Zavrieť

Porady

Daň z motorových vozidiel 2013

Zmeny od 1.1.2013
- Od 1. januára 2013 predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a
prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa
sa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých príjmy sú predmetom dane z príjmov.
Z uvedeného vyplýva, že od 1. januára 2013 predmetom dane bude len vozidlo, ktoré
je evidované v Slovenskej republike, bez ohľadu na to, kde sa vozidlo bude používať na
podnikanie. To znamená, že vozidlá, ktoré majú pridelené evidenčné číslo v zahraničí,
v zdaňovacom období roku 2013 už nebudú podliehať dani z motorových vozidiel, a to
i napriek tomu, že sa vozidlo bude používať na podnikanie na území Slovenskej republiky.
- Na základe uvedenej úpravy, pri vyplácaní cestovných
náhrad zamestnancovi za používanie vozidla na služobné cesty je daňovníkom dane
zamestnávateľ, bez ohľadu na to, či zamestnanec je držiteľom tohto vozidla alebo nie je.

- Od 1. januára 2013 daňovník nemá oznamovaciu povinnosť pri vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel, ale iba pri jej zániku.
- Došlo k zmene výpočtu pomernej časti dane za zdaňovacie obdobie.
Pomerná časť dane za zdaňovacie obdobie r. 2013 sa vypočíta ako súčin jednej
tristošesťdesiatpätiny a v priestupnom roku jednej tristošesťdesiatšestiny ročnej sadzby dane
a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie alebo na prepravu
uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme. Daňovník je povinný pomernú časť dane
zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania.
Usporiadat
Mirrrka Mirrrka

Mirrrka je offline (nepripojený) Mirrrka

Mirrrka Pozri príspevok
Dobrý deň, mám otázku k dani z MV pri používaní súkromných aút na pracovných cestách. Zamestnanec ide na pracovnú cestu v pondelok (súkromným autom), na prac. ceste ostane do piatku (auto nepoužíva, odparkované v mieste kde sa zdržiava na prac. ceste), v piatok sadne do auta a vráti sa domov, pracovnú cestu ukončí v sobotu (hodinu po polnoci). Za ktoré dni mám zaplatiť daň? Za prvý a posledný? Za prvý, predposledný a posledný? Za všetky dni kedy trvala prac. cesta?

Vopred ďakujem
Prosím neviete mi niekto odpovedať na túto časť otázky? Naozaj sa neviem pohnúť. Mám zaplatiť za všetky dni alebo len za tie kedy auto na prac. ceste skutočne jazdilo?
0 0
mondes mondes

mondes je offline (nepripojený) mondes

kn-alka Pozri príspevok
Prečo ho chceš odhlasovať, keď ho chceš používať?
Mimochodom: prihlasovať sa nemusí, ale odhlasovať musíš... teda ak ho používa ako SZČO.
Ale v r. 2012 pri vozidle, ktorého je vlastníkom iná osoba ako SZČO ods.1, písm. c nebola povinnosť prihlasovať a odhlasovať auto, ak ho SZČO používal na PC, ale do konca januára 2012 zaplatil daň z MV. Či?
A ja chcem vedieť, či to platí aj v tomto roku. Ďakujem krásne.
btw: viem, že už prihlasovať nemusím, ale čo s odhláškami musí ak to nie je jeho auto ale otcove?
0 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

mondes Pozri príspevok
Ale v r. 2012 pri vozidle, ktorého je vlastníkom iná osoba ako SZČO ods.1, písm. c nebola povinnosť prihlasovať a odhlasovať auto, ak ho SZČO používal na PC, ale do konca januára 2012 zaplatil daň z MV. Či?
A ja chcem vedieť, či to platí aj v tomto roku. Ďakujem krásne.
btw: viem, že už prihlasovať nemusím, ale čo s odhláškami musí ak to nie je jeho auto ale otcove?
v r. 2012 ak pouzival vozidlo na podnikanie, musel oznamit vznik aj zanik danovej povinnosti - nie za vozidla zamestnancov
v r. 2013 sa oznamuje uz len zanik (okrem vozidiel zamestnancov)
0 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

Mirrrka Pozri príspevok
Prosím neviete mi niekto odpovedať na túto časť otázky? Naozaj sa neviem pohnúť. Mám zaplatiť za všetky dni alebo len za tie kedy auto na prac. ceste skutočne jazdilo?
ja by som zahrnula do DP len dni ked sa jazda uskutocnila, teda v tvojom pripade 3 dni - pondelok, piatok, sobota
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
Mirrrka Pozri príspevok
Dobrý deň, mám otázku k dani z MV pri používaní súkromných aút na pracovných cestách. Zamestnanec ide na pracovnú cestu v pondelok (súkromným autom), na prac. ceste ostane do piatku (auto nepoužíva, odparkované v mieste kde sa zdržiava na prac. ceste), v piatok sadne do auta a vráti sa domov, pracovnú cestu ukončí v sobotu (hodinu po polnoci). Za ktoré dni mám zaplatiť daň?
na rozdiel od predchádzajúcej odpovede ja si myslím ze za všetky dni ved bol na pracovnej ceste.
4 0
kn-alka kn-alka

kn-alka je teraz online kn-alka

Jarka jméno mé :)
Súhlasím s Kejkou, nikoho nezaujíma, že auto stálo na parkovisku.
Pracovná cesta trvala od pondelka do piatka, za tie dni treba zaplatiť daň z MV.
0 0
mondes mondes

mondes je offline (nepripojený) mondes

1Dara Pozri príspevok
v r. 2012 ak pouzival vozidlo na podnikanie, musel oznamit vznik aj zanik danovej povinnosti - nie za vozidla zamestnancov
v r. 2013 sa oznamuje uz len zanik (okrem vozidiel zamestnancov)
Jémine, a čo v prípade, ak bol SZČO na PC a využíval otcove auto, uplatnil si cestovné náhrady (r. 2012), ale nemal auto na DU prihlásené a samozrejme ani odhlásené? Vďaka.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
mondes Pozri príspevok
Jémine, a čo v prípade, ak bol SZČO na PC a využíval otcove auto, uplatnil si cestovné náhrady (r. 2012), ale nemal auto na DU prihlásené a samozrejme ani odhlásené? Vďaka.
V r. 2012 to tuším ešte nebolo upravené v ZDP a DMV sa platiť nemusela
zmena plati od 1.12.2012
ak sa mýlim opravte ma.
0 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

KEJKA Pozri príspevok
V r. 2012 to tuším ešte nebolo upravené v ZDP a DMV sa platiť nemusela
zmena plati od 1.12.2012
ak sa mýlim opravte ma.
v r. 2012 platne znenie:
§ 85
Daňovník

(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá

a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla; 42) ak ide o prenájom vozidla bez predkupného práva, daňovníkom je osoba, ktorá je zapísaná v dokladoch vozidla ako vlastník,
b) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla,
c) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
d) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v zahraničí.

§ 90

(2) Daňovník, ktorému vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, je povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi dane miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti, okrem daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. a).
0 0
mondes mondes

mondes je offline (nepripojený) mondes

Ešte upresním. SZČO v r. 2012 využíval auto otcove na podnikateľské účely. Živnosť mal do 21.8.2012. Daň z MV za rok 2012 má zaplatenú za 8 mesiacov do ukončenia živnosti. V DP mal vyznačené, že ide o auto podľa § 85 ods. 1 písm. c. - t.j. vlastníkom auta je iná osoba. Môže si takáto SZČO uplatniť cestovné náhrady na r. 2012, ak DP k dani z MV bolo podané do 31.1.2013, aj uhradená daň, avšak v r. 2012 nepodal oznámenie o vzniku a taktiež zániku, že používal auto na podnikanie.

.....podľa mňa si cestovné náhrady uplatniť môže, nakoľko mal daň zaplatenú a to že nepodal oznámenie o vzniku a zániku, to je v tomto prípade irelevantné. Však? Prosím, potvrďte, resp. vyvráťte mi môj názor. Vďaka.
0 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

kn-alka Pozri príspevok
Súhlasím s Kejkou, nikoho nezaujíma, že auto stálo na parkovisku.
Pracovná cesta trvala od pondelka do piatka, za tie dni treba zaplatiť daň z MV.
no ale od utorka do stvrtka auto mohla pouzivat napr. manzelka - cize pre zamestnavatela, v tieto dni dane auto nebolo pouzite na podnikanie ... zakon nehovori, ze pouzitie vozidla je od zaciatku do konca pracovnej cesty aj ked stoji na parkovisku

§89
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie, ak odsek 3 neustanovuje inak.
(2) Daňová povinnosť zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

cize ak napr. szco moze v tomto konkretnom pripade dat odhlasku na pondelok, potom auto stoji na parkovisku, a dalsiu odhlasku da so sobotnajsim datumom, preco by v pripade pouzitia auta zamestnanca mal platit dan za viac dni?
0 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

mondes Pozri príspevok
Ešte upresním. SZČO v r. 2012 využíval auto otcove na podnikateľské účely. Živnosť mal do 21.8.2012. Daň z MV za rok 2012 má zaplatenú za 8 mesiacov do ukončenia živnosti. V DP mal vyznačené, že ide o auto podľa § 85 ods. 1 písm. c. - t.j. vlastníkom auta je iná osoba. Môže si takáto SZČO uplatniť cestovné náhrady na r. 2012, ak DP k dani z MV bolo podané do 31.1.2013, aj uhradená daň, avšak v r. 2012 nepodal oznámenie o vzniku a taktiež zániku, že používal auto na podnikanie.

.....podľa mňa si cestovné náhrady uplatniť môže, nakoľko mal daň zaplatenú a to že nepodal oznámenie o vzniku a zániku, to je v tomto prípade irelevantné. Však? Prosím, potvrďte, resp. vyvráťte mi môj názor. Vďaka.
ano moze, ale nech caka pokutu za nepodanie oznamenia
4 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
mondes Pozri príspevok
Ešte upresním. SZČO v r. 2012 využíval auto otcove na podnikateľské účely. Živnosť mal do 21.8.2012. Daň z MV za rok 2012 má zaplatenú za 8 mesiacov do ukončenia živnosti. V DP mal vyznačené, že ide o auto podľa § 85 ods. 1 písm. c. - t.j. vlastníkom auta je iná osoba. Môže si takáto SZČO uplatniť cestovné náhrady na r. 2012, ak DP k dani z MV bolo podané do 31.1.2013, aj uhradená daň, avšak v r. 2012 nepodal oznámenie o vzniku a taktiež zániku, že používal auto na podnikanie.

.....podľa mňa si cestovné náhrady uplatniť môže, nakoľko mal daň zaplatenú a to že nepodal oznámenie o vzniku a zániku, to je v tomto prípade irelevantné. Však? Prosím, potvrďte, resp. vyvráťte mi môj názor. Vďaka.
Netreba spájať viac zákonov do jedného . Zákon o dani z MV nie je podmienený Zákonom o dani z príjmu a to tým, že cestovné náhrady sú daňovým výdavkom len za podmienky, že je uhradená Daň z MV a nie sú porušené iné ustanovenia tohto zákona .

Nárok na cestovné náhrady má SZČO v súlade so Zákonom o cestovných náhradách , v súlade so zákonom o dani z príjmu ak je tu nárok, tak môžete účtovať .

Iné však je porušenie ustanovenia zákona o DzMV , kedy i keď nie teraz, môže dostať aj vymeranú sankciu za nepodanie tohto oznámenia o vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani z MV .Kľudne to môže dostať vymerané aj neskôr, resp. bude sa to prejednávať na daňovej kontrole za dané účtovné obdobie .

Takže na jednej strane ak mal nárok, treba si tento nárok uplatniť a zaúčtovať a na strane druhej musí si byť vedomý toho, že porušil Zákon o dani z MV a môže očakávať sankciu .
4 0
Mirrrka Mirrrka

Mirrrka je offline (nepripojený) Mirrrka

1Dara Pozri príspevok
no ale od utorka do stvrtka auto mohla pouzivat napr. manzelka - cize pre zamestnavatela, v tieto dni dane auto nebolo pouzite na podnikanie ... zakon nehovori, ze pouzitie vozidla je od zaciatku do konca pracovnej cesty aj ked stoji na parkovisku

§89
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie, ak odsek 3 neustanovuje inak.
(2) Daňová povinnosť zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

cize ak napr. szco moze v tomto konkretnom pripade dat odhlasku na pondelok, potom auto stoji na parkovisku, a dalsiu odhlasku da so sobotnajsim datumom, preco by v pripade pouzitia auta zamestnanca mal platit dan za viac dni?
Tiež by ma to zaujímalo na základe čoho platiť za všetky dni. Zamestnanci chodia aj na PC dvoj, trotýždňové. Alebo aj napr. pravidelne každý týždeň počas polroka. Privezie sa v pondelok k zákazníkovi a v piatok ide naspäť, počas týždňa auto nepoužíva. A takto to funguje trebárs až kým neskončí projekt. Daň sa platí za dni keď sa auto používa, v cesťáku si nárokuje len výdavky za km tam v pondelok a späť v piatok. Logicky mi vychádza že máme platiť len za pondelok a piatok.
0 0
micuska6 micuska6

micuska6 je offline (nepripojený) micuska6

Ja som z toho úplne zmagorená. Idem oznamovať zánik daňovej povinnosti. Auto sme poslednýkrát použili dňa 08.03.2012.
Ak mám v tlačive "dátum zániku daňovej povinnost" mám tam napísať 08.03.2013 alebo 09.03.2013???????
Ďakujem
0 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

micuska6 Pozri príspevok
Ja som z toho úplne zmagorená. Idem oznamovať zánik daňovej povinnosti. Auto sme poslednýkrát použili dňa 08.03.2012.
Ak mám v tlačive "dátum zániku daňovej povinnost" mám tam napísať 08.03.2013 alebo 09.03.2013???????
Ďakujem
ten rok 2012 je preklep?

ak ano, tak nie je dovod na zmagorenie ... treba citat zakon:

(2) Daňová povinnosť zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

cize ked ste posledny krat pouzili auto 8.3.2013, tak danova povinnost zanika v ten isty den, teda 8.3.2013
0 0
micuska6 micuska6

micuska6 je offline (nepripojený) micuska6

Samozrejme, že preklep.
Ďakujem za odpoveď.
Tiež som si to myslela, ale hovorím....som z toho ZMAGORENA.
0 0
Jajina Jajina

Jajina je offline (nepripojený) Jajina

Na dni odhlásenia nákladných vozidiel (vozidlá nejazdili) som si vytvorila k oznámeniu zániku takúto tabuľku a zaslala som ju v prílohe oznámenia na DÚ.
5 0
daduc daduc

daduc je offline (nepripojený) daduc

SZČO má prenajaté auto od 1.9.2012 od otca - súkromnej osoby nepodnikateľa,a tento prenájom trvá aj v roku 2013 - zmluva je do 31.5.2013
1.9.2012 sa prihlásil ako danovník nájomca teda SZČO. Bolo treba na konci r. 2012 szčo odhlásiť ako danovníka aj ked zmluva stále trvá ? A za rok 2013 podá dp majiteľ vozidla ? /ten je teraz danovník ?/
-
0 0
daduc daduc

daduc je offline (nepripojený) daduc

daduc Pozri príspevok
SZČO má prenajaté auto od 1.9.2012 od otca - súkromnej osoby nepodnikateľa,a tento prenájom trvá aj v roku 2013 - zmluva je do 31.5.2013
1.9.2012 sa prihlásil ako danovník nájomca teda SZČO. Bolo treba na konci r. 2012 szčo odhlásiť ako danovníka aj ked zmluva stále trvá ? A za rok 2013 podá dp majiteľ vozidla ? /ten je teraz danovník ?/
-
Posúvam
0 0
Načítať ďalšie