Zavrieť

Porady

Refakturacia z hľadiska DPH

Vie niekto poradiť ohľadom refakturacie? Účtujem firmu, ktora začala nakupovať drobné veci, nejaký tovar, služby, materiál (zaoberá sa údržbou nebytových priestorov) a následne ich refakturuje ďalej. Problém je v tom, že faktúra za službu, ev. materiál je konkrétne teraz z marca, ale refakturácia je až teraz, čiže so zdan. plnením v apríli. Ako je to z hľadiska DPH? - Je možné refakturovať materiál a služby až o mesiac neskôr? Na moju otázku že prečo fakturjú tak neskoro, odpovedali, že im chodia neskoro faktúry od dodávateľov.

Druhá vec. Je možné tento materiál dávať na účet 501 - ako nejaká výrobná spotreba.....alebo je nutná nejaká evidencia? Jedná sa len o drobné položky.

Ďakujem.
Usporiadat
macula macula

macula je offline (nepripojený) macula

Ja si myslím, že môžu refakturovať aj neskôr a daňová povinnosť vzniká dňom vystavenia faktúry.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Eugenika Pozri príspevok
Vie niekto poradiť ohľadom refakturacie? Účtujem firmu, ktora začala nakupovať drobné veci, nejaký tovar, služby, materiál (zaoberá sa údržbou nebytových priestorov) a následne ich refakturuje ďalej.
Skutočne refakturuje? V praxi častý problém s pojmami "fakturácia x refakturácia". Refakturáciu si spravidla nikto neobjedná. Refakturácia by znamenala, že prijmete dodávky, ktoré nie sú Vaše a mohlo by byť úplne sporné odpočítanie dane. V praxi sa však spravidla jedná o obstaranie služby alebo inej dodávky s črtami komisionárskeho vzťahu (dodávku nemusí nevyhnutne vykonať ten, u koho bola realizovaná objednávka, môže mať subdodávateľov).

Príklad: účtovná firma, časť prác vykoná externý účtovník. Následne je služba účtovnej firmy fakturovaná ďalej. Nerefakturuje sa. Dôjde k riadnej dodávke s tým, že nie je rozhodujúce ako sa práce zabezpečili, ale čo bolo dodané. Nerefakturujeme, ale fakturujeme. Rovnako nie je možné refakturovať podiel na nájomnom, kancelárskych potrebách, softvéri a podobne, lebo tieto náklady by mali byť súčasťou kalkulovanej ceny účtovnej služby.

V praxi sú najbežnejšie prípady reálnej refakturácie u prenájmu nehnuteľností, keď sa refakturujú skutočné náklady súvisiace s nájmom (elekrika, voda, plyn), keď je osobitne vykalkulovaná cena nájmu a súvisiace náklady znáša nájomca. V prípade fakturácie nájomného nemožno hovoriť o refakturácii, v prípade súvisiacich služieb áno. Služby prijme prenajímateľ a refakturuje ich podľa spotreby nájomcom. Nejedná sa o náklad prenajímateľa ale nájomcu.

Obdobný ale úplne iný prípad z pohľadu DPH je napríklad právne zastupovanie, keď právny zástupca uhradí súdny poplatok klienta. Nejedná sa o jeho náklad, ale klientsky, ktorý býva refakturovaný.
1 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
macula Pozri príspevok
Ja si myslím, že môžu refakturovať aj neskôr a daňová povinnosť vzniká dňom vystavenia faktúry.
Možno predpokladať tento prípad, v terminológii zákona o DPH by sa jednalo o komisionársky vzťah pri dodávke služieb.
0 0
Eugenika Eugenika

Eugenika je offline (nepripojený) Eugenika

Jedna sa o refakturaciu nakupu materialu, t.j. dana firma nakupi nejaky material, ktory potom refakturuje dalej aj s prilozenymi povodnymi fakturami ako doklad o cene. Jedna sa o doplnkovu sluzbu.
0 0
certik certik

certik je offline (nepripojený) certik

Ahojte. Prenajímame byty. Teraz nám prišlo vyúčtovanie nájomného za minulý rok od bytového družstva. Nedoplatok si chceme nárokovať od nájomníkov formou refakturácie. Lenže neviem čo s DPH. Bytovné družstvo dáva bez DPH. Aj nedoplatok je bez DPH. Ja refakturujem túto sumu s 0,- DPH alebo musím túto sumu navýšiť o DPH? Ďakujem
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
Eugenika Pozri príspevok
Jedna sa o refakturaciu nakupu materialu, t.j. dana firma nakupi nejaky material, ktory potom refakturuje dalej aj s prilozenymi povodnymi fakturami ako doklad o cene. Jedna sa o doplnkovu sluzbu.
nákup materiálu - obstaranie na účet a meno danej firmy.
Následuje predaj, síce bez marže, ale predaj-teda fakturácia, nie refakturácia. Zrejme je to tak zmluvne dohodnuté.
Zarazila ma posledná veta - doplnková služba? k čomu? ak je nákup materiálu súčasťou dodania služieb, malo to byť zakalkulované v cene - dodávke služieb. Môže byť fakturované osobitne - materiál, služba, iné náklady,.... ale vždy ide o fakturáciu.
certik Pozri príspevok
Ahojte. Prenajímame byty. Teraz nám prišlo vyúčtovanie nájomného za minulý rok od bytového družstva. Nedoplatok si chceme nárokovať od nájomníkov formou refakturácie. Lenže neviem čo s DPH. Bytovné družstvo dáva bez DPH. Aj nedoplatok je bez DPH. Ja refakturujem túto sumu s 0,- DPH alebo musím túto sumu navýšiť o DPH? Ďakujem
vyúčtovanie nájomného? Ja si myslím, že o vyúčtovanie služieb spojených s nájmom. Treba rozlíšiť, z čoho sa vyúčtovanie skladá, ale ak naozaj ide o služby, tak to navýšite o DPH - klasika: dodávka tepla.
0 0
certik certik

certik je offline (nepripojený) certik

Ak môžem poviem presne čo je tam: fond opráv, teplo, voda,energia = nedoplatok vo výške napr. 100,- (žiadna DPH vyčíslená) . Takže ja mám vyfakturovať nájomcovi 100,- + DPH?
Inak ďakujem za rýchlu reakciu
0 0
beroun beroun

beroun je offline (nepripojený) beroun

k prispevku c.6
Ja vyuzivam pri refakturacii poloziek od spravcu (teplo, voda, OLO ...) § 22, ods. 3 zakona o DPH. To znamena, ze do zakladu dane (DPH) sa nezahrnaju vydavky platene v mene a na ucet kupujuceho, ktore dodavatel pozaduje od kupujuceho.
Mam aj zmluvu o najme s "platitelom DPH" dohodnutu tak, aby najmom mi platil s DPH, elektrinu, telefon sme prepisali na neho, aby si ju platil sam a u spravcu sa nedalo vybavit aby urcite veci platil najomca, tak mu kazdy mesiac + 1x rocne vyuctovanie refakturujem systemom "ako pride, tak odide". Spravca DPH nedava a ani ja nedavam, lebo v podstate obaja robime to iste - "na ucet kupujuceho. Na fakturu dam poznamku: "Platené v mene a na účet kupujúceho v zmysle §22, ods.3 zákona o DPH."
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
práve pri platiteľovi DPH-nájomcovi by som sa netrápila s touto otázkou, ved on si DPH odpočíta. I ked je pravda, že nemusí mať nárok.
0 0
certik certik

certik je offline (nepripojený) certik

S týmto nájomcom máme dohodu , že nájom mu fakturujeme ako oslobodený a záloha na služby je + DPH. Takto to vyzerá pri fakturácii v každom mesiaci.
Myslím , že oba vaše názory možno aplikovať. V prvom prípade systém ako príde tak odíde. V druhom prípade my odvedieme a nájomca odpočíta takže je to tiež zajedno. No nechám si to prejsť hlavou . Ďakujem vám veľmi pekne.
0 0
jess jess

jess je offline (nepripojený) jess

žienka
Platca dph prijme službu od neplatcu dph 518/321 - reklamu na internete, ktorá je zároveň aj reklamou na produkt inej firmy (neplatcu dph). Čiže reklama propaguje 2 firmy, ktoré by si chceli podeliť náklady 1:1 . Firma (platca dph) refakturuje časť nákladov (teda polovicu) neplatcovi dph. Refakturuje S alebo BEZ dph ? Ďakujem.
Naposledy upravil jess : 17.01.11 at 14:58
0 0
jess jess

jess je offline (nepripojený) jess

žienka
posúvam ... prosím, potrebujem súrne
0 0
Chrusťa Chrusťa

Chrusťa je offline (nepripojený) Chrusťa

Dobrý deň, nakoľko sa tu rozoberá refakturácia nadviažem a nebudem zakladať novú tému. Chcem sa spýtať skúsených poraďákov, či je možné refakturovať časť dane z nehnuteľnosti nového vlastníkovi nehnuteľnosti. Vysvetlím: predali sme nehnuteľnosť k 30.4., prešlo všetko aj katastrom a teda o 1.5. nový vlastníkom nehnuteľnosti je už iná firma. Avšak medzi tým a teda v marci bol vystavený výmer na rok 2012 k dani z nehnuteľnosti. Môžem časť tejto dane 5-12/12 refakturovať už novému vlastníkovi danej nehnuteľnosti? Mne sa to vidí aj logické, aby časť "nákladov"-daň znášal už aj nový vlastník. Čo vy na to? Dosť mi to súri, tak ak by ste mohli sa mi k tomu vyjadriť. Ďakujem vám všetkým....
0 0
srska srska

srska je offline (nepripojený) srska

Chrusťa Pozri príspevok
Dobrý deň, nakoľko sa tu rozoberá refakturácia nadviažem a nebudem zakladať novú tému. Chcem sa spýtať skúsených poraďákov, či je možné refakturovať časť dane z nehnuteľnosti nového vlastníkovi nehnuteľnosti. Vysvetlím: predali sme nehnuteľnosť k 30.4., prešlo všetko aj katastrom a teda o 1.5. nový vlastníkom nehnuteľnosti je už iná firma. Avšak medzi tým a teda v marci bol vystavený výmer na rok 2012 k dani z nehnuteľnosti. Môžem časť tejto dane 5-12/12 refakturovať už novému vlastníkovi danej nehnuteľnosti? Mne sa to vidí aj logické, aby časť "nákladov"-daň znášal už aj nový vlastník. Čo vy na to? Dosť mi to súri, tak ak by ste mohli sa mi k tomu vyjadriť. Ďakujem vám všetkým....
nie je to logické a nemá to oporu v zákone 582/2004 - bližšie § 18 vznik a zánik daňovej povinnosti
0 0
Chrusťa Chrusťa

Chrusťa je offline (nepripojený) Chrusťa

ďakujem za rýchlu odpoveď, avšak vidí sa mi to trošku nefér, že daňovník, kt. v priebehu roka predá danú nehnuteľnosť musí znášať dań za celý rok len preto, že k 1.1. bol ešte vlastníkom. Takže podľa vás nemôžem si nárokovať už od nového vlastníka nič ak ide o túto dań...
0 0
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
Chrusťa Pozri príspevok
.... vidí sa mi to trošku nefér, že daňovník, kt. v priebehu roka predá danú nehnuteľnosť musí znášať dań za celý rok len preto, že k 1.1. bol ešte vlastníkom. Takže podľa vás nemôžem si nárokovať už od nového vlastníka nič ak ide o túto dań...
... na druhej strane, ak sa kúpi nehnuteľnosť, tak v prvom roku nový vlastník nemá daň - takže sa to vyrovná...
Predávajúci však má možnosť tak postaviť predajnú cenu, aby sa mu daň z nehnuteľnosti "rentovala".
1 0
srska srska

srska je offline (nepripojený) srska

Stefan2005 Pozri príspevok
... na druhej strane, ak sa kúpi nehnuteľnosť, tak v prvom roku nový vlastník nemá daň - takže sa to vyrovná...
Predávajúci však má možnosť tak postaviť predajnú cenu, aby sa mu daň z nehnuteľnosti "rentovala".
predbehol si ma
0 0
Chrusťa Chrusťa

Chrusťa je offline (nepripojený) Chrusťa

ďakujem vám obom za usmernenie, opäť som o niečo múdrejšia
0 0
VeronikaB VeronikaB

VeronikaB je offline (nepripojený) VeronikaB

Dobrý deň, mám takýto problém:
Ide o to, že nám (družstvu) vyfakturovali plynári vyúčtovanie plynu za obdobie od 1.10.2011 do 31.3.2012. Na faktúre neuvádzajú jednoznačne dátum dodania. Dátum vystavenia majú 23.4.2012 (a my berieme tento dátum ako dodanie). Nám do podniku došla faktúra 25.4.2012.
Túto režijnú faktúru účtujeme do mesiaca 4/2012.
Problém je v tom, že ja ešte prefakturovávam našim nájomcom toto vyúčtovanie.
No a – neviem aký dátum dodania mám dať ja na faktúru, ktorú posielam nájomcom. Normálne je, že ako dodanie dávam dátum – posledný deň odberného obdobia. Teda v tomto prípade by som dala dodanie 31.3.2012, a vystavenie 25.4.2012 (čím nedodržím 15 dňovú lehotu vystavenia od dodania, keďže som nemala podklad). ALE! Rozmýšľam, či by som nemala dať ako dodanie 23.4.2012 (teda dátum, kedy SPP vystavili vyúčtovaciu faktúru.)
Sranda je, že takéto vyúčtovacie faktúry nám budú chodiť ešte asi celý rok. A je mi proti srsti, aby som ešte aj napr. v septembri dávala dátum dodania 3/2012 a vystavenie 9/2012.
Za dobré rady ďakujem!
0 0
Adiks Adiks

Adiks je offline (nepripojený) Adiks

Dátum dodania bude totožný s dátumom vystavenia faktúr pre nájomcov.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať