Zavrieť

Porady

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel Synonymá: Cestná daňDaň z MVDaň za autoDzMV ...viac...menej

Daň z motorových vozidiel platia podnikateľské subjetky za používanie motorového vozidla na podnikanie.

Platenie danie:
Daňové priznanie sa podáva do 31.januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia (napr. za rok 2013 sa podáva do 31.januára 2014).
Úhrada dane z motorových vozidiel je splatná do 31. januára nasledujúceho po zdaňovacom období.

Preddavky na daň z motorových vozidiel

Ak predpokladaná suma dane presahuje 660€ platí sa štvrťročne do 8292€ (vrátane)

Ak predpokladaná suma dane presahuje 8.292€ platí sa mesačne

Variabilný symbol
má nasledovné pravidlá:
- Celoročná úhrada dane na základe daňového priznania za rok 2012 1700992013 (v inom roku nahradíte na konci 2013 za aktuálny rok) -
Štvrťročné preddavky:
VS
1. štvrťrok 1100412013
2. štvrťrok 1100422013
3. štvrťrok 1100432013
4. štvrťrok 1100442013

Mesačné preddavky:
VS
1. mesiac 1100012013
2. mesiac 1100022013
.
.
.
(v ďalších mesiacoch len zameníte 01 za aktuálny mesiac, napr. 10 v októbri)

Sadzby dane
určuje vyšší územný celok (kraj) všeobecne záväzným nariadením.
2013 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje
2012 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje
2011 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje


Zmeny v zákone od 2013


Predčíslia účtov daňových úradov pre platbu dane z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel - DÚ Banská Bystrica 500320
Daň z motorových vozidiel - DÚ Bratislava, DÚ pre VDS 500275
Daň z motorových vozidiel - DÚ Košice 500339
Daň z motorových vozidiel - DÚ Nitra 500304
Daň z motorových vozidiel - DÚ Prešov 500347
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trenčín 500291
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trnava 500283
Daň z motorových vozidiel - DÚ Žilina 500312


Základom dane
- pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3 a
- pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť alebo najväčšia prípustná celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá
a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla,42)
b) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla,
c) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
d) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v zahraničí.

Daňovníkom je tiež
a) zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec; to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
b) stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.
(fyzické a právnické osoby) za používanie motorového vozidla (na podnikanie viď §84 Predmet dane Zákona o miestnych daniach).

Za čo platíme daň z motorových vozidiel vymedzuje predmet dane vymedzený v §84.
1. Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré sa používa v Slovenskej republike na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.
2. Predmetom dane z motorových vozidiel nie je vozidlo
a) používané na skúšobné jazdy alebo iné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,
b) určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v dokladoch vozidla je označené ako špeciálne vozidlo.
••• viac••• menej
1 1
Súkromné motorové vozidlo a DzMV (10.12.17)
Chcem si len overiť. SZČO použije na dosahovanie príjmu súkromné MV. Nemusí si ho dopredu prihlásiť na cestnú daň, stačí, ak si cestnú daň vypočíta v DP podľa doby jeho použitia. Pochopila som to sprá...
1 0
Zmluva o výpožičke auta od 1.1.2017-ktoré výdavky áno a ktoré nie? (29.11.17)
nakoľko nastali od 1.1.2017: ´´požičiavateľ si nemôže do daňových výdavkov zahrnúť výdavky na technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie hnuteľnej veci´´ nie je mi jasné, čo môžem a č...
1 0
Môže si FO kúpiť auto na IČO, aj keď ho chce využívať len na súkromné účely? (24.11.17)
SZČO, neplatca DPH, uplatňuje paušálne výdavky. Môže si kúpiť auto na IČO? Nechce o ňom účtovať, ani zaradiť do majetku firmy. Bude mať tým pádom nejaké povinnosti? Daň z MV? Ďakujem.
1 0
Vrátenie preplatku z dane z motorových vozidiel (12.09.17)
Dobrý deň, syn nedopatrením podal DP k dani z motorových vozidiel za r. 2016 v neskoršom termíne a v nesprávnej výške (vznikol mu preplatok). Po upozornení pracovníčky DÚ sa dohodli, že keď zaplatí p...
1 0
Započítanie preplatku na dani v programe OMEGA (11.09.17)
Ahojte, ako zaúčtovať v programe OMEGA nasledovné: Mám list od DÚ kde vzniknutý preplatok na dani z motorových vozdiel DÚ započítal so štvrťročným preddavkom na daň z motorových vozidiel. Keď to zaúčt...
6 2
Tlačivá pre rok 2017 (27.12.16)
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_tlaciva-pre-rok-2017-na Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok aj podklady pre tvorcov ...
1 0
može si dať živnostník PZP za auto do nákladov? (23.05.17)
Ahojte, môže si dať živnostník, ktorý si riadne zaplatil daň z motorových vozidiel do nákladov PZP za to vozidlo, však? + opravy a iné výmeny na tom vozidle? živnostník má odklad na dani z príjmov do ...
1 0
Predaj motorového vozidla a DzMV (24.05.17)
Predali sme nákladné auto vo februári do autobazáru. Bola vystavená faktúra, riadne zaplatená a auto odovzdané predajcovi. Nakoľko ho chcel predať ďalej, nepožiadali sme o zmenu držiteľa a hľadal sa z...
1 1
Dan z MV - nepoužívané auto, podat DP? (11.04.17)
Dobrý deň, naháňajú od známeho DP z MV. Lenže on: 1) nemá auto v obchodnom majetku, ani 2) ho nepoužíval v roku 2016, nedával do nákladov nič. To má podať nulové DP??
1 3
predaj odpísaného automobilu (25.04.17)
Prosím o radu, som živnostník, vediem jednoduché účtovníctvo, som platca DPH. Predávam auto, dodávku. Auto bolo doodpisované v roku 2010. Potom bolo ešte používané vo firme do roku 2015. Bola zaň...
1 0
Kedy oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel? (07.04.17)
Vyplácali sme zamestnancovi cestovné náhrady pri používaní vlastného motorového vozidla. Chcem sa opýtať, či stačí teraz nahlásiť vznik daňovej povinnosti na daňový úrad l pri podávaní daňového prizna...
1 0
Základná náhrada na km jadzy (26.03.17)
1. Je možné si uplatniť iba základnú náhradu na km jazdy (0,183 €/km) bez preukázania kúpy PHM? 2. Ak áno, je možné túto náhradu použiť aj vtedy, ak nebola zaplatená cestná daň?
1 0
Cestná daň pre štatutára OZ (23.03.17)
Ak štatutár používa svoje súkromné motorové vozidlo na služobné cesty pre občianske združenie (štatutár bez pracovného pomeru v OZ) môže si účtovať náhradu 0,183/ km bez toho, aby bola zaplatená cestn...
1 0
Zostatok na účte daňovníka (15.03.17)
Dobrý deň, tento rok mi prišiel list z DU, že máme zostatok na účte daňovníka a z danej sumy nám budú uhradené preddavky na daň z MV, ktoré máme platiť.Prosím viete niekto ak mám túto skutočnosť dať d...
1 0
oznámenie o zániku už odhláseného vozidla (14.03.17)
Dobrý deň. potreboval by som poradiť , ako postupovať s vozidlom , resp.s oznámením o zániku. Vozidlo bolo v r.2016 používané , v 10 mes bolo dočasne vyradené z evidencie , v daň.priznaní všetko uvede...
Sleduj témy Daň z motorových vozidiel
na hlavnej stránke Porada.sk