Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Zmeny v odmeňovaní starostov od 1.11.2018

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Zmeny v odmeňovaní starostov od 1.11.2018

Autor Iveta Matlovičová   20.09.18
Právne postavenie a platové pomery starostov obcí a primátorov miest upravuje zákon č. 253/1994 Z. z. o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. V pripomienkovom konaní je návrh novely tohto zákona, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť od 1. novembra 2018. Upraviť by sa malo odmeňovanie starostov a výplata odstupného po zániku ich mandátu.
Parlamentná tlač: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx...&MasterID=6853

Z návrhu novely zákona (ktorú nájdete v prílohe), vyplývajú tieto zmeny:

Plat starostu a zvýšenie násobkov

Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a zákonom určeného násobku,ktorého rozpätie je dané na základe počtu obyvateľov obce, ktorí majú na území obce trvalý pobyt.. Od 1.11.2018 sa doterajšie násobky (v rozmedzí od 1,49 do 3,58) upravujúce výšku základného platu starostov v závislosti od počtu obyvateľov obce zvyšujú a budú sa uplatňovať v rámci nového rozpätia od 1,65 do 3,98.
Platy starostov od 1.11.2018
PMM za rok 2017 je 954 €
Pásmo
Zákonný násobok
Minimálny plat
Plat po zvýšení (max. o 60%)
1. do 500 obyvateľov 1,65-násobok
1 575
2519
2. od 501 do 1 000 obyvateľov 1,83-násobok
1 746
2794
3. od 1 001 do 3 000 obyvateľov 2,20-násobok
2 099
3359
4. od 3 001 do 5 000 obyvateľov 2,41-násobok
2 300
3679
5. od 5 001 do 10 000 obyvateľov 2,60-násobok
2 481
3969
6. od 10 001 do 20 000 obyvateľov 2,81-násobok
2 681
4290
7. od 20 001 do 50 000 obyvateľov 3,21-násobok
3 063
4900
8. od 50 001 do 100 000 obyvateľov 3,54-násobok
3 378
5404
9. nad 100 000 obyvateľov 3,98-násobok
3 797
6076Aj po 1.11.2018 môže obecné zastupiteľstvo zákonom ustanovený minimálny plat starostu zvýšiť. Ide o dobrovoľný inštitút, ktorým obecné zastupiteľstvo môže oceniť mimoriadnu prácu starostu na základe ním zdôvodnených skutočností a využiť tak svoju právomoc na zvýšenie základného platu starostu. Mesačný plat starostu zvyšuje obecné zastupiteľstvo na základe uznesenia obecného zastupiteľstva. Novela zákona od 1.11.2018 možnosť fakultatívneho navýšenia základného platu znižuje zo súčasných 70% na 60% (viď posledný stĺpec v tabuľke).

Odstupné starostu

Po zániku mandátu starostu z dôvodu skončenia funkčného obdobia patrí starostovi peňažné plnenie s názvom odstupné. Výška odstupného závisí od toho ako dlho starosta obce vykonával svoju funkciu.Niektorí starostovia vykonávajú mandát nepretržite niekoľko volebných období po sebe, iní z nich po ukončení mandátu odchádzajú priamo do dôchodku, ale niektorí starostovia vykonávajú mandát iba niekoľko mesiacov. Právny stav platný do 30.10.2018 zaručuje všetkým starostom, ktorí vykonávali mandát viac ako 6 mesiacov rovnakú výšku odstupného a to vo výške trojnásobku ich priemerného platu. Od 1.11.2018 novela zákona o právnom postavení starostov zavádza odstupňovanie nároku na výšku odstupného v závislosti od dĺžky výkonu funkcie starostu obdobne ako je tomu v prípade zamestnancov v pracovnom pomere, ktorí majú po skončení pracovného pomeru nárok na odstupné v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa. Ak bude novela schválená,výška odstupného budepo zániku mandátu starostu z dôvodu skončenia funkčného obdobia v sume:


 • dvojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
 • trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu jedno funkčné obdobie,
 • štvornásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia,
 • päťnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Naďalej bude platiť, že odstupné nepatrí starostovi vtedy, ak došlo k zániku mandátu starostu z dôvodov uvedených v § 13a ods. 1 písm. a), d) a f) zákona o obecnom zriadení, t.j. z dôvodu:


 • odmietnutia sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
 • právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
 • vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

Priložené súbory
 • File Type: png Platy starostov-tabulka.png (188.5 KB, 13 videní)
 • Priložené súbory
 • File Type: doc tlac_1019-paragrafove_znenie.doc (115.2 KB, 33 videní)

 • 6
  ľudí to zaujíma
  mňa tiež
  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní starostov od 1.11.2018

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní starostov od 1.11.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní starostov od 1.11.2018

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní starostov od 1.11.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní starostov od 1.11.2018

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní starostov od 1.11.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní starostov od 1.11.2018

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní starostov od 1.11.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní starostov od 1.11.2018

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní starostov od 1.11.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní starostov od 1.11.2018

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní starostov od 1.11.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní starostov od 1.11.2018

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní starostov od 1.11.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní starostov od 1.11.2018

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní starostov od 1.11.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní starostov od 1.11.2018

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní starostov od 1.11.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu