Zavrieť

Porady

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov Synonymá: Ochrana udajov

Poz. avalik 19.05.2015: Popis témy nižšie nezodpovedá aktuálnemu zneniu zákona. Otázky a odpovede pred 15.4.2014 je potrebné si overiť aktuálnym znením zákona, prípadne na stránke Úradu na ochranu osobných údajov.

Ochrana osobných údajov od 1. 7. 2013 (Úplné znenie zákona)

Problematika ochrany osobných údajov bola prvýkrát upravená v slovenskom právnom poriadku zákonom č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch , ktorý bol novelizovaný zákonom č. 241/2001 Z. z.

Zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudol účinnosť od 1. septembra 2002, bol zrušený zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení zákona č. 241/2001 Z. z.. Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov bol novelizovaný celkovo 3-krát. Posledná tzv. „euronovela“ (zákon č. 90/2005 Z. z.) nadobudla účinnosť dňa 1. mája 2005.

Národná rada Slovenskej republiky schválila 30. apríla 2013 nový zákon na ochranu osobných údajov zverejnený v zbierke zákonov pod číslom 122/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“), ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2013. Novým zákonom sa ruší v súčasnosti platný zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z.z.“).

Právna úprava nového zákona nemení pôvodný zámer zákona č. 428/2002 Z.z., ktorý spočíva v poskytovaní ochrany prác fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov garantovaných Ústavou Slovenskej republiky.

Zákon č. 122/2013 Z. z. okrem prepracovania viacerých ustanovení súčasne platného zákona najmä: • spresňuje niektoré definície pojmov,
 • odstraňuje nejasnosti niektorých základných ustanovení, ktoré v aplikačnej praxi spôsobovali potrebu častého objasňovania,
 • zavádza prehľadnejšiu úpravu vzťahu prevádzkovateľa a sprostredkovateľa,
 • nanovo upravuje podmienky spracúvania biometrických údajov,
 • dopĺňa inštitút oprávnenej osoby,
 • zavádza novú úpravu podmienok na poverenie zodpovednej osoby, v rámci ktorých vyžaduje aj vykonanie skúšky zodpovednej osoby zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov,
 • poskytuje novú právnu úpravu podmienok prenosu osobných údajov do tretích krajín s primeranou/bez primeranej úrovne ochrany osobných údajov,
 • upravuje podmienky osobitnej registrácie, registrácie a evidencie informačných systémov,
 • zavádza sa obligatórne uloženie sankcie za porušenie zákona (t.j. ak dôjde k porušeniu zákona Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len: „Úrad“) uloží pokutu; text „môže uložiť pokutu“ sa nahrádza textom: „uloží pokutu“ .


Novinkou sú dva vykonávacie predpisy k novému zákonu, ktoré súčasný platný zákonnemá. Ide o všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré ustanovujú


 • rozsah a dokumentáciu bezpečnostných opatrení a
 • podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby


Dôležité sú prechodné ustanovenia, ktoré upravujú lehoty v rámci ktorých je potrebné zosúladiť spracúvanie osobných údajov v informačných systémoch s podmienkami upravenými v novom zákone.

Prechodnými lehotami sú:


 • 6 mesiacov odo dňa účinnosti nového zákona (t.j. do 31. 12. 2013),
 • 9 mesiacov odo dňa účinnosti nového zákona (t.j. do 31. 3. 2014),
 • jeden rok odo dňa účinnosti nového zákona (t.j. do 30. 6. 2014).

Autor: JUDr. Monika Mosejová
Videoškolenie k novele zákona o ochrane osobných údajov
••• viac••• menej
2 1
Ochrana osobných údajov (11.07.18)
Poprosím o odpoveď. Môže recepčná v liečebnom dome poskytnúť meno a rok narodenia cudzej osobe, s ktorou dotyčná má bývať na izbe?
1 25
Môže môj zamestnávateľ disponovať s finančnými prostriedkami na mojom osobnom účte ? (29.06.18)
Chcel by som sa opýtať či môj zamestnávateľ má právo odomňa získať údaje o mojej platobnej karte, to znamená číslo karty a trojmiestny kód na zadnej strane ? Či je to bežné a v akých prípadoch, a či ...
1 0
Ochrana osobných údajov - zmluvy o dielo, mandátna zmluva (29.06.18)
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či má niekto skúsenosť so zapracovaním citujem " súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a dopl...
1 0
Informovanie obchodných partnerov o spracúvaní osobných údajov (15.06.18)
Dobrý deň, sme stavebná firma. Máme povinnosť informovať svojich obchodných partnerov o spracúvaní ich osobných údajov? Ďakujem za odpovede.
1 1
GDPR a Outlook (22.05.18)
Ak používam Outlook pre komunikáciu so zákazníkmi a informácie o objednávkach (eshop) musím mať zmluvu aj s Microsoftom?
2 0
GDPR pre uctovnicku - ktora firma vam vypracovala projekt? (23.05.18)
Ahojte, jedna sa o zivnostnicku - uctovnicku (jednoduche uctovnictvo) spracuvajucu ucto pre cca 10 zivnostnikov. Vedeli by ste mi dat odporucenie na firmu, ktora vypracuva GDPR? Vygooglila som ich mno...
1 1
Jednoosobová s.r.o. a GDPR (21.05.18)
Prešiel som odpovede na podobné otázky GDPR. Pochopil som dobre? Jednoosobová s.r.o., ktorá nemá zamestnancov, fakturuje (resp. vystavuje pokl. doklady o príjme hotovosti ) za práce pre väčšinou fyzic...
1 6
GDPR - rodné číslo v pracovnej zmluve a email/telefón zamestnanca (24.05.18)
Dobrý deň, je podľa nového zákona o ochrane osobných údajov výslovne zakázané použitie rodného čísla v pracovných zmluvách alebo ho tam môžme uvádzať? So zamestnancami si pracovné smeny komunikujem...
1 3
Ako postupovať po novom pri ochrane osobných údajov (05.06.18)
Ahojte,ako zákazková výroba nábytku,sme posielali ponuky a aktuálne akcie zákazníkom emailom. Čo potrebujeme urobiť teraz,keď platí nový zákon o ochrane osobných údajov,aby sme ponuky mohli zasielať a...
2 1
Súhlas so spracovaním OÚ zivnostnika (29.05.18)
Prosím vás, viete mi povedať, ak pre firmu pracujú aj nejakí živnostníci na základe zmluvy, či aj od nich treba súhlas so spracovaním osobných údajov podľa GDPR? Ďakujem.
3 0
Poučenie oprávnenej osoby - ochrana osobných údajov (04.06.18)
Dobrý deň, prosím o informáciu, či je toto aktuálny vzor pre poučenie oprávnenej osoby, prípadne, kde by som našla najnovšiu verziu? Ďakujem https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/pou...
6 0
Náležitosti PZ (31.05.18)
Dobrý deň, mám otázku ohľadom osobných údajov zamestnanca pri vystavovaní pracovnej zmluvy pre zamestnanca, v novom zákone o ochrane osobných údajov sa uvádza, že na účel identifikácie pracovníka pri...
1 5
Reklamácie a súvis s GDPR (30.05.18)
Zaujímalo by ma, či musí byť vypracované GDPR kvôli tomu, že SZČO rieši reklamácie (vypisuje osobné údaje na reklamačných lístkoch), pričom nemá žiadnych zamestnancov ani nič iné ohľadom GDPR sa ho ne...
6 7
Súhlas so spracovaním OÚ zamestnanca (21.05.18)
Prosím môžete mi priložiť vzor ako má vyzerať v súvislosti s GDPR poučenie zamestnanca že bol oboznámený s informáciami ohľadom spracúvania OÚ? Veľmi mi tým pomôžete. Ďakujem
3 4
Ako RK čo potrebujem mať v sprostredkovateľskej zmluve ohľadne GDPR? (26.05.18)
Musím mať v sprostredkovateľskej zmluve s klientom presne definované, ako, kde a ako dlho budem narábať s jeho osobnými údajmi, alebo stačí všeobecne, že podpísaním zmluvy súhlasí s ich spracovaním v ...
Sleduj témy Ochrana osobných údajov
na hlavnej stránke Porada.sk