Zavrieť

Porady

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel Synonymá: Cestná daňDaň z MVDaň za autoDzMV ...viac...menej

Daň z motorových vozidiel platia podnikateľské subjetky za používanie motorového vozidla na podnikanie.

Platenie danie:
Daňové priznanie sa podáva do 31.januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia (napr. za rok 2013 sa podáva do 31.januára 2014).
Úhrada dane z motorových vozidiel je splatná do 31. januára nasledujúceho po zdaňovacom období.

Preddavky na daň z motorových vozidiel

Ak predpokladaná suma dane presahuje 660€ platí sa štvrťročne do 8292€ (vrátane)

Ak predpokladaná suma dane presahuje 8.292€ platí sa mesačne

Variabilný symbol
má nasledovné pravidlá:
- Celoročná úhrada dane na základe daňového priznania za rok 2012 1700992013 (v inom roku nahradíte na konci 2013 za aktuálny rok) -
Štvrťročné preddavky:
VS
1. štvrťrok 1100412013
2. štvrťrok 1100422013
3. štvrťrok 1100432013
4. štvrťrok 1100442013

Mesačné preddavky:
VS
1. mesiac 1100012013
2. mesiac 1100022013
.
.
.
(v ďalších mesiacoch len zameníte 01 za aktuálny mesiac, napr. 10 v októbri)

Sadzby dane
určuje vyšší územný celok (kraj) všeobecne záväzným nariadením.
2013 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje
2012 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje
2011 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje


Zmeny v zákone od 2013


Predčíslia účtov daňových úradov pre platbu dane z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel - DÚ Banská Bystrica 500320
Daň z motorových vozidiel - DÚ Bratislava, DÚ pre VDS 500275
Daň z motorových vozidiel - DÚ Košice 500339
Daň z motorových vozidiel - DÚ Nitra 500304
Daň z motorových vozidiel - DÚ Prešov 500347
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trenčín 500291
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trnava 500283
Daň z motorových vozidiel - DÚ Žilina 500312


Základom dane
- pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3 a
- pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť alebo najväčšia prípustná celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá
a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla,42)
b) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla,
c) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
d) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v zahraničí.

Daňovníkom je tiež
a) zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec; to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
b) stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.
(fyzické a právnické osoby) za používanie motorového vozidla (na podnikanie viď §84 Predmet dane Zákona o miestnych daniach).

Za čo platíme daň z motorových vozidiel vymedzuje predmet dane vymedzený v §84.
1. Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré sa používa v Slovenskej republike na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.
2. Predmetom dane z motorových vozidiel nie je vozidlo
a) používané na skúšobné jazdy alebo iné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,
b) určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v dokladoch vozidla je označené ako špeciálne vozidlo.
••• viac••• menej
1 0
Daň z motorových vozidiel (Včera)
SZČO používa na podnikanie vlastné auto, zapísané v TP na jeho meno a dátum narodenia.Nie na IČO. Čo má uviesť v riadku 09 - daňovník podľa § 85? 1a alebo 1c? ďakujem
1 0
Ako správne vypočítať predpokladanú DzMV 2015 r.40 u jazdnej súpravy ťahač+náves? (25.01.15)
Finančná správa vydala usmernenie: Pri návesových jazdných súpravách sa predpokladaná daň vypočíta z ročných sadzieb dane upravených podľa § 7 ods. 1 až 4 zákona o dani z motorových vozidiel, bez ich ...
1 1
Daň z MV ak je auto prenajímané od nepodnikateľa (Včera)
Dobrý deň, chcem sa informovať ak firma ma auto v prenajme od inej osoby na základe zmluvy o prenajme tak či na základe tejto zmluvy musí platiť daň z MV. Čo sa týka blokov od čerpacích staníc tak ti...
4 1
Daň z MV r.40 = nula. Áno, alebo nie. Odpoveď z finančnej správy (25.01.15)
Otázka: Dobrý deň, daňovníkovi v roku 2015 nevznikne povinnosť platiť preddavky na daň z MV. Pri elektronickom vypĺňaní DP sa zobrazí nasledovné: 'r.40': východiskový údaj pre platenie preddavkov na...
1 0
DAN Z MOTOROVýCH VOZIDIEL - ťahač a náves (Včera)
Dobrý deň, ako výpočitam daň za ťahač a náves? Ťahač ma 2 nápravy a najväčšiu prípustnu celkovu hmotnosť 18 tón je to Euro 6 čiže sa neriadim podľa sadzby dane podľa regionov ale podľa ročnej sadzby č...
1 0
Cestna dan a koncesia (Včera)
ak ma taxikar koncesiu na auto, ktore nema napisane na DIC, musi zaplatit cestnu dan za cely rok, alebo len za tie dni, ktore jazdil, co preukaze knihou jazd.
1 0
Daň z MV - auto dlhodobo v oprave (Včera)
Dobrý deň , ako mám postupovať pri vyplnení DZMV keď od začiatku r. 2014 sme mali auto 4 mesiace v oprave , odhlásené nebolo , pretože v oprave nás stále naťahovali že už to bude opravené a ťahalo sa ...
1 0
aký dátum uviesť do r. 01 daňového priznania k dani z motorových vozidiel (Včera)
v osvedčení o evidencii nie je uvedený dátum prvej evidencie /rok výroby/ žiadny údaj, ale v kolónke dátum prvej evidencie v SR je dátum .10.03.2006. Som prvý majiteľ, išlo o nové auto, čiže prvé znač...
1 1
Daň z MV predpokladaná daň - 01.01.2015 - 156 mesiacov (21.01.15)
Dobrý deň, mám automobil s prvou evidenciou 01.01.2002. Podľa Vášho názoru mám predpokladnú daň počítať +10% alebo +20% ? Ďakujem
1 0
Daň z motorových vozidiel za rok 2014 (25.01.15)
Robil už niekto daňové priznanie cestnej dane za minulý rok? Keď dám do kolónky 06 nulový objem ccm3 pre elektrické vozidlo, tak vychádza nulová daň. Ovšem v zákone sa nič nehovorí o tom, že elektric...
1 0
Aku sumu napisat na r. 40 v prípade ak predmetom dane mam motorove vozidlo az k 14.01.2015? (25.01.15)
Podnikatel ma momentalne dve motorove vozidla...a to: 1. prestal pouzivat na podnikanie 01.01.2015 2. kupil nove motorove vozidlo 14.01.2015 Ako predpokladanu dan uvediem pomernu cast motoroveho ...
1 0
Prívesný vozík (25.01.15)
Prosím vás pomôžete mi niekto? V majetku s.r.o. máme prívesný vozík od roku 2012. Za ten rok sme zaplatili DzMV, v roku 2013 sme ho nepoužívali, pretože bol nepojazdný a v daňovom priznaní z MV sme h...
1 2
daň z MV (25.01.15)
prosím o radu: SZČO si kúpil v roku 2014 auto do podnikania na leasing, ako vlastník vozidla v technickom preukaze je uvedená leasingová spoločnosť konkrétne VOLKSWAGEN Fin.služby, ako držiteľ osvedč...
1 1
Dátum vzniku daň. povinnosti - Daň z motorových vozidiel (24.01.15)
Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu/usmernenie. Do riadku 02 "Dátum vzniku daň. povinnosti" - ak mi vznikla prvýkrát daň. povinnosť napr. v roku 2012 a od vtedy vozidlo stále podlieha dani, uvád...
Sleduj témy Daň z motorových vozidiel
na hlavnej stránke Porada.sk