Zavrieť

Porady

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel Synonymá: Cestná daňDaň z MVDaň za autoDzMV ...viac...menej

Daň z motorových vozidiel platia podnikateľské subjetky za používanie motorového vozidla na podnikanie.

Platenie danie:
Daňové priznanie sa podáva do 31.januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia (napr. za rok 2013 sa podáva do 31.januára 2014).
Úhrada dane z motorových vozidiel je splatná do 31. januára nasledujúceho po zdaňovacom období.

Preddavky na daň z motorových vozidiel

Ak predpokladaná suma dane presahuje 660€ platí sa štvrťročne do 8292€ (vrátane)

Ak predpokladaná suma dane presahuje 8.292€ platí sa mesačne

Variabilný symbol
má nasledovné pravidlá:
- Celoročná úhrada dane na základe daňového priznania za rok 2012 1700992013 (v inom roku nahradíte na konci 2013 za aktuálny rok) -
Štvrťročné preddavky:
VS
1. štvrťrok 1100412013
2. štvrťrok 1100422013
3. štvrťrok 1100432013
4. štvrťrok 1100442013

Mesačné preddavky:
VS
1. mesiac 1100012013
2. mesiac 1100022013
.
.
.
(v ďalších mesiacoch len zameníte 01 za aktuálny mesiac, napr. 10 v októbri)

Sadzby dane
určuje vyšší územný celok (kraj) všeobecne záväzným nariadením.
2013 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje
2012 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje
2011 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje


Zmeny v zákone od 2013


Predčíslia účtov daňových úradov pre platbu dane z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel - DÚ Banská Bystrica 500320
Daň z motorových vozidiel - DÚ Bratislava, DÚ pre VDS 500275
Daň z motorových vozidiel - DÚ Košice 500339
Daň z motorových vozidiel - DÚ Nitra 500304
Daň z motorových vozidiel - DÚ Prešov 500347
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trenčín 500291
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trnava 500283
Daň z motorových vozidiel - DÚ Žilina 500312


Základom dane
- pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3 a
- pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť alebo najväčšia prípustná celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá
a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla,42)
b) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla,
c) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
d) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v zahraničí.

Daňovníkom je tiež
a) zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec; to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
b) stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.
(fyzické a právnické osoby) za používanie motorového vozidla (na podnikanie viď §84 Predmet dane Zákona o miestnych daniach).

Za čo platíme daň z motorových vozidiel vymedzuje predmet dane vymedzený v §84.
1. Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré sa používa v Slovenskej republike na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.
2. Predmetom dane z motorových vozidiel nie je vozidlo
a) používané na skúšobné jazdy alebo iné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,
b) určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v dokladoch vozidla je označené ako špeciálne vozidlo.
••• viac••• menej
1 0
Jazdy - SZCO (03.03.15)
SZCO nema auto zahrnute v majetku, ale chce si uplatnovat vydavky na cestu. Vyuzil by moznost, ze si uplatni spotrebu a nahradu za km. Musi nejak dokazovat a evidovat stav tachometra na vozidle?musi ...
1 0
Zabudla som zaúčtovať DzMV za rok 2013 do roku 2013... (03.03.15)
Dobrý deň, predpis na daň z MV som nezaúčtovala do roku 2013. Môžem to zaúčtovať až v roku 2014? Alebo čo s takouto chybou? :/
1 0
zaučtovanie opravy chyby minulého obdobia (27.02.15)
Dobrý deň V decembri sme zistili že sme platili daň z motorových vozidiel za vozidlo nepodliehajúce dani/špeciálne vozidlo/. Podali sme dodatočné daňové priznanie z motorových vozidiel za rok 2013. V...
1 0
Oznamovacia povinnosť január 2015 (26.02.15)
Osobné auto nezaradené do obch.majetku používané na podnikanie do 21.01.2015 (používaný aj celý rok 2014 aj podané daňové priznanie za rok 2014) - tu oznamovacia povinnosť je iba v daňovom priznaní za...
1 0
JÚ - Daň z motorových vozidiel: musí ísť do evidencie záväzkov? (26.02.15)
Nestačí iba úhrada v PD? DzMV za rok 2013, uhradená v roku 2014. Našla som staršiu diskusiu, názory ohľadom dátumov v evidencii záväzkov sa rôznia... Existuje nejaké záväzné usmernenie k tejto problem...
1 2
Daň z motorových vozidiel (26.02.15)
Môže ísť daň z MV zaplatená v januári 2015 za rok 2014 do nákladov zdaňovacieho obdobia 2014? Vediem daňovú evidenciu...
1 0
Ako zaevidovať v JÚ r. 2014 do záväzkov daň z MV za rok 2013? (25.02.15)
Daň z MV za rok 2013, uhradená v roku 2014. V roku 2013 nefiguruje v evidencii záväzkov. Čo s tým?
1 0
Ako zaúčtovať nevrátený daňový preplatok do 5 eur na dani z príjmu právnických osôb? (24.02.15)
Na 341 mi ostalo preplatok mínusom -2,49 €, mám to zaúčtovať mínusom 341/591, alebo plusom napr. 546/341. Mohlo by to ísť aj do daňových nákladov ako odpis pohľadávky, ktorú som viedla voči daňovému ú...
1 0
Auto v s.r.o. len na súkromné účely (23.02.15)
Prosím Vás, dohodli sme s konateľom, že jedno firemné auto bude používať len na súkromné účely. T.j. všetky náklady s tým autom súvisiace budem účtovať ako nedaňový výdavok (PHM,odpisy,daň z MV,opravy...
1 0
Uctovanie cestovnych nahrad a dan z motorovych vozidiel. (20.02.15)
Uctujem cestovne nahrady konatela a cestovne nahrady za pouzitie jeho sukromneho automobilu - 0,183 za km. Spotrebovanu PHM sme neuctovali. Je potrebne za takto vyuzivane sukromne auto podat DP k dani...
1 3
Záväzky k 31.12.2014? (18.02.15)
Viem ze tu boli uz rozne nazory na tuto otazku...prosim vedel by mi to niekto ujednotit, ktore z tychto zauctovat v jednoduchom účtovníctve ako zaväzok k 31.12.2014? 1. Daň z motorových vozidiel za rok 2014 splatnú v r.2015 2. DPH za 4.Q.2014 splatnú v r. 2015 3. DZP...
1 0
Daň z motorových vozidiel (17.02.15)
Prosím vas, som SZCO, vyuzivam svoje osobne mot. vozidlo na podnikanie (nemam ho zaradene v obchodnom majetku) a uplatnujem si 50% pausal z nakupu PHL.Za ake casove obdobie platim dan z motorovych voz...
2 0
Ako zaúčtovať nevrátený daňový preplatok do 5 eur? (16.02.15)
Dnes mi prišlo rozhodnutie z daňového úradu o tom, že mi nebude vrátený preplatok na dani z motorových vozidiel, ktorý je vo výške 4,15 €. Ako mám zaúčtovať tento preplatok, aby mi na účte 345 nezosta...
1 0
Aká výška pokuty ? daň z motorových vozidiel (12.02.15)
Ahojte, zaplatil som daň z motorových vozidiel len som to zabudol podať..včera mi prišlo predvolanie dnes mi povedali že bez pokuty to nepôjde..aká je tam výška ?
Sleduj témy Daň z motorových vozidiel
na hlavnej stránke Porada.sk