Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Zvyšovanie novopriznaných dôchodkov od r. 2023 (ADH)

Značky   , , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Zvyšovanie novopriznaných dôchodkov od r. 2023 (ADH)

Autor Jana Motyčková   10.10.22
Schválená novela zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení prináša od 1.1.2023 zmenu v medziročnom zvyšovaní aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH).

ADH je číslo, z ktorého sa určuje výška novopriznaných dôchodkov. ADH v roku 2022 je 15,1300.
ADH sa doteraz každoročne zvyšovala k 1.1. nasledujúceho roku indexom, ktorý sa určil ako pomer priemernej mzdy za 3. štvrťrok aktuálneho roku voči priemernej mzde za 3. štvrťrok predchádzajúceho roku.

Od 1.1.2023 sa ADH každoročne zvýši/upraví o 95 % nárastu priemernej mzdy za 3. štvrťrok voči 3. štvrťroku predchádzajúceho roku.
Napríklad, ak nárast priemernej mzdy medzi 3.štvrťrokom 2022 a 3.štvrťrokom 2021 bude 8 %, ADH v roku 2023 sa zvýši o 95 % z 8 %, t.j. o 7,6 %
Presný výpočet bude podľa vzorca : ADHr = ADHr-1 x (1+ (PMr-1/PMr-2 -1) x 0,95), kde
r je rok pre ktorý sa určuje ADH
PMx je priemerná mzda v roku x
Keďže ešte nie sú známe štatistické údaje za 3 štvrťrok 2022, nie je známe, ako sa v skutočnosti upraví ADH od roku 2023. Štatistické údaje o priemernej mzde za 3. štvrťrok by mali byť zverejnené 2.12.2022.

Ísť do dôchodku v roku 2022 alebo v r.2023?
V médiách sa viackrát objavili informácie, že novopriznané dôchodky v roku 2023 budú nižšie ako dôchodky priznané od r. 2022. Tieto informácie nie sú pravdivé, ide o nepochopenie novely, prípadne neznalosť zvyšovania dôchodkov.

Čo ovplyvňuje rozdiel vo výške dôchodku priznaného k 1.1.2023 voči dôchodku priznanému k 31.12.2022 u každého poistenca :
- dôchodky priznané v roku 2022 sa počítajú z ADH 15,13 a navyšujú sa v roku 2022 o 1,3 % a potom od 1.1.2023 o 11,8 %;
- dôchodky priznané v roku 2023 sa počítajú z ADH 15,13 zvýšenej "o percento P" a navyšujú sa o 11,8 %.
Percento P je to číslo, ktoré budeme poznať až po 2.12.2022, ale predpokladá sa, že by to nemalo byť menej ako 7,6 % (výpočet viď vyššie).
Čiže ak niekto bude žiadať o dôchodok od r. 2023 a nie od r. 2022 príde o zvýšenie 1,3 %, ale dostane zvýšenie P (predpoklad aspoň 7,6 %). Zvýšenie 11,8 % sa týka oboch dôchodkov. Ak je rozdiel medzi 1,3 % a percentom P :
- kladný, vyšší dôchodok dostane poistenec, ak oň bude žiadať v r. 2022,
- záporný, vyšší dôchodok dostane poistenec, ak oň bude žiadať v r. 2023.
Keďže sa predpokladá, že číslo P bude najmenej 7,6, výsledok 1,3-7,6 = -6,3 je záporný a teda vyšší dôchodok bude, ak sa bude priznávať od r. 2023 a podľa predpokladov to bude aspoň o 6,3 percenta viac ako dôchodok priznaný v r. 2022.
Pre presné číslo P si treba počkať do 2.12.2022.

Pri rozhodovaní je treba zvážiť aj ďalšie súvislosti, u každého poistenca individuálne, napríklad :
- ak poistenec žiada o dôchodok od r. 2022, resp. aj od 1.1.2023, nebude si môcť uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane v r. 2023, aspoň nie v plnej miere. To má význam pre zárobkovo činných dôchodcov.
- ak by poistenec požiadal o dôchodok v r. 2022, získa predpokladaný 14. dôchodok a podľa dátumu, od ktorého žiada aj nejaký ten dôchodok navyše,
​- u predčasných starobných dôchodcov, ak je ešte pred 1.11.2022 odporúčam pozrieť aj túto tému https://www.porada.sk/t332230-predca...11-2022-a.html

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

2
ľudí to zaujíma
mňa tiež