Zavrieť

Porady

Očakávané zmeny v zdanení príjmov fyz.osôb od 1.1.2007

1. Preplatky z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie už nebudú zaradené medzi ostatné príjmy podľa § 8.

Preplatok zamestnanca zvýši čiastkový základ dane zamestnanca zo závislej činnosti v období, kedy mu bude vyplatený.

Podobne preplatok SZČO zvýši čiastkový základ dane z podnikania a inej sam.zárobkovej činnosti za obdobie, kedy mu bude vyplatený.

2. Remeselníci nebudú mať paušálne výdavky 60% ale len 40% ako všetci ostatní.

3. Príjem z podielových listov už nebude zaradený medzi § 8 "Ostatné príjmy" ale medzi § 7 "Príjmy z kapitálového majetku".

Dôsledok - doteraz šlo o príjem, do výšky päťnásobku životného minima oslobodený od dane. Odteraz sa celý príjem z podielových listov zdaňuje (zrážkovou daňou podľa § 43).

4. Mení sa filozofia nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka a na manželku.

Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý
a) sa rovná alebo je nižší ako 120-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy platného životného minima,
(tj. pre daňovníka so základom dane za r.2007 do výšky 597600 Sk sa nič nezmení),
b) je vyšší ako 120-násobok platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca

NČZDD = 49,2 x ŽM – 0,25 x ZD, kde

NČZDD = nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
ŽM = platné životné minimum,
ZD = základ dane (úhrn čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 až 8).

Ak suma vypočítaná podľa tohto vzorca je menšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa rovná nule.

Daňovník, ktorý v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 196,8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti v tomto zdaňovacom období nemá vlastný príjem, môže si tento daňovník znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) v sume zodpovedajúcej 19,2-násobku platného životného minima. Daňovník, ktorý v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 196,8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti v tomto zdaňovacom období má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2 násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je rozdiel medzi touto sumou a vlastným príjmom manželky (manžela). Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý je vyšší ako 196,8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti v tomto zdaňovacom období nedosiahne vlastný príjem presahujúci sumu 19,2 násobku platného životného minima, vypočíta nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa vzorca

NČZDM = 68,4 x ŽM – 0,25 x ZD - PM, kde

NČZDM = nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)
ZD = základ dane (úhrn čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 až 8)
ŽM = platné životné minimum
PM = vlastný príjem manželky (manžela).

Ak suma vypočítaná podľa tohto vzorca je menšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.

5. Rušia sa nezdaniteľné časti základu dane a to príspevky platené daňovníkom na doplnkové dôchodkové sporenie, účelové sporenie a životné poistenie.

6. Neziskové organizácie už nebudú mať oslobodené svoje príjmy do 300000 Sk.

7. Stravné SZČO bude najviac vo výške diét pri služ.ceste trvajúcej 5-12 hod. (aktuálne by to bolo 89 Sk na deň).

8. Až od sumy dane 50000 Sk bude daňovník - fyzická osoba - povinný platiť preddavky.

Uvedené zmeny by mali byť účinné od 1.januára 2007 a vyplývajú z návrhu novely zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov, tak, ako ju predložilo Ministerstvo financií SR na pripomienkové konanie dňa 12.9.2006 (viď www.mfsr.sk).
Naposledy upravil Jozef Mihál : 17.09.06 at 16:15
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

  Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac Jozef Mihál
  Ďakujem za upozornenie, opravujem.

  Braňo je offline (nepripojený) Braňo

  Braňo
  Jozef, k tomu bodu 7 : od 5 do 12 hodín je 89 SKK, nad 12 hod 135 SKK. Ktorá sadzba bude platná?

  Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

  Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac Jozef Mihál
  Samozrejme 89 Sk, vidno, že som už dlho bez diét. Ďakujem a opravujem to.

  domacnost je offline (nepripojený) domacnost

  domacnost
  K bodu 8 by som sa chcela spýtať, že ak daňovníkovi víde platiť daň nad 50 000,00, tak preddavky mu vzniknú štvrťročné alebo mesačné?

  Doteraz platila hranica od 20 tis. do 50 tis. sa platili štvrťročné
  a od 50 tis. hore boli mesačné.

  Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

  Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac Jozef Mihál
  § 34 ods 2 zákona, ak bude prijatá novela v dnes známom znení, bude vyzerať takto:

  "Daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 50 000 Sk a nepresiahla 500 000 Sk, platí štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka."

  botev je offline (nepripojený) botev

  botev
  Vyska stravneho sa nebude menit? Vzdy sa myslim meni od prveho januara, nie? Ak viete vysku, prosim napiste. Pomoze mi.

  ajobs je offline (nepripojený) ajobs

  muž ajobs
  botev
  Vyska stravneho sa nebude menit? Vzdy sa myslim meni od prveho januara, nie? Ak viete vysku, prosim napiste. Pomoze mi.
  Nie je to viazané na tento zákon, takže vôbec to nemusí byť k 1.1.2007.
  Novela zákona tento problém nerieši.

  ja64 je offline (nepripojený) ja64

  ja64
  Remeselníci nebudú mať paušálne výdavky 60% ale len 40% ako všetci ostatní.
  je to už isté????????

  Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

  Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac Jozef Mihál
  Nie je to isté, ešte je čas na lobbing.

  Novela sa bude schvaľovať na decembrovej schôdzi NRSR.
  Iveta Matlovičová
  zase si dávajú načas ..., p. Mihál a nemáte info, či sa budú meniť aj daňové tlačivá (RZD, Štvrťročný prehľad, Ročné hlásenie,..)
  ďakujem

  Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

  Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac Jozef Mihál
  Fronco, bude nebodaj tento rok výnimočný?

  petra:-) je offline (nepripojený) petra:-)

  :-) petra:-)
  ja64
  Remeselníci nebudú mať paušálne výdavky 60% ale len 40% ako všetci ostatní.
  je to už isté????????
  Remeselníkom podľa dnešných správ ostanú paušálne výdavky vo výške 60%

  maria87 je offline (nepripojený) maria87

  maria87
  ak sa môžem opýtať, čítala som tu, že hranica základu dane za rok 2007, do ktorej bude este nezdan. časť základu dane na danovníka v plnej sume 95 616 Sk je 100 x 4980 = 498000 SK. vzorec: NCZDD = 44,2 x PZM - 0,25 x ZD. tak čo je pravda, teraz nechápem

  TomosP je offline (nepripojený) TomosP

  TomosP
  Dobrý den, ze znění novelizovaného zákona vyplývá, že při zálohách na daň se poplatníku sníží základ daně o 1/12 nezdanitelné části daně na poplatníka odpovídající par. 11 ods. 2 písm a), jinak až v ročním zúčtování daně (par. 11 ods. 2 písm b), ods. 3,4 a 7) - z toho pro mne plyne, že se základ daně sníží o 1/12 z 19,2 * ŽM POUZE při měsíčním ZD <= 100*ŽM / 12 , v ostatních případech se snížení o nezdanitelnou část daně za poplatníka projeví až v RZD. Můžete to prosím uvést na pravou míru? Děkuji.

  Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

  Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac Jozef Mihál
  maria87
  ak sa môžem opýtať, čítala som tu, že hranica základu dane za rok 2007, do ktorej bude este nezdan. časť základu dane na danovníka v plnej sume 95 616 Sk je 100 x 4980 = 498000 SK. vzorec: NCZDD = 44,2 x PZM - 0,25 x ZD. tak čo je pravda, teraz nechápem
  Téma, v ktorej sa nachádzame, je k vládnemu návrhu. Schválené znenie zákona aj s komentárom nájdete tu:

  http://www.porada.sk/t37731-komentar...12-2006-a.html

  Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

  Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac Jozef Mihál
  TomosP
  Dobrý den, ze znění novelizovaného zákona vyplývá, že při zálohách na daň se poplatníku sníží základ daně o 1/12 nezdanitelné části daně na poplatníka odpovídající par. 11 ods. 2 písm a), jinak až v ročním zúčtování daně (par. 11 ods. 2 písm b), ods. 3,4 a 7) - z toho pro mne plyne, že se základ daně sníží o 1/12 z 19,2 * ŽM POUZE při měsíčním ZD <= 100*ŽM / 12 , v ostatních případech se snížení o nezdanitelnou část daně za poplatníka projeví až v RZD. Můžete to prosím uvést na pravou míru? Děkuji.
  Nemám viac čo dodať k téme:
  http://www.porada.sk/t37768-nezdanit...ky-prijem.html
  Krátenie nezdaniteľných súm za rok 2007 (§11 zákona č.595/2003 Z.z. v unení platnom od 1.1.2007)
  1. Základná nezdaniteľná suma na daňovníka:
  Pri základe dane do 498000Sk (19,2x4980)
  Pri základe dane 498001 a viac:
  Nezdaniteľná suma=(44,2x4980)-(základ dane :4)
  Príklad: Základ dane 500 000 sk
  (44,2x4980)-(500 000 : 4)=220 116 -125 000 = 95 116 Sk.
  Krátenie sa bude vykonávať až po skončení roka.
  Ak výsledok bude záporný, nezdaniteľná suma bude=0

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.