Zavrieť

Porady

Daň z motorových vozidiel - sadzby 2011 všetky kraje (platená v r. 2012)

Daň z motorových vozidiel za r. 2011 je nutné uhradiť za každé motorové vozidlo, ktoré sa používa na podnikanie alebo na činnosti, podliehajúce dani z príjmu. Termín pre podanie daňového priznania pre daň z motorových vozidiel, ako i splatnosť dane je 31.január 2012.

Sadzby dane z motorových vozidiel za r. 2011 pre jednotlivé samosprávne kraje sú uvedené v príslušných všeobecných záväzných predpisoch:

Banskobystrický samosprávny kraj
VZN BSK č. 16/2010 http://www.vucbb.sk/portal/sites/def...sk-16-2010.pdf

Bratislavský samosprávny kraj
VZN BČK č. 38/2010 www.region-bsk.sk/SCRIPT/ViewFile.aspx?docid=10028851

Košický samosprávny kraj
VZN KSK č. 8/2010 http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK...h_vozidiel.pdf

Nitriansky samosprávny kraj
VZN NSK č. 8/2010 http://www.unsk.sk/files/VZN/vzn8-2010.pdf

Prešovský samosprávny kraj

VZN POSK č. 8/2005 www.po-kraj.sk/files/dokumenty/Dokumenty-PSK/Vseobecne-zavazne-nariadenia-psk/VZN_PSK_08_2005_dan-z-vozidiel.pdf
Prepočet sadzby dane www.po-kraj.sk/files/dokumenty/Dokumenty-PSK/Vseobecne-zavazne-nariadenia-psk/vzn_psk_08_2005_dan-z-vozidiel_prepocet_eur_platny13012010.pdf

Trenčiansky samosprávny kraj
VZN TSK č. 5/2007 http://www.tsk.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15655

Trnavský samosprávny kraj
VZN TTSK č. 23/2010 www.trnava-vuc.sk/vzn.html?file=tl_files/dokumenty/zastupitelstvo/vzn/VZN_c_23_2010.pdf

Žilinský samosprávny kraj
VZN ŽSK č. 24/2010 http://www.zask.sk/files/odbory/orga...h-vozidiel.pdf


Tlačivo daňového priznania pre daň z motorových vozidiel: www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/tlaciva_danovych_priznani/data/dan_mv2011.zip

Pre realizáciu úhrady dane z motorových vozidiel je potrebné pamätať na nový spôsob identifikácie platieb a ich zasielanie na pridelené čísla účtov.
Predčíslia účtov pre daň z motorových vozidiel:
• Daň z motorových vozidiel - DÚ Banská Bystrica 500320
• Daň z motorových vozidiel - DÚ Bratislava, DÚ pre VDS 500275
• Daň z motorových vozidiel - DÚ Košice 500339
• Daň z motorových vozidiel - DÚ Nitra 500304
• Daň z motorových vozidiel - DÚ Prešov 500347
• Daň z motorových vozidiel - DÚ Trenčín 500291
• Daň z motorových vozidiel - DÚ Trnava 500283
• Daň z motorových vozidiel - DÚ Žilina 500312

Variabilný symbol
pre daň z motorových vozidiel na základe podaného daňového priznania za rok 2011: 1700992011


Za účelom výpočtu predpokladanej daňovej povinnosti na ďalšie zdaňovacie obdobie uvádzame aj sadzby pre daň z motorových vozidiel schválené a zverejnené pre rok 2012 (s platnosťou od 1.1.2012):

Nitriansky samosprávny kraj - VZN NSK č. 9/2011 http://www.unsk.sk/files/VZN/vzn9-2011.pdf
Trenčiansky samosprávny kraj - VZN TSK č. 7/2011 http://www.tsk.sk/buxus/generate_page.php?page_id=23403
Prešovský samosprávny kraj - VZN PSK č. 25/2011 www.po-kraj.sk/files/dokumenty/Dokumenty-PSK/Vseobecne-zavazne-nariadenia-psk/vzn_psk_25-2011_dan_motorove_vozidla_web.pdf


Doplnenie:
Na stránkach daňového riaditeľstva je uverejnená tabuľka s prehľadom základných sadzieb za jednotlivé kraje: https://www.drsr.sk/priznania/dmv200...yRiadok08.html
V tomto prehľade ale nie sú uvedené znížené sadzby daní pre motorové vozidlá spĺňajúce normy EURO 3, EURO 4, alebo EURO 5, ktoré uplatňujú vybrané samosprávne kraje pre kategórie úžitkových vozidiel, autobusov a návesových jazdných súprav.

Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2011 a zaplatenie dane - materiál pripravený Daňovým riaditeľstvom SR, vysvetľujúci jednotlivé povinnosti týkajúce sa dane z motorových vozidiel

Naposledy upravil Monika.v : 13.01.12 at 18:56
Usporiadat
Aljok Aljok

Aljok je offline (nepripojený) Aljok

Monika.v Pozri príspevok

Sadzby dane z motorových vozidiel za r. 2011 pre jednotlivé samosprávne kraje sú uvedené v príslušných všeobecných záväzných predpisoch:


Nitriansky samosprávny kraj
VZN NSK č. 9/2011 http://www.unsk.sk/files/VZN/vzn9-2011.pdf

Tieto sadzby platia až za r. 2012.

Pozri si záverečné ustanovenia :

Na vydaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2011 sa uznieslo Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja dňa 12.12.2011 a nadobúdaúčinnosť 1. januára 2012.
10 0
Aljok Aljok

Aljok je offline (nepripojený) Aljok

Sadzby DzMV za r. 2011 platné pre Nitriansky samosprávny kraj :

http://www.unsk.sk/files/VZN/vzn8-2010.pdf
7 0
Jajina Jajina

Jajina je offline (nepripojený) Jajina

Na rok 2012 platia rovnaké pravidlá na platenie predavkov ako v roku 2011 ?

  • ak jeho predpokladaná daň u jedného správcu dane nepresiahne 660 EUR, alebo mu daňová povinnosť vznikne v priebehu roka, preddavky na daň neplatí
  • ak predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 660 EUR a nepresiahne 8292 EUR, platí štvrťročné preddavky na daň vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka (t.j. do 31. 3., 30.6., 30.9., a 31.12.)
  • ak predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8292 EUR, je povinný platiť mesačné preddavky na daň vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru a nie je oslobodené od dane.
1 0
Aljok Aljok

Aljok je offline (nepripojený) Aljok

"Na rok 2012 platia rovnaké pravidlá na platenie preddavkov ako v roku 2011 ?"

V podstate áno.
Len pozor na nové čísla účtov + var. symboly. A znížil sa počet daňových úradov....

Pozri sem :
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danov...o_dzmv2012.pdf
2 0
NOKIA NOKIA

NOKIA je offline (nepripojený) NOKIA

Predpokladaná daň na ROK 2012 pre Bratislavská kraj sa nemení? zostáva podľa nariadenia 38/2010??
0 0
tictac7 tictac7

tictac7 je offline (nepripojený) tictac7

NOKIA Pozri príspevok
Predpokladaná daň na ROK 2012 pre Bratislavská kraj sa nemení? zostáva podľa nariadenia 38/2010??
áno
0 0
JankaO JankaO

JankaO je offline (nepripojený) JankaO

DzMV za rok 2011 všetky kraje a mot. vozidlá: https://www.drsr.sk/priznania/dmv200...yRiadok08.html
2 0
jess jess

jess je offline (nepripojený) jess

žienka
dp z motorov.vozidiel , str.3, r.7 - daňovník podľa §85,

SRO si prenajala vozidlo na 10 mesiacov na podnikanie od svojho zamestnanca/konateľa. Na základe zmluvy mu platila za prenájom. Pod ktoré písmeno tohto § to prosím patrí ?

§ 85
Daňovník


(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá

a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla, 42)
b) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla,
c) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
d) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v zahraničí.

(2) Daňovníkom je tiež

a) zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec; to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
b) stála prevádzkareň 43) alebo iná organizačná zložka 43) osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.

Žeby 1 c/ ???
0 0
Takmerstarec Takmerstarec

Takmerstarec je offline (nepripojený) Takmerstarec

Ak ma zivnostnik pozastavenu cinnost, teda nepodnikal cely rok, redukuje sa rocna dan za motorove vozidlo pouzivane na podnikanie podielom (pocet dni v roku - pocet dni pozastavenia)/pocet dni v roku ?
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Takmerstarec Pozri príspevok
Ak ma zivnostnik pozastavenu cinnost, teda nepodnikal cely rok, redukuje sa rocna dan za motorove vozidlo pouzivane na podnikanie podielom (pocet dni v roku - pocet dni pozastavenia)/pocet dni v roku ?
Nie počet dni, ale počet mesiacov v roku.
0 0
tinkas tinkas

tinkas je offline (nepripojený) tinkas

prosím Vás kde nájdem sadzby platné od roku 2012 pre ZSK, ktoré potrebujem na výpočet predpokladanej dane na rok 2012?
Naposledy upravil tinkas : 15.01.12 at 14:30
0 0
Evanka Evanka

Evanka je offline (nepripojený) Evanka

tinkas Pozri príspevok
prosím Vás kde nájom sadzby platné od roku 2012 pre ZSK, ktoré potrebujem na výpočet predpokladanej dane na rok 2012?
Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane za každévozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia a nie je oslobodené od dane.
1 0
tinkas tinkas

tinkas je offline (nepripojený) tinkas

ano ale kde najdem sadzby na rok 2012 pre ZSK alebo sa nezmenili a platia tie isté ako pre rok 2011?
0 0
srska srska

srska je offline (nepripojený) srska

tinkas: pozri vzn zsk
0 0
L-M L-M

L-M je offline (nepripojený) L-M

Dobrý večer, môžem sa uistiť MV súkromné používame na služ.účely len časť roka- teraz napr- od6-10/2011- vtedy bolo aj prihlásené na DÚ- ide mi o r.52- keďže MV nie je predmetom dane k 1.1.2012- bude v riadku 52 uvedená 0?
ďakujem
0 0
mondes mondes

mondes je offline (nepripojený) mondes

L-M Pozri príspevok
Dobrý večer, môžem sa uistiť MV súkromné používame na služ.účely len časť roka- teraz napr- od6-10/2011- vtedy bolo aj prihlásené na DÚ- ide mi o r.52- keďže MV nie je predmetom dane k 1.1.2012- bude v riadku 52 uvedená 0?
ďakujem
Ak si neplánuješ uplatňovať cestovné náhrady v r. 2012 tak áno
0 0
katiq katiq

katiq je offline (nepripojený) katiq

Dobry den, mam otazocku...som szčo .mam DIC ale nemam ICO...pracujem ako autor-mam slobodne povolanie. auto mam prihlasene na danovom urade , ale nakolko sa nam mmntalne pausalne vydavky viacej oplatia, rozmyslam, ze auto odlhasim z danoveho uradu a tym padom usetrim za cestnu dan. Lenze neviem ci je to mozne, a teda ci spravne..Zamestnavatel s ktorym mam zmluvu, ma za rok posle ccca 15x na sluzobnu cestu, cestovne naklady - benzin mi preplacaju. Mna len zaujima ked si nedavam naklady auta do danoveho ale vydavky mam pausalne, ci aj tak musim platit cestnu dan za motorove vozidlo.
Cestovne naklady, ktore mi preplaca zamestnavatel, mam vyfakturovane vo fakture ako cestovne naklady suvisiace s tvorbou diela .

Dakujem krasne.
0 0
L-M L-M

L-M je offline (nepripojený) L-M

mondes Pozri príspevok
Ak si neplánuješ uplatňovať cestovné náhrady v r. 2012 tak áno
Plánujem, ale ešte neviem koľko mesiacov, predpokladám od 3-9/10/2012. Vtedy znovu prihlásim MV na daňový úrad. Tak tam napíšem predpokladanú sumu za tieto mesiace ?
0 0
Evanka Evanka

Evanka je offline (nepripojený) Evanka

katiq Pozri príspevok
Dobry den, mam otazocku...som szčo .mam DIC ale nemam ICO...pracujem ako autor-mam slobodne povolanie. auto mam prihlasene na danovom urade , ale nakolko sa nam mmntalne pausalne vydavky viacej oplatia, rozmyslam, ze auto odlhasim z danoveho uradu a tym padom usetrim za cestnu dan. Lenze neviem ci je to mozne, a teda ci spravne..Zamestnavatel s ktorym mam zmluvu, ma za rok posle ccca 15x na sluzobnu cestu, cestovne naklady - benzin mi preplacaju. Mna len zaujima ked si nedavam naklady auta do danoveho ale vydavky mam pausalne, ci aj tak musim platit cestnu dan za motorove vozidlo.
Cestovne naklady, ktore mi preplaca zamestnavatel, mam vyfakturovane vo fakture ako cestovne naklady suvisiace s tvorbou diela .

Dakujem krasne.
Chápem tvoju úvahu, ale povinnosť zaplatenia dane z motorových vozidiel súvisí s využívaním automobilu na podnikanie, nie so spôsobom uplatňovania daňových výdavkov.
0 0
Načítať ďalšie