Zavrieť

Porady

Účtovanie kalkulovanej ceny stravného

Účtovanie kalkulovanej ceny stravnéhoffice<O =""></O>

<O =""></O>
Alternatívne riešenia nákupu stravných lístkov<O =""></O>
V rámci uvádzaných riešení vychádzame v príkladoch z hodnoty jedného stravného lístka. Pri účtovaní faktúry je celá čiastka násobkom vypočítanej kalkulácie a množstva odobratých stravných lístkov. Príklady vychádzajú z diskusie, čo je to "CENA JEDLA".
<O =""></O>
Riešenie č. 1<O =""></O>
Ak by sme považovali cenu jedla iba za východisko pre výpočet dane z pridanej hodnoty, ktorú máme zinkasovať od zamestnanca, inkaso od zamestnanca by pozostávalo zo súčtu takto vypočítanej DPH a rozdielu medzi základom DPH nakúpených stravných lístkov u zamestnávateľa po odpočítaní jeho príspevku a príspevku zo sociálneho fondu. Úhrada (inkaso) od zamestnanca za stravný lístok a určenie základu dane pre účely DPH sú dve rôzne veličiny, ktoré v tomto prípade nie sú súhlasné. Pri výpočte príspevku zamestnávateľa a zo sociálneho fondu berieme do úvahy cenu s daňou, avšak táto je iba východiskom pre zistenie čiastky, ktorou zamestnávateľ má prispieť na stravovanie svojich zamestnancov. Do daňových nákladov nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, nakoľko táto je odpočítaná v zmysle zákona. Výpočet kalkulácie stravného podľa tohto riešenia ilustruje Príklad č. 1.
<O =""></O>
Príklad č. 1 (pre názornosť použité čiastky z príkladu zo strany 137 Poradca 10/2005, rovnaké hodnoty sa uvádzajú aj v príklade zverejnenom v rámci všeobecných daňových informácií). Účtovanie nákupu služieb stravovania fakturáciou stravných lístkov s uplatnením odpočítania DPH pri nákupe služby stravovania medzi platiteľmi:
<TABLE class=MsoNormalTable style="MARGIN-LEFT: 2.75pt; WIDTH: 438.85pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=585 border=0><TBODY><TR style="HEIGHT: 15.75pt"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt" vAlign=bottom noWrap width=362>Položka</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
Sk<O ="">


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 119pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt" vAlign=bottom noWrap width=159>
Účet


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=362>Nákup stravných lístkov, z toho:</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
<O =""></O>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 119pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=159>
<O =""></O>
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=362>- hodnota stravného lístka bez dane
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
70,00<O =""></O>


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 119pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=159>
213/321


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=362>- 19 % DPH
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
13,30


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 119pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=159>
343/321


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=362>- hodnota stravného lístka s daňou


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
83,30


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 119pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=159>
<O =""></O>
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=362>Čerpanie stravných lístkov, z toho:


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=64><O =""></O>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 119pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=159>
<O =""></O>

</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=362>- 55 % príspevku zamestnávateľa, najviac 44,00 Sk*<O =""></O>


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
44,00


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 119pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=159>
527/213


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=362>- príspevok zo sociálneho fondu*


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
2,00


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 119pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=159>
472/213


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=362>Protihodnota pre účely DPH od zamestnanca s daňou:<O =""></O>


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
37,30


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 119pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=159>
<O =""></O>


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=362>- z toho 19 % DPH


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
5,60


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 119pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=159>
335/343


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=362>- z toho základ dane


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
31,70


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 119pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=159>
<O =""></O>


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=362>Doúčtovanie úhrady od zamestnanca


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
24,00


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 119pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=159>
335/213


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt"><TD style="PADDING-RIGHT: 3.5pt; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=362>*Poznámka: počíta sa z ceny 83,30


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=64><O =""></O>


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 119pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=159>
<O =""></O>

</TD></TR></TBODY></TABLE><O =""></O>
V príklade č. 1 sme uplatnili nárok na odpočítanie dane a dostali hodnotu stravného lístka (stravy) bez DPH t.j. 70,00 Sk. Pri následných prepočtoch s aplikáciou východísk podľa tohto článku vieme, že 44,00 Sk prispieva zamestnávateľ a 2,00 Sk je príspevok zo sociálneho fondu. Dostávame sa k protihodnote zamestnanca pre účely výpočtu DPH, ktorá predstavuje čiastku 37,30 Sk s daňou a teda k tomu prislúchajúcej DPH vo výške 5,60 Sk. Ostane nám prijať od zamestnanca ešte 24,00 Sk, t.j. celkom od neho prijmeme 29,60 Sk (5,60+24) a nie vypočítaných 37,30 Sk. Uvedeným účtovaním sa vyrovná aj účet 213, kde účtujeme príspevok zamestnávateľa, zo sociálneho fondu a úhradu od zamestnanca bez DPH (44+2+24=70). Uvádzaný nesúlad je spôsobený tým, že protihodnota zamestnanca sa počíta z ceny jedla s daňou a účtovná jednotka zároveň uplatní plné odpočítanie dane pri nákupe stravných lístkov – služby stravovania. Rozdiel predstavuje 7,70 Sk, čo je vlastne rozdiel medzi DPH odpočítanou a zaplatenou (13,30-5,60=7,70). <O =""></O>
Odobraté stravné lístky zamestnávateľ preukazuje evidenciou o ich pridelení zamestnancom.

Riešenie č. 2<O =""></O>
Ak by sme chceli rozdielovú čiastku 7,70 Sk zinkasovať od zamestnanca, museli by sme doúčtovať napríklad realizáciu predaja služby stravovania (v tomto prípade ako sprostredkovateľ služby) napr. predpisom tržby 335/602. Vzhľadom k tomu, že subjekt nemá, alebo nemusí mať v predmete činnosti poskytovanie závodného stravovania, alebo sprostredkovanie, uvedené riešenie nie je vhodné. Dosahovanie tržby z predaja stravných lístkov by sa dostalo podľa nášho názoru do rozporu s § 2 Obchodného zákonníka a § 5 Zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v platnom znení, t.j. subjekt by vykonával činnosť (realizoval tržby), na ktorú nemá oprávnenie.
<O =""></O>
Príklad č. 2 <O =""></O>
Účtovanie nákupu služieb stravovania fakturáciou stravných lístkov s uplatnením odpočítania DPH pri nákupe služby stravovania medzi platiteľmi a s doúčtovaním tržby vo výške rozdielu medzi úhradou od zamestnanca a zistenou protihodnotou s daňou:
<TABLE class=MsoNormalTable style="MARGIN-LEFT: 2.75pt; WIDTH: 436pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=581 border=0><TBODY><TR style="HEIGHT: 15.75pt"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 279.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt" vAlign=bottom noWrap width=373>Položka


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt" vAlign=bottom noWrap width=60>
SK

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 111.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt" vAlign=bottom noWrap width=148>
Účet


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 279.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=373>Nákup stravných lístkov, z toho:


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=60>
<O =""></O>


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 111.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=148>
<O =""></O>


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 279.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=373>- hodnota stravného lístka bez dane


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=60>
70,00<O =""></O>


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 111.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=148>
213/321


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 279.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=373>- 19 % DPH


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=60>
13,30


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 111.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=148>
343/321


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 279.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=373>Hodnota stravného lístka s daňou


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=60>
83,30


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 111.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=148>
<O =""></O>


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 279.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=373>Čerpanie stravných lístkov, z toho:


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=60><O =""></O>


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 111.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=148>
<O =""></O>


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 279.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=373>- 55 % príspevku zamestnávateľa, najviac 44,00 Sk*<O =""></O>


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=60>
44,00


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 111.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=148>
527/213


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 279.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=373>- príspevok zo sociálneho fondu*


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=60>
2,00<O =""></O>


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 111.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=148>
472/213


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 279.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=373>Protihodnota pre účely DPH od zamestnanca s daňou<O =""></O>


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=60>
37,30


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 111.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=148>
<O =""></O>


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 279.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=373>- z toho 19 % DPH


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=60>
5,60


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 111.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=148>
335/343


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 279.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=373>- z toho základ dane


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=60>
31,70


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 111.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=148>
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 279.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=373>Doúčtovanie úhrady od zamestnanca


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=60>
24,00


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 111.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=148>
335/213


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 279.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=373>Doúčtovanie predpisu tržby za predaj stravných lístkov


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=60>
7,70


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 111.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=148>
335/602


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt"><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 279.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=373>*Poznámka: počíta sa z ceny 83,30


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=60><O =""></O>


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 111.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=148>
<O =""></O>


</TD></TR></TBODY></TABLE><O =""></O>
V príklade č. 2 sme uplatnili nárok na odpočítanie dane a dostali hodnotu stravného lístka bez DPH t.j. 70,00 Sk. Rovnakým výpočtom ako v príklade č. 1 sme sa dostali k protihodnote zamestnanca pre účely výpočtu DPH a k tomu prislúchajúcej DPH. Nakoľko však úhrada od zamestnanca vychádza iba vo výške 24,00 Sk, doúčtujeme vzniknutý rozdiel ako predpis tržby voči zamestnancovi. V konečnom dôsledku bude úhrada od zamestnanca totožná s protihodnotou pre účely DPH, t.j. 37,30 Sk (5,60+24+7,70) a vyrovná sa aj účet 213. Odobraté stravné lístky zamestnávateľ preukazuje evidenciou o ich pridelení zamestnancom.
<O =""></O>
Riešenie č. 3<O =""></O>
Ak by sme neuplatnili právo na odpočítanie dane zo služby stravovania, dostali by sme k úhrade od zamestnanca totožnej s protihodnotou za stravovanie. V tomto prípade je však ťažké argumentovať, z čoho bol uhradený príspevok zamestnávateľa a zo sociálneho fondu, nakoľko matematicky vychádza, že pomerne aj z neuplatnenej dane z pridanej hodnoty, nakoľko nebolo uplatnené právo na jej odpočítanie t.j. tento spôsob môže byť posudzovaný ako rozpor s ustanovením § 21 ods. 2 písm. i) ZDP, podľa ktorého daňovými výdavkami nie je daň z pridanej hodnoty u platiteľov tejto dane s výnimkou prípadov podľa § 19 ods. 3 písm. k) a s výnimkou dodatočne vyrubenej dane z pridanej hodnoty za minulé zdaňovacie obdobia účtovanej ako náklad. Daňovým výdavkom sa teda stáva iba daň z pridanej hodnoty, ktorú je platiteľ tejto dane povinný odviesť pri zrušení registrácie a ak na odpočítanie dane, alebo jej pomernej časti nemá nárok (bližšie viď spomínaný § 21 ZDP a § 19 ods. 3 písm. k). Z uvedeného vyplýva, že platiteľ, ktorý má právo na odpočítanie dane a môže si ho uplatniť v zmysle ustanovení Zákona o dani z pridanej hodnoty, nemôže zahrnúť túto daň do daňových výdavkov.<O =""></O>
<O =""></O>
Príklad č. 3<O =""></O>
Účtovanie nákupu služieb stravovania fakturáciou stravných lístkov medzi platiteľmi bez uplatnenia odpočítania DPH pri nákupe služieb stravovania:
<TABLE class=MsoNormalTable style="MARGIN-LEFT: 2.75pt; WIDTH: 433.3pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=578 border=0><TBODY><TR style="HEIGHT: 15.75pt"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 279.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 15.75pt" vAlign=bottom noWrap width=373>Položka


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt" vAlign=bottom noWrap width=60>
SK</O>


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt" vAlign=bottom noWrap width=145>
Účet


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 279.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=373>Nákup stravných lístkov, z toho:


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=60>
<O =""></O>


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=145>
<O =""></O>


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 279.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=373>- hodnota stravného lístka bez dane<O =""></O>


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=60>
70,00


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=145>
213/321


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 279.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=373>- 19 % DPH


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=60>
13,30


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=145>
213/321<O =""></O>


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 279.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=373>Hodnota stravného lístka s daňou


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=60>
83,30


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=145>
<O =""></O>


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 279.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=373>Čerpanie stravných lístkov, z toho:


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=60><O =""></O>


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=145>
<O =""></O>


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 279.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=373>- 55 % príspevku zamestnávateľa, najviac 44,00 Sk*<O =""></O>


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=60>
44,00


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=145>
527/213


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 279.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=373>- príspevok zo sociálneho fondu*


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=60>
2,00


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=145>
472/213


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 279.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=373>Protihodnota pre účely DPH od zamestnanca s daňou<O =""></O>


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=60>
37,30


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=145>
<O =""></O>


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 279.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=373>- z toho 19 % DPH


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=60>
5,60


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=145>
335/343


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 279.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=373>- z toho základ dane


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=60>
31,70<O ="">


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=145>
335/213<O =""></O>


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt"><TD style="PADDING-RIGHT: 3.5pt; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 279.75pt; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=373>*Poznámka: počíta sa z ceny 83,30


</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 3.5pt; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 45pt; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=60><O =""></O>


</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 3.5pt; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 108.55pt; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=145>
<O ="">


</TD></TR></TBODY></TABLE><O =""></O>
V príklade č. 3 sme neuplatnili nárok na odpočítanie dane a vychádzali sme z predpokladu, že hodnota stravného lístka je jeho cena vrátane DPH t.j. 83,30 Sk. Rovnakým výpočtom ako v príklade č. ffice:smarttags" /><?xml:namespace prefix = st1 /><st1:metricconverter a=""></st1:metricconverter> 2 sme sa dostali k protihodnote pre zamestnanca pre účely výpočtu DPH a k tomu prislúchajúcej DPH. Úhrada od zamestnanca je totožná s protihodnotou s daňou, avšak sa dostávame do rozporu so Zákonom o DPH v tom, že neuplatníme právo na odpočítanie dane ale uplatníme ju pri úhrade protihodnoty služby stravovania od zamestnanca. Matematicky bude úhrada od zamestnanca totožná s protihodnotou pre účely DPH, t.j. 37,30 Sk (5,60+31,70), nevyrovná sa však účet 213. Ostane nám rozdiel vo výške 5,60 Sk.
Nakoľko tento príklad bol použitý len pre úplnosť všetkých súvislostí, nie je potrebné abstraktne domýšľať zaúčtovanie vzniknutého rozdielu. Riešenie č. 3 nie je v platných právnych podmienkach aplikovateľné.<O ="">

Riešenie č. 4<O =""></O>
Ak by sme si pri nákupe služby stravovania uplatnili právo na odpočítanie dane a pri výpočte protihodnoty od zamestnanca vychádzali z ceny jedla bez DPH, nakoľko DPH je vylúčená z daňových výdavkov podľa § 21 ods. 2 písm. i), dostali by sme sa k rozdielu medzi základom dane pre účely DPH, ktorý má tvoriť protihodnotu od zamestnanca vypočítanú podľa zásad vychádzajúcich zo Zákonníka práce a z vysvetlenej ceny jedla.
<O =""></O>
Príklad č. 4<O =""></O>
Účtovanie nákupu služieb stravovania fakturáciou stravných lístkov s uplatnením práva na odpočítanie DPH medzi platiteľmi a s výpočtom dane uplatnenej voči zamestnancovi zo základu dane t.j. z ceny jedla bez DPH:
<TABLE class=MsoNormalTable style="MARGIN-LEFT: 2.75pt; WIDTH: 428pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=571 border=0><TBODY><TR style="HEIGHT: 15.75pt"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 15.75pt" vAlign=bottom noWrap width=367>Položka


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
SK

</O>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
Účet
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>Nákup stravných lístkov, z toho:
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
<O =""></O>


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
<O =""></O>

</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>- hodnota stravného lístka bez dane


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
70,00


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
213/321


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>- 19 % DPH


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
13,30


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
343/321


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>Hodnota stravného lístka s daňou


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
83,30


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
<O =""></O>

</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>Čerpanie stravných lístkov, z toho:


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64><O =""></O>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
<O =""></O>

</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>- 55 % príspevku zamestnávateľa, najviac 44,00 Sk*


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
44,00


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
527/213


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>- príspevok zo sociálneho fondu*


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
2,00


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
472/213


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>Protihodnota pre účely DPH od zamestnanca s daňou:


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
28,60


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
<O =""></O>


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>- z toho 19 % DPH


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
4,60


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
335/343


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>- z toho základ dane


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
24,00


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
335/213


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt"><TD style="PADDING-RIGHT: 3.5pt; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=367>*Poznámka: počíta sa z ceny 83,30<O =""></O>


</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 3.5pt; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=64><O =""></O>


</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 3.5pt; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=140>

</TD></TR></TBODY></TABLE>
V príklade č. 4 sme uplatnili nárok na odpočítanie dane a dostali hodnotu stravného lístka bez dane 70,00 Sk. Túto hodnotu sme následne brali ako východisko pri ďalších výpočtoch tak, že sme odpočítali príspevok zamestnávateľa a zo sociálneho fondu, čím sme sa dostali k čiastke 24,00 Sk (70-44-2). Túto cenu sme považovali za základ dane pre zamestnanca, ku ktorej pripočítame prislúchajúcu daň, ktorú má zamestnanec uhradiť. Následným výpočtom sa dostávame k protihodnote od zamestnanca vo výške 28,60, ktorá predstavuje skutočnú úhradu od zamestnanca s daňou. Úhrada od zamestnanca sa v tomto prípade rovná aj súčtu základu dane a k nemu prislúchajúcej DPH, avšak vypočítaná daň je nižšia ako daň prislúchajúca zistenej protihodnote pre účely DPH od zamestnanca.
Odobraté stravné lístky zamestnávateľ preukazuje evidenciou o ich pridelení zamestnancom.
Posledný výpočet je pre účtovnú jednotku síce najľahší a najviac pripomína účtovanie ostatných prijatých a poskytnutých plnení, avšak dochádza k rozdielu medzi DPH inkasovanou od zamestnanca a DPH, ktorá by vznikla výpočtom z ceny jedla, t.j. z ceny vrátane dane z pridanej hodnoty.

Riešenie č. 4 je zo skúsenosti autorky najčastejšie používaným v účtovných jednotkách a rovnako bolo prezentované aj v rámci všeobecných daňových informácií k § 22 ZDPH na stránke DR SR.
<O =""></O>

Zrnutie k alternatívnym riešeniam účtovania stravných lístkov:<O =""></O>
<O =""></O>

Riešenie č. 1:
-príspevok zamestnávateľa možno uplatniť v správnej výške, vychádza z ceny jedla za súčasného uplatnenia odpočítania DPH z prijatej služby stravovania u platiteľa DPH,
-príspevok zo sociálneho fondu možno uplatniť v správnej výške z ceny jedla, rovnako za súčasného uplatnenia odpočítania DPH z prijatej služby stravovania u platiteľa DPH,
-DPH je vypočítaná zo základu dane určeného z ceny jedla po odpočítaní príspevku zamestnávateľa a zo sociálneho fondu, teda je vypočítaná po aplikácii názoru Európskeho súdneho dvora na základ dane pri úhrade služieb stravovania zamestnancom,
-výška protihodnoty od zamestnanca pre účely DPH vychádza zo správne odpočítaného príspevku zamestnávateľa, zo sociálneho fondu a zo správneho výpočtu základu dane pre zamestnanca,
-vypočítaná DPH zodpovedá zistenému základu dane,
-súčet základu dane z protihodnoty od zamestnanca pre účely výpočtu DPH a vypočítanej dane nie je od zamestnanca skutočne inkasovaný, nakoľko zamestnávateľ uplatnil odpočítanie DPH z prijatej služby stravovania. Prijatá úhrada od zamestnanca je nižšia o rozdiel DPH uplatnenej pri odpočítaní a inkasovanej od zamestnanca pri úhrade za poskytnutú službu stravovania. Táto podmienka však priamo nevyplýva z existujúcej právnej úpravy, takže nie je s ňou ani v rozpore.

Riešenie č. 4:
-príspevok zamestnávateľa možno uplatniť v rovnakej výške ako v riešení č. 1, ale vychádza z ceny jedla bez dane,
-príspevok zo sociálneho fondu možno uplatniť v rovnakej výške ako v riešení č. 1, ale vychádza z ceny jedla bez dane,
-DPH je vypočítaná zo základu dane určeného z ceny jedla bez dane, čo je v rozpore s ustanovením Zákonníka práce pri súčasnej aplikácii Zákona o cenách a výpočte základu dane pre zamestnanca, je nižšia nakoľko nezodpovedá zistenému základu dane z protihodnoty stravného od zamestnanca pre účely DPH,
-protihodnota od zamestnanca vychádza z ceny jedla bez dane odpočítaním príspevku zamestnávateľa, zo sociálneho fondu a z výpočtu DPH pre zamestnanca z nesprávneho základu dane.
<O =""></O>
Ostatné riešenia boli použité pre názornosť možného prepočtu kalkulácie stravného. Z hľadiska účtovnej praxe autorka nepredpoklaldá ich aplikovateľnosť.<O =""></O>
<O =""></O>
Účtovanie nakupovanej stravy:<O =""></O>
<O =""></O>
Pre ilustráciu problematiky účtovania bol v príkladoch 1-4 použitý výpočet kalkulácie stravného lístka. Postup pri obstaraní stravy je obdobný. Z dôvodu komplexného pohľadu na problematiku uvádzame aj účtovanie, keď poskytovateľ fakturuje odobraté jedlo, napríklad obed. Postup účtovania naznačuje príklad č. 5 a 6.
Z dôvodu vyššie uvedeného zhrnutia sa v príkladoch aplikujú iba riešenia č. 1 a 4.
<O =""></O>

Príklad č. 5
Účtovanie nákupu fakturovaných služieb stravovania medzi platiteľmi s uplatnením odpočítania DPH:
<TABLE class=MsoNormalTable style="MARGIN-LEFT: 2.75pt; WIDTH: 428pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=571 border=0><TBODY><TR style="HEIGHT: 15.75pt"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 15.75pt" vAlign=bottom noWrap width=367>Položka


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 15.75pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
SK


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 15.75pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
Účet


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>Fakturácia za stravu, z toho:


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
<O =""></O>


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
<O =""></O>


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>- hodnota jedla bez DPH


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
70,00


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
<O =""></O>


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>- 19 % DPH


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
13,30


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
<O =""></O>


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>Hodnota jedla s DPH


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
83,30


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
<O =""></O>


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>Účtovanie odobratej stravy:


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64><O =""></O>


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
<O =""></O>


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>- odpočítanie 19 % DPH


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
13,30


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
343/321


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>- 55 % príspevku zamestnávateľa, najviac 44,00 Sk*


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
44,00


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
527/321


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>- príspevok zo sociálneho fondu*


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
2,00


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
472/321


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>- úhrada od zamestnanca z hodnoty jedla


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
24,00


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
335/321


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>- úhrada 19 % DPH zamestnancom


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
5,60


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
335/343


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt"><TD style="PADDING-RIGHT: 3.5pt; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=367>*Poznámka: počíta sa z ceny 83,30


</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 3.5pt; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=64><O =""></O>


</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 3.5pt; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
<O =""></O>


</TD></TR></TBODY></TABLE>V príklade č. 5 sme uplatnili nárok na odpočítanie dane. Následne sme odpočítali príspevok zamestnávateľa a zo sociálneho fondu. Dostali sme nezúčtovanú hodnotu jedla vo výške 24,00, ktorú sme predpísali k úhrade zamestnancom spolu s vypočítanou DPH z protihodnoty od zamestnanca pre účely DPH, t.j. z ceny jedla. Od zamestnanca bude prijatá úhrada vo výške 29,60 Sk.
Poskytnutú stravu zamestnávateľ preukazuje evidenciou stravníkov.
Príklad č. 5 je obdobou 1. riešenia, mení sa iba spôsob účtovania vyplývajúci z nákupu stravy bez predchádzajúcej fakturácie stravných lístkov.
<O =""></O>

Príklad č. 6<O =""></O>
Účtovanie nákupu služieb stravovania fakturáciou stravy s uplatnením práva na odpočítanie DPH medzi platiteľmi a s výpočtom dane uplatnenej voči zamestnancovi zo základu dane t.j. z ceny jedla bez DPH:
<TABLE class=MsoNormalTable style="MARGIN-LEFT: 2.75pt; WIDTH: 428pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=571 border=0><TBODY><TR style="HEIGHT: 15.75pt"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 15.75pt" vAlign=bottom noWrap width=367>Položka


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 15.75pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
SK


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 15.75pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
Účet


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>Fakturácia za stravu, z toho:


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
<O =""></O>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
<O =""></O>


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>- hodnota jedla bez DPH


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
70,00


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
<O =""></O>


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>- 19 % DPH


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
13,30


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
<O =""></O>


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>Hodnota jedla s DPH


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
83,30<O ="">


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
<O =""></O>


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>Účtovanie odobratej stravy:


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64><O =""></O>


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
<O =""></O>
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>- odpočítanie 19 % DPH


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
13,30


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
343/321


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>- 55 % príspevku zamestnávateľa, najviac 44,00 Sk*


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
44,00


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
527/321


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>- príspevok zo sociálneho fondu*


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
2,00


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
472/321


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>- úhrada od zamestnanca z hodnoty jedla


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
24,00


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
335/321


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>- úhrada 19 % DPH zamestnancom


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
4,60


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
335/343


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 15pt"><TD style="PADDING-RIGHT: 3.5pt; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=367>*Poznámka: počíta sa z ceny 83,30


</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 3.5pt; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=64><O =""></O>


</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 3.5pt; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 15pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
<O =""></O>


</TD></TR></TBODY></TABLE><O =""></O>
V príklade č. 6 sme uplatnili nárok na odpočítanie dane. Následne sme odpočítali príspevok zamestnávateľa a zo sociálneho fondu. Dostali sme nezúčtovanú hodnotu jedla vo výške 24,00, ktorú sme predpísali k úhrade zamestnancom. Túto úhradu sme považovali za základ dane pre účely DPH a k tomu prislúchajúca daň predstavuje 4,60 Sk. Pri výpočte protihodnoty od zamestnanca sme nevychádzali z ceny jedla podľa Zákonníka práce ale z ceny bez DPH. V tomto prípade bude od zamestnanca prijatá úhrada vo výške 28,60 Sk.
Poskytnutú stravu zamestnávateľ preukazuje evidenciou stravníkov.
Príklad č. 6 je obdobou 4. riešenia, mení sa iba spôsob účtovania vyplývajúci z nákupu stravy bez predchádzajúcej fakturácie stravných lístkov.
<O =""></O>
Účtovanie nákupu stravných poukážok:
Podmienky formy stravovania realizovanej cez sprostredkovateľa boli bližšie uvedené v v spomínanom článku Poradca 10/2005 str. 139. Účtovanie by bolo nasledovné:
<O =""></O>
Príklad č. 7<O =""></O>
Účtovanie nákupu stravných poukážok medzi platiteľmi.:
<TABLE class=MsoNormalTable style="MARGIN-LEFT: 2.75pt; WIDTH: 428pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=571 border=0><TBODY><TR style="HEIGHT: 15.75pt"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 15.75pt" vAlign=bottom noWrap width=367>Položka


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
SK


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
Účet


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>Hodnota stravnej poukážky:


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
70,00</O>


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
213/321


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>Čerpanie stravovacích poukážok:


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64 rowSpan=2>
40,00


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140 rowSpan=2>
527/213<O ="">


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>- 55 % príspevku zamestnávateľa, najviac 44,00 Sk*<O =""></O>


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>- príspevok zo sociálneho fondu*<O ="">


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
2,00


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
472/213


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt"><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: 1pt solid; WIDTH: 275pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=367>- úhrada od zamestnanca


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 48pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=64>
28,00


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt" vAlign=bottom noWrap width=140>
335/213


</TD></TR></TBODY></TABLE><O =""></O>

Zamestnávateľ – platiteľ DPH uplatní odpočítanie DPH z dodanej služby sprostredkovania, ktorú na faktúre účtuje na účet 518. K prijatým poukážkam pristúpi ako k nákupu ceniny, ktorú ďalej nezdaňuje, nakoľko služba stravovania bude zdanená prislúchajúcou daňou z pridanej hodnoty pri jej poskytnutí, t.j. v reštauračnom zariadení, kde sa poukážka predloží ako úhrada za jedlo. Poskytnuté stravovacie poukážky zamestnávateľ preukáže evidenciou o ich pridelení zamestnancom.
Pri účtovaní stravných poukážok nevzniká u zamestnávateľa problém výpočtu DPH, ktorú by mal od zamestnanca prijať, nakoľko s prijatými poukážkami narába ako s ceninou a jej poskytnutie zamestnancom nie je pre zamestnávateľa zdaniteľným plnením.

Banská Bystrica, jún 2005

Článok bol spracovaný za platnosti maximálneho stravného pri pracovnej ceste 5-12 hodín vo výške 80,00 Sk. S účinnosťou od 1.1.2006 je maximálna výška stravného 89,00 a teda mení sa aj výška maximálneho možného príspevku zamestnávateľa na stravovanie hradeného z nákladov na 48,95 Sk. V kontexte predmetného článku však nie je podstatná výška príspevku, ale ilustrácia účtovania stravovania.
Naposledy upravil Jana Acsová : 11.04.06 at 11:16
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

  daňový poradca, audítor Jana Acsová
  Nakoľko sa mi to veľmi zle formátuje, prikladám časť týkajúcu sa účtovania aj vo Worde.
  Naposledy upravil Jana Acsová : 11.04.06 at 11:18

  Marína je offline (nepripojený) Marína

  Marína
  Prosím, nezadávajte otázky pri vypracovanom článku. Zadajte ich do príslušnej porady.

  Účtovanie kalkulovanej ceny stravného

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.