Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
socialny fond

Zdaňovanie príjmu zamestnanca vyplateného zo sociálneho fondu

Stravovanie zamestnancov - gastrolístky

Sociálny fond - ako konkrétne tvoriť zdroje (platiť do fondu)

Sociálny fond - tipy na jeho čerpanie

Novela zákona o sociálnom fonde zapracovaná do komentárov

Platí sa daň a odvody z príspevkov na dopl. dôch. sporenie hradených zo soc.fondu?

Sociálny fond - treba ho vyčerpať?

Sociálny fond - čerpanie tak, aby nešlo o zdaniteľný príjem zamestnanca

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2016

Sociálny fond - musí ho tvoriť aj firma zamestnávajúca len zamestnancov na dohodu?

Zoznam noviel zákonov, účinných od 1.1.2008

Sociálny fond - zaokrúhľovanie

Sociálny fond - čerpanie - nie je kolektívna zmluva

Novela zákona o sociálnom fonde k 1.1.2008

Sociálny fond - čerpanie - rodinní príslušníci

Sociálny fond ešte raz

Sociálny fond - sankcie

Sociálny fond - najvýhodnejšie čerpanie

Sociálny fond v kocke

Sociálny fond - čerpanie - kolektívna zmluva

Zákon o sociálnom fonde, § 7 Použitie fondu

Sociálny fond - firma dosiahla zisk

Sociálny fond - firma nedosiahla zisk

Zákon o sociálnom fonde, § 3 Tvorba fondu

Zákon o sociálnom fonde, § 1 a 2

[ Populárne značky ]