Zavrieť

Porady

Čo prináša Novela Zákona o DPH účinná od 1.1.2014

Novela zákona o DPH od 1.1.2014

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
- bola schválená Národnou radou SR dňa 17. októbra 2013 a
- nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

1. Novela zákona o DPH zavádza povinnosť platiteľov dane predkladať údaje o tuzemských dodávkach tovarov a služieb v elektronickej forme, tzv. kontrolný výkaz, ktorý sú
- mesační platitelia dane povinní po prvýkrát podať do 25. februára 2014 za zdaňovacie obdobie január 2014,
- štvrťroční platitelia dane povinní po prvýkrát podať do 25. apríla 2014 za zdaňovacie obdobie 1. štvrťrok 2014.
Kontrolný výkaz sa podáva povinne elektronicky podľa vzoru ustanoveného opatrením Ministerstva financií SR.

Kontrolný výkaz sa bude podávať elektronicky a budú v ňom obsiahnuté podrobné údaje o jednotlivých daňových povinnostiach platiteľa dane a o jednotlivých odpočtoch uplatňovaných platiteľom dane za dané zdaňovacie obdobie (napr. IČ DPH dodávateľa, IČ DPH odberateľa, poradové číslo faktúry, základ dane, suma dane, odpočítaná daň). Podrobné údaje o uskutočnených a o prijatých transakciách sa budú vykazovať na základe vyhotovených a prijatých faktúr (aj opravných faktúr) o dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku.
O plneniach, ku ktorým je vydaná zjednodušená faktúra vyhotovená elektronickou registračnou pokladnicou ( ERP), dodávateľ tovaru alebo služby bude uvádzať len kumulované údaje z týchto faktúr. Osobitne bude dodávateľ uvádzať kumulované údaje týkajúce sa všetkých ostatných dodaní tovarov a služieb, ktoré nie je povinný evidovať prostredníctvom ERP a ku ktorým nie je povinný vydať faktúru.

Kontrolný výkaz ako dokument obsahujúci informácie o dodávkach tovarov a služieb platiteľov dane na vstupe aj výstupe predstavuje jedinečný zdroj informácií pre finančnú správu. Krížovou kontrolou údajov uvedených v kontrolných výkazoch vzájomne obchodujúcich platiteľov dane bude možné napr.
- odhaliť tuzemské a cezhraničné karuselové podvody,
- odhaliť machinácie s faktúrami, ako sú napr. nezaradenie faktúr do účtovníctva dodávateľa, pričom odberateľ z nich uplatňuje odpočítanie dane, výmena faktúr, vystavenie fiktívnych faktúr, nevystavenie faktúr, vystavenie faktúr neplatiteľmi dane, uplatnenie si odpočtu dvakrát z tej istej faktúry,
- monitorovať rizikových platiteľov dane,
- preventívne pôsobiť proti uvádzaniu nepravdivých údajov.

2. Novela zákona o DPH rozširuje prenos daňovej povinnosti z predávajúceho na kupujúceho na ďalšie kategórie tovarov dodávaných v tuzemsku medzi dvomi platiteľmi dane. Ide o vybrané druhy poľnohospodárskych produktov, kovov a kovových predmetov, mobilné telefóny a integrované obvody. Pri poľnohospodárskych plodinách ide o tovary spadajúce do kapitoly 10 Spoločného colného sadzobníka (Obilniny) a do kapitoly 12 Spoločného colného sadzobníka (Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne zrná, semená a plody; priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a krmoviny), ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú (ľudskú) spotrebu, pri kovoch a kovových predmetoch ide o tovary patriace do kapitoly 72 (Železo a oceľ) a položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka (Predmety zo železa a ocele). Prenos daňovej povinnosti sa uplatní, ak základ dane na faktúre je 5 000 eur a viac. K zavedeniu prenosu daňovej povinnosti pri týchto komoditách došlo z dôvodu prudkého nárastu kolotočových podvodov pri obchodovaní s týmito komoditami.

Autor: Ing. Zdenka Jablonková
 
Autor článku
Mariana B.
Školenia a videoškolenia
Porada Akademia
Profil z katalógu odborníkov Porada / Odbornici
Naposledy upravil Mariana B. : 08.01.14 at 14:08
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

Pochváliť
vzor kontrolneho vykazu predlozeny dnes do LRV http://www.porada.sk/t217478-p3-kont...ml#post2424848
4 0
Daliflor Daliflor

Daliflor je offline (nepripojený) Daliflor

Pochváliť
Obmedzenie 5000€ neplatí pre prvé dve kategórie (obilniny a železo). Len pre mobily a integrované obvody. Znenie článku to trochu pletie.
0 0
promont maja promont maja

promont maja je offline (nepripojený) promont maja

Pochváliť
http://www.colnasprava.sk/wps/PA_1_0.../oF4kPWieEkPXQ

od strany 444 ... 477 ... železo, oceľ a pod.
Naposledy upravil promont maja : 22.10.13 at 05:53
1 0
Daliflor Daliflor

Daliflor je offline (nepripojený) Daliflor

Pochváliť
Mýlila som sa. Aj keď v dôvodovej správe to nebolo, bolo schválené obmedzenie 5000€ pre všetky pridané do zákona skupiny. Podľa mňa nezmysel. Nedá sa to v softvéri systémovo nastaviť (zas biznis pre SW firmy) a navyše nezabráni to generovať stovky faktúr pod 5000 a podvádzať aj naďalej...
0 0
kuravesele kuravesele

kuravesele je offline (nepripojený) kuravesele

Človek sa učí celý život :-) aj tak zomrie sprostý :-) ...viac
Pochváliť
Mám tomu chápať tak, že pokiaľ vyfakturujem zberným surovinám kovový odpad za 1000 eur musím dať + 20% DPH, čiže 1200 eur? A keď to bude nad 5000 eur uplatním prenesenie daňovej povinnosti čiže to bude iba tých 5000eur? Či to zle chápem? Ďakujem
0 0
Daliflor Daliflor

Daliflor je offline (nepripojený) Daliflor

Pochváliť
Nie, šrot je riešený v §69 ods.12 písm. a).
Novela pridala písmeno g) (o železe), ktoré sa týka tovarov kapitoly 72 a 7301, 7308 a 7314 "iných ako uvedených v písmene a)".
Šrot zostáva ako bol doteraz - je v režime samozdanenia nezávisle na fakturovanom množstve (samozrejme po splnení podmienok - tuzemsko a registrovaný odberateľ).
Ale ak budete predávať železné výrobky, pri výrobe ktorých ten šrot vznikol, tak bude ako popisujete v príklade.
0 0
kuravesele kuravesele

kuravesele je offline (nepripojený) kuravesele

Človek sa učí celý život :-) aj tak zomrie sprostý :-) ...viac
Pochváliť
My zvárame z plechov výrobky z ktorých nám po narezaní plechov vzniká kovový odpad. Doteraz sme uvádzali na FA odvolávku "prenesenie daňovej povinnosti podľa §69 ods.12 písm. a. .
Nerozumiem ako ste to napísala, keď aj v jednom aj v druhom prípade hovoríte o šrote. Ďakujem
0 0
Daliflor Daliflor

Daliflor je offline (nepripojený) Daliflor

Pochváliť
Skúsim takto: nove pravidlá sa netýkajú šrotu. Pri šrote to bude ako doteraz. (§69, ods.12, písm.a) )

Kovové výrobky, ktoré ste zvarili z plechov, sa teraz predávajú s DPH. Po 01.01.2014 - ak patria do kapitol colného sadzobníka uvedených v zákone (72 a niektoré 73)- tak budete faktúrovať "po novom": do 5000€ s DPH a nad 5000€ uplatnite prenos daňovej povinností podľa §69 ods.12 písm.g)
0 0
kuravesele kuravesele

kuravesele je offline (nepripojený) kuravesele

Človek sa učí celý život :-) aj tak zomrie sprostý :-) ...viac
Pochváliť
aha už chápem... Ďakujééém
0 0
Andrej13 Andrej13

Andrej13 je offline (nepripojený) Andrej13

Pochváliť
Ďakujem autorke TIPu, a jedným dychom dodávam, že je to čistá buzerácia podnikateľov, ktorá vôbec nevyrieši úniky, pretože tam, kde ide o milióny je niekto "verejný" kto o tom musí vedieť (či už je to politik, policajt, či len daňový úradník). Len som vlastne chcel povedať, že je to smutné.
0 0
Daliflor Daliflor

Daliflor je offline (nepripojený) Daliflor

Pochváliť
Andrej, plne súhlasím. Ako vždy potrestaní budú tí, ktorí sa snažia dodržať zákony.
0 0
Mona Lisa Mona Lisa

Mona Lisa je offline (nepripojený) Mona Lisa

Pochváliť
Ak sa už rozpísala téma novely zákona, pozeral niekto aj par. 4 ods. 2 starého zákona? Bol vyhodený tento odsek, ktorý sa týkal združení. Podľa tohoto už nebude možné podávať jedno DP DPH za združenie, ale každý podnikateľ v združení bude podávať za seba . Alebo sa mýlim, skúste mi to prosím vysvetliť. Neviem si to celkom predstaviť tam, kde sú napr.3 SZČO a majú jeden obchodný priestor, zásoby, odpisy,....
0 0
ivetsp ivetsp

ivetsp je offline (nepripojený) ivetsp

Pochváliť
Chcem sa iba uistiť - to znamená, že my . keď predávame plechy, ak bude na FA základ dane 5000€ a viac - faktúru vystavím bez DPH - je to tak?
0 0
mojto mojto

mojto je offline (nepripojený) mojto

Pochváliť
ivetsp
Chcem sa iba uistiť - to znamená, že my . keď predávame plechy, ak bude na FA základ dane 5000€ a viac - faktúru vystavím bez DPH - je to tak?
treba si nalistovať colný sadzobník a zaradiť Váš tovar, či naozaj patrí do kapitol uvedených v zákone
0 0
anelly anelly

anelly je offline (nepripojený) anelly

Pochváliť
Dobrý deň, v súvislosti s §69 ods. 12 pís.g, som chcela poprosiť o radu. V priebehu jedného mesiaca priebežne dodávame 1 odberateľovi tovar (železo). Nevystavujeme súhrnnú faktúru, ale priebežne faktúry podľa dátumu dodania. Tu však nastáva situácia, že tovar, ktorý spadá do colného sadzobníka máme v jednej faktúre pod 5000€ čiže vystavujeme s DPH a na inej napr. na druhý deň ten istý tovar je nad 5000€ vystavujeme bez DPH. Opakujem, že fakturuje sa tomu istému odberateľovi. Je to takto v poriadku? Treba nejako ošetriť jednotlivé dodávky? Treba v takomto prípade vystaviť súhrnnú faktúru za mesiac? Ďakujem!
0 0
Yuya Yuya

Yuya je offline (nepripojený) Yuya

Pochváliť
Zaujima ma, ci material zaradeny do KN 261900 colného sadzobnika (trosky, skvary (ine ako granulovana troska), okuje a ostatne odpady z vyroby zeleza alebo ocele) spada pod §69 ods.12 pism.a) zakona o DPH, tzn. ci sa prenasa danova povinnost na odberatela.
0 0
Yuya Yuya

Yuya je offline (nepripojený) Yuya

Pochváliť
Yuya
Zaujima ma, ci material zaradeny do KN 261900 colného sadzobnika (trosky, skvary (ine ako granulovana troska), okuje a ostatne odpady z vyroby zeleza alebo ocele) spada pod §69 ods.12 pism.a) zakona o DPH, tzn. ci sa prenasa danova povinnost na odberatela.
nikto nevie?
0 0
Tunco Tunco

Tunco je offline (nepripojený) Tunco

Pochváliť
Daliflor
Obmedzenie 5000€ neplatí pre prvé dve kategórie (obilniny a železo). Len pre mobily a integrované obvody. Znenie článku to trochu pletie.
Ste si týmto tvrdením istá ?
0 0
Daliflor Daliflor

Daliflor je offline (nepripojený) Daliflor

Pochváliť
Pozrite hore - 22.10. som napisala:

Mýlila som sa. Aj keď v dôvodovej správe to nebolo, bolo schválené obmedzenie 5000€ pre všetky pridané do zákona skupiny. Podľa mňa nezmysel. Nedá sa to v softvéri systémovo nastaviť (zas biznis pre SW firmy) a navyše nezabráni to generovať stovky faktúr pod 5000 a podvádzať aj naďalej...
0 0

Porady, ktoré by ťa mohli zaujímať

Prihlás sa a sleduj na hlavnej stránke len Porady, ktoré ťa zaujímajú.

Podobné témy

  1. Príspevkov: 0, Posledný príspevok: 16.05.07
  2. Príspevkov: 2, Posledný príspevok: 08.05.07
  3. Príspevkov: 6, Posledný príspevok: 21.12.06
  4. Príspevkov: 0, Posledný príspevok: 18.11.05
  5. Príspevkov: 0, Posledný príspevok: 13.12.04