Zavrieť

Porady

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel Synonymá: Cestná daňDaň z MVDaň za autoDzMV ...viac...menej

Daň z motorových vozidiel platia podnikateľské subjetky za používanie motorového vozidla na podnikanie.

Platenie danie:
Daňové priznanie sa podáva do 31.januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia (napr. za rok 2013 sa podáva do 31.januára 2014).
Úhrada dane z motorových vozidiel je splatná do 31. januára nasledujúceho po zdaňovacom období.

Preddavky na daň z motorových vozidiel

Ak predpokladaná suma dane presahuje 660€ platí sa štvrťročne do 8292€ (vrátane)

Ak predpokladaná suma dane presahuje 8.292€ platí sa mesačne

Variabilný symbol
má nasledovné pravidlá:
- Celoročná úhrada dane na základe daňového priznania za rok 2012 1700992013 (v inom roku nahradíte na konci 2013 za aktuálny rok) -
Štvrťročné preddavky:
VS
1. štvrťrok 1100412013
2. štvrťrok 1100422013
3. štvrťrok 1100432013
4. štvrťrok 1100442013

Mesačné preddavky:
VS
1. mesiac 1100012013
2. mesiac 1100022013
.
.
.
(v ďalších mesiacoch len zameníte 01 za aktuálny mesiac, napr. 10 v októbri)

Sadzby dane
určuje vyšší územný celok (kraj) všeobecne záväzným nariadením.
2013 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje
2012 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje
2011 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje


Zmeny v zákone od 2013


Predčíslia účtov daňových úradov pre platbu dane z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel - DÚ Banská Bystrica 500320
Daň z motorových vozidiel - DÚ Bratislava, DÚ pre VDS 500275
Daň z motorových vozidiel - DÚ Košice 500339
Daň z motorových vozidiel - DÚ Nitra 500304
Daň z motorových vozidiel - DÚ Prešov 500347
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trenčín 500291
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trnava 500283
Daň z motorových vozidiel - DÚ Žilina 500312


Základom dane
- pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3 a
- pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť alebo najväčšia prípustná celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá
a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla,42)
b) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla,
c) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
d) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v zahraničí.

Daňovníkom je tiež
a) zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec; to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
b) stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.
(fyzické a právnické osoby) za používanie motorového vozidla (na podnikanie viď §84 Predmet dane Zákona o miestnych daniach).

Za čo platíme daň z motorových vozidiel vymedzuje predmet dane vymedzený v §84.
1. Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré sa používa v Slovenskej republike na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.
2. Predmetom dane z motorových vozidiel nie je vozidlo
a) používané na skúšobné jazdy alebo iné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,
b) určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v dokladoch vozidla je označené ako špeciálne vozidlo.
••• viac••• menej
1 2
DMV pri zmene z danovej evidencie na pausalne vydavky (16.11.16)
V roku 2017 zivnost prechadza z danovej evidencie na pausalne vydavky. V roku 2016 vyuzivala (sukromne) auto na podnikatelske ucely. Priznanie k DMV sa podava az v 01/2017. To znamena, ze zaplatenu da...
1 0
Operatívny leasing/lízing z Čiech - daňové dopady (17.10.16)
Dobrý deň, nemá tu niekto skúsenosti s operatívnym leasingom na autá z Čiech? Aké prípadné daňové dopady by mohol mať takýto prenájom? Prípadne ma viete naviesť na niekoho kto by mi vedel poradiť?
1 0
Vyradenie a znovuzaradenie auta (11.10.16)
Koncom februára sme vyradili auto z podnikania, aj mu bolo odobraté EČV. Auto malo haváriu a bolo nutné ho opraviť, len sa to predlžovalo kvôli vyšetrovaniu, preto sa zvolil tento postup... aj končilo...
1 0
Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z motorových vozidiel u daňovníka zrušeného bez likvidácie, s likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu a úmrtí daňovníka (07.10.16)
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/miestne%20dane%20a%20dzmv/2015/2016_10_04_DP_DzMV_pri_likvidacii_atd.pdf
1 0
Daň z MV a nemocnica (05.10.16)
Dobrý deň, vedeli by ste ma navigovať, či nemocnica (ako príspevková organizácia) je povinná podávať Daň z motorových vozidiel? Ide o osobné a dodávkové autá (nie sanitky) a ak nemusí, ktoré zákony a p...
1 0
Motorka v podnikani (24.09.16)
Dobry den. Podnikatel kupil motorku na ICO, ma fakturu, zaplatil cez ucet nad 5000. Ked som mu povedala ze aj za motorku treba platit dan z motorovych vozidiel povedal ze ju nechce do podnikania. No o...
2 0
DZMV zánik - zmena držiteľa vozidla (18.09.16)
Informácia je určená pre daňovníkov dane z motorových vozidiel k zániku daňovej povinnosti v prípade zmeny držiteľa v zmysle zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení ...
1 0
Daň z motorových vozidiel (23.06.16)
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je možné podať akési "spätné" daňové priznanie za MV. Sme totižto nezisková organizácia, teda nemocnica a sme oslobodení od platenia DzMV, no my sme ju v minu...
1 0
Český operatívny leasing (21.06.16)
Slovenská sro si chce vziať auto na operatívny leasing z českej leasingovky. Aké sú rozdiely oproti nášmu? Kto platí daň z MV? Je tam nejaká zrážková daň? Ďakujem
1 0
Ako účtujete výdavky po skončení podnikania v jednoduchom účtovníctve? (14.06.16)
Živnostník ukončil živnosť na jar 2016. Ako zaúčtovať výdavky, ktoré vznikli po skončení živnosti? Napríklad: faktúra za vyúčtovanie elektriny, bankové poplatky, daň z motorových vozidiel za rok 2016,...
1 0
dan z motorovych vozidiel - zanik danovej povinnosti (13.06.16)
dobry vecer, chcela by som sa spytat. prepravna spolocnost ma v evidencii nakladne vozidlo. vozidlo sa pouzivalo do 29.2.2016, predalo sa 13.5.2016. Do danoveho priznania za 2016 pojde do riadku dva d...
1 2
Požičané auto - náklady, DZMV (02.06.16)
Môže si dať do nákladov SZČO SK, ktorý má zapožičané od firmy v AT vozidlo, ktoré používa na podnikanie PHM a opravy tohto vozidla a DZMV platiť nemusí?
1 0
Rezerva na dan z motorovych vozidiel (28.04.16)
Prosim o radu. Mame hospodarsky rok 1.4.2015-31.3.2016. Dan z motorovych vozidiel sa vsak bude kalkulovat za "kalendarny" rok 2016. K 31.3.2016 (den ku kt.sa zostavuje uctovna zavierka) musim teda zau...
1 2
zaradenie vozidla do obchodného majetku sro a odpisy, cestná daň (13.04.16)
Prosím o poradenie. Stretla som sa s rôznymi názormi kedy zaradiť vozidlo do obchod. majetku sro. Kedy sa stane vlastníkom, sa dá chápať rôzne-vlastní ho prevzatím do užívania, alebo je vlastníkom až ...
1 6
Daň z motorového vozidla za zamestnanca (07.04.16)
Dobre tomu rozumiem, že podľa z. 361/2014 je zamestnávateľ povinný zaplatiť daň z MV za zamestnanca za celý mesiac, aj keď ho pošle na služobnú cestu so súkromným autom iba na jeden deň?
Sleduj témy Daň z motorových vozidiel
na hlavnej stránke Porada.sk