Zavrieť

Porady

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel Synonymá: Cestná daňDaň z MVDaň za autoDzMV ...viac...menej

Daň z motorových vozidiel platia podnikateľské subjetky za používanie motorového vozidla na podnikanie.

Platenie danie:
Daňové priznanie sa podáva do 31.januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia (napr. za rok 2013 sa podáva do 31.januára 2014).
Úhrada dane z motorových vozidiel je splatná do 31. januára nasledujúceho po zdaňovacom období.

Preddavky na daň z motorových vozidiel

Ak predpokladaná suma dane presahuje 660€ platí sa štvrťročne do 8292€ (vrátane)

Ak predpokladaná suma dane presahuje 8.292€ platí sa mesačne

Variabilný symbol
má nasledovné pravidlá:
- Celoročná úhrada dane na základe daňového priznania za rok 2012 1700992013 (v inom roku nahradíte na konci 2013 za aktuálny rok) -
Štvrťročné preddavky:
VS
1. štvrťrok 1100412013
2. štvrťrok 1100422013
3. štvrťrok 1100432013
4. štvrťrok 1100442013

Mesačné preddavky:
VS
1. mesiac 1100012013
2. mesiac 1100022013
.
.
.
(v ďalších mesiacoch len zameníte 01 za aktuálny mesiac, napr. 10 v októbri)

Sadzby dane
určuje vyšší územný celok (kraj) všeobecne záväzným nariadením.
2013 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje
2012 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje
2011 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje


Zmeny v zákone od 2013


Predčíslia účtov daňových úradov pre platbu dane z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel - DÚ Banská Bystrica 500320
Daň z motorových vozidiel - DÚ Bratislava, DÚ pre VDS 500275
Daň z motorových vozidiel - DÚ Košice 500339
Daň z motorových vozidiel - DÚ Nitra 500304
Daň z motorových vozidiel - DÚ Prešov 500347
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trenčín 500291
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trnava 500283
Daň z motorových vozidiel - DÚ Žilina 500312


Základom dane
- pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3 a
- pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť alebo najväčšia prípustná celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá
a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla,42)
b) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla,
c) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
d) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v zahraničí.

Daňovníkom je tiež
a) zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec; to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
b) stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.
(fyzické a právnické osoby) za používanie motorového vozidla (na podnikanie viď §84 Predmet dane Zákona o miestnych daniach).

Za čo platíme daň z motorových vozidiel vymedzuje predmet dane vymedzený v §84.
1. Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré sa používa v Slovenskej republike na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.
2. Predmetom dane z motorových vozidiel nie je vozidlo
a) používané na skúšobné jazdy alebo iné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,
b) určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v dokladoch vozidla je označené ako špeciálne vozidlo.
••• viac••• menej
1 0
Daň z MV pri zrušení a obnovení živnosti (Včera)
Szčo mala živnosť do 10.7.16 (zrušila sa), ale už 22.9.16 si otvoril novú živnosť. Szčo si požičiaval auto od otca od februára do mája. Môžem uviesť v daň. priznaní z MV vznik 2.1. a zánik ku 10.7.1...
1 2
Cestná daň (Dnes)
25.05.2016 sme ako firma kúpili nákladný automobil, 29.05.2016 bolo prihlásené na dopravnom inšpektoráte. Prvá fakturácia na daný automobil bola 03.06.2016, čiže ďalší mesiac. Dátum vzniku DP mám pou...
1 0
daň za MV - dve platby na jedno auto? (Včera)
Zdravím, chcem sa spýtať na názor, manžel /SZCO/ vlastní súkromne MV, ktoré využíva na podnikanie a platí zaň dan z MV. Ja - SZCO mam podobnú živnosť a asi 3-4 krát /rok sa stalo, ze popri svojich jaz...
1 0
DzMV 2016 - znizenie sadzby dane vypocet (17.01.17)
Dobry den, prosim o kontrolu vypoctu, nakolko neviem, ci postupujem spravne pri vypocte; - datum 1.evidencie vozidla; 23.1.2013, ZS 148 EUR - 1/2013 - 12/2015 je 36 mes., co je 25% znizenie dane ...
1 0
DzMV pri automobile vloženom do obchodného majetku (17.01.17)
SZČO – JÚ preradila auto / odpísané / po 244 dňoch používania v roku 2014 z obchodného majetku do osobného užívania /skončila s jedným predmetom podnikania /. Za 244 dní používania zaplatila v ...
1 2
Vratenie dane z MV pri predaji nepojazdneho vozidla. (17.01.17)
Dobrý deň, ak viete prosím tak mi poradte. V oktobri 2015 sa nam pokazilo MV-odišiel motor. Auto sme v novembri odhlasili z evidencie na DI, lebo sa nam blizil termin STK a vedeli sme že ho neopravím...
1 0
dátum daň.povinnosti daň z MV (16.01.17)
Dobrý deň, aký mám dať dátum vzniku DP pri vozidle : Dátum prvej evidencie : 08.08.2016 dátum prvej evidencie v SR : 08.08.2016 prepis auta 08.08.2016 auto sa hneď začalo používať , keď už bolo p...
1 0
Daň z MV r. 2016 - pozemkové spoločenstvo (16.01.17)
Prosím o usmernenie, pozemkové spoločenstvo (dátum vzniku 05/2016) v roku 2016 vyplatilo cestovné náhrady na základe cestovného príkazu predsedovi PS (bolo použité súkromné vozidlo). PS podáva do kon...
1 0
Neuplatnené náklady a DzMV (15.01.17)
Ahojte, môžete mi poradiť, či je pravda (ako mi povedala jedna účtovníčka), ak si s.r.o-čka neuplatní náklady na auto,, nemusí robiť DzMV? Auto máme síce zaradené v majetku,,ale phm, gumy, opravy...ni...
1 0
DzMV 2016 - výpočet r.19 v III. oddiely-počet mesiacov (13.01.17)
Zdravím, skúšala som robiť prvé DzMV za rok 2016 na portáli FRSR, ale neprepočítalo mi riadok 19 v III.oddiely - počet mesiacov, v ktorých vozidlo v zdaňovacom období podliehalo dani. Je to značne prp...
1 2
DPzMV - r.10 daňovník podľa §3 zákona aké písm. použiť (12.01.17)
Prosím o poradenie aké písmeno by ste použili pri použití súkromného vozidla konateľa na služobné účely v sro ktorý si vypláca paušálne cestovné náhrady. Už nie je zamestnancom od 01.01.2016, vypláca...
1 0
II. oddiel DP z MV (12.01.17)
Dobrý deň, prosím Vás sme s.r.o. , čo mám všetko vyplniť v II. oddiely? Ďakujem.
1 0
daň z motorových vozidiel - dátum prvej evidencie vozidla (11.01.17)
Na technickom preukaze v časti údaje o evidencii mám uvedené dva dátumy evidencie vozidla. Ktorý dátum mám uviesť v DP, ak sa dátumy v TP nezhnodujú? Je to dátum rok výroby (pism. B) alebo dátum prvej...
1 3
SZČO, auto nie v obchodnom majetku a daň z motorových vozidiel - dátum vzniku/zániku DP (10.01.17)
Dobrý deň, SZČO nemá auto zaradené v obchodnom majetku, ak auto používal v 1-3/2016 a potom 7-8/2016, ako zapíšem dátumy vzniku a zániku daňovej povinnosti do daňového priznania - iba do poznámky? Ď...
1 1
Daň z MV za rok 2016 (10.01.17)
Predpis dane účtujem k 31.12.2016 daň z motorových vozidiel?
Sleduj témy Daň z motorových vozidiel
na hlavnej stránke Porada.sk