Zavrieť

Porady

Daň z príjmov a DPH

Ahojte.
Prebrala som účtovníctvo po dvoch predchádzajúcich ekonómkach. Doslova som prebrala bordel. Od roku 2003 je štvrťročným platcom DPH. V roku 2006 účtovala ekonómka v peňažnom denníku, kvôli DPH a pri daňovom priznaní na daň z príjmov za rok 2006 využila výdavky percentom z príjmov.

Otázka znie: Je možné pri DPH účtovať v peňažnom denníku a na daň z príjmov v tom istom roku využívať výdavky percentom z príjmov?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  Ešte sa chcem k tomu opýtať. Predošla ekonómka mu vo februári a marci vystavila faktúru na slovenskú firmu a v texte uviedla, že práce sa konali v Českej republike. Faktúry vystavila bez DPH.
  Ak by nebola tá firma na ktorú vystavila faktúry platcom DPH, mohlo by to tak byť správne.
  Monika Kováčová
  Odberateľ bol IČ DPH CZ?

  k tej DPH a paušálnym výdavkom súhlasím s Tweety, pokiaľ daňovník ale bol platca DPH len časť roka, má možnosť uplatňovať paušálne výdavky.
  Ešte sa vrátim k tej prvej časti. Mám teraz podať dodatočné daňové priznani k dani z príjmov za rok 2006? Lebo aj tak musím teraz účtovať v peňažnom denníku kvôli DPH.
  Monika Kováčová
  Balažová Denisa Pozri príspevok
  Ešte sa vrátim k tej prvej časti. Mám teraz podať dodatočné daňové priznani k dani z príjmov za rok 2006? Lebo aj tak musím teraz účtovať v peňažnom denníku kvôli DPH.
  určite áno

  Johanka je offline (nepripojený) Johanka

  Johanka
  Balažová Denisa Pozri príspevok
  Ešte sa vrátim k tej prvej časti. Mám teraz podať dodatočné daňové priznani k dani z príjmov za rok 2006? Lebo aj tak musím teraz účtovať v peňažnom denníku kvôli DPH.
  V peňažnom denníku sa neúčtuje kvôli DPH, peňažný denník je jedna z účtovných kníh jednoduchého účtovníctva.
  Predchádzajúca ekonómka asi ešte pamätala časy, keď jedna z podmienok na uplatnenie práva na odpočet dane bola "DPH je zaúčtovaná". To však už v zákone o DPH nie je. Zákon o DPH predpisuje v § 70 ( Vedenie záznamov) čo má evidecia DPH obsahovať. Samotné zaúčtovanie DPH v peňažnom denníku je z pohľadu § 70 Zákona o DPH nedostatočné .
  Monika Kováčová
  Balažová Denisa Pozri príspevok
  Doslova som prebrala bordel. Od roku 2003 je štvrťročným platcom DPH. V roku 2006 účtovala ekonómka v peňažnom denníku, kvôli DPH a pri daňovom priznaní na daň z príjmov za rok 2006 využila výdavky percentom z príjmov.
  ale kvôli tomuto, určite musíš podať DDP nakoľko nemôžeš uplatňovať výdavky percentom z príjmu...

  tinaM je offline (nepripojený) tinaM

  tinaM
  § 51
  Uplatnenie práva
  na odpočítanie dane
  Na začiatok


  (1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak

  a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,
  b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
  premic) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného členského štátu do tuzemska doklad o estnení tovaru,
  d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

  (2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo d) v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, alebo v prvom zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d); ak platiteľ do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d), vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) v zdaňovacom období, v ktorom daň uviedol v záznamoch podľa § 70.

  (3) Odpočítanie dane platiteľ vykoná tak, že od celkovej výšky dane za príslušné zdaňovacie obdobie odpočíta celkovú výšku odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie.

  Teda podmienka zaplatenia fa. nie je nikde.


  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.