Zavrieť

Porady

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov Synonymá: Ochrana udajov

Poz. avalik 19.05.2015: Popis témy nižšie nezodpovedá aktuálnemu zneniu zákona. Otázky a odpovede pred 15.4.2014 je potrebné si overiť aktuálnym znením zákona, prípadne na stránke Úradu na ochranu osobných údajov.

Ochrana osobných údajov od 1. 7. 2013 (Úplné znenie zákona)

Problematika ochrany osobných údajov bola prvýkrát upravená v slovenskom právnom poriadku zákonom č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch , ktorý bol novelizovaný zákonom č. 241/2001 Z. z.

Zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudol účinnosť od 1. septembra 2002, bol zrušený zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení zákona č. 241/2001 Z. z.. Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov bol novelizovaný celkovo 3-krát. Posledná tzv. „euronovela“ (zákon č. 90/2005 Z. z.) nadobudla účinnosť dňa 1. mája 2005.

Národná rada Slovenskej republiky schválila 30. apríla 2013 nový zákon na ochranu osobných údajov zverejnený v zbierke zákonov pod číslom 122/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“), ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2013. Novým zákonom sa ruší v súčasnosti platný zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z.z.“).

Právna úprava nového zákona nemení pôvodný zámer zákona č. 428/2002 Z.z., ktorý spočíva v poskytovaní ochrany prác fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov garantovaných Ústavou Slovenskej republiky.

Zákon č. 122/2013 Z. z. okrem prepracovania viacerých ustanovení súčasne platného zákona najmä: • spresňuje niektoré definície pojmov,
 • odstraňuje nejasnosti niektorých základných ustanovení, ktoré v aplikačnej praxi spôsobovali potrebu častého objasňovania,
 • zavádza prehľadnejšiu úpravu vzťahu prevádzkovateľa a sprostredkovateľa,
 • nanovo upravuje podmienky spracúvania biometrických údajov,
 • dopĺňa inštitút oprávnenej osoby,
 • zavádza novú úpravu podmienok na poverenie zodpovednej osoby, v rámci ktorých vyžaduje aj vykonanie skúšky zodpovednej osoby zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov,
 • poskytuje novú právnu úpravu podmienok prenosu osobných údajov do tretích krajín s primeranou/bez primeranej úrovne ochrany osobných údajov,
 • upravuje podmienky osobitnej registrácie, registrácie a evidencie informačných systémov,
 • zavádza sa obligatórne uloženie sankcie za porušenie zákona (t.j. ak dôjde k porušeniu zákona Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len: „Úrad“) uloží pokutu; text „môže uložiť pokutu“ sa nahrádza textom: „uloží pokutu“ .


Novinkou sú dva vykonávacie predpisy k novému zákonu, ktoré súčasný platný zákonnemá. Ide o všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré ustanovujú


 • rozsah a dokumentáciu bezpečnostných opatrení a
 • podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby


Dôležité sú prechodné ustanovenia, ktoré upravujú lehoty v rámci ktorých je potrebné zosúladiť spracúvanie osobných údajov v informačných systémoch s podmienkami upravenými v novom zákone.

Prechodnými lehotami sú:


 • 6 mesiacov odo dňa účinnosti nového zákona (t.j. do 31. 12. 2013),
 • 9 mesiacov odo dňa účinnosti nového zákona (t.j. do 31. 3. 2014),
 • jeden rok odo dňa účinnosti nového zákona (t.j. do 30. 6. 2014).

Autor: JUDr. Monika Mosejová
Videoškolenie k novele zákona o ochrane osobných údajov
••• viac••• menej
1 1
Ochrana osobných údajov (28.12.16)
Zdravim kolegovia, prepracovavam "agendu ochrany osobnych udajov", neviete mi nahodou poradit, akym sposobom identifikujem informacny system? na skoleni nam skolitelka hovorila o tom, ze ak pride urad...
1 0
Ochrana osobných údajov (06.12.16)
Je porušením osobných údajov ak zamestnankyňa iného spolupracovníka - verejného činiteľa, ktorého platové triedy sú zverejnené na internete, povedala, že "táto trieda " mala zvýšenie o ...€? Neudáva...
1 0
Zasielanie výplaty na účet s uvedením mena a priezviska - ochrana OÚ (18.10.16)
Zamestnávateľ chce mať pri platbe na účet - výplata zamestnanca (mzda) doplnené aj meno a priezvisko zamestnanca. Nie je to v rozpore so zákonom o ochrane os.údajov?
1 4
Oboznámenie zamestnancov s kamerovým systémom (26.09.16)
Dobrý deň, ráno pri príchode do práce na mňa čakalo prekvapenie. Majitelia predajne nainštalovali kamerový systém o ktorom ma nikto neinformoval. V prvom rade sa zachovali absolútne nekorektne, v dr...
1 1
kamerový monitoring neprístupných priestorov - FO (24.08.16)
Podelím sa s Vami o korešpondenciu v súkormných správach: Dobrý deň, ... ak som správne porozumel zákonom a metodickým usmerneniam, tak nemôžem: ((1. až 3. sa týkajú monitorovania (identifikovan...
1 1
Kamerový systém a ochrana osobných údajov (08.10.15)
Dobrý deň, chcel by som sa poradiť ohľadom prevádzky kamerového systému. Pozemok na ktorom parkujem stavebné stroje, ale neprevádzkujem podnikanie, čiže je mojim súkromným vlastníctvom mám nainštalova...
10 74
Eshop - ochrana osobných údajov (26.07.13)
Odpoveď z úradu na ochranu osobných údajov Vážená pani XXX podľa nového zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinného od 01.07.2013) dochádza ...
2 4
Kamery na dvore, po ktorom majú povolený prechod susedia (17.08.16)
Chcem si dať namontovať na svoj pozemok kamery, nakoľko mám zlé susedské vzťahy a susedia mi ničia môj majetok a vyhrážajú sa mi dalším ničením. Susedia majú cez pozemok právo prechodu, preto sa chcem...
4 0
Cloud a ochrana osobných údajov (19.07.16)
Úrad na ochranu osobných údajov vydal metodické usmernenie ku "cloudovým službám". Úrad v tomto metodickom usmernení hlavne: * upozorňuje na okolnosti, kedy sa poskytovateľ cloudových služieb považuje...
1 1
Oznámenie IS na Úrad na ochranu osobných údajov kvôli kontaktnému formuláru... (18.07.16)
Dobrý deň, pre istotu sa spýtam. "Prevádzkujem" informačný web o Hyperloop. Je to nový web, neposkytujem na ňom možnosť inzercie, adwords a nikde nežiadam užívateľov o registráciou. Do sekcie "o ...
1 4
Kamerovanie na verejnosti (05.07.16)
Dobrý deň, chcem sa spýtať či na obecnom zastupiteľstve, ktoré si občan nahráva na súkromné účele či takýto videozáznam môže byť zverejnený na socialnej sieti.Aj ked občania opakovane nesúhlasia ,aby ...
1 1
Môžu použiť emailovú adresu zadanú pred 4 rokmi na odoslanie osobných údajov? (16.06.16)
Pred 4 rokmi som v jednej CK vypísala nezáväzný formulár a uviedla doň dve emailové adresy. Jednu moju a jednu mojej kolegyne, s ktorou som vtedy chcela ísť na dovolenku. Dovolenka sa nakoniec cez dan...
1 0
poskytnutie informácií o zložení funkčného platu (18.05.16)
má právo zriaďovateľ žiadať zloženie funkčného platu jednotlivých zamestnancov podľa osobného čísla na základnej škole s právnou subjektivitou, ktorá má aj ŠKD a ŠJ vo svojej pôsobnosti. Podľa riadiac...
1 0
Pokuta za oneskorenú registráciu eshopu na ÚOOÚ (02.06.16)
Podnikateľ začal prevádzkovať eshop v roku 2010, podľa starého zákona mal evidenciu, avšak po novelizácii zabudol prihlásiť eshop na úrade. Stretol sa už niekto s tým, že dal úrad pokutu za oneskorenú...
1 1
Moze moj nadriadeny sirit moje osobne informacie ? (05.06.16)
Moze moj nadriadeny sirit moje osobne informacie medzi zamestnancami? Pred mesiacom som podstupila esteticky zakrok,o ktorom som ho musela oboznamit,no dnes o tom vie cela firma
Sleduj témy Ochrana osobných údajov
na hlavnej stránke Porada.sk