Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Úrazový príplatok COVID

Značky   , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Úrazový príplatok COVID

Autor Jana Motyčková   23.11.20
Novela zákona o sociálnom poistení číslo 330/2020 Z.z. účinná od 21.11.2020 zavádza úrazový príplatok súvisiaci s ochorením COVID-19.

Nemocensky poistení zamestnanci
Nárok na úrazový príplatok má bežne (aj pred novelou) zamestnanec ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania bol uznaný za dočasne práceneschopného, ak má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nárok na výplatu nemocenského z nemocenského poistenia. Po novele, od 21.11.2020, sa na účely nároku na úrazový príplatok podmienka uznania choroby z povolania považuje za splnenú, ak zamestnávateľ zamestnanca uznaného počas krízovej situácie za dočasne práceneschopného z dôvodu ochorenia COVID-19 potvrdí, že ochorenie COVID-19 vzniklo tomuto zamestnancovi pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností. Tlačivo potvrdenia v prílohe.
Nárok na úrazový príplatok je viazaný na náhradu príjmu a nemocenské dávky, nárok teda vznikne nielen zamestnancom v pracovnom pomere ale aj nemocensky poisteným dohodárom, prípadne osobám, ktoré sú nemocensky poistené ako zamestnanci z iného právneho vzťahu, samozrejme pri splnení podmienky preukázateľného kontaktu s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh a pracovných činností.

Suma úrazového príplatku zamestnancov je 25 % denného vymeriavacieho základu pre úrazové dávky. Dávka sa zaokrúhľuje na 10 eurocentov nahor.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.


3
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Úrazový príplatok COVID

Riešenie témy "Úrazový príplatok COVID" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Úrazový príplatok COVID

Riešenie témy "Úrazový príplatok COVID" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Úrazový príplatok COVID

Riešenie témy "Úrazový príplatok COVID" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Úrazový príplatok COVID

Riešenie témy "Úrazový príplatok COVID" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu