Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020

Značky  

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020

Autor Jana Motyčková   03.10.19
18.9.2019 bola v NRSR prijatá novela zákona 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku (tlač 1531).

Novela od 1.1.2020 upravuje výšku rodičovského príspevku na sumu 270 € mesačne, pričom zavádza aj zvýšenú sumu rodičovského príspevku v sume 370 € mesačne.

Nárok na vyššiu sumu 370 € má oprávnená osoba, ak pred vznikom nároku na RP sa jej vyplácalo na toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte. Nie je podstatné, z akého poistného vzťahu a ako dlho oprávnený poberal materské. Nárok má žena alebo muž, ktorí poberali materské zo SP, bez ohľadu na to, či nárok vznikol zo zamestnania, szčo, z dobrovoľného poistenia a žena, ktorá poberala materské zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov.

Suma rodičovského príspevku, ak sa osoba stará o viac súčasne narodených detí sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa (platí aj do 31.12.2019), t.j. od 1.1.2020 bude RP pri starostlivosti o dvojičky/trojičky mesačne vo výške:


  • Nižšia suma - dvojičky 337,50 €, trojičky 405 €
  • Vyššia suma - dvojičky 462,50 €, trojičky 555 €

O zvýšenie RP od 1.1.2020 na základnú sumu (270 €) oprávnený nežiada, priznáva sa automaticky. Podľa znenia zákona „Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na rodičovský príspevok, na jeho výšku a...“. Podľa uvedeného, by oprávnený, ktorý chce poberať vyššiu sumu RP, mal ÚPSVaR preukázať, že na dieťa poberal materské. Je možné že toto preukazovanie nebude potrebné, ak sa na preukazovaní dohodne UPSVaR a SP, ale ku dnešnému dňu táto informácia nie je. Predovšetkým, ak niekto poberal materské z členského štátu, bude musieť túto skutočnosť preukázať za účelom získania vyššieho RP. Zákon hovorí o 8-dňovej lehote na preukázanie skutočností.

Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa zatiaľ novelizovaný nebol, výška príspevku na starostlivosť o dieťa je naďalej najviac 280 €. Rodičia, ktorí poberajú príspevok na starostlivosť o dieťa nižší, ako by bola výška rodičovského príspevku po 1.1.2020, môžu požiadať o rodičovský príspevok od 1.1.2020, tým im automaticky zanikne nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa.

Naďalej platí:
Suma RP je polovičná (zo súm 270; 370; 337,50....) , ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti; rodičovský príspevok sa v tejto sume poskytuje najmenej počas troch kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom škola oznámila UPSVaR, že oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti.


Ak sa oprávnenej osobe vypláca za celý kalendárny mesiac materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku, rodičovský príspevok je za tento mesiac v sume rozdielu medzi výškou rodičovského príspevku a výškou materského.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

4
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020

Riešenie témy "Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020

Riešenie témy "Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020

Riešenie témy "Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020

Riešenie témy "Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020

Riešenie témy "Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020

Riešenie témy "Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020

Riešenie témy "Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020

Riešenie témy "Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020

Riešenie témy "Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020

Riešenie témy "Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020

Riešenie témy "Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020

Riešenie témy "Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020

Riešenie témy "Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020

Riešenie témy "Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020

Riešenie témy "Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020

Riešenie témy "Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020

Riešenie témy "Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020

Riešenie témy "Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu