Zavrieť

Porady

Doručenie výpovede

Ahojte,
potrebovala by som poradiť, ako konať v prípade výpovede. Zamestnanec prušil pracovnú disciplínu hrubým spôsobom od piatku - pondelka - absencie, alkohol počas smeny, poškodzovanie majetku.... vypísala som výpoveď, podpísaná je zamestnávateľom, ale je tu problém - ako ju doručiť, aby bol skutkovo naplnený §61 ods.1 - "výpoveď musí byť písomná a DORUČENÁ, inak je NEPLATNÁ..." alebo §70 "okamžité skončenie PP musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne... a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je NEPLATNÉ", keď zamestnanec je od pondelka "zatajený" a nebýva na svojej adrese. Je výpoveď platná alebo nie a ako ju doručiť?
Usporiadat
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

lukig
Ahojte,
potrebovala by som poradiť, ako konať v prípade výpovede. Zamestnanec prušil pracovnú disciplínu hrubým spôsobom od piatku - pondelka - absencie, alkohol počas smeny, poškodzovanie majetku.... vypísala som výpoveď, podpísaná je zamestnávateľom, ale je tu problém - ako ju doručiť, aby bol skutkovo naplnený §61 ods.1 - "výpoveď musí byť písomná a DORUČENÁ, inak je NEPLATNÁ..." alebo §70 "okamžité skončenie PP musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne... a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je NEPLATNÉ", keď zamestnanec je od pondelka "zatajený" a nebýva na svojej adrese. Je výpoveď platná alebo nie a ako ju doručiť?
Môj názor je, že o porušení pracovnej disciplíny treba zamestnanca najprv informovať a až potom nastupuje inštitút okamžitého skončenia PP
Mária M:p
0 0
Luba2 Luba2

Luba2 je offline (nepripojený) Luba2

Okamžite skončiť pracovný pomer môžeš vtedy, ak zamestnanec vie, že zamestnávateľ bude jeho konanie považovať za hrubé porušenie pracovnej disciplíny. /Ak bol na to upozornený napr. v pracovnej zmluve, v pracovnom poriadku...)

A okamžité skončenie pracovného pomeru pošleš poštou na jeho poslednú známu adresu, ak neprevezme, účinky prevzatia sú splnené dňom, keď sa Vám zásielka vráti ako nedoručená.
0 0
Jura Jura

Jura je offline (nepripojený) Jura

lukig
Ahojte,
potrebovala by som poradiť, ako konať v prípade výpovede. Zamestnanec prušil pracovnú disciplínu hrubým spôsobom od piatku - pondelka - absencie, alkohol počas smeny, poškodzovanie majetku.... vypísala som výpoveď, podpísaná je zamestnávateľom, ale je tu problém - ako ju doručiť, aby bol skutkovo naplnený §61 ods.1 - "výpoveď musí byť písomná a DORUČENÁ, inak je NEPLATNÁ..." alebo §70 "okamžité skončenie PP musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne... a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je NEPLATNÉ", keď zamestnanec je od pondelka "zatajený" a nebýva na svojej adrese. Je výpoveď platná alebo nie a ako ju doručiť?
Podľa ZP § 38 - písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia PP ...
musia byť doručené zamestnancovi do vl. rúk a to buď na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, možno písomnosť
doručiť poštou ako doporučenú zásielku s doručenkou s poznámkou " do vlastných rúk".
0 0
lukig lukig

lukig je offline (nepripojený) lukig

Od porušenia sa v zamestnaní ani neukázal, má A. A alkohol? Tam je to bez debaty?!
0 0
lukig lukig

lukig je offline (nepripojený) lukig

Luba2
Okamžite skončiť pracovný pomer môžeš vtedy, ak zamestnanec vie, že zamestnávateľ bude jeho konanie považovať za hrubé porušenie pracovnej disciplíny. /Ak bol na to upozornený napr. v pracovnej zmluve, v pracovnom poriadku...)

A okamžité skončenie pracovného pomeru pošleš poštou na jeho poslednú známu adresu, ak neprevezme, účinky prevzatia sú splnené dňom, keď sa Vám zásielka vráti ako nedoručená.
Máme Pracovný poriadok, kde je presne vymedzené, čo je menej závažné porušenie PD, hrubé porušenie..., Alkohol / a vlstne všetky jeho pristupky / sú považované v zmylse prac poriadku ako hrubé porušenie s možnosťou okamžitého skončenia
0 0
Luba2 Luba2

Luba2 je offline (nepripojený) Luba2

Máš jeho podpis, že bol s tým pracovným poriadkom oboznámený?

Tak nemáš žiaden problém, pošli mu do vlastných rúk okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 68, ods. 1, písm. b/, kde presne opíšeš skutok, resp. skutky, ktoré považujete za porušenie pracovnej disciplíny.

/Prac. pomer bude skončený dňom doručenia, resp. dňom, kedy sa zásielka vrátila ako nedoručená./
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

lukig
Máme Pracovný poriadok, kde je presne vymedzené, čo je menej závažné porušenie PD, hrubé porušenie..., Alkohol / a vlstne všetky jeho pristupky / sú považované v zmylse prac poriadku ako hrubé porušenie s možnosťou okamžitého skončenia
To je dobré, že to je tam uvedené, lenže to ešte nedokazuje, že došlo k porušeniu pracovnej disciplíny. Treba zamestnanca oboznámiť s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu§63 ods 5.
Mária M
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

lukig
Od porušenia sa v zamestnaní ani neukázal, má A. A alkohol? Tam je to bez debaty?!
Musíte si byt istí, ze tá výpoved (alebo okamzité skoncenie) bude nepriestrelná a riadne podlozená. Napr. mal by byt spísaný protokol o tom, ze pracovník bl pod vplyvom alkoholu - bud to podpíse sám alebo to pordpísu nejakí svedkovia. Aj tá absencia by mala byt preukázatelná. A tiez nezabudnút na § 74, ak máte odbory alebo zástupcov zamestnancov. A tiez ten príspevok predo mnou, ak je to výpoved.

Lebo ak sa obráti na súd, tak mnohé fakty môze prekrútit - napr. ze nebol opitý ale mu bolo zle (ak to niekto este aj dosvedcí, tak máte po vtákoch), PN - ku môze tvrdit, ze poslal postou (ak má známeho lekára, tak mu to spraví spätne...). A výpoved bude neplatná.
0 0
lukig lukig

lukig je offline (nepripojený) lukig

Podpísané oboznámenie - poučenie o prac. poriadku mám pri nástupe do PP. Vo výpovedi som uviedla aj svedkov jeho konania a je spísaný aj zápis zo skúšky na alkohol.
0 0
Luba2 Luba2

Luba2 je offline (nepripojený) Luba2

Tweety
To je dobré, že to je tam uvedené, lenže to ešte nedokazuje, že došlo k porušeniu pracovnej disciplíny. Treba zamestnanca oboznámiť s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu§63 ods 5.
Mária M
Tweety, radíš Lukigovi k výpovedi podľa § 63, alebo k okamžitému skončeniu pracovného pomeru § 68?

Sú to dve rozdielne veci!!!
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Luba2
Tweety, radíš Lukigovi k výpovedi podľa § 63, alebo k okamžitému skončeniu pracovného pomeru § 68?
Sú to dve rozdielne veci!!!
Ja som našla v§63 odst.3-výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny-možnosť okamžite skončiť pracovný pomer. Potom § 68 okamžité skončenie PP.
Okamžite v lehote 1 mesiaca, keď sa o dôvode dozvedel,podľa § 63 -výpoveď do 2 mesiacov.
Mária M
0 0
Luba2 Luba2

Luba2 je offline (nepripojený) Luba2

Áno, § 63/3 môžeš použiť /a dať zamestnancovi výpoveď s dvojmesačnou výpovednou dobou/ aj vtedy, keď máš dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru.

Ale keď chceš ukončiť okamžite, tak ideš podľa 68/1b a tam máš jednomesačnú lehotu na to, aby si PP okamžite ukončila.
Teda ak napr. dnes zistíš, že niekto hrubo porušil prac. disciplínu, tak do mesiaca, teda ešte aj 04.11.2005 mu môžeš okamžite skončiť pracovný pomer pre daný skutok.
Ale môžeš to samozrejme urobiť aj hneď, ak máš dôkaz, súhlas zástupcov zamestnancov a všetky ostatné náležitosti, ktoré potrebuješ.
0 0
gemer gemer

gemer je offline (nepripojený) gemer

Je možné dať aj za každý deň absencie písomné upozornenie a
potom mu dať výpoveď za opakované hrubé porušenie prac.disc.
Pred výpoveďou je treba pracovníka písomne oboznámiť s dôvodmi
pre ktoré mu bude daná výpoveď. Toto všetko písomne aj jeho vyjadrenie. Potom mu treba dať výpoveď ale nech je
tam nejaký časový rozdiel povedzme hodina , na "akože" napísanie tej výpovede. Táto
totiž nesmie byť vopred pripravená. Je dobré zo strany zamestnávateľa
aby tam boli aspoň dvaja, a aby na všetkých dokladoch, ktoré by mal
pracovník pospísať bola klauzula, že bol poučený o dôsledkoch odmietnutia
podpísania alebo prevzatia týchto dokladov.
Súd sa skoro vždy prikláňa v takýchto sporoch na stranu zamestnanca.
0 0
Luba2 Luba2

Luba2 je offline (nepripojený) Luba2

gemer
Je možné dať aj za každý deň absencie písomné upozornenie a
potom mu dať výpoveď za opakované hrubé porušenie prac.disc.
Pred výpoveďou je treba pracovníka písomne oboznámiť s dôvodmi
pre ktoré mu bude daná výpoveď. Toto všetko písomne aj jeho vyjadrenie. Potom mu treba dať výpoveď ale nech je
tam nejaký časový rozdiel povedzme hodina , na "akože" napísanie tej výpovede. Táto
totiž nesmie byť vopred pripravená. Je dobré zo strany zamestnávateľa
aby tam boli aspoň dvaja, a aby na všetkých dokladoch, ktoré by mal
pracovník pospísať bola klauzula, že bol poučený o dôsledkoch odmietnutia
podpísania alebo prevzatia týchto dokladov.
Súd sa skoro vždy prikláňa v takýchto sporoch na stranu zamestnanca.
Aj to je možné, napriek tomu, že to nie je celkom v súlade so zákonom, ale my tu hovoríme o okamžitom skončení pracovného pomeru a nie o výpovedi s dvojmesačnou výpovednou dobou, akú si opísala Ty.
0 0
lukig lukig

lukig je offline (nepripojený) lukig

výpoveď bola formulovaná ako okamžité skončenie PP podľa §68 . Inak všetkým moc ďakujem. je to tu super.
0 0
soraya soraya

soraya je offline (nepripojený) soraya

ak máte zástupcov zamestnancov - mala by byť výpoveď s nimi prerokovaná a urob o tom zápis, že zast. zamestnancov s tým súhlasia. ďalej by si si mala pokúsiť doručiť mu v prítomnosti svedkov výpoveď osobne na adresu trvalého bydliska a tak isto o tom urobiť protokol, že ste sa o to pokúsili a nebol doma. To budeš mať argument aj proti prípadnej PN, lebo sa na ňu pravdepodobne hodi. Potom by som išla na poštu a poslala to doporučene do vlastných rúk so skrátenou odbernou lehotou 3 dni a po vrátení zásielky by som ju poslala opat este raz a nechala by som si obálku so zápisom neprevzal v odbrenej lehote.

Vyzera to prehnane, ale sicher je sicher. Raz ma to zachanilo pred súdnym sporom.
0 0
lukig lukig

lukig je offline (nepripojený) lukig

zástupcov zamestnancov nemáme, mali by sme mať, ale my o tom nehovoríme a v zakonníku je napísané, že len ak zamestnanci požiadajú , máme to umožniť... Ale svedkov na jeho správanie a alkohol máme, aj je to podpísané a spísané, Inak dakujem
0 0
eviketa eviketa

eviketa je offline (nepripojený) eviketa

Všade čítam, že okamžité skončenie nadobuda skutkový stav dňom doručenia.Mala som problém, lebo v čase, kým sme čakali na prevzatie výpovede sa hodil PN. Na inšpektoráte práce mi tvrdia,že okamžité skončenie je dňom kedy poruší prac.disciplínu a nie dňom doručenia. Tak ako to riešiť ? Musíme mu asi PN preplatiť, lebo výpoved išla s textom, že PP je ukončený dňom doručenia. Kedy teda končí PP ?
0 0
ajobs ajobs

ajobs je offline (nepripojený) ajobs

muž
Na inšpektoráte práce nemajú pravdu. Deň, keď niekto poruší pracovnú disciplínu (napr. hrubým spôsobom a rieši sa to okamžitým zrušením PP) je iba právnou udalosťou, ktorá zakladá dôvod na zrušenie PP. Toto porušenie predsa musí zamestnávateľ vyhodnotiť ako také, ktoré ho iniciuje vykonať uvedený druh právneho úkonu (napr. zamestnávateľ by mohol aj ignorovať takéto porušenie pracovnej disciplíny, a k zrušeniu PP by vôbec nedošlo). Právoplatnosť je daná § 38 ZP o doručovaní. Čiže keď doručíte zamestnancovi písomnosť - v tomto prípade okamžité zrušenie pracovného pomeru na pracovisku, a prevezme ju, pracovný pomer končí týmto dňom. Rovnako, keď odmietne prevziať túto písomnosť, končí pracovný pomer týmto dňom, musíte mať však aspoň 2 svedkov, ktorí sa podpíšu na tento dokument a potvrdia skutočnosť doručenia a odmietnutia podpisu.

V ostatných prípadoch (doručenie poštou s doručenkou, vrátanie ako nedoručené) nastávajú účinky dňom prevzatia ( dátum prevzatia je napísaný na doručenke ), alebo dňom, kedy bol list vrátený poštou ako nedoručený ( je tam uvedený dátum z pošty ).
0 0
eviketa eviketa

eviketa je offline (nepripojený) eviketa

dakujem , som sa utvrdila, že je to OK a budem ľahšie spať
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať