Zavrieť

Porady

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov Synonymá: Ochrana udajov

Poz. avalik 19.05.2015: Popis témy nižšie nezodpovedá aktuálnemu zneniu zákona. Otázky a odpovede pred 15.4.2014 je potrebné si overiť aktuálnym znením zákona, prípadne na stránke Úradu na ochranu osobných údajov.

Ochrana osobných údajov od 1. 7. 2013 (Úplné znenie zákona)

Problematika ochrany osobných údajov bola prvýkrát upravená v slovenskom právnom poriadku zákonom č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch , ktorý bol novelizovaný zákonom č. 241/2001 Z. z.

Zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudol účinnosť od 1. septembra 2002, bol zrušený zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení zákona č. 241/2001 Z. z.. Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov bol novelizovaný celkovo 3-krát. Posledná tzv. „euronovela“ (zákon č. 90/2005 Z. z.) nadobudla účinnosť dňa 1. mája 2005.

Národná rada Slovenskej republiky schválila 30. apríla 2013 nový zákon na ochranu osobných údajov zverejnený v zbierke zákonov pod číslom 122/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“), ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2013. Novým zákonom sa ruší v súčasnosti platný zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z.z.“).

Právna úprava nového zákona nemení pôvodný zámer zákona č. 428/2002 Z.z., ktorý spočíva v poskytovaní ochrany prác fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov garantovaných Ústavou Slovenskej republiky.

Zákon č. 122/2013 Z. z. okrem prepracovania viacerých ustanovení súčasne platného zákona najmä: • spresňuje niektoré definície pojmov,
 • odstraňuje nejasnosti niektorých základných ustanovení, ktoré v aplikačnej praxi spôsobovali potrebu častého objasňovania,
 • zavádza prehľadnejšiu úpravu vzťahu prevádzkovateľa a sprostredkovateľa,
 • nanovo upravuje podmienky spracúvania biometrických údajov,
 • dopĺňa inštitút oprávnenej osoby,
 • zavádza novú úpravu podmienok na poverenie zodpovednej osoby, v rámci ktorých vyžaduje aj vykonanie skúšky zodpovednej osoby zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov,
 • poskytuje novú právnu úpravu podmienok prenosu osobných údajov do tretích krajín s primeranou/bez primeranej úrovne ochrany osobných údajov,
 • upravuje podmienky osobitnej registrácie, registrácie a evidencie informačných systémov,
 • zavádza sa obligatórne uloženie sankcie za porušenie zákona (t.j. ak dôjde k porušeniu zákona Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len: „Úrad“) uloží pokutu; text „môže uložiť pokutu“ sa nahrádza textom: „uloží pokutu“ .


Novinkou sú dva vykonávacie predpisy k novému zákonu, ktoré súčasný platný zákonnemá. Ide o všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré ustanovujú


 • rozsah a dokumentáciu bezpečnostných opatrení a
 • podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby


Dôležité sú prechodné ustanovenia, ktoré upravujú lehoty v rámci ktorých je potrebné zosúladiť spracúvanie osobných údajov v informačných systémoch s podmienkami upravenými v novom zákone.

Prechodnými lehotami sú:


 • 6 mesiacov odo dňa účinnosti nového zákona (t.j. do 31. 12. 2013),
 • 9 mesiacov odo dňa účinnosti nového zákona (t.j. do 31. 3. 2014),
 • jeden rok odo dňa účinnosti nového zákona (t.j. do 30. 6. 2014).

Autor: JUDr. Monika Mosejová
Videoškolenie k novele zákona o ochrane osobných údajov
••• viac••• menej
1 3
Ako RK čo potrebujem mať v sprostredkovateľskej zmluve ohľadne GDPR? (Včera)
Musím mať v sprostredkovateľskej zmluve s klientom presne definované, ako, kde a ako dlho budem narábať s jeho osobnými údajmi, alebo stačí všeobecne, že podpísaním zmluvy súhlasí s ich spracovaním v ...
5 2
Nahlasenie ecv a priezviska vodica, ktory vyzdvihne tovar (25.05.18)
Prosila by som poradiť. Keď klientovi zabezpečím auto k preprave jeho tovaru, od prepravcu za účelom identifikácie (bezpečnostná ochrana v civilnom letectve) potrebujem špz auta, meno vodiča a v niekt...
6 5
Súhlas so spracovaním OÚ zamestnanca (21.05.18)
Prosím môžete mi priložiť vzor ako má vyzerať v súvislosti s GDPR poučenie zamestnanca že bol oboznámený s informáciami ohľadom spracúvania OÚ? Veľmi mi tým pomôžete. Ďakujem
1 0
Ochrana osobných údajov - oboznámenie obch. partnerov (25.05.18)
Ahojte, prosím Vás, má povinnosť firma na výrobu betónu (betonárka) oboznámiť všetkých svojich obch. partnerov o tom, ako a na aké účely spracúva ich osobné údaje? Ako by malo asi také oboznámenie v...
1 0
GDPR - rodné číslo v pracovnej zmluve a email/telefón zamestnanca (24.05.18)
Dobrý deň, je podľa nového zákona o ochrane osobných údajov výslovne zakázané použitie rodného čísla v pracovných zmluvách alebo ho tam môžme uvádzať? So zamestnancami si pracovné smeny komunikujem...
1 1
GDPR pre fotografov (24.05.18)
Dobrý deň. Ako je to, prosím vás, s fotografmi v súvislosti s GDPR so zverejním fotografií na web stránke? Sú aj umelecké fotografie predmetom osobných údajov? A čo potom autorský zákon, ktorý vymedzu...
2 0
GDPR pre uctovnicku - ktora firma vam vypracovala projekt? (23.05.18)
0 odpovedí Otázka od mia34 Právo Ochrana osobných údajov
Ahojte, jedna sa o zivnostnicku - uctovnicku (jednoduche uctovnictvo) spracuvajucu ucto pre cca 10 zivnostnikov. Vedeli by ste mi dat odporucenie na firmu, ktora vypracuva GDPR? Vygooglila som ich mno...
1 9
Mail, kde sa žiada súhlas s ďalším zasielaním. (22.05.18)
Náš firemný mail zaplavujú správy typu: potvrďte opätovné zasielanie informačných mailov. Kedysi sme súhlasili so zasielaním ako firma, teda možno IČO atď. Argument: Vraj je to so uplatnením GDPR. O...
2 4
Ochrana osobných údajov (21.05.18)
Dobrý deň, prosím Vás, akú formulku ohľadom ochrany osobných údajov máte v pracovných zmluvách? Od 25.5.2018 je vraj v tejto súvislosti potrebné spraviť dodatky k pracovným zmluvám... Vopred veľmi...
1 0
Jednoosobová s.r.o. a GDPR (21.05.18)
0 odpovedí Otázka od bazil Podnikanie Ochrana osobných údajov
Prešiel som odpovede na podobné otázky GDPR. Pochopil som dobre? Jednoosobová s.r.o., ktorá nemá zamestnancov, fakturuje (resp. vystavuje pokl. doklady o príjme hotovosti ) za práce pre väčšinou fyzic...
1 2
GDPR - ochrana údajov odberateľa (18.05.18)
Dobrý deň, chcem sa opýtať. Sme obchodná spoločnosť a predávame tovar na základe objednávok. Samozrejme vytvárame si databázu, kde sú uvedený naši odberatelia - technici, obchodný zástupcovia, nákupc...
1 3
Ochrana osobných údajov podľa GDPR. (Dokumentácia, zmluvy) (16.05.18)
Dobrý deň, moja otázka súvisí s novým nariadením na ochranu osobných údajov. Potrebovala by som radu. Vo firme som nová, a môj šéf mi dal za úlohu vypracovať dokumentácie na ochranu osobných údajov....
3 2
Odfotenie občianskeho pri praci na dohodu? (17.05.18)
Dobrý deň, plánujem byť zamestnaná na dohodu s tým, že za mňa zamestnávateľ nebude platiť odvody. Lebo som SZČO. Zamestnávateľ odo mňa však požaduje odfotenie občianskeho preukazu z oboch strán. Ja s ...
1 4
Ochrana osobných údajov (16.05.18)
Dobrý deň, ako mám postupovať ak doteraz sme v pracovných zmluvách mali zakotvené v bode xy, že zamestnanec súhlasí so spracovaním osobných údajov. Vraj to tam nemôže byť. Teraz budem musieť všetkým z...
1 6
Oprávnený záujem alebo zákonná povinnosť? (16.05.18)
Bytové družstvá vykonávajúce správu bytov spracúvajú osobné údaje na základe zákonnej povinnosti / zákon č. 182/1993 o vlastníctve bytov .... alebo na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa .... ...
Sleduj témy Ochrana osobných údajov
na hlavnej stránke Porada.sk