Zavrieť

Porady

1 1
Úhrada odpísanej pohľadávky (09.12.18)
Pohľadávka, ku ktorej bola postupne tvorená opravná položka, v roku 2017 posledná do výšky 100 %, bola aj v roku 2017 vyradená účt. zápisom 391/311. V roku 2018 ju odberateľ uhradil celú. Zaúčtovať...
1 0
Zrušenie SRO (06.12.18)
Dobrý deň,chcela by som Vás poprosiť o radu ako zrušiť SRO. Spoločnosť už dlho nevykonáva žiadnu činnosť a chcela by som ju zrušiť. Predpokladám, že podľa zákonných podmienok ju musím zrušiť "s likvid...
1 0
Európsky platobný rozkaz, je tam premlčacia doba na pohľadávky? (31.10.18)
0 odpovedí Otázka od 88danka88 Podnikanie Pohľadávky
Máme pohľadávky v zahraničí splatné ešte minulý rok. Môžeme teraz podať návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu, alebo je tam nejaká premlčacia doba u pohľadávok?
5 0
vyhlásenie za neplatiča zdravotnej poistovne ?? (23.10.18)
Prosil by som o vyjadrenie k problematike doplatenia zdravotnej poisťovne Dôvera. K dátumu 30.4.2017 som prerušil podnikanie (SZČO) a išiel som na predčasný dôchodok. K tomuto dátumu resp. k 8.5.2017 ...
2 1
Vzájomný zápočet so zdrav. poisťovňou (16.10.18)
ZP nám doručila výsledok RZZP - preplatok. Zúčtovala som to 336/524 . ZP po započítaní pohľadávky - mesačné odvody nám vráti iba časť preplatku, zvyšnú sumu nechá ako vopred uhradené poistné na nove...
1 0
Ukončenie DP FO v JU po smrti szčo (14.10.18)
- úmrtie szčo 31.08. - DP FO - 1 - 8/2018 - odpočítateľný položka na daňovníka za rok môže sa uplatniť ? - interným dokladom 31.08. - zvýšim ZD o všetky nezaplatené pohľadávky ? - interným dokladom 31...
2 0
Ako zaúčtovať nový krátkodobý úver (19.09.18)
Klient si vzal krátkodobý úver od záručnej banky. Neviem si rady. Ako ho zaviesť do účtovníctva - cez ID? Má výpis z tohoto účtu, cez úver platí záväzky, a sú uhrádzané aj pohľadávky, hľadám všade mož...
1 0
Účtovanie poistnej udalosti a postúpenia pohľadávky (19.09.18)
Dobrý deň, prvý krát mám prípad s poistnou udalosťou pri havárii auta, kedy posiťovňa neuhradila servisu celú sumu faktúry, len časť a táto pohľadávka voči posiťovni bola potom postúpená na servis. P...
14 0
Likvidácia občianskeho združenia (14.09.18)
Sme občianske združenie v likvidácii a mamé pohľadavku voči bývalemu členovi, boli odcudzené peniaze , teraz je už právoplatne odsúdený ,ale peniaze sú vymáhané exekútorom , čo môže trvať aj roky .Mám...
1 0
Pohľadávka -neprihlásenie pohľadávky do konkurzu (13.09.18)
Máme 2 neuhradené pohľadávky z r. 2011 - 700,- EUR a r. 2013 - 840,- EUR. Spoločnostiam som zasielala upomienky, naháňala ich aj spoločnosť na vymáhanie pohľadávok, ale neúspešne. Neskôr som sa dozved...
1 0
Ako vymôcť neuhradené pohľadávky (12.09.18)
0 odpovedí Otázka od mondes Účtovníctvo a dane Pohľadávky
Dobrý deň, prosím Vás, jedna firma nám "visí" od januára peniaze. Tovar bol dodaný, služba taktiež, máme k tomu faktúru aj dodacie listy. Volám mu, no stále sa vyhovára. Najprv, že zaplatí do konca au...
2 0
Neuspokojená pohľadávka z RK (14.08.18)
Prosím o vysvetlenie, ako sa bude účtovať ten istý prípad v JÚ: 1. Pohľadávka vo výške 7 tis. Eur s DPH, DPH bola odvedená. Dlžník prešiel reštrukturalizáciou, všetkým veriteľom vyplatí 20 % z výšk...
1 0
Odpis pohľadávky (26.07.18)
Máme pohľadávku z r. 2007 u firmy, ktorá je v likvidácii. Nebola k nej tvorená opravná položka a ani nebola prihlásená u veriteľa. Ak ju odpíšem do nákladov, tak je to pripočitateľná položka? Kolegyňa...
1 3
Odpis pohľadávky v PÚ (19.07.18)
Ahojte, prosím Vás, firma má neuhradené pohľadávky z r. 2012 v sume 4500 eur. Aký je postup ich vyradenia z účtovníctva? V JÚ to jednoducho cez ID v rámci uzávierkových operácii pripočítam k ZD. Ale v...
1 0
ZDP a vyradenie pohľadávky pri vedení DE (18.07.18)
Dobrý deň, SZČO, ktorý vedie DE má pohľadávky z roku 2016, ktoré sa rozhodol vyradiť z evidencie, čím sa zvýši ZDP o sumy týchto pohľadávok. To znamená, že ich zdaním rovnako ako keby mi boli uhrad...
Sleduj témy Pohľadávky
na hlavnej stránke Porada.sk