Zavrieť

Porady

Je možný odpočet DPH???

Dobrý deň prajem,

prosím, pomôžete mi s nasledovným DPH problémom? S.r.o. kúpila pohľadávku voči akciovej spoločnosti. Pohľadávka je v menovitej hodnote 10 000 eur, kúpená za 5 000 eur.
Obidve spoločnosti sú platiteľmi DPH. V lehote splatnosti pohľadávky však nemá akciová spoločnosť peniaze a tak nemôže uhradiť pohľadávku. Preto uzavrú tieto spoločnosti dohodu, že s.r.o. si ponechá tovar od akciovej spoločnosti (tiež znalcom ocenený na 10 000 eur), čím je vysporiadaná neuhradená pohľadávka.

A ja neviem, ako je to s DPH??? Prosím, je to tak, že akciová spoločnosť fakturuje za tovar s DPH (síce nie z dôvodu predaja, ale z dôvodu zmeny vlastníctva) a spoločnosť s.r.o. má nárok na odpočítanie DPH v plnej výške? Tento tovar plánuje s.r.o. používať alebo predať – všetko plne s DPH...

Ďaaaakujem za Vašu pomoc!
Usporiadat
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
najskôr si ujasnite problém, pojmy, dátumy................ kedy došlo ku kúpe pohľadávky a kedy ku kúpe tovaru. Zmena vlastníctva tovaru je dodanie tovaru v zmysle DPH.
Ponechať tovar - to zn. že už ho mala v čase kúpy pohľadávky? alebo je namieste výraz "prevezme tovar" /vybrala som zo zadania/
Ak prvotná bola kúpa pohľadávky - to nie je dodanie v zmysle DPH.
ak následne /dátum???/ bola uzavretá o Dohoda o prevzatí tovaru = dodanie tovaru v zmysle Z_DPH. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru /cena???/, odviesť DPH, potom nadobúdateľ je oprávnený DPH odpočítať.
posledný krok môže byť dohoda o zápočte pohľadávok a záväzkov - toto môže byť súčasťou dohody o prevzatí tovaru.
1 0
emarosl emarosl

emarosl je offline (nepripojený) emarosl

KEJKA Pozri príspevok
najskôr si ujasnite problém, pojmy, dátumy................ kedy došlo ku kúpe pohľadávky a kedy ku kúpe tovaru. Zmena vlastníctva tovaru je dodanie tovaru v zmysle DPH.
Ponechať tovar - to zn. že už ho mala v čase kúpy pohľadávky? alebo je namieste výraz "prevezme tovar" /vybrala som zo zadania/
Ak prvotná bola kúpa pohľadávky - to nie je dodanie v zmysle DPH.
ak následne /dátum???/ bola uzavretá o Dohoda o prevzatí tovaru = dodanie tovaru v zmysle Z_DPH. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru /cena???/, odviesť DPH, potom nadobúdateľ je oprávnený DPH odpočítať.
posledný krok môže byť dohoda o zápočte pohľadávok a záväzkov - toto môže byť súčasťou dohody o prevzatí tovaru.
Ďakujem moc za odpoveď! Tak som to presne pozisťoval a je to takto:

Najskôr kúpená pohľadávka za 5 000 eur. Táto pohľadávka je už od jej vzniku zabezpečená prevodom práva (§ 553 Obč. zák.). Tento tovar používa na základe zmluvy o výpožičke však stále akciová spoločnsť.

A táto pohľadávka nebola uhradená, preto sa po jej neuhradení dohodli spoločnosti, že si s.r.o. natrvalo ponechá tovar, ktorým bola zabezpečená pohľadávka a to v hodnote menovitej výšky pohľadávky, t.j. za sumu 10 000 eur.

Prosím, pomôžete mi ako je to s DPH?
0 0
emarosl emarosl

emarosl je offline (nepripojený) emarosl

Prosím, poradíte? Prosím...
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
emarosl Pozri príspevok
Ďakujem moc za odpoveď! Tak som to presne pozisťoval a je to takto:

Najskôr kúpená pohľadávka za 5 000 eur. Táto pohľadávka je už od jej vzniku zabezpečená prevodom práva (§ 553 Obč. zák.). Tento tovar používa na základe zmluvy o výpožičke však stále akciová spoločnsť.

A táto pohľadávka nebola uhradená, preto sa po jej neuhradení dohodli spoločnosti, že si s.r.o. natrvalo ponechá tovar, ktorým bola zabezpečená pohľadávka a to v hodnote menovitej výšky pohľadávky, t.j. za sumu 10 000 eur.

Prosím, pomôžete mi ako je to s DPH?
Dohoda o prevzatí tovaru = dodanie tovaru v zmysle Z_DPH. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru na 10000 EUR - rozdeli na ZD a DPH, odviesť DPH, potom nadobúdateľ je oprávnený DPH odpočítať.
posledný krok zápočet pohľadávok a záväzkov
1 0
emarosl emarosl

emarosl je offline (nepripojený) emarosl

KEJKA Pozri príspevok
Dohoda o prevzatí tovaru = dodanie tovaru v zmysle Z_DPH. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru na 10000 EUR - rozdeli na ZD a DPH, odviesť DPH, potom nadobúdateľ je oprávnený DPH odpočítať.
posledný krok zápočet pohľadávok a záväzkov

Veľmi pekne ďakujeme za cennú radu! S.r.o. si teda uplatní odpočet po tom, čo obdrží faktúru od akciovej spoločnosti, však?

A ešte som si uvedomil, že s.r.o. dosiahne zisk z vyinkasovania pohľadávky v hodnote 10 tis. eur, lebo pohľadávku kúpil za 5 tis. eur. Študoval som si poradu a myslím, že tento zisk nie je predmetom DPH. Prosím, je to tak? Alebo sa mýlim?

Len by som upresnil, že s.r.o. nie je žiadna faktoringová alebo forfaitingová spoločnosť.... A nikomu za tento zisk z kúpenej pohľadávky nič nefakturuje s.r.o....
0 0
emarosl emarosl

emarosl je offline (nepripojený) emarosl

Teda, ospravedlňujem sa, že píšem tento dotaz - len mi vŕta červík v hlave :-(

Viem, že Kejka píše, že je nárok na odpočet po prevzatí tovaru sro-čkou. Len pekne prosím o radu - môže s.r.o. uplatniť odpočet DPH z celej fakturovanej sumy (t.j. celú DPH v sume 1596,64 eur vyčíslenú zo základu dane 8403,36 eur). Nemôže tento odpočet nejako ohroziť zisk z vyinkasovanej pohľadávky, z ktorého sa neplatí DPH?

Asi nie, veď ani napr. z kurzových ziskov sa neplatí DPH a nie sú dôvodom na napr. zníženie odpočtu DPH z tovaru, ku ktorému sa predmetné kurzové zisky viažu... (ak napr. vzniknú kurzové zisky z dôvodu, že pri kúpe tovaru je kurz vyšší ako pri splatnosti faktúry)....

Prosím, ešte o túto pomoc! Prosím....
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
ved tú DPH, ktorú si odpočíta sro - odvedie druhá strana - teda stále riešiš odpočet ale ani raz si nepotvrdila povinnosť DPH na druhej strane - vystavovateľa faktúry - odviesť.
1 0
emarosl emarosl

emarosl je offline (nepripojený) emarosl

KEJKA Pozri príspevok
ved tú DPH, ktorú si odpočíta sro - odvedie druhá strana - teda stále riešiš odpočet ale ani raz si nepotvrdila povinnosť DPH na druhej strane - vystavovateľa faktúry - odviesť.
Akciová spoločnosť plánuje vystaviť faktúru s DPH s dňom vzniku daňovej povinnosti, ktorým bude deň prevzatia a túto DPH na výstupe uviesť v plnej výške do daňového priznania v sume 1596,64 eur.

Takže odberateľ (akciová spoločnosť) odvedie na výstupe DPH v sume 1596,64 eura zase odberateľ - s.r.o. - si môže nárokovať v plnej výške 1596,64 eur? Je to tak, však?

Ďakujem veľmi pekne!
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

emarosl Pozri príspevok
Akciová spoločnosť plánuje vystaviť faktúru s DPH s dňom vzniku daňovej povinnosti, ktorým bude deň prevzatia a túto DPH na výstupe uviesť v plnej výške do daňového priznania v sume 1596,64 eur.

Takže odberateľ (akciová spoločnosť) odvedie na výstupe DPH v sume 1596,64 eura zase odberateľ - s.r.o. - si môže nárokovať v plnej výške 1596,64 eur? Je to tak, však?

Ďakujem veľmi pekne!
Dodávateľ(spoločnosť, ktorá fa vystaví) dph odvedie, a odberateľ(spoločnosť, pre ktorú je vystavená) si uplatní nárok na odpočet.
1 0
emarosl emarosl

emarosl je offline (nepripojený) emarosl

Ten tovar - to sú stroje a nákladné auto, ktoré využívala akciová spoločnosť pri svojom podnikaní - výrobnej činnosti. Nenapadá ma nejaký dôvod, prečo by to mala mať akciová spoločnosť oslobodené od DPH, tak preto vyššie píšem, že akciová spoločnosť má vystaviť faktúru s DPH. Je to tak, však? Ak sa predáva majetok, ktorý pred tým používal predajca vo svojom podnikaní, je to s 19% 20% DPH, však?
Naposledy upravil emarosl : 14.05.12 at 11:18
0 0
SilMar Group SilMar Group

SilMar Group je offline (nepripojený) SilMar Group

emarosl Pozri príspevok
Akciová spoločnosť plánuje vystaviť faktúru s DPH s dňom vzniku daňovej povinnosti, ktorým bude deň prevzatia a túto DPH na výstupe uviesť v plnej výške do daňového priznania v sume 1596,64 eur.

Takže odberateľ (akciová spoločnosť) odvedie na výstupe DPH v sume 1596,64 eura zase odberateľ - s.r.o. - si môže nárokovať v plnej výške 1596,64 eur? Je to tak, však?

Ďakujem veľmi pekne!
§22/1 - základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu... - takže v tomto prípade - podľa môjho názoru - je základom dane celá hodnota tovaru - tých 10.000 EUR, pretože výška pôvodnej pohľadávky, ktorá bola postúpená za 5.000 bola až 10.000 - protihodnota za tovar.
§ 49 / 1 - Právo odpočítať daň z tovaru alebo so služby vziká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare albo službe vznikla daňová povinnosť.
§49/2a - Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku t tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané...

Takže podľa môjho názoru má Kejka pravdu a s.r.o. si môže v plnej výške odpočítať DPH. Rozdiel medzi hodnotou vyfakturovaného tovaru a započítanou pohľadávkou sa zdaní daňou z príjmov...(to nemá s DPH nič spoločné)
1 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
súhlas, ale s výnimkou stanovenia protihodnoty. S odstupom času to môže byť akákoľvek cena medzi 5000 a 10000 EUR, nakoľko tovar/majetok používala a.s. a mohol sa optrebovať.
Dodanie tovaru a stanovenie protihodnoty nebudem miešať s hodnotou pôvodnej postúpenej pohľadávky.
1 0
SilMar Group SilMar Group

SilMar Group je offline (nepripojený) SilMar Group

KEJKA Pozri príspevok
súhlas, ale s výnimkou stanovenia protihodnoty. S odstupom času to môže byť akákoľvek cena medzi 5000 a 10000 EUR, nakoľko tovar/majetok používala a.s. a mohol sa optrebovať.
Dodanie tovaru a stanovenie protihodnoty nebudem miešať s hodnotou pôvodnej postúpenej pohľadávky.
"Preto uzavrú tieto spoločnosti dohodu, že s.r.o. si ponechá tovar od akciovej spoločnosti (tiež znalcom ocenený na 10 000 eur), čím je vysporiadaná neuhradená pohľadávka." - vychádzala som z tohoto ako stanovenie protihodnoty....
1 0
emarosl emarosl

emarosl je offline (nepripojený) emarosl

emarosl Pozri príspevok
Ten tovar - to sú stroje a nákladné auto, ktoré využívala akciová spoločnosť pri svojom podnikaní - výrobnej činnosti. Nenapadá ma nejaký dôvod, prečo by to mala mať akciová spoločnosť oslobodené od DPH, tak preto vyššie píšem, že akciová spoločnosť má vystaviť faktúru s DPH. Je to tak, však? Ak sa predáva majetok, ktorý pred tým používal predajca vo svojom podnikaní, je to s 19% DPH, však?
Velikánska vďaka! Ani neviem, ako Vám mám poďakovať. Veľmi pekne ďakujem za obrovskú pomoc!

Ano, je tam znalcom určená cena na 10 tis. eur... Tak túto sumu fakturovať, však?

A prosím, ak firma predáva stroje alebo výrobné zariadenia, ktoré používala pred tým vo svojej výrobnej činnosti, je to s 19% DPH? Však?

Ďakujem pekne za obrovskú pomoc!
Naposledy upravil emarosl : 14.05.12 at 11:14
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Dph máme 20%-nú. Daň z príjmu je 19%.
0 0
emarosl emarosl

emarosl je offline (nepripojený) emarosl

Tweety Pozri príspevok
Dph máme 20%-nú. Daň z príjmu je 19%.
Jooooj, pardon! Tu je opravená otázka:

Velikánska vďaka! Ani neviem, ako Vám mám poďakovať. Veľmi pekne ďakujem za obrovskú pomoc!

Ano, je tam znalcom určená cena na 10 tis. eur... Tak túto sumu fakturovať, však?

A prosím, ak firma predáva stroje alebo výrobné zariadenia, ktoré používala pred tým vo svojej výrobnej činnosti, je to s 20% DPH? Však?

Ďakujem pekne za obrovskú pomoc!
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
áno, ak máte zn.posudok, postupujete podľa neho.
1 0
emarosl emarosl

emarosl je offline (nepripojený) emarosl

KEJKA Pozri príspevok
áno, ak máte zn.posudok, postupujete podľa neho.
Ďakujem! A prosím, ak firma predáva stroje alebo výrobné zariadenia, ktoré používala pred tým vo svojej výrobnej činnosti, je to s 20% DPH? Však?
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

emarosl Pozri príspevok
Ďakujem! A prosím, ak firma predáva stroje alebo výrobné zariadenia, ktoré používala pred tým vo svojej výrobnej činnosti, je to s 20% DPH? Však?
Kedže máme 20% dph, tak áno. Veď to už máš zodpovedané.
1 0
SilMar Group SilMar Group

SilMar Group je offline (nepripojený) SilMar Group

emarosl Pozri príspevok
Ďakujem! A prosím, ak firma predáva stroje alebo výrobné zariadenia, ktoré používala pred tým vo svojej výrobnej činnosti, je to s 20% DPH? Však?
Áno, z hľadiska DPH je dodanie stroja alebo vyrobneho zariadenia dodaním tovaru, takže je tam 20%... Znížená sadzba je len na určitý druh tovaru, ale toto tam určite nespadá...
1 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať