Zavrieť

Porady

Nevysporiadané pozemky pod miestnou komunikáciou

Chceme kúpiť parcelu, ku ktorej vedie miestna komunikácia, pod ktorou pozemky vlastní súkromník. Ide o parcely registra E vedené ako orná pôda. Situácia trvá už z čias komunizmu, na ulici sú ďalšie 2 domy, ktoré majú prístup iba po tejto ceste, jeden asi 10-ročný, druhý asi 60-ročný, môj by bol tretí. Cesta je vyasfaltovaná a sú tam všetky siete, vlastnené obcou, osvetlenie. V katastri nie je zapísané žiadne bremeno.

Moja otázka je, že či ja ako vlastník nehnuteľnosti môžem mať z toho nejaké problémy. Či ten súkromný vlastník môže napríklad cestu uzavrieť alebo požadovať nejakú platbu odo mňa. Vraj už raz cestu asi pred 15 rokmi zahradil, ale potom nejako ustúpil. Vraj boli aj nejaké pokusy o vysporiadanie, ale sa nedohodli. Obec má zrejme podľa Stavebného zákona, § 108, ods. 2, písm. f právo pozemky vyvlastniť, ale jedná sa o cca 220m2 a náhrada by asi bola vysoká, stavebné pozemky v okolí stoja cez 100€/m2, a obec jednoducho nerobí nič. So zriadením vecného bremena pre mňa majiteľ pozemkov nesúhlasil (ani za odmenu), že to chce to riešiť s obcou, ale obec to asi nemá záujem riešiť, aspoň nie za podmienok, aké majiteľ požaduje (aké sú to, neviem). Niektorí mi tvrdia, že keď obec nesplní jeho požiadavky, tak má. Iní tvrdia, že nie, že existuje nejaké bremeno zo zákona pre takéto situácie, čo vlastne umožňuje obciam problém neriešiť. Vlastníci tých dvoch domov tvrdia, že mali pocit, že to už bolo vysporiadané, ale nebolo.

Aké riziká pre mňa ako majiteľa nehnuteľnosti pri danej ceste vyplývajú?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Majiteľ pozemkov nie je vlastníkom cesty, nemôže vám brániť ju užívať.
  Vecné bremeno vzniklo zo zákona, aj keď nie je zapísané v katastri.


  Zákon č. 66/2009 o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky:

  § 4
  (1) Ak nemá vlastník stavby ku dňu účinnosti tohto zákona k pozemku pod stavbou zmluvne dohodnuté iné právo, vzniká vo verejnom záujme k pozemku pod stavbou užívanému vlastníkom stavby dňom účinnosti tohto zákona v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu,10) ktorého obsahom je držba a užívanie pozemku pod stavbou, vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby, ak ide o stavbu povolenú podľa platných právnych predpisov, ktorá prešla z vlastníctva štátu na obec alebo vyšší územný celok. Podkladom na vykonanie záznamu o vzniku vecného bremena v katastri nehnuteľností je súpis nehnuteľností, ku ktorým vzniklo v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu.11)
  (2) Vlastník pozemku pod stavbou je povinný strpieť výkon práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do vykonania pozemkových úprav v príslušnom katastrálnom území.

  https://www.slov-lex.sk/pravne-predp...09/66/20090701
  avv Toto som potreboval. Z nejakého dôvodu mi odpoveď nejde označiť ako Užitočná. Ďakujem!
  Tu už zostáva len právna neistota, že sa zákon nejako zmení. Obec to nemá záujem usporiadať, lebo však načo platiť, keď netreba. Majiteľ tiež, lebo pár korún mu nechýba a dúfa, že raz možno bude zákon, ktorý obec alebo majiteľov domov na ulici prinúti zaplatiť viac.

  Vlastas je offline (nepripojený) Vlastas

  žena Vlastas
  Moja odpoveď Vám asi nepomôže, ale napíšem vlastnú skúsenosť. Pri stavbe altánku pred našim rod. domom sme žiadali o povolenie obec nakoľko vedľa nášho rod. domu je cesta - mysleli sme si že cesta je vo vlastníctve obce. Pri tomto úkone nám bolo oznámené, že pozemok pod cestou je manželovho otca (o čom sme my ani netušili). Tiež tam boli ťahané za tie roky všetky inžinierske siete. Po niekoľkých rokoch sme sa rozhodli to riešiť, nakoľko sme zistili, že ak sa niečo na tejto ceste stane (je to úzka jednosmerka po ktorej chodia deti do školy) že následky by sme znášali my ako vlastníci pozemku. Chceli sme to obci predať, čo samozrejme nebolo možné (neboli na to peniaze) ale sme sa dohodli na výmene pozemkov v rámci katastra. Obe strany to riešili s právnikmi trvalo to 8 rokov.

  Onko je offline (nepripojený) Onko

  Onko
  Majiteľ pozemku pod cestou ťahá za kratší koniec, zrejme ani súd nedá cestu odstrániť, aj keby bola postavená na čierno, tá cesta tam zrejme zostane. Avšak to neznamená, že to majiteľ vzdá a nebude sa nejako brániť, čo tebe môže skomplikovať na nejaký čas prístup k tvojmu pozemku, keď sa rozhodne pre nejakú akciu a cestu zablokuje a podobne.
  avv A na základe čoho mu súd odoprie právo ohradiť pozemok? Ktorý zákon dáva takú možnosť? Povedzme v prípade, že dlhodobo obec nemá záujem pozemok vyvlastniť za znalcom určenú cenu?

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  Podobnú vec riešime aj my s obcou. Tiež vlastníme malú kus parcely pod obecnou komunikáciou. Mesto by to chcelo odkúpiť za 1 €, ale my sme to kupovali od SPF, lebo sme to potrebovali pre prístup na našu ulicu (ktorú sme si sami vybudovali a pozemky pod ňou vlastníme my) po 50 €/m2. Sme ochotní to obci predať za rovnakú sumu.

  Ale iné som chcel - môžeš mať iné problémy. Keďže prístupová cesta je nevysporiadaná - ako sme to mali my, kým ten kúsok vlastnil SPF, tak ti obec nevydá stav. povolenie. Zaviaže ťa majetkovo vysporiadať pozemok pod cestou, tak ako zaviazali nás (že sme museli odkúpiť ten kúsok od SPF). Bez toho nám neskolaudovali cestu a ani domy.

  Keďže ste tam traja, čo máte domy, pre vás by najidelánejšie bolo dohodnúť sa s vlastníkom pozemku pod cestou a odkúpiť to od neho. Ak chcete, následne to môžete odpredať mestu za 1 €.

  Ešte doplním - my sme vybudovali komplet novú ulicu so sieťami (kanalizácia, vodovod, elektrina, plyn, ineternet, chodník, osvetlenie, cesta) a dopredu sme vedeli, že po dokončení to bude odpredané mestu za 1 €. A pozemok pod cestou sme tiež okupovali od pôvodných vlastníkov za trhovú cenu. Bohužiaľ, ak chceš stavať, dnes sa to tak robí. Ty musíš zainvestovať do infraštruktúry, mestá na to peniaze nemajú.

  Aby si mal predstavu, o čom píšem, pripájam situačný obrázok - fialová je naša ulica, modrá je obecná cesta a ten zelený pás sme museli odkúpiť, aby sme sa mohli dostať na našu ulicu a mohli ju skolaudovať.
  Snímka obrazovky 2021-01-27 100053.png  
  4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  avv Váš prípad je iný. Vy ste budovali novú cestu, tam to tak je. Samozrejme, že vám ju nedovolia budovať, ak na ňu nemáte prístup. V mojom prípade cesta už existuje cca 50 rokov, cestu, siete aj osvetlenie v dávnej minulosti vybudovala a vlastní obec. Váš prípad by bol podobný, keby pod modrou cestou bol súkromný pozemok.
  Chobot Ale ten zelený pozemok nebol ani mestský ani súkromný, patril štátu - SR a ani tak sme nemohli stavať. Ty nemáš prístup k svojmu pozemku, lebo prístupová cesta je súkromná. Tak isto, ako sme mali my. darmo tam bola aká taká cesta (iba makadamová). Navyše my sme museli vybudovať cestnú komunikáciu v dĺžke 40 metrov aj na tom zelenom aj modrom pozemku. Takú podmienku si dalo mesto, že musíme to napojenie urobiť ako betónovú cestu v predpísanej šírke (5,5 m).

  Ale veď choď na mestský úrad odbor územný alebo odbor stavebný a popýtaj sa, či by ti tam dovolili stavať a ak áno, za akých podmienok, Len mesto ti môže dať záväzné stanovisko. My tu môžeme len špekulovať, ako to môže byť. Moja skúsenosť bola taká, ako som napísal.
  avv Ale ten zelený pozemok nebola miestna komunikácia. Alebo bola? Ja tomu rozumiem tak, že až za ňou bola cesta.
  Chobot Na modrom aj zelenom pozemku bola cesta - necesta. Tá ulica je celá v dezolátnom stave. Ale v podstate ten pozemok leží pod cestou.

  Keď si pozrieš túto reportáž:
  https://doma.markiza.sk/clanok/19635...vedni-ignoruju
  tak tam vidno, ako vyzerá tá obecná cesta a v čase 4:48 je záber na križovatku, ktorú sme vybudovali z vlastných peňazí. Teda postavili sme našu ulicu a 40 metrov tej obecnej cesty z betónu. Mesto už roky nevie opraviť tú cestu. A to, že pozemky sú nevysporiadané, tak to sú len výhovorky. Mesto chce pozemky zadarmo. Tí, ktorí stavali, museli dať pozemky mestu za 1 €, lebo inak by nedostali stav. povolenie. Ostatní sú ochotní predať pozemky za nejakú odplatu, ale mesto nechce zaplatiť.

  V tvojom prípade ti mesto môže nedovoliť stavať, pretože nemáš prístupové právo na tvoj pozemok. Teroreticky ten majiteľ si môže dať na svoj pozemok závoru. Už neraz sa stalo, že cesta (alebo chodník) na súkromnom pozemku bola prehradená.

  https://myzilina.sme.sk/c/20754132/p...u-zabranu.html

  https://www1.pluska.sk/regiony/brati...icov-nepotesil

  https://kosice.korzar.sme.sk/c/50629...rce-zuria.html


  A o tých závorách na vlastnom pozemku sú rôzne názory:

  https://www.sme.sk/c/3847236/stavebn...cez-cestu.html

  Prečítaj si tento článok, je to síce z ČR, ale situácia je na SK rovnaká.

  https://www.estav.cz/cz/3169.nezapom...y-samozrejmost


  Podľa tohoto článku zase môžeš požiadať súdne o zriadenie vecného bremena:

  https://www.pravnenoviny.sk/ak-nemat...ilahly-pozemok

  V každom prípade je to riziko kupovať taký pozemok, ku ktorému nemáš prístupové právo. Môžeš mať problémy pri stav. povolení, alebo aj v budúcnosti, ak sa majiteľ rozhodne urobiť vám problémy.
    zbaliť
  Ja som zdedil pozemok v mestskej časti. Za komunistov vzali všetkým okolo časť pozemkov aby tam vybudovali otáčanie autobusov. Pred pár rokmi všetkým vrátili E-KN parcely pod tou cestou. Cestu vlastní mesto. Čo sa dá s tým urobiť? Ide o 293m2. Požiadať mesto o výmenu?
  Chobot Trochu to máš chaoticky napísané - zobrali vám - vrátili vám ...
  To mesto zobralo tie pozemky, vybudovali cestu a potom vrátili pozemky späť pôvodným vlastníkom?

  A v čom je problém? Však ti vrátili pozemok. Na ňom je cesta - a čo? To je ten problém? Alebo čo s tým chceš urobiť? Akú výmenu chceš? Ak ten pozemok nechceš, tak ho daruj mestu.

  My sme tiež darovali mestu celú ulicu aj s cestnou komunikáciou, osvetlením a kanalizáciou za 1 €. A to sme si to všetko sami vybudovali.
  Mawerick81 Tak ešte raz. Na vybudovanie tocne pre autobusy vzali všetkým majiteľom časť pozemkov. Pred pár rokmi tie časti ľuďom povracali. Ale nie ako Ckn ale ako ekn. Cesta sa už nevyužíva na otáčanie busov, ale mesto priznali že je to majetok mesta. Čiže Ckn je mesto a Ekn pod tým sú ľudia. Krížom cez všetky tie pozemky ide ešte aj plynovod. Všetci platíme dane aj za tie pozemky pod cestou. Zadarmo to neprevediem na mestoo.
  No medzicasom sa zmenil nazor nas troch vlatnikov pozemkov pod tou cestou. Kazdy ma pod nou cast 1/1. chceli by sme si to zahradit a vyuzivat pre seba. Jedine vyuzitie ake ta cesta ma v sucasnosti je ten, ze sa tam otaca pol obce, ze tam parkuju ludia, kvoli ktorym mestu brania v odvoze smeti, v zimnej udrzbe a nam v pristupe k pozemkom. Cize sa chcem opytat ci neije mozne poziadat mesto o to, aby sme si ohradili svoje (Ekn) pozemky. Dali by sa geometrakom prehodit na C, ale naco to robit ak to nieje mozne. Poradte, Dakujem

  Nevysporiadané pozemky pod miestnou komunikáciou

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.