Zavrieť

Porady

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel Synonymá: Cestná daňDaň z MVDaň za autoDzMV ...viac...menej

Daň z motorových vozidiel platia podnikateľské subjetky za používanie motorového vozidla na podnikanie.

Platenie danie:
Daňové priznanie sa podáva do 31.januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia (napr. za rok 2013 sa podáva do 31.januára 2014).
Úhrada dane z motorových vozidiel je splatná do 31. januára nasledujúceho po zdaňovacom období.

Preddavky na daň z motorových vozidiel

Ak predpokladaná suma dane presahuje 660€ platí sa štvrťročne do 8292€ (vrátane)

Ak predpokladaná suma dane presahuje 8.292€ platí sa mesačne

Variabilný symbol
má nasledovné pravidlá:
- Celoročná úhrada dane na základe daňového priznania za rok 2012 1700992013 (v inom roku nahradíte na konci 2013 za aktuálny rok) -
Štvrťročné preddavky:
VS
1. štvrťrok 1100412013
2. štvrťrok 1100422013
3. štvrťrok 1100432013
4. štvrťrok 1100442013

Mesačné preddavky:
VS
1. mesiac 1100012013
2. mesiac 1100022013
.
.
.
(v ďalších mesiacoch len zameníte 01 za aktuálny mesiac, napr. 10 v októbri)

Sadzby dane
určuje vyšší územný celok (kraj) všeobecne záväzným nariadením.
2013 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje
2012 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje
2011 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje


Zmeny v zákone od 2013


Predčíslia účtov daňových úradov pre platbu dane z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel - DÚ Banská Bystrica 500320
Daň z motorových vozidiel - DÚ Bratislava, DÚ pre VDS 500275
Daň z motorových vozidiel - DÚ Košice 500339
Daň z motorových vozidiel - DÚ Nitra 500304
Daň z motorových vozidiel - DÚ Prešov 500347
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trenčín 500291
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trnava 500283
Daň z motorových vozidiel - DÚ Žilina 500312


Základom dane
- pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3 a
- pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť alebo najväčšia prípustná celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá
a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla,42)
b) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla,
c) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
d) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v zahraničí.

Daňovníkom je tiež
a) zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec; to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
b) stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.
(fyzické a právnické osoby) za používanie motorového vozidla (na podnikanie viď §84 Predmet dane Zákona o miestnych daniach).

Za čo platíme daň z motorových vozidiel vymedzuje predmet dane vymedzený v §84.
1. Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré sa používa v Slovenskej republike na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.
2. Predmetom dane z motorových vozidiel nie je vozidlo
a) používané na skúšobné jazdy alebo iné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,
b) určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v dokladoch vozidla je označené ako špeciálne vozidlo.
••• viac••• menej
1 0
Prechodový mostík z jednoduchého účtovníctva do podvojného (28.03.15)
K 1.1.2014 sme prešli z jednoduchého účtovníctva na podvojné kvôli zápisu živnostníkov do obchodného registra (úprava zákona pre prepravcov nad 3,5 tony). V postupoch píšu, že je potrebné otvoriť zač...
1 0
Cestovné náhrady u SZČO účtujúceho v podvojnom účtovníctve (28.03.15)
Dobrý večer, prosím vás môžem účtovať cestovné náhrady u živnostníka za použitie jeho súkromného vozidla 512/491? Ďakujem za odpoveď.
0 0
da sa zmenit N1 na M1 ?? (16.04.08)
Dobry den.bola by som velmi rada, keby mi niekto poradil. kupila som vozidlo Toyota Yaris, od povodneho majitela, ktory ho mal na firmu v technicaku vedene ako N1, pricom su v nom len dve pohotovostne...
1 0
prenájom auta-vs.dan z MV (24.03.15)
Za december si firma prenajala mot.vozidlo......na 1 mesiac....nezaplatila však dan z MV za tento mesiac....môžem dať výšku sumy za prenájom za 1 mes.do dan.nákladov ?
1 3
szčo stratil čísla účtov (29.01.13)
neviem,či mal niekto pripad mam jedného živnostníka,ktorý stratil čísla účtov,čo mu dal daňový úrad a teraz dajú sa tieto čísla účtov vyžiadať opäť lebo chce zaplatiť dan z motorovýc vozidiel a nemala...
2 0
Ako zaúčtovať nevrátený daňový preplatok do 5 eur? (16.02.15)
Dnes mi prišlo rozhodnutie z daňového úradu o tom, že mi nebude vrátený preplatok na dani z motorových vozidiel, ktorý je vo výške 4,15 €. Ako mám zaúčtovať tento preplatok, aby mi na účte 345 nezosta...
1 0
Cestna dan (20.03.15)
Ahojte. Ako je to s platením cestnej dane, ak ja ako živnostníčka si prenajímam auto od svojej sestry, bezodplatne. Nič jej neplatím. Musí ona zaplatiť cestnú daň? A môžem si ja v tomto prípade uplat...
1 1
Je vozidlo v neziskovej organizácii predmetom dane z motorových vozidiel? (16.03.15)
Prípad: 4 vozidlá vo vlastníctve SRO (zapísaná ako majiteľ aj držiteľ) táto SRO poskytla na dobu neurčitú (už viac ako 2 roky a trvá ďalej) neziskovej organizácii NO bezodplatne len na základe ústnej ...
1 1
daňové priznanie k dani z prílmov (11.03.15)
Auto, ktoré používam na podnikanie mám v osobnom vlastníctve.Zaplatil som daň z motorových vozidiel,môžem si tento výdavok uplatniť vo výdavkoch v priznaní dane z príjmov?Ďakujem za radu
1 0
započítanie daňového bonusu (11.03.15)
Potrebujem poradiť, ako započítam daňový bonus /živnostník/ 509,28EUR, ktorý daňový úrad použil na nedoplatok dane z motor. vozidiel a čiastočnú úhradu DPH. A potom zaúčtovanie dane z MV do nákladov...
1 1
Jazdy - SZCO (03.03.15)
SZCO nema auto zahrnute v majetku, ale chce si uplatnovat vydavky na cestu. Vyuzil by moznost, ze si uplatni spotrebu a nahradu za km. Musi nejak dokazovat a evidovat stav tachometra na vozidle?musi ...
1 0
Zabudla som zaúčtovať DzMV za rok 2013 do roku 2013... (03.03.15)
Dobrý deň, predpis na daň z MV som nezaúčtovala do roku 2013. Môžem to zaúčtovať až v roku 2014? Alebo čo s takouto chybou? :/
1 0
zaučtovanie opravy chyby minulého obdobia (27.02.15)
Dobrý deň V decembri sme zistili že sme platili daň z motorových vozidiel za vozidlo nepodliehajúce dani/špeciálne vozidlo/. Podali sme dodatočné daňové priznanie z motorových vozidiel za rok 2013. V...
1 0
Oznamovacia povinnosť január 2015 (26.02.15)
Osobné auto nezaradené do obch.majetku používané na podnikanie do 21.01.2015 (používaný aj celý rok 2014 aj podané daňové priznanie za rok 2014) - tu oznamovacia povinnosť je iba v daňovom priznaní za...
1 0
JÚ - Daň z motorových vozidiel: musí ísť do evidencie záväzkov? (26.02.15)
Nestačí iba úhrada v PD? DzMV za rok 2013, uhradená v roku 2014. Našla som staršiu diskusiu, názory ohľadom dátumov v evidencii záväzkov sa rôznia... Existuje nejaké záväzné usmernenie k tejto problem...
Sleduj témy Daň z motorových vozidiel
na hlavnej stránke Porada.sk