Zavrieť

Porady

Nové výkazy k ERP od 1. 1. 2007

daňový poradca, audítor
V súvislosti s novelou vyhlášky č. 55/1994 o spôsobe vedenia evidencie tržieb ERP č. 679/2006 boli vydané nové vzory evidencie denného a mesačného výkazu obratov platiteľa dane z pridanej hodnoty. Daňové riaditeľstvo k predmetnému vydalo informáciu, v zmysle ktorej nebude tolerované používanie neaktuálnych výkazov daňovými subjektami:

Informácia k novele vyhlášky ERP účinnej od 1.1.2007

S účinnosťou od 1 januára 2007 boli vyhláškou MF SR č. 679/2006 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MF SR č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou (ďalej len ERP) v znení neskorších predpisov zmenené a doplnené prílohy č. 2 – Vzor denného výkazu obratov platiteľa dane z pridanej hodnoty a č. 3 - Vzor mesačného výkazu obratov platiteľa dane z pridanej hodnoty vyhlášky MF SR č. 55/1994 o spôsobe vedenia evidencie tržieb ERP v z.n.p., a to z dôvodu ustanovenia zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty podľa § 27 ods.1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov .

Nové vzory výkazov denných a mesačných obratov sa týkajú všetkých daňových subjektov – platiteľov dane z pridanej hodnoty, bez ohľadu na skutočnosť či používajú výkazy, ktoré sú súčasťou knihy pokladnice alebo vedú výkazy samostatne ako rozoberateľné listy.

Ak správca dane zistí, že daňový subjekt nevedie evidenciu v súlade s § 3 vyhlášky MF SR č.55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb ERP, uloží mu pokutu podľa
§ 35 ods.10 zákona č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Usporiadat
Marianna01 Marianna01

Marianna01 je offline (nepripojený) Marianna01

Janka, chcela som Vám prideliť opäť bod - toto som skutočne ešte nepočula a klientom som to mohla oznámiť, ale zatiaľ sa mi nedá... Musím najprv niekomu inému, tak aspoň slovne ďakujem
0 0
ALDA ALDA

ALDA je offline (nepripojený) ALDA

stará mama, matka, manželka
Moji klienti dobre soptili, keď som im stiahla vzory výkazov. Tú nižšiu daň zatiaľ nebudú používať. Našťastie na r. 2007 si už zakúpili podľa vyhlášky pokladničné knihy,/oprášili sme aj staré/, ale pásky ešte nemajú všetci nastavené na obidve dane.

Aby som bola spravodlivá, dnes to už písala "vikinka" v inej téme./evidencia tržieb-registračná pokladňa/
0 0
slnecnicalenka slnecnicalenka

slnecnicalenka je offline (nepripojený) slnecnicalenka

podla info na ministerstve financii:
Na základe Novely zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) platí od 1. januára 2007 znížená sadzba dane na lieky a vybraný zdravotnícky tovar. Z tohto dôvodu sa novelizovala aj Vyhláška Ministerstva financií SR č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou (ERP).
Podľa nej je podnikateľ, ktorý vedie tržby prostredníctvom pokladnice, povinný viesť evidenciu v členení podľa sadzieb DPH. Uvedená povinnosť sa však vzťahuje iba na tých, ktorí predávajú tovar podliehajúci zdaneniu oboma sadzbami DPH.
Ostatní podnikatelia, ktorí predávajú tovar len so sadzbou dane 19 percent, nie sú povinní urobiť žiaden zásah do ERP z dôvodu zavedenia zníženej sadzby DPH. Informovala o tom hovorkyňa daňovej správy Adriana Plešková. Na Daňové riaditeľstvo SR (DR SR) sa totiž obrátilo viacero podnikateľov, ktorých údajne kontaktovali pracovníci daňového úradu a informovali ich o povinnosti zaviesť do pokladnice dve sadzby DPH.
DR SR preto pred nimi varuje a upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že zamestnanci daňovej správy informujú o aktuálnych zmenách formou zverejnenia oznamu na svojej internetovej stránke http://www.drsr.sk, vyvesením oznamu na informačnej tabuli daňového úradu alebo prostredníctvom kancelárií služieb pre verejnosť.
0 0
slnecnicalenka slnecnicalenka

slnecnicalenka je offline (nepripojený) slnecnicalenka

takze podla min financii si pasky menia len ti, ktori predavaju tovar s oboma sadzbami dph, avsak na toto tvrdenie som nenasla oporu v zakone a ani vo vyhlaske...
0 0
Vianocka Vianocka

Vianocka je offline (nepripojený) Vianocka

veselá kopa
Ja som ohladom tejto zalezitosti telefonovala dnes na DU Bratislava V a tam som prostrednictvom pracovnika z oddelenia pre styk s verejnostou dostala pozitivnu odpoved na to, ze povinnost zaviest do ERP obidve sadzby DPH maju vsetky danove subjekty bez ohladu na to, ci uplatnuju alebo neuplatnuju novu znizenu sadzbu DPH.
Svojim klientom som uz rozoslala predmetne Prilohy zverejnene na stranke www.drsr.sk.
Tak teraz neviem, zase sa len potvrdzuje chaos v uplatneni novelizacie.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
slnecnicalenka
Podľa nej je podnikateľ, ktorý vedie tržby prostredníctvom pokladnice, povinný viesť evidenciu v členení podľa sadzieb DPH. Uvedená povinnosť sa však vzťahuje iba na tých, ktorí predávajú tovar podliehajúci zdaneniu oboma sadzbami DPH.
Túto informáciu zverejnenú na stránke MF SR beriem s tým, že ak daňový subjekt má nastavenú registračnú pokladnicu tak, že je na nej uvedený denný a mesačný obrat v sadzbe dane 19 % (ak nepredáva tovar podliehajúci zdaneniu zníženou sadzbou dane) a denný a mesačný súčet dane s uvedením sadzby 19 %, tak je to považované za splnenie si povinného obsahového členenia pásky dennej a mesačnej uzávierky.

Po doplnení vyhlášky jej zmenené ustanovenia § 3 znejú nasledovne: ...páska výkazu dennej a mesačnej uzávierky vytlačená pokladnicou má obsahovať okrem iného:
ch) denný a mesačný súčet čistého obratu v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty,
i) denný a mesačný súčet dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb.

Pred zmenou vyhlášky tieto ustanovenia zneli:
ch) denný a mesačný súčet čistého obratu,
i) denný a mesačný súčet dane z pridanej hodnoty.

Zastávam názor, že iba v prípade, že páska dennej a mesačnej uzávierky obsahuje pri údaji týkajúcom sa denného a mesačného súčtu čistého obratu sadzbu dane 19 %, rovnako aj pri dennom a mesačnom súčte DPH aj jej sadzbu, je to možné považovať za členenie v zmysle novelizovaného znenia ustanovenia § 3 ods. 2 písm. ch) a i).
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Vianocka
Svojim klientom som uz rozoslala predmetne Prilohy zverejnene na stranke www.drsr.sk.
Čo sa týka vzorov výkazov, tak tie sú platné a predpísané pre všetkých platiteľov dane.
0 0
TOKY TOKY

TOKY je offline (nepripojený) TOKY

Keď som tomu dobre rozumela, tak ERP nemusíme nastaviť na dva druhy DPH, ak používame iba 19%, len knihu pokladnice musíme mať novú?
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
TOKY
Keď som tomu dobre rozumela, tak ERP nemusíme nastaviť na dva druhy DPH, ak používame iba 19%, len knihu pokladnice musíme mať novú?
Nemôžem sa vyjadrovať k nastaveniu pokladne, môžem sa vyjadriť k povinným náležitostiam pásky dennej a mesačnej uzávierky, ktoré u platiteľa dane z pridanej hodnoty sú:

§ 3
(2) Súčasťou výkazu je páska dennej a mesačnej uzávierky vytlačená pokladnicou, ktorá pre platiteľa dane z pridanej hodnoty obsahuje najmenej tieto údaje:
a) daňový kód pokladnice,
b) daňové identifikačné číslo,
c) priebežný počet vydaných zostáv dennej uzávierky,
d) dátum vyhotovenia,
e) poradové číslo dokladu od poslednej dennej uzávierky,
f) kumulovaný súčet hrubého obratu,
g) kumulovaný súčet záporného obratu, ktorý pozostáva zo súčtu storno položiek, zliav a záporných položiek,
h) kumulovaný súčet čistého obratu,
ch) denný a mesačný súčet čistého obratu v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty,
i) denný a mesačný súčet dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb.


Ak Vaša pokladňa umožňovala doteraz vyhotovovať predpísané pásky dennej a mesačnej uzávierky a zároveň uvádzala pri dennom a mesačnom súčte čistého obratu sadzbu dane ako aj pri dennom a mesačnom súčte DPH, tak nastavenia ERP zatiaľ meniť nemusíte. Je potrebné sledovať aj prípadné vyjadrenia na stránke DRSR. Zatiaľ sa vyjadrili iba k povinným vzorom výkazov. V zmysle verejne dostupnej informácie na stránke MF SR daňové subjekty môžu postupovať aj podľa tejto informácie.
0 0
atana atana

atana je offline (nepripojený) atana

Jana Acsová
Čo sa týka vzorov výkazov, tak tie sú platné a predpísané pre všetkých platiteľov dane.
Janka, a čo tí, ktorí nie sú platiteľmi DPH? Im sú dobré tie pôvodné pokladničné
knihy, čo používali doteraz?
0 0
Dada Dada

Dada je offline (nepripojený) Dada

atana
Janka, a čo tí, ktorí nie sú platiteľmi DPH? Im sú dobré tie pôvodné pokladničné
knihy, čo používali doteraz?
To aj mňa zaujíma, čo s neplatcami DPH, naďalej používajú pôvodné pokladničné knihy?
0 0
vikinka vikinka

vikinka je offline (nepripojený) vikinka

Neplatiteľ DPH používa povodné pokl.knihy,povinn.sa vzťahuje na platcov.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
atana
Janka, a čo tí, ktorí nie sú platiteľmi DPH? Im sú dobré tie pôvodné pokladničné knihy, čo používali doteraz?
Nové vzory výkazov pre neplatiteľov vydané neboli, nakoľko ich sa legislatívne zmeny nedotli.
0 0
Vero2 Vero2

Vero2 je offline (nepripojený) Vero2

Som začínajúca účtovníčka, preto by som Vás chcela poprosiť o vyjadrenie či som pochopila túto tému správne. Nové výkazy znamená kúpiť si novú pokladničnú knihu, ktorá je v predaji s uvedenými zmenami a zatiaľ si netreba nadstavovať ERP na dve DPH. Môj zamestnávateľ má veľký chaos vo vedení tejto pokladničnej knihy. Takže by som rada urobila PORIADOK. Knihu som kúpila v januári takže všetky pásky dennej úzávierky budem musieť odlepiť a prepísať do novej knihy? ĎAKUJEM ĎAKUJEM ZA VAŠE RADY.
0 0
Anja111 Anja111

Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

Vero2
Som začínajúca účtovníčka, preto by som Vás chcela poprosiť o vyjadrenie či som pochopila túto tému správne. Nové výkazy znamená kúpiť si novú pokladničnú knihu, ktorá je v predaji s uvedenými zmenami a zatiaľ si netreba nadstavovať ERP na dve DPH. Môj zamestnávateľ má veľký chaos vo vedení tejto pokladničnej knihy. Takže by som rada urobila PORIADOK. Knihu som kúpila v januári takže všetky pásky dennej úzávierky budem musieť odlepiť a prepísať do novej knihy? ĎAKUJEM ĎAKUJEM ZA VAŠE RADY.
Aj tak sa dá... Ale mnohí to riešia tak, aby nemuseli odlepovať pásky, že rozdelia kolonku DPH na dve a napíšu 10% DPH a 19% DPH. Tá kolonka pre 10% DPH môže byť aj užšia, lebo tam bude vlastne len 0, alebo jednoducho nič. Ak to však budeš takto robiť, tak nezabudni, že to musíš urobiť tak v dennom, ako i v mesčnom výkaze pokladničnej knihy.
0 0
Vero2 Vero2

Vero2 je offline (nepripojený) Vero2

Anja 111 vy budete moja poradkyna. Ja účtujem v tom istom programe ako vy MRP. Ešte len začínam a občas si neviem dať rady. K priebežným položkám vklad do pokladńe - mal by sa dávať príjmový poklad. doklad? Mám len súhrnný výpis z BÚ.Ďakujem
0 0
Anja111 Anja111

Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

Vero2
Anja 111 vy budete moja poradkyna. Ja účtujem v tom istom programe ako vy MRP. Ešte len začínam a občas si neviem dať rady. K priebežným položkám vklad do pokladńe - mal by sa dávať príjmový poklad. doklad? Mám len súhrnný výpis z BÚ.Ďakujem
Áno, príjem do pokladne sa účtuje na základe PPD.
0 0
bepo bepo

bepo je offline (nepripojený) bepo

Je to normálne aby obchody s výkazmy predávali výkazy ktoré nezodpovedajú platnej legislatíve a tvária sa že nič sa nedeje?
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

bepo
Je to normálne aby obchody s výkazmy predávali výkazy ktoré nezodpovedajú platnej legislatíve a tvária sa že nič sa nedeje?
Na moju obdobnú otázku mi bolo povedané, že mnohé firmy požadujú staré výkazy (buď prerábajú účto alebo dokončujú a pod.) Tiež som si domov priniesla niečo poriadne staré - odvtedy sa dobre prizriem čo kupujem (ako v potravinách )
0 0
atana atana

atana je offline (nepripojený) atana

vikinka
Neplatiteľ DPH používa povodné pokl.knihy,povinn.sa vzťahuje na platcov.
ďakujem Vikinka
0 0
Načítať ďalšie