Zavrieť

Porady

Vzor DP DPH 2012

v mpk od 03.10.2011 je návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor DP DPH na rok 2012 prílohou je vzor DP DPH - účinnosť: 01.01.2012
zdroj: portál právnych predpisov
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

srska je offline (nepripojený) srska

srska
pridané:
r.26 - rozdiel v základu dane a v dani po oprave podľa § 25 ods. 1 až 3 zákona (+/-)

§ 25 Oprava základu dane
(1) Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví

a) pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru,
b) pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti,
c) pri zvýšení ceny tovaru alebo služby.

(2) Ak sa po nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vráti nadobúdateľovi spotrebná daň zaplatená v členskom štáte, z ktorého bol tovar odoslaný alebo prepravený, základ dane sa zníži o sumu vrátenej spotrebnej dane.

(3) Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane, a pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby, rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane.r.28 - oprava odpočítanej dane podľa § 53 zákona (+/-)

§ 53 Oprava odpočítanej dane
(1) Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane.

(2) Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zvýšenie základu dane, má platiteľ, ktorý odpočítal daň, právo opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane.

(3) Ak daň zaplatená pri dovoze tovaru bola dodatočne vrátená v plnej výške alebo čiastočne podľa colných predpisov, platiteľ je povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom colný orgán vrátil daň.

(4) Ak daň zaplatená pri dovoze tovaru bola dodatočne zvýšená podľa colných predpisov, platiteľ môže opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom bola dodatočne zvýšená daň zaplatená colnému orgánu.

(5) V prípade krádeže tovaru, pri ktorom platiteľ odpočítal daň, je platiteľ povinný odviesť daň vo výške odpočítanej dane; ak je tovar predmetom odpisovania podľa osobitného predpisu, 26) zníži platiteľ odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. Ak bol odcudzený tovar, ktorý bol predmetom nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, odvedie platiteľ daň zníženú o daň, ktorú z tohto tovaru už odviedol, najviac však do výšky odpočítanej dane. Platiteľ daň odvedie za to zdaňovacie obdobie, v ktorom zistil krádež tovaru.

(6) Ak bola vykonaná oprava sadzby dane, ktorá má za následok zníženie dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, v ktorom bola vykonaná oprava sadzby dane, alebo v prvom nasledujúcom zdaňovacom období. Ak bola vykonaná oprava sadzby dane, ktorá má za následok zvýšenie dane, má platiteľ, ktorý odpočítal daň, právo opraviť odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, v ktorom bola vykonaná oprava sadzby dane, alebo v prvom nasledujúcom zdaňovacom období. Opravu sadzby dane a opravu odpočítanej dane nie je povinný vykonať platiteľ pri uplatnení nesprávnej sadzby dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby, ak platiteľ môže pri tomto zdaniteľnom obchode odpočítať daň v plnom rozsahu.zmena:
r. 32 - splnenie podmienok podľa § 79 ods.2 zákona
Naposledy upravil srska : 03.10.11 at 06:52

Hlasovalo 8 pouzivatelov

Užitočné (8)
bea, KEJKA, rodina1, jeso, Melnick, Rozalka, promont maja, betka
8

srska je offline (nepripojený) srska

srska
z dôvodovej správy - všeobecná časť:

... Nový vzor daňového priznania zohľadňuje zmeny vykonané v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty zákonom, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2012, a to hlavne vo vzťahu k vypusteniu ustanovení o platení preddavku na daň pri predaji tovaru na trhovom mieste.
Vzor daňového priznania bol upravený tak, že sa vypustili riadky týkajúce sa zaplatenia preddavku na daň pri predaji tovaru na trhovom miesta a jeho zohľadňovanie pri vykázanom nadmernom odpočte. Súčasne sa doplnil riadok na vykazovanie opravy základu dane a dane podľa § 25 zákona o DPH a riadok na vykazovanie opravy odpočítanej dane podľa § 53 zákona o DPH. Tieto riadky budú slúžiť daňovej správe na účely analýzy rizík a na účely výberu subjektov na kontrolu. ....

zdroj: portál právnych predpisov

Hlasovalo 7 pouzivatelov

Užitočné (7)
oriana, rodina1, Zita5, Rozalka, promont maja, bea, Aljok
7

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac Rozalka
Pozerali ste to tlačivo?
Ja áno a začala som si ho predstavovať vyplnené:
r. 20 = Odpočítanie dane celkom podľa § 49 až 54a zákona
r. 28 = Oprava odpočítanej dane podľa § 53 zákona (+/-)

Matematicky: riadok 28 už § 53 predsa zahŕňa. Alebo sa mýlim?
Možno v pokynoch bude uvedené, že r. 27 a r. 28 sú len štatistické údaje a nikam sa nezapočítavajú. Že by?

srska je offline (nepripojený) srska

srska
.....Tieto riadky budú slúžiť daňovej správe na účely analýzy rizík a na účely výberu subjektov na kontrolu. .... dôvodová správa

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac Rozalka
To som aj ja čítala, ale mi to tam akosi nepasuje, ak to chceli na účely analýzy rizík, mali si to dať úplne dole, ako inrfomáciu.

zk24 je offline (nepripojený) zk24

zk24
Ahojte,

nemáte niekto "podprahové" informácie o tom, ako bude vyzerať DP DzP FO 2011? Budú v ňom nejaké zmeny, alebo sa bude používať tlačivo platné pre rok 2010?

Ďakujem.

srska je offline (nepripojený) srska

srska
no, predpokladám, že včas zakomponujú šablónu do aplikácie edane. aj keď ... šak vieme ako to operatívne riešia

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac Rozalka
Tlačivo za rok 2010 je nepoužiteľné, minimálne kvôli riadkom 72-75

Laurinkai je offline (nepripojený) Laurinkai

Laurinkai
Podla mna, do r. 28, idu len opravne doklady k predchadzajucim dokladom. Teda suma +/-, o ktoru sa upravuje povodna hodnota dane, uplatnena podla pr. 53 a vykazana v DP v riadku 20 alebo 21. Este doplnim, ze opravne doklady sa v riadku 20 a 21 neuvadzaju.

zuzanna je offline (nepripojený) zuzanna

zuzanna
prosim vas a treba posielat DPH uz aj za 12/2011 elektornicky alebo az za januar 2012 prosim

Mila123 je offline (nepripojený) Mila123

Mila123
všetko elektronicky, vrátane DPH za 12/2011.....od 01012012 už iba elektr.

hnedoočka je offline (nepripojený) hnedoočka

snažím sa brať prácu zodpovedne,ale ináč som veselá kopa ...viac hnedoočka
srska Pozri príspevok
oznámenie vyšlo v zbierke zákonov:

čiastka 134/2011 - 439/2011 Z.z
oznámenie síce vyšlo, ale na daňovom úrade ešte nič pripravené nemajú. Vraj mali už dva mesiace fungovať na novom programe, minule boli na školení a dozvedeli sa len to, že nie sú financie.Takže kámoška predpokladá, že sa termín posunie......neviem, ako sú na tom ostatné DÚ....

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.