Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné

Autor Jana Motyčková   13.01.20
UPOZORNENIE
Ak z odmeny pri príležitosti letných dovoleniek v r. 2019 bola suma 500 € oslobodená od dane, ale z tejto sumy sa platilo poistné na sociálne poistenie, toto poistné nie je možné odpočítať pri výpočte základu dane (čiastkového základu dane), keďže toto poistné sa viaže na príjem oslobodený od dane.


Uvádzam stanovisko FS SR :
"Nie je možné znížiť zamestnancovi, základ dane zo závislej činnosti o poistné a príspevky na sociálne poistenie, ktoré sa viažek príjmom oslobodeným od dane (napr. 13. plat).

Zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti je možné znížiť len o také poistné apríspevky, ktoré sa viažu k zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti.Znamená to, že poistné platené z príjmov oslobodených od dane alebo z príjmov,ktoré nie sú predmetom dane, nie je možné uplatniť (odpočítať) pri výpočtečiastkového základu dane podľa § 5 zákona o dani z príjmov, a to aniv takom prípade, ak niektorý všeobecne záväzný právny predpis ustanovujepovinnosť platiť poistné z takýchto príjmov.

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2017.11.20_MP_DP.pdf strana 2, diel č. 3."


Príklad
Zamestnanec mal za máj 2019 zúčtovanú mzdu 1000 € plus odmenu pri príležitosti letných dovoleniek vo výške 500 €, táto odmena bola oslobodená od dane a zdravotného poistenia.
Zdaniteľný príjem : 1000 €
Vymeriavací základ na ZP : 1000 €, poistné zamestnanca na ZP 4 % = 40 €
Vymeriavací základ na SP : 1500 €, poistné zamestnanca na SP (zjednodušene 9,4 %) = 141 €. Z toho poistné na SP zo zdaniteľného príjmu 9,4 % z 1000 = 94 €.
Čiastkový základ dane : 1000 - 40 -94 = 866 €.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

3
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE 13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné

Riešenie témy "13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné

Riešenie témy "13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné

Riešenie témy "13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné

Riešenie témy "13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné

Riešenie témy "13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné

Riešenie témy "13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné

Riešenie témy "13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné

Riešenie témy "13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné

Riešenie témy "13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné

Riešenie témy "13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné

Riešenie témy "13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné

Riešenie témy "13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné

Riešenie témy "13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné

Riešenie témy "13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné

Riešenie témy "13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné

Riešenie témy "13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné

Riešenie témy "13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné

Riešenie témy "13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné

Riešenie témy "13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné

Riešenie témy "13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 3 123 PoslednáPosledná