Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Starobný dôchodok (minimálny dôchodok) 2016

Značky   , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Starobný dôchodok (minimálny dôchodok) 2016

Autor Jozef Mihál   03.08.16
NÁROK NA DÔCHODOK A DÔCHODKOVÝ VEK

Podľa § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení podmienkou nároku na starobný dôchodok je získanie najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia (ľudovo „odpracovaných rokov“) a dovŕšenie dôchodkového veku.

do 31.12.2016 pre všetkých mužov a väčšinu žien platí, že dôchodkový vek je 62 rokov.

Od 1. januára 2017 sa však pre mužov a väčšinu žien dôchodkový vek začne postupne dôchodkový vek zvyšovať.

Podľa § 65a zákona o sociálnom poistení, „dôchodkový vek v príslušnom kalendárnom roku je súčet dôchodkového veku v kalendárnom roku, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku a počtu dní, ktorý sa určí ako súčin čísla 365 a rozdielu priemernej strednej dĺžky života zistenej za prvé referenčné obdobie a priemernej strednej dĺžky života zistenej za druhé referenčné obdobie. Takto určený počet dní sa zaokrúhľuje na celé dni nadol.“

Toto pomerne nezrozumiteľné ustanovenie zákona v ľudskej reči znamená, že každoročne sa dôchodkový vek zvýši približne o 2 a pol mesiaca. Respektíve približne raz za 5 rokov sa dôchodkový vek zvýši o 1 rok.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť na svojej webovej stránke www.rozpoctovarada.sk pripravila „kalkulačku“ na výpočet dôchodkového veku. Podľa tejto kalkulačky (nezáväzne!) napríklad:

Muži a ženy s max. 1 dieťaťom narodení v roku 1955 pôjdu do dôchodku vo veku 62 rokov, 2 mesiace a 12 dní.

Muži a ženy s max. 4 deťmi narodení v roku 1960 pôjdu do dôchodku vo veku 63 rokov a 2 mesiace.

Muži a ženy narodení v roku 1965 pôjdu do dôchodku vo veku 63 rokov, 9 mesiacov a 19 dní.

Muži a ženy narodení v roku 1970 pôjdu do dôchodku vo veku 64 rokov, 6 mesiacov a 24 dní.


VÝPOČET SUMY STAROBNÉHO DÔCHODKU

Podľa § 66 zákona o sociálnom poistení sa vynásobia tri veličiny:

- počet rokov dôchodkového poistenia („odpracovaných rokov“), viď § 60 zákona,
- priemerný osobný mzdový bod (vyjadruje výšku príjmu poistenca) podľa § 63 zákona a
- dôchodková hodnota podľa § 64 zákona, suma 10,993 eur (každoročne rastie ako priemerná mzda, uvedená hodnota platí pre rok 2016).

Výsledok sa zaokrúhli na 10 centov nahor.

Výšku starobného dôchodku tak ovplyvňuje počet odpracovaných rokov – čím ich má občan viac, tým je dôchodok vyšší, ďalej výška príjmu, respektíve vymeriavacieho základu, z ktorého sa odvádzali odvody – čím bol príjem občana vyšší, tým bude vyšší jeho starobný dôchodok.

Priemerný osobný mzdový bod (POMB) sa vypočíta ako priemer osobných mzdových bodov za jednotlivé roky počnúc rokom 1984 končiac predposledným rokom pred rokom, v ktorom občan odchádza do dôchodku.

Osobný mzdový bod (OMB) je podiel príjmu (vymeriavacieho základu) občana a priemerného príjmu na Slovensku v danom roku.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

7
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Starobný dôchodok (minimálny dôchodok) 2016

Riešenie témy "Starobný dôchodok (minimálny dôchodok) 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Starobný dôchodok (minimálny dôchodok) 2016

Riešenie témy "Starobný dôchodok (minimálny dôchodok) 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Starobný dôchodok (minimálny dôchodok) 2016

Riešenie témy "Starobný dôchodok (minimálny dôchodok) 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Starobný dôchodok (minimálny dôchodok) 2016

Riešenie témy "Starobný dôchodok (minimálny dôchodok) 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Starobný dôchodok (minimálny dôchodok) 2016

Riešenie témy "Starobný dôchodok (minimálny dôchodok) 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Starobný dôchodok (minimálny dôchodok) 2016

Riešenie témy "Starobný dôchodok (minimálny dôchodok) 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Starobný dôchodok (minimálny dôchodok) 2016

Riešenie témy "Starobný dôchodok (minimálny dôchodok) 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Starobný dôchodok (minimálny dôchodok) 2016

Riešenie témy "Starobný dôchodok (minimálny dôchodok) 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Starobný dôchodok (minimálny dôchodok) 2016

Riešenie témy "Starobný dôchodok (minimálny dôchodok) 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Starobný dôchodok (minimálny dôchodok) 2016

Riešenie témy "Starobný dôchodok (minimálny dôchodok) 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu