Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
nemocenske

Náhrada príjmu pri PN a nemocenské - zmeny k 1.1.2013

SP od 1.1.2011 - nemocenské dávky

Zmeny v dávkach SP po novele prijatej 30.3.2021

Zákon o sociálnom poistení, § 32 až 35 Podmienky nároku na nemocenské

Nemocenské dávky a materské v roku 2014

Mám nárok na nemocenské, ak ochoriem v deň vzniku pracovného pomeru?

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015 schválená

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.7.2014

Ako získa dobrovoľne nem. poistený čo najvyššie dávky pri čo najmenšom poistnom?

Dôchodca a nahlasovanie PN do SP, ZP

Nárok na dávku v r.2012 z DNP plateného v r.2011

PN prechádzajúca z r.2010, začiatok vyplácania nemocenského v r.2011

RZZP 2010 - typ B, SZČO, práceneschopnosť

Predčasný dôchodok a práceneschopnosť

Dobrovoľné nemocenské poistenie v roku 2009

Môže matka súčasne poberať rodičovský príspevok i nemocenské?

Výpočet denného vymeriavacieho základu zamestnancov - dôchodcov

Upozornenie na výklad SP k podmienke 270 dní trvania nemocenského poistenia

Videoškolenia Nemocenské dávky + Zmeny k 1.1.2008

Novela zákona o sociálnom poistení schválená

Som nezamestnaný a dlhodobo chorý. Ako získať nemocenské?

SZČO - nárok na nemocenské pri neuhradenom poistnom

Tehotná SZČO nemá nárok na materské. Je PN, dokedy má nárok na nemocenské?

Denný vymeriavací základ - maximum

Zákon o sociálnom poistení, § 58 Nárok na nemocenské dávky z viacerých nem. poistení

Zákon o sociálnom poistení, § 36 až 38 Poskytovanie a výška nemocenského

Zákon o sociálnom poistení, § 32 Ochranná lehota

Zákon o sociálnom poistení, § 30 a 31 Všeobecné podmienky nároku na nemocenskú dávku

[ Populárne značky ]