Zavrieť

Porady

Ekasa a záloha za požičanie športových potrieb

Ahojte,
chcela by som sa poradiť. Berieme zálohy za požičanie športových potrieb a po ich vrátení vraciame zálohy. Doteraz sme to robili cez pokladničné doklady - ale od 1.7.2019 som niekde čítala (neviem to ale už nájsť), že všetko by malo ísť cez registračnú pokladňu - ekasu - čiže prijatie zálohy cez pokladňu a aj jej vrátenie cez pokladňu. Naše staré pokladne však nemajú možnosť nahodiť záporné číslo, tak sa to musí robiť cez refund /storno/.
Otázka znie - je fakt nutné aj zálohy, ktoré budeme zákazníkom vracať späť dávať cez registračnú pokladňu? Nebude v tomto prípade stačiť pokladničný doklad ? Kde je to presne uvedené.
Veľmi veľmi pekne ďakujem
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

  Žabinka
  Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

  § 2 Vymedzenie základných pojmov
  Na účely tohto zákona sa rozumie
  i)
  tržbou platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby, okrem platby prijatej bezhotovostne prevodom na účet podnikateľa; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok,

  https://podpora.financnasprava.sk/29...3%A1kona-o-ERP
  otázka č.5

  a mimochodom, už to platí dáky ten rôčik..
  6 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  Reve Rozumiem slovu preddavok - ale toto nie je preddavok, keď napr. za požičanie rakety zaplatí 2€ a zálohu za raketu 12€ - ktorá sa mu po vrátení rakety vráti späť - podľa mňa to nie je preddavok ale vratná záloha ... preddavok podľa mňa je keď zaplatíš za tovar 10 € dopredu a potom doplatíš rozdiel do hodnoty tovaru... Mýlim sa?
  Žabinka tu sú výnimky zo zákona, kedy netreba používať RP.. každú inú hotovosť je potrebné evidovať v RP..

  Zákon o ERP vymedzuje aj výnimky, pri splnení ktorých podnikateľ nemá povinnosť tržby evidovať v ERP/VRP/ORP, a to ani v prípade, ak tieto budú prijímané v hotovosti. Predmetné výnimky sa viažu nielen k predaju tovaru ale aj k poskytovaným službám.

  Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj:
  • cenín okrem poukazu podľa osobitného predpisu, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače,
  • mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v NBS, v bankách, v pobočkách zahraničných bánk a na numizmatických burzách,
  • poštových cenín na filatelistických burzách,
  • tovaru prostredníctvom predajných automatov,
  • tovaru na dobierku,
  • doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb,
  • tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave,
  • tovaru občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „ŤZP“),
  • živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,
  • tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
  • tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov.
  Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na služby poskytované:
  • občanmi s ŤZP,
  • vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
  • v rámci praktického vyučovania žiakov,
  • prostredníctvom predajných automatov.
  Reve v tom máš pravdu, vo výnimkách som to nenašla - ale keď si pozriem definíciu preddavku tak nejde o tržbu.. chápem, nemám to doložené zákonom ani vyjadrením finančnej správy. Len si neviem dobre predstaviť, že keď zoberieme zálohu - ok dáme blok - vrátime zálohu - na našej kase cez storno - a keď si ľudia budú požičiavať tak 10ti cez deň za 12€ zálohu tak budeme mať - okrem klasických možných storien aj 120€ vrátenie. A to sa FS nepozastaví, že možno každý deň budeme mať veľké "vrátenia"??? ja to vidím na okamžité kontroly...
  Čipy by to vyriešili - ale chýba nám turniket
  a taký prenájom náramkov pri plávaní - 5€ za jeden??? To ke´d je takých 300 ľudí tomu sa potom povie 1500 € denne priemerne vrátenie - to bude skresľovať .... a na tieto kasy, čo máme to vraj inak nejde... Preto mám hlavu v smútku a snažím sa to riešiť nejak logicky... ale dochádza mi logika .. Ďakujem za odpovede
  Žabinka skús sa opýtať na FS https://www.financnasprava.sk/sk/opy...nancnej-spravy ale myslím, že ti odpíšu to isté čo sme už riešili.. že okrem výnimiek sa všetka tržba musí registrovať v RP..
  Žabinka ešte v "tvoj neprospech" je aj služba s kódom ŠKEČ 77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb, ktorá je v prílohe č.1 Zákona o RP, a teda vzťahuje sa na ňu používanie ERP/VRP/ORP..
  Táto trieda zahŕňa prenájom rekreačných a športových potrieb:
  – rekreačných lodiek, kanoe a plavidiel
  – bicyklov
  – plážových ležadiel a slnečníkov
  – ostatných športových potrieb
  – lyží
  – jazdeckých koní
  Reve Ale toto nie je prenajom ten je 1,50 toto je financna zabezpeka aby rakety nevynasali z arealu kupaliska...na starych pokladniach sa vratenie da robit len cez storna a tie smie robit len prevazkar a ten ma 2 kupaliska vzdialene od seba 6,5 km to nezvladne nik....
    zbaliť

  Ekasa a záloha za požičanie športových potrieb

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.