Zavrieť

Porady

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel Synonymá: Cestná daňDaň z MVDaň za autoDzMV ...viac...menej

Daň z motorových vozidiel platia podnikateľské subjetky za používanie motorového vozidla na podnikanie.

Platenie danie:
Daňové priznanie sa podáva do 31.januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia (napr. za rok 2013 sa podáva do 31.januára 2014).
Úhrada dane z motorových vozidiel je splatná do 31. januára nasledujúceho po zdaňovacom období.

Preddavky na daň z motorových vozidiel

Ak predpokladaná suma dane presahuje 660€ platí sa štvrťročne do 8292€ (vrátane)

Ak predpokladaná suma dane presahuje 8.292€ platí sa mesačne

Variabilný symbol
má nasledovné pravidlá:
- Celoročná úhrada dane na základe daňového priznania za rok 2012 1700992013 (v inom roku nahradíte na konci 2013 za aktuálny rok) -
Štvrťročné preddavky:
VS
1. štvrťrok 1100412013
2. štvrťrok 1100422013
3. štvrťrok 1100432013
4. štvrťrok 1100442013

Mesačné preddavky:
VS
1. mesiac 1100012013
2. mesiac 1100022013
.
.
.
(v ďalších mesiacoch len zameníte 01 za aktuálny mesiac, napr. 10 v októbri)

Sadzby dane
určuje vyšší územný celok (kraj) všeobecne záväzným nariadením.
2013 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje
2012 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje
2011 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje


Zmeny v zákone od 2013


Predčíslia účtov daňových úradov pre platbu dane z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel - DÚ Banská Bystrica 500320
Daň z motorových vozidiel - DÚ Bratislava, DÚ pre VDS 500275
Daň z motorových vozidiel - DÚ Košice 500339
Daň z motorových vozidiel - DÚ Nitra 500304
Daň z motorových vozidiel - DÚ Prešov 500347
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trenčín 500291
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trnava 500283
Daň z motorových vozidiel - DÚ Žilina 500312


Základom dane
- pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3 a
- pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť alebo najväčšia prípustná celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá
a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla,42)
b) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla,
c) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
d) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v zahraničí.

Daňovníkom je tiež
a) zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec; to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
b) stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.
(fyzické a právnické osoby) za používanie motorového vozidla (na podnikanie viď §84 Predmet dane Zákona o miestnych daniach).

Za čo platíme daň z motorových vozidiel vymedzuje predmet dane vymedzený v §84.
1. Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré sa používa v Slovenskej republike na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.
2. Predmetom dane z motorových vozidiel nie je vozidlo
a) používané na skúšobné jazdy alebo iné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,
b) určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v dokladoch vozidla je označené ako špeciálne vozidlo.
••• viac••• menej
1 0
Rezerva na dan z motorovych vozidiel (28.04.16)
Prosim o radu. Mame hospodarsky rok 1.4.2015-31.3.2016. Dan z motorovych vozidiel sa vsak bude kalkulovat za "kalendarny" rok 2016. K 31.3.2016 (den ku kt.sa zostavuje uctovna zavierka) musim teda zau...
1 2
zaradenie vozidla do obchodného majetku sro a odpisy, cestná daň (13.04.16)
Prosím o poradenie. Stretla som sa s rôznymi názormi kedy zaradiť vozidlo do obchod. majetku sro. Kedy sa stane vlastníkom, sa dá chápať rôzne-vlastní ho prevzatím do užívania, alebo je vlastníkom až ...
1 6
Daň z motorového vozidla za zamestnanca (07.04.16)
Dobre tomu rozumiem, že podľa z. 361/2014 je zamestnávateľ povinný zaplatiť daň z MV za zamestnanca za celý mesiac, aj keď ho pošle na služobnú cestu so súkromným autom iba na jeden deň?
1 1
Prepis majetku rok po skončení podnikania - zádrhel ?!? (31.03.16)
Na otcovu živnosť som kúpil motocykel v hodnote 4tisíc eur (rok jún/2013) Keďže v roku 2014 som si založil firmu, otec svoju živnosť v február/2015 ukončil. Motorka však ostala v majetku živnostníka ...
1 0
Predaj auta - daň z motorových vozidiel (30.03.16)
SRO predala auto . Kúpna zmluva bola vystavená 31.12.2015. V zmluve je, že vlastnícke právo z predávajúceho na kupujúceho prechádza zaplatením celej ceny. Zaplatené bolo pri podpise, čiže 31.12.20...
1 4
odpisy pri predaji vozidla (29.03.16)
25.3.2015 s.r.o-čka predala vozidlo. Do 24.3. bolo vo firme používané a bola zaplatená aj daň z mot. vozidiel za mesiace 1-3/2015. Je možné uplatniť odpis za mesiace jan., feb. a marec a o tieto odpis...
1 0
Uctovna zavierka v JU (18.03.16)
Dobry den, prosim o radu k vyplneniu UZ v JU. V tabulke Majetku r. 08 - Pohľadavky, údavam sumu vystavenych faktur (s dph) ktore neboli ku koncu roka uhradene? A v tabulke Záväzky r. 17-záväzky, nasčí...
1 0
Preddavky na dane (17.03.16)
Ahojte, chcela by som sa spýtať, či sa preddavky na daň v SR pri PO platia aj v prípade iných daní ako je daň z príjmu PO a daň z motorových vozidiel. Ďakujem za odpoveď.
1 3
uct.zavierka mikro UJ (11.03.16)
Ahojte :) prvykrat robim uctovnu zavierku. Mala firma, mes.platca DPH,preddavky platene stvrtrocne. Zavierku robim preto aby som sa ju naucila robit. Nemam ucitela, poradcu som sa chcela opytat, nam...
1 0
Nezaplatená daň z motorových vozidiel (25.02.16)
Za rok 2015 som ako živnostník nepodala daňové priznanie za motorové vozidlo, ani neuhradila daň. Ako mám postupovať?
1 1
Nákladné auto v nájme a výdavky ako náklad. položka (25.02.16)
živnostník prenajal nákladné auto PO, môže si uplatniť do nákladov nákup PHM PO, alebo len ten živnostník? DzMV podá živnostník, lebo je majiteľ vozidla, ale neviem čo s ostatným, servis auta, PHM , ...
1 4
Kúpa auta na firmu v priebehu roka a daň z MV (23.02.16)
Dobrý deň, máme v pláne kúpiť auto do firmy a chceme ho zaradiť aj do majetku. Sme s.r.o - čka. Chceme si uplatňovať výdavky a potrebujem vedieť ako je to z daňou z MT. Auto zahlásim na DU? A ako? Pod...
1 1
DDP - DzMV 2015, Ako vyplnit R13 sadzba 1, sadzba 2 a R19. (22.02.16)
Osobne vozidlo bolo uzivane celych 12 mesiacov. Datum prvej evidencie 26.4.2006, M ,M1, Zdvihovy objem valcov 2993, Rocna sazba dane 180€ Prosim o pomoc ako vyplnit DP. Dakujem.
1 0
Traktor - nezahrnutý do majetku firmy (02.02.16)
Dobrý deň, môže si uplatňovať SZČO výdavky na PHM na traktor, ktorý používa na podnikanie a nie je zaradený do obchodného majetku? Daň z MV sa za traktor platiť nemusí? Ďakujem
1 3
Za aké obdobie platím daň za auto, ak bolo predané v novembri 2015, ale prepis sa uskutočnil až v januári 2016? (01.02.16)
Auto bolo zaradené v obchodnom majetku spoločnosti. Normálne predal na kúpnopredajnú zmluvu, aj úhrada prebehla v 2015 cez banku, len s prepisom boli problémy. Z majetku vyradím dňom odovzdania vozidl...
Sleduj témy Daň z motorových vozidiel
na hlavnej stránke Porada.sk