Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Zmeny oznamovacích povinností zamestnávateľa do SP od 1.1.2021

Značky   , , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Zmeny oznamovacích povinností zamestnávateľa do SP od 1.1.2021

Autor Jana Motyčková   14.01.21
Oznamovacie povinnosti - zmeny

Zákon 198/2020 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2021 ruší povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov po odhlásení posledného zamestnanca. Ukončenie registrácie zamestnávateľa v registri vykoná Sociálna poisťovňa.


Podľa uvedenej novely sa ruší sa aj povinnosť zamestnávateľa

  • oznámiť za zamestnanca zmenu priezviska, mena, miesta trvalého pobytu, zmenu stavu, okrem zamestnancov, ktorí nemajú na území SR trvalý alebo prechodný pobyt. U zamestnancov, ktorí nemajú na území SR trvalý alebo prechodný pobyt, oznamuje zamestnávateľ SP zmenu mena a priezviska do 8 dní odo dňa, v ktorom sa o tejto zmene dozvedel.
  • oznámiť začiatok a koniec materskej a rodičovskej dovolenky. Povinnosť oznámiť prerušenie poistenia pri rodičovskej dovolenke tým nie je dotknuté.Príklad
Zamestnankyňa je na materskej dovolenke od 1.10.2020 do 26.5.2021, od 27.5.2021 nastupuje na rodičovskú dovolenku.
Zamestnávateľ oznámil do SP (zákon platný v r.2020) začiatok materskej dovolenky registračným listom zmena - začiatok MD od 1.10.2020
V r. 2021 (po novele) zamestnávateľ oznámi iba registračným listom prerušenie poistenia z dôvodu rodičovskej dovolenky, začiatok prerušenia 27.5.2021. Zamestnávateľ neoznamuje zmenu skončenie MD a zmenu začiatok RD.
(Oznamovanie do ZP je bezo zmeny - do ZP oznámi zamestnávateľ 1O K 26.5.2021, 2 K 26.5. a 1C Z 27.5.)
Príklad
Zamestnanec po dohode s matkou dieťaťa prevzal do starostlivosti dieťa a požiadal o materské od 1.2.2021, od 1.2.2021 je na rodičovskej dovolenke a bude poberať materské. Materské bude poberať do 15.8.2021, týmto dňom skončí rodičovskú dovolenku a nastúpi do práce.
Zamestnávateľ do SP v tejto súvislosti neoznamuje nič. (Pri rodičovskej dovolenke sa otcovi prerušuje poistné, len keby nepoberal materské.)


Pokuty
Sociálna poisťovňa neuloží pokutu za neskoré prihlásenie zamestnanca do SP, ak už bola uložená pokuta za toto podľa zákona o nelegálnej práci (platilo aj do r. 2020). Zároveň SP neuloží pokutu za neskoré plnenie povinností, ak si povinná osoba túto povinnosť splní do 7 dní od uplynutia zákonnej lehoty. V tomto prípade ide o rôzne povinnosti, napr. predloženie dokladov szčo, prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov, oznamovanie prerušenia poistného, predloženie eldp, PN a pod.. Toto sa nevzťahuje na neskorú úhradu poistného - pri oneskorenej úhrade poistého SP predpisuje penále, nie pokutu.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

4
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Zmeny oznamovacích povinností zamestnávateľa do SP od 1.1.2021

Riešenie témy "Zmeny oznamovacích povinností zamestnávateľa do SP od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny oznamovacích povinností zamestnávateľa do SP od 1.1.2021

Riešenie témy "Zmeny oznamovacích povinností zamestnávateľa do SP od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny oznamovacích povinností zamestnávateľa do SP od 1.1.2021

Riešenie témy "Zmeny oznamovacích povinností zamestnávateľa do SP od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny oznamovacích povinností zamestnávateľa do SP od 1.1.2021

Riešenie témy "Zmeny oznamovacích povinností zamestnávateľa do SP od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny oznamovacích povinností zamestnávateľa do SP od 1.1.2021

Riešenie témy "Zmeny oznamovacích povinností zamestnávateľa do SP od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny oznamovacích povinností zamestnávateľa do SP od 1.1.2021

Riešenie témy "Zmeny oznamovacích povinností zamestnávateľa do SP od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny oznamovacích povinností zamestnávateľa do SP od 1.1.2021

Riešenie témy "Zmeny oznamovacích povinností zamestnávateľa do SP od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny oznamovacích povinností zamestnávateľa do SP od 1.1.2021

Riešenie témy "Zmeny oznamovacích povinností zamestnávateľa do SP od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny oznamovacích povinností zamestnávateľa do SP od 1.1.2021

Riešenie témy "Zmeny oznamovacích povinností zamestnávateľa do SP od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu