Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Predčasný starobný dôchodok od 1.11.2022

Značky   , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Predčasný starobný dôchodok od 1.11.2022

Autor Jana Motyčková   10.10.22
5.10.2022 bola v NR SR schválená novela zákona 461/2003 Z.z.. Novela bude platná po podpise prezidentkou a zverejnení v Z.z..

Novela s účinnosťou od 1.11.2022 sprísňuje podmienky pre priznanie predčasného starobného dôchodku.


Od 1.11.2022 Sociálna poisťovňa prizná predčasný starobný dôchodok (PSD), len ak jeho suma bude vyššia ako 1,6- násobok platného životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Pred 1.11.2022 platí, že SP prizná PSD, ak jeho suma je vyššia ako 1,2- násobok životného minima. Pri posúdení tejto podmienky u sporiteľa (účastníka v II. pilieri) sa kontroluje súčet súm PSD a PSD zo starobného sporenia voči sume 1,6-násobku životného minima.
Platné životné minimum od 1.7.2022 je 234,42 €.
Od 1.11.2022 SP prizná PSD, ak jeho suma vyjde vyššia ako 1,6 x 234,42 = 375,072 €, čiže novopriznaný PSD musí byť aspoň 375,10 € (dávky sa zaokrúhľujú na 10 eurocentov nahor).
Do 31.10.2022 SP priznáva PSD, ak jeho výška dosiahne aspoň 281,40 €.
Ak by suma PSD nedosiahla minimálnu výšku, Sociálna poisťovňa PSD neprizná.Poistencom, ktorí plánujú žiadať o PSD a výška PSD by mala byť nižšia ako 375,10 €, odporúčam o PSD požiadať pred 1.11.2022. O PSD sa nedá žiadať spätne. Poistenci, ktorí sa rozhodujú, či požiadať o PSD teraz alebo v r. 2023, ak predpokladaná výška PSD je okolo 375 € a viac, odporúčam so žiadosťou o PSD počkať do roku 2023 (napr. od 2.1.2023).

Podmienky nároku na priznanie PSD
Nárok na predčasný starobný dôchodok má osoba, ktorá :

  • má najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku
  • získala 15 rokov dôchodkového poistenia a
  • suma PSD je vyššia ako 1,6-násobok životného minima pre plnoletú f.osobu (do 31.10.2022 1,2-násobok)


Sporiteľ má nárok na PSD aj vtedy, ak :

  • má najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku,
  • získal 15 rokov dôchodkového poistenia,
  • súčet súm PSD a PSD zo starobného sporenia je vyšší ako 1,6-násobok životného minima (do 31.10.2022 1,2-násobok)


Podmienkou priznania PSD je aj, že ku dňu od ktorého poistenec žiada o PSD nesmie mať poistenec povinné dôchodkové poistenie zamestnanca ani szčo.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

3
ľudí to zaujíma
mňa tiež