Zavrieť

Porady

Kde sa registrovať SVB

Kde sa dá zaregistrovať zmena predsedu SVB? V KRUPINE.
Všetky úrady som pochodil a nikto mi nevedel poradiť.
Naposledy upravil Štefan Války : 20.07.21 at 19:37
romana147 pre nás OU TT
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  26dadax je offline (nepripojený) 26dadax

  26dadax
  Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  Register spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  Informácie o registrácii
  https://www.minv.sk/?spolocenstva-vl...ych-priestorov

  sito je offline (nepripojený) sito

  sito
  Spoločenstvo

  § 7

  (1) Spoločenstvo je právnická osoba11) založená podľa tohto zákona, ktorá spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len „spoločné nebytové priestory"), príslušenstvo a priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy. Spoločenstvo zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome. Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra spoločenstiev vedenom obvodným úradom v sídle kraja (ďalej len „správny orgán") príslušným podľa sídla spoločenstva12) (ďalej len „register").

  12)
  § 4 ods. 3 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


  Zákon 254/2007

  § 1

  Zrušujú sa krajské úrady.

  § 2

  Pôsobnosť krajských úradov prechádza na obvodné úrady a ministerstvá podľa osobitných zákonov.


  Zákon 182/2013

  § 1

  Úvodné ustanovenie

  Tento zákon

  a) ustanovuje postavenie, sídla a územné obvody a pôsobnosť okresných úradov,

  § 3


  Sídla a územné obvody okresných úradov

  (1) V prílohe č. 1 sú uvedené sídla a územné obvody okresných úradov na úsekoch štátnej správy

  f) regionálneho rozvoja.


  --- Ak podľa f), tak

  Banskobystrický kraj

  43. Krupina Krupina ---


  (2) V prílohe č. 2 sú uvedené sídla a územné obvody okresných úradov na úsekoch štátnej správy

  c) všeobecnej vnútornej správy,


  --- Ak podľa c), tak

  asi Levice, ale ...

  Nitriansky kraj

  15. Nitra Nitra, Zlaté Moravce
  16. Komárno Komárno
  17. Levice Levice
  18. Nové Zámky Nové Zámky
  19. Šaľa Šaľa
  20. Topoľčany Topoľčany ---


  " Všetky úrady som pochodil a nikto mi nevedel poradiť. "

  Takže, úrady sú zo zákona. Zo zákona sú niektoré vymazané! Ale, žeby mali úradníci zo zákona vymazané, niečo v hlave?
  Štefan Války V Krupine som pochodil všetky úrady a nikto mi nevedel poradiť.
  sito Zavolaj tuto 0800 222 222 MV

  https://www.minv.sk/?informacie-o-registracii-5

  mimi3277 je offline (nepripojený) mimi3277

  mimi3277
  Pre Krupinu to zabezpečuje Okresný úrad Zvolen. Odbor všeobecnej vnútornej správy.
  https://www.minv.sk/?okresne-urady-k...rad=44&odbor=2
  Naposledy upravil mimi3277 : 23.01.23 at 13:00 Dôvod: doplnenie odboru

  Kde sa registrovať SVB

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.