Zavrieť

Porady

DPH-kontrola koeficient

Správca dane pri kontrole DPH za rok 2002 zistil, že spoločnosť prepočítala zle ročný koeficient, a to vo svoj neprospech. Tzn. že výsledok daňovej kontroly by mal byť, že daňový úrad by mal vrátiť spoločnosti nejakú sumu Sk. Otázka pre diskutujúcich znie: Musí vrátiť, nemusí vrátiť, o ktoré ustanovenie sa môžem oprieť v zákone o DPH - starý, nový, zák. 511/92 Zb. o správe daní, zatiaľ som nenašla nič.
Vopred ďakujem.
Porada je super ... a ľudia v nej ešte viac ...
zdraví všetkých gaga
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Viera je offline (nepripojený) Viera

  Viera
  Musíte podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom rozdiel vznikol. Vyčíslite rozdiel a podajte žiadosť o vrátenie preplatku, kde sa odvoláte na daňovú kontrolu, pri ktorej to bolo zistené.Malo by to byť v zápise z tejto kontroly. Len si ešte zistite, či váš nárok už nie je premlčaný. Kedysi bolo v zákone, že vrátenie preplatku môžeme žiadať len 12 mesiacov od podania daňového priznania... ( 289/95 - § 42ods.3 )

  pongo je offline (nepripojený) pongo

  pongo
  Viera
  Musíte podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom rozdiel vznikol. Vyčíslite rozdiel a podajte žiadosť o vrátenie preplatku, kde sa odvoláte na daňovú kontrolu, pri ktorej to bolo zistené.Malo by to byť v zápise z tejto kontroly. Len si ešte zistite, či váš nárok už nie je premlčaný. Kedysi bolo v zákone, že vrátenie preplatku môžeme žiadať len 12 mesiacov od podania daňového priznania... ( 289/95 - § 42ods.3 )
  Podľa mňa po daňovej kontrole sa dodatočné DP nepodáva. Daňový úrad tú čiastku vráti na základe výsledku kontroly. Mala som podobný prípad so sociálkou, preplatok, ktorý našli, mi automaticka poslali späť , dokonca aj úroky z preplatku.

  evina je offline (nepripojený) evina

  evina
  gaga
  Správca dane pri kontrole DPH za rok 2002 zistil, že spoločnosť prepočítala zle ročný koeficient, a to vo svoj neprospech. Tzn. že výsledok daňovej kontroly by mal byť, že daňový úrad by mal vrátiť spoločnosti nejakú sumu Sk. Otázka pre diskutujúcich znie: Musí vrátiť, nemusí vrátiť, o ktoré ustanovenie sa môžem oprieť v zákone o DPH - starý, nový, zák. 511/92 Zb. o správe daní, zatiaľ som nenašla nič.
  Vopred ďakujem.
  Porada je super ... a ľudia v nej ešte viac ...
  zdraví všetkých gaga
  l. § 63 zákona 511/92 v znení nesk. predpisov je určené:

  4/ Ak nemožno preplatok použiť podľa odsekov 2 a 3, /zápočet preplatku s inými daňovými nedoplatkami/ správca dane na žiadosť daňového subjektu tento preplatok vráti, ak je väčší ako 100 Sk. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, správca dane vráti preplatok do jedného mesiaca od doručenia žiadosti o jeho vrátenie; preplatok na dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie sa vráti najskôr po uplynutí jedného mesiaca po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania podľa osobitného zákona, najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku preplatku. Ak sa žiadosti o vrátenie preplatku vyhovie v plnom rozsahu, správca dane rozhodnutie nevydáva. Preplatok nemožno vrátiť, ak žiadosť o jeho vrátenie bola podaná po zániku práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane (§ 45). Žiadosť o vrátenie preplatku alebo o jeho preúčtovanie nepodlieha správnym poplatkom.


  par.45 hovorí: 1/ Ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak, nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane alebo priznať nárok na vrátenie nadmerného odpočtu alebo vrátenie dane po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo hlásenie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie alebo hlásenie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na vrátenie nadmerného odpočtu alebo nárok na vrátenie dane.
  Paragraf 39 hovorí
  3/ Dodatočné priznanie alebo hlásenie môže daňový subjekt predložiť aj v tom prípade, ak zistí, že jeho daňová povinnosť má byť nižšia, ako bola uvedená v daňovom priznaní alebo hlásení alebo správcom dane vyrubená. Znížiť základ dane na základe dodatočného daňového priznania alebo hlásenia možno len v prípade uplatnenia skutočností, ktoré neboli predmetom daňovej kontroly alebo opakovanej daňovej kontroly. Dodatočné daňové priznanie alebo hlásenie nemôže daňový subjekt predložiť po uplynutí jedného roka od ukončenia daňovej kontroly.

  Uvádzam Ti tieto paragrafy bez komentára, neviem ako je formulovaný výsledok kontroly v protokole, kedy prebehla atď. ...

  DPH-kontrola koeficient

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.