Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Úprava dôchodkového veku od ročníka 1967

Značky   , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Úprava dôchodkového veku od ročníka 1967

Autor Jana Motyčková   10.10.22
Novela zákona č. 461/2003 Z.z. zavádza automat pre úpravu dôchodkového veku. Novela má byť účinná od 1.1.2023. Automat sa vzťahuje na ľudí narodených v roku 1967 a mladších.

Od ročníka narodenia 1967 sa nadväzuje (všeobecný) dôchodkový vek na strednú dĺžku dožitia (SDŽ) vo veku 64 rokov = referenčný vek (pre mladšie ročníky môže byť referenčný vek iný ako 64 rokov).
Ako bude fungovať automat pre určenie dôchodkového veku uvediem na príklade ročníka 1967. Pre ročník 1967 sa vychádza z (všeobecného) dôchodkového veku platného pre ročník narodenia 1966 (64 rokov), pričom tento sa upraví o medián 7 hodnôt :


  • 1/5 rozdielu medzi SDŽ vo veku 64 rokov v roku 2023 a SDŽ vo veku 64 rokov v roku 2018 = ?
  • 1/5 rozdielu medzi SDŽ vo veku 64 rokov v roku 2022 a SDŽ vo veku 64 rokov v roku 2017 = ?
  • 1/5 rozdielu medzi SDŽ vo veku 64 rokov v roku 2021 a SDŽ vo veku 64 rokov v roku 2016 = cca -0,392 (nájdené boli len nepresné údaje)
  • 1/5 rozdielu medzi SDŽ vo veku 64 rokov v roku 2020 a SDŽ vo veku 64 rokov v roku 2015 = (17,663 – 17,546)/5 = 0,0234
  • 1/5 rozdielu medzi SDŽ vo veku 64 rokov v roku 2019 a SDŽ vo veku 64 rokov v roku 2014 = (18,540 – 17,726)/5 = 0,1628
  • 1/5 rozdielu medzi SDŽ vo veku 64 rokov v roku 2018 a SDŽ vo veku 64 rokov v roku 2013 = (18,008 – 17,460)/5 = 0,1096
  • 1/5 rozdielu medzi SDŽ vo veku 64 rokov v roku 2017 a SDŽ vo veku 64 rokov v roku 2012 = (17,988 – 17,271)/5 = 0,1434

(dôvodová správa uvádza čísla zaokrúhlené na 3 desatinné miesta, v zákone som ale zaokrúhlenie nenašla)
Medián je stredná hodnota z uvedených 7 čísiel, čiže ak sa uvedených 7 čísiel zoradí od najmenšieho po najväčšie, tak medián je 4. číslo v poradí.
Predpokladané poradie (zatiaľ) : -0,392; ?; ?; 0,0234; 0,1096; 0,1434; 0,1628). Medián z uvedených čísiel by mohol byť 0,0234.
Dôchodkový vek sa určí v rokoch a mesiacoch a zaokrúhli sa na celé mesiace nadol. Napr. ak by mediánové číslo bolo 0,0234, tak 0,0234 roka je 0,0234 x 12 mesiacov = 0,276 mesiaca a dôchodkový vek po zaokrúhlení na mesiace nadol ostane pre ročník 1967 64 rokov.

Pre ročník 1968 sa určí dôchodkový vek v roku 2026 obdobne z nezaokrúhleného dôchodkového veku platného pre ročník 1967 zo 7 hodnôt, ktoré budú o rok posunuté - z uvedených 7 hodnôt sa vylúči posledné číslo a doplní sa 1/5 rozdielu medzi SDŽ vo veku 64 rokov v roku 2024 a SDŽ vo veku 64 rokov v roku 2019. Postupne sa takto bude určovať všeobecný dôchodkový vek pre ďalšie ročníky narodenia.
Ak by potom pri zisťovaní dôchodkového veku pre ročník 1968 bol medián príslušných čísel napríklad -0,041, všeobecný dôchodkový vek 64,0234 sa zníži o 0,041 = 63,9824 roka, čo je po zaokrúhlení na mesiace nadol 63 rokov 11 mesiacov. Toto uvádzam ako možnosť, nie že by bolo dnes jasné, aké číslo to bude.
Dôchodkový vek konkrétneho poistenca bude znížený o


  • 6 mesiacov, ak poistenec vychoval jedno dieťa,
  • 12 mesiacov, ak poistenec vychoval dve deti,
  • 18 mesiacov, ak poistenec vychoval tri a viac detí.


Všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník ustanoví opatrením MPSVaR 6 rokov pred „možným dosiahnutím dôchodkového veku“. Napríklad dôchodkový vek pre ročník 1967 ustanoví opatrením MPSVaR v roku 2025. (1967+64 -6 = 2025)

Z dôvodovej správy :
SDŽ vo veku 64 bola v roku :
2012 - 17,271
2013 - 17,460
2014 - 17,726
2015 - 17,546
2016 - 18,027
2017 - 17,988
2018 - 18,008
2019 - 18,540
2020 - 17,663
2021 - cca 16,067 – našla som iba údaje osobitne za mužov a ženy (13,77; 17,83)

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

2
ľudí to zaujíma
mňa tiež