Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Pozrieť RSS kanál

MurphYnko

Povinnosti nadobúdateľa pri predaji s.r.o. s DPH

Hodnotiť článok
by , 11.02.20 at 16:39 (237 Videní)
Ak sa rozhodnete pre predaj Vašej spoločnosti, všetko pripravia naši pracovníci či už vypracujú všetky potrebné dokumenty, skompletizujú účtovné záznamy, vykoná sa ich audit a odkonzultujú sa požiadavky kupujúceho.


Spoločnosti platcov DPH rozdeľujeme do 3 skupín:

  • Ready Made spoločnosti - tieto s.r.o. nidky nepodnikali, záujemca ich založiť iba aby ich následne predal
  • Nepodnikajúce spoločnosti – sú to spoločnosti, ktoré sa založili za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti, ale nikdy túto činnosť nevykonávali
  • Podnikajuce spoločnosti – takéto spoločnosti reálne vykonávali podnikateľskú činnosť, ale ich majiteľ sa rozhodol spoločnosť predaťDo nášho ponúkaného portfólia radíme aj Ready made spoločnosti ale aj spoločnosti registrované k DPH. Určitú časť týchto spoločností sú Ready made spoločnosti, ktoré sú už založené.

2. časť spoločnosti našich klientov, radíme spoločnosti, ktoré reálne nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť, hoci tieto spoločnosti boli založené, ale klienti vo väčšine prípadoch nezačali podnikať z rodinných dôvodov.

3. časť tvoria spoločnosti, ktoré vykonávali podnikateľskú činnosť, ale ich majitelia po určitom čase sa rozhodli predať. Takéto spoločnosti, ktoré sú právne aj účtovne preverené Vám ponúkame na predaj ak ste záujemcom, ktorý potrebuje spoločnosť registrovanú k DPH.


Aké sú výhody využitie ponuky na predaj s.r.o. s DPH?

Novelou zákona, na základe ktorej registrácia novej spoločnosti k DPH trvá neprimerane dlho približne 30 – 120 dní a vy potrebujete práve teraz vystaviť faktúru alebo nakúpiť tovar s možnosťou odpočtu DPH, ostáva Vám možnosť kúpiť už spoločnosť, ktorá je registrovaná na DPH.
Po uskutočnení predaja s.r.o. s DPH môžete začať podnikať hneď po prevode obchodného podielu. Zákon uvádza, ak sa rozhodnete pre zmenu konateľa danej spoločnosti, táto zmena je právoplatná okamžite po podpise potrebných dokumentov, ale zmena spoločníkov, až zápisom tejto zmeny do Obchodného registra.

Ak sa rozhodnete pre kúpu obchodnej spoločnosti máte možnosť získať aj sídlo spoločnosti v Bratislave za výhodnú cenu.
Podpísanie zmluvy o predaji spoločnosti a odovzdávanie všetkých účtovných záznamov sa uskutočňuje na stretnutí pôvodného a nového vlastníka.

Potrebné dokumenty sa musia overiť u notára. Vykonané zmeny následne v Obchodnom alebo Živnostenskom registri vykonajú naši pracovníci.

V pripravených dokumentoch predávajúci garantuje bezdlžnosť spoločnosti.
Categories
Podnikanie

Reakcie