Zavrieť

Porady

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel Synonymá: Cestná daňDaň z MVDaň za autoDzMV ...viac...menej

Daň z motorových vozidiel platia podnikateľské subjetky za používanie motorového vozidla na podnikanie.

Platenie danie:
Daňové priznanie sa podáva do 31.januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia (napr. za rok 2013 sa podáva do 31.januára 2014).
Úhrada dane z motorových vozidiel je splatná do 31. januára nasledujúceho po zdaňovacom období.

Preddavky na daň z motorových vozidiel

Ak predpokladaná suma dane presahuje 660€ platí sa štvrťročne do 8292€ (vrátane)

Ak predpokladaná suma dane presahuje 8.292€ platí sa mesačne

Variabilný symbol
má nasledovné pravidlá:
- Celoročná úhrada dane na základe daňového priznania za rok 2012 1700992013 (v inom roku nahradíte na konci 2013 za aktuálny rok) -
Štvrťročné preddavky:
VS
1. štvrťrok 1100412013
2. štvrťrok 1100422013
3. štvrťrok 1100432013
4. štvrťrok 1100442013

Mesačné preddavky:
VS
1. mesiac 1100012013
2. mesiac 1100022013
.
.
.
(v ďalších mesiacoch len zameníte 01 za aktuálny mesiac, napr. 10 v októbri)

Sadzby dane
určuje vyšší územný celok (kraj) všeobecne záväzným nariadením.
2013 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje
2012 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje
2011 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje


Zmeny v zákone od 2013


Predčíslia účtov daňových úradov pre platbu dane z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel - DÚ Banská Bystrica 500320
Daň z motorových vozidiel - DÚ Bratislava, DÚ pre VDS 500275
Daň z motorových vozidiel - DÚ Košice 500339
Daň z motorových vozidiel - DÚ Nitra 500304
Daň z motorových vozidiel - DÚ Prešov 500347
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trenčín 500291
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trnava 500283
Daň z motorových vozidiel - DÚ Žilina 500312


Základom dane
- pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3 a
- pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť alebo najväčšia prípustná celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá
a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla,42)
b) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla,
c) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
d) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v zahraničí.

Daňovníkom je tiež
a) zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec; to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
b) stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.
(fyzické a právnické osoby) za používanie motorového vozidla (na podnikanie viď §84 Predmet dane Zákona o miestnych daniach).

Za čo platíme daň z motorových vozidiel vymedzuje predmet dane vymedzený v §84.
1. Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré sa používa v Slovenskej republike na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.
2. Predmetom dane z motorových vozidiel nie je vozidlo
a) používané na skúšobné jazdy alebo iné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,
b) určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v dokladoch vozidla je označené ako špeciálne vozidlo.
••• viac••• menej
1 0
Traktor - nezahrnutý do majetku firmy (02.02.16)
Dobrý deň, môže si uplatňovať SZČO výdavky na PHM na traktor, ktorý používa na podnikanie a nie je zaradený do obchodného majetku? Daň z MV sa za traktor platiť nemusí? Ďakujem
1 3
Za aké obdobie platím daň za auto, ak bolo predané v novembri 2015, ale prepis sa uskutočnil až v januári 2016? (01.02.16)
Auto bolo zaradené v obchodnom majetku spoločnosti. Normálne predal na kúpnopredajnú zmluvu, aj úhrada prebehla v 2015 cez banku, len s prepisom boli problémy. Z majetku vyradím dňom odovzdania vozidl...
2 4
Daň zaplatená na starý účet (29.01.16)
Dobrý deň, teraz som zistila, že som daň z motorových vozidiel za 2015 zaplatila na starý účet. Ako postupovať ďalej? Na finančnú správu sa nedá dovolať.
1 0
DzMV výdaj? (01.02.16)
Chcem sa opýtať, ak SZČO používa vlastné auto, ktoré nemá zaradené do podnikania a platí za neho DzMV, je táto daň výdajom ovplyvňujúcim alebo neovplyv.základ dane. Na základe čoho - akého § Zákona?
1 0
DzMV riadok č.10 (01.02.16)
Ak konateľ používa súkromné vozidlo na podnikanie -rozvoz tovaru (je zapísaný v TP ako držiteľ), aké písmeno uvedie v riadku č. 10 e)? DP podávam za firmu a váham medzi e) a d). Ďakujem pekne za odp...
4 8
Novinky pri dani z motorových vozidiel (21.10.15)
Novinky pri dani z motorových vozidiel BRATISLAVA – 20.10.2015: Daňové subjekty, ktoré majú zo zákona povinnosť priznať a zaplatiť daň z motorových vozidiel, čaká od januára niekoľko zmien. Jednou...
1 0
Miestna príslušnosť pri DzMV? (31.01.16)
Prosím o radu. PO so sídlom v BA si prenajíma od FO osobný automobil v EČ Nové zámky. PO podáva DP k DzMV za rok 2015 v BA alebo NZ? Čítam zákon, tam je podľa evidencie motorového vozidla, na stránke ...
1 0
dan z motorovych vozidiel - r. 34 z TP - tahac (31.01.16)
dobry den, nevie mi prosim niekto poradit, aka je to homotnost v r. 34 technickeho preukazu tahaca. Je tam, ze najvacsia pripustna hmotnost jazdnej supravy 44000 kg. tato hmotnost sa nikde neuvadza v ...
1 1
daň z motorových vozidiel - aký dátum brať do úvahy? (30.01.16)
Prosím Vás o radu: v TP osobn. automobilu,firemného, mám 2 dost rozličné dátumy evidencie B Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby) = 1999 I Dátum prvej evidencie v SR = 2012 Ktorý treba uv...
1 0
daň z MV (30.01.16)
Obidvaja s manželom podnikáme,každý v inom obore.Máme dve autá,obidve majú uvedeného ako majiteľa manžela.Ani jedno nie je v majetku firmy.Jedno auto používam na podnikanie ja a druhé manžel.Máme po...
1 0
DzMV odd. III riadok 19 - počet mesiacov 12 nechce brať (30.01.16)
Nechce mi zobrať počet mesiacov 12, ide o vozidlo zamestnanca, prvá evidencia 23.11.2005, takže neprechádza dvomi sadzbami, je to 12 rokov. Poradíte prečo? Čo urobiť? Ďakujem
1 0
Výpočet cestnej dane (29.01.16)
Prosím o radu, aká je suma na zaplatenie cestnej dane,ak som SZČO, auto nie je v obchodnom majetku /odpisujem len naftu a km/, kategória M1, 1685cm, a jazdil som len 6 mesiacov /6m si odpisujem aj v d...
1 2
Daňové priznanie k daní z motorových vozidiel a potrebné dokumenty (30.01.16)
Dobrý deň, Chcela by som opýtať že aké dokumenty sú potrebné k podaní daňového priznania k daní z motorových vozidiel? Stačí iba daňové priznanie a potvrdenie alebo je potrebný aj napr. kópia dokumen...
1 0
daň z MV - nové auto (29.01.16)
keď kúpim nové auto napr. v septembri.. je to predmet dane? od kedy? od 1.násl. mesiaca? ďakujem
2 6
Daň z MV - časť roka (20.01.16)
Dobrý deň, prosím Vás, môže sa daň z MV zaplatiť len za časť roka, za ktorý sa auto používa? Klient mi doniesol urobiť DP k DZMV s tým, že auto používal len od marca do októbra. To by ho musel mať od...
Sleduj témy Daň z motorových vozidiel
na hlavnej stránke Porada.sk