Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
zrazkova dan

Autorské honoráre od 1.1.2016, oznamovanie, SP, ZP

Autorský honorár

Autori a umelci (2016)

Preplatok z RZZP - zdanenie

Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)

Zákon o dani z príjmov, § 43 Daň vyberaná zrážkou (fyz.osoby)

Odpočítateľná položka - vrátenie preplatku z ročného zúčtovania

Autori a umelci - daň z príjmov a odvody

Vrátenie zrážkovej dane na základe daňového priznania

Ako započítať a odviesť preddavky + zrážkovú daň versus preplatky + daňový bonus

Ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý si chce "dodaniť" dohody zdanené zrážkou

Zrážková daň

Zdanenie príjmov zrážkovou daňou

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň ... atď. za rok 2010

Ako získa dôchodca späť zaplatenú daň za rok 2009

Ako získa dôchodca späť daň z úrokov za rok 2009

Príklad ako podá daňové priznanie za rok 2009 dôchodca

Kedy sa oplatí zahrnúť do RZD aj príjmy zdanené zrážkovou daňou?

Ako získate späť daň z úrokov zo sporenia detí za rok 2009

Daňový bonus - príjmy zo závislej činnosti zdanené zrážkou

Ročné zúčtovanie dane zamestnanca, ktorý mal aj príjmy z úrokov

"Prehľad o preddavkoch, dani vyberanej zrážkou atď" - ako zapísať zrážkovú daň

Vrátenie dane z úrokov zo stavebného sporenia detí

Živnostník, dohoda, nezdaniteľná čiastka

RZZP - študent, honoráre

Ročné zúčtovanie dane - poistné za mesiace, v ktorých bol príjem zdanený zrážkou

Daňové priznanie za rok 2006 typ B - dieťa

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2007

Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2007

Zákon o zdravotnom poistení, § 13 ods. 20, Vyňaté príjmy
Strana 1 z 2 12 PoslednáPosledná

[ Populárne značky ]