Zavrieť

Porady

Nahliadanie do dokladov SVB.

Predseda SVB odmietol ukázať splnomocnenia na zastupovanie na písomné hlasovanie aj na hlasovania na schôdzach.
Ako sa môžem voči tomu brániť ?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  diver aj keď je v zákone o tom § ?

  mimi3277 je offline (nepripojený) mimi3277

  mimi3277
  §11
  6)
  Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv a robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie.

  §14
  4)
  .... Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže splnomocniť na zastupovanie:
  a)
  správcu,
  b)
  kandidáta na volené funkcie v spoločenstve a na funkciu zástupcu vlastníkov, ak ide o hlasovanie o ich voľbe,
  c)
  predsedu, člena rady alebo zástupcu vlastníkov, ak ide o hlasovanie o ich odvolaní.

  §14a
  4)
  ...Podpis vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome na hlasovacej listine potvrdia najmenej dvaja overovatelia prítomní pri podpise, ktorí boli zvolení na schôdzi vlastníkov...

  Čiže pravidlá sú určené, inak je to neplatné. Pokiaľ niekto nespolupracuje tak sa vám zostáva len obrátiť na súd.
  Naposledy upravil mimi3277 : 13.02.24 at 12:29 Dôvod: doplnenie

  sito je offline (nepripojený) sito

  sito
  182ka, § 9, ods. (5), písm. d).

  "Spoločenstvo je povinné umožniť vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu".

  Písomné hlasovanie SVB s týka správy domu, všetkých spoluvlastníkov domu, všetkých členov SBS, Zhromaždenia SVB!

  § 14, ods. (4)

  "Vlastník bytu v dome môže v listinnej podobe, s úradne osvedčeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. Pri písomnom hlasovaní sa splnomocnená osoba preukazuje originálom plnomocenstva overovateľom."

  Môže, ale nemusí! Ak sa nepreukáže, hlas za jeho byt je neplatný!

  § 14a, ods. (1)

  "Písomné hlasovanie vyhlasuje rada podľa potreby, alebo keď o to požiada aspoň štvrtina vlastníkov bytov v dome alebo predseda."

  ods. (4)

  "Podpis vlastníka bytu v dome na hlasovacej listine potvrdia najmenej dvaja overovatelia prítomní pri podpise, ktorí boli zvolení na schôdzi vlastníkov. Po vykonaní písomného hlasovania predseda, rada alebo zvolený zástupca aspoň jednej štvrtiny vlastníkov bytov v dome zistí výsledok hlasovania za účasti dvoch overovateľov.

  ods. (5)

  "Z písomného hlasovania musí byť vyhotovená zápisnica, ktorú spíše, predseda, člen rady, zástupca vlastníkov alebo zvolený vlastník bytu v dome a podpíšu ju overovatelia. Prílohou zápisnice je originál prezenčnej listiny alebo hlasovacej listiny s priloženými splnomocneniami a vyjadrenie overovateľa, ktorý ju odmietol podpísať."

  ods. (6)

  "Zápisnicu a výsledok písomného hlasovania musí zverejniť ten, kto vyhlásil písomné hlasovanie, a to do siedmich dní od konania schôdze vlastníkov alebo od skončenia písomného hlasovania spôsobom v dome obvyklým; oznámenie o výsledku hlasovania musí obsahovať dátum jeho zverejnenia. Spôsob zverejňovania, ktorý sa považuje v dome za obvyklý, si vlastníci bytov v dome upravia v zmluve o spoločenstve."

  Takže sa pýtaš na nesprávnom mieste, nesprávnej osoby! Treba sa pýtať člena rady SVB, len tá vyhlasuje písomné hlasovanie a Rada je povinná oznámiť všetkým členom SVB jeho výsledok.
  6 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  OneUp Nemohol by si urvat cely zakon na 5 m ? Presne tak, nespravna osoba
  sito oneee, *---*
  vicktor To je pekne, co pises ty aj mimi, ale...
  Rozumiem tak, ze pisomne hlasovanie bolo vyhlasene riadne a vysledok bol zverejneny.
  Lenze autorovi sa nepaci, ze niektorych majitelov podpisal predseda SVB a odmieta ukazat splnomocnenie - toto sa vo vasich citatoch neriesi.
  sito ...ktor, odborníci tvrdia, že tí naší mladí vedia čítať, ale akurát nevedia, čo čítajú!

  "Predseda SVB odmietol ukázať"

  Pokiaľ by si členovia SVB prečítali a pochopili 182ku, tak by ich SVB fungovalo v súlade so 182kou. A preto, že nie. Predseda im môže ukázať leda tak holý *---*.

  "Ako sa môžem voči tomu brániť ?"

  "182ka, § 11, ods. (6)

  Vlastník bytu v dome má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv a robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie."

  Doklady týkajúce sa správy domu je treba archivovať, kto? SVB!

  ON, má právo sa domáhať svojho práva a žiaden orgán SVB mu nemôže ukázať orgán, holý! Ak by sa, orgán by sa musel brániť, oprávnené?
  vicktor Tato tvoja reakcia neodpoveda na moju poznamku a obsahuje NULA uzitocnych informacii.
  sito Nuž, čo? NULA! Nula? Slovenské .údy, slovenská spravodlivosť, doj-ba-a! Od vrchu, až dole. A tí dole si to o-s-r-. Hovno je ako voda, nikdy nepadá hore a nikdy na svojej ceste nezablúdi, kvapne na hlavu toho posledného, ako to hovno!

  " obraz dnešného Slovenska "

  Ešte, že je tu ta PORADA, zrkadlo.
    zbaliť

  Nahliadanie do dokladov SVB.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.