Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Pozrieť RSS kanál

MurphYnko

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným - cestovnej kancelárie

Hodnotiť článok
by , 09.01.20 at 16:37 (285 Videní)
Krokom číslo jedna je založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, v rámci ktorej je možné okrem hlavnej činnosti cestovnej kancelárie zvoliť akékoľvek voľné predmety podnikania, respektíve aj iné remeselné alebo viazané predmety.
Ďalším krokom pre otvorenie si cestovnej kancelárie, je získanie oprávnenia pre podnikanie, ktoré vydáva miestne príslušný živnostenský úrad.
Prevádzkovanie cestovnej kancelárie je viazanou živnosťou. Pre získanie tohto druhu osvedčenia je potrebné, aby podnikateľ splnil všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a zároveň uhradil správny poplatok vo výške 15 eur - pri papierovom ohlásení, 7,50 eur pri elektronickom ohlásení živnosti.


Fyzická osoba alebo zodpovedný zástupca právnickej osoby (zvyčajne konateľ) musí splniť všeobecné podmienky, ktoré sú:

  • dosiahnutie veku 18 rokov,
  • spôsobilosť na právne úkony
  • bezúhonnosť – preukázateľná na základe výpisu z registra trestov

Medzi osobitné podmienky patrí preukázanie odbornej spôsobilosti. Túto je možné preukázať na základe:

  • dokladu preukazujúceho ukončenie vysokoškolského vzdelania II. stupňa a dva roky praxe v odbore, alebo
  • dokladu preukazujúceho ukončenie vysokoškolského vzdelania I. stupňa alebo vyššieho odborného vzdelania a tri roky praxe v odbore, alebo
  • dokladu preukazujúceho ukončenie úplného stredoškolského vzdelania (všeobecného alebo odborného) a 4 roky praxe v odbore.

So zriadením cestovnej kancelárie sú spojené vysoké finančné aj časové náklady. Preto je odporúčané nakombinovanie živnosti s inými predmetmi podnikania.
Čo ešte potrebujeme pre vybavenie cestovnej kancelárie?
Okrem platnej živnosti si podnikateľ musí pripraviť vybavenie cestovnej kancelárie – počítač, internetové pripojenie, mobilný telefón, web stránka. A rovnako tak by mal mať pripravené aj všeobecné obchodné podmienky, zmluvy s obchodnými partnermi, s klientmi atď.
Nemenej dôležitou znalosťou pre zriadenie cestovnej kancelárie je aj schopnosť dorozumievať sa v cudzom jazyku, z dôvodu oslovenia partnerov na zahraničných trhoch.
V prípade Vášho záujmu o založenie s.r.o. nielen ako cestovnej kancelárienás neváhajte kontaktovať.

Reakcie