Zavrieť

Porady

Ako (či) fakturovať DPH za službu (prenájom ) poskytnutú v SR českej firme ? Ďakujem.

Dobrý deň, poskytujeme prenájom lešenia, česká spoločnosť si chce od nás prenajať lešenie, použije ho v SR. Vystavím im faktúru s DPH ? Ďakujem.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  allimpex Myslela som si, ďakujem, česká firma odo mňa chce bez DPH faktúru... :-)
  Chrusťa prenájom lešenia sa nevzťahuje na nehnuteľnosť, po dokončení sa nestáva súčasťou nehnuteľnosti, preto to nebude §16/1, ale §15/1. už sa o tom viackrát písalo dokonca aj v metodickom pokyne finančnej správy

  pisty01 je offline (nepripojený) pisty01

  pisty01
  Dobry den. Ide o sluzbu a teda ak tato nespada pod §16 zakona o DPH plati §15 a teda miestom dodania sluzby je miesto kde ma odberatel sidlo. Vo vasom by som fakturoval bez DPH s prenosom danovej povinnosti s odvolanim sa na §15 zakona o DPH.
  Chrusťa prenájom lešenia je služba v zmysle §15 zákona o DPH, lešenie sa berie ako hnuteľný majetok. Fakturujete bez DPH a do faktúrky poznámka "reverse cherge" prenos daň. povinnosti na odberateľa
  allimpex Ďakujem, áno, budem fakturovať bez DPH, nakoniec som napísala na finančnú správu a tu je odpoveď :-) :
  V prípade, ak ide o službu prenájmu lešenia (montáž,demontáž) t.j. lešenie sa nestane po montáži súčasťou nehnuteľnosti a odberateľ má postavenie zdaniteľnej osoby, potom sa miesto dodania tejto služby určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH.
  To zn., že podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH je miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, miesto, kde má táto osoba sídlo, alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. Ak zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom služby, nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.
  Z toho vyplýva, že ak tuzemská zdaniteľná osoba (myslí sa aj platiteľ dane) poskytuje predmetné služby zdaniteľnej osobe usadenej v inom členskom štáte (napr. ČR), potom sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miesto dodania je tam, kde má sídlo príjemca služby (bez ohľadu na to, kde sa služby fyzicky vykonajú). Zároveň je príjemca služby povinný platiť daň podľa zákona o DPH platného v inom členskom štáte, v ktorom je usadený to zn., že tuzemská zdaniteľná osoba fakturuje dodanie služieb bez uplatnenia slovenskej dane.

  Ak má tuzemský dodávateľ postavenie platiteľa dane uvedie dodanie služieb s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte do súhrnného výkazu.

  Ak nemá tuzemský dodávateľ postavenie platiteľa dane je povinný sa registrovať pred poskytnutím služby do iného členského štátu podľa § 7a zákona o DPH a je povinný podať súhrnný výkaz podľa § 80 zákona o DPH.

  Ďalej uvádzame, že v súvislosti s uvedenou problematikou bol vypracovaný Metodický pokyn k uplatneniu dane z pridanej hodnoty pri službách vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť, ktorý je možné vyhľadať na internetovej stránke Finančnej správy v časti daňoví a colní špecialisti/dane/metodické pokyny
  https://www.financnasprava.sk/_img/p..._01_09_dph.pdf

  Ako (či) fakturovať DPH za službu (prenájom ) poskytnutú v SR českej firme ? Ďakujem.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.