

Zákonník práce, § 150 Inšpekcia práce

Zákonník práce, § 82 Základné povinnosti vedúcich zamestnancov

Inšpekcia práce - pojem a vykonávanie inšpekcie

Inšpekcia práce - poriadkové pokuty

Inšpekcia práce - poskytovanie a spracúvanie osobných údajov

Inšpekcia práce-povinnosti inšpektora práce

Inšpekcia práce – oprávnenia inšpektora práce

Inšpekcia práce - protokol u výsledku inšpekcie

Inšpekcia práce - povinnosti zamestnávateľa pi inšpekcie

[ Populárne značky ]