Zavrieť

Porady

Materská - povinnosti voči soc. poisťovni

Ahojte,
poslala som otazocku do soc. poistovne, ze ake povinnosti si musi splnit zamestnavatel voci socialnej poistovni, ked mu zamestnankyna odchadza na matersku a zaroven ake povinnosti voci soc. poist. si musi splnit samotna zamestnankyna po odchode na matersku.

Pripajam ich odpoved, mozno sa to niekomu zide:

V prípade, ak zamestnankyňa nastupuje na materskú dovolenku, a neskôr na rodičovskú dovolenku je zamestnávateľ je povinný na tlačive „Registračný list fyzickej osoby“ oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne (podľa sídla zamestnávateľa) začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky (zmena) a rodičovskej dovolenky (prerušenie) zamestnancom do ôsmich dní od začiatku čerpania a do ôsmich dní od skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.


Nárok na materské si poistenkyňa uplatňuje na tlačive Žiadosť o materské, ktoré jej vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia. Poistenkyňa na žiadosti vyplní a podpíše vyhlásenie. Zamestnankyňa, žiadosť predloží zamestnávateľovi, ktorý je povinný ju potvrdiť a priložiť k nej vyplnené a potvrdené tlačivo „Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku“. Žiadosť spolu s potvrdením doručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne zamestnávateľ alebo zamestnankyňa.


Po narodení dieťaťa je poistenkyňa povinná pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá jej dávku materské priznáva, oznámiť rodné číslo dieťaťa, napr. zaslaním kópie rodného listu dieťaťa.


Fyzická osoba, ktorá sa osobne a celodenne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, je povinne dôchodkovo poistená (dôchodkové poistenie platí za ňu štát) odo dňa narodenia dieťa, ak podá prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti, do 45 dní odo dňa narodenia dieťaťa. Ak je táto fyzická osoba zamestnaná alebo povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba a poskytuje sa jej materské, vznikne dôchodkové poistenie už v období, v ktorom sa jej poskytuje materské. V tomto prípade podá prihlášku najskôr odo dňa nasledujúceho po dni skončenia poskytovania materského.


Pokiaľ je táto osoba sporiteľkou starobného dôchodkového sporenia (II. pilier), podáva aj písomné Oznámenie sporiteľa o účasti na starobnom dôchodkovom sporení (http://www.socpoist.sk/616/1567s?prm2=13165) a to do 30 dní odo dňa, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o priznaní materského.


Ako prihláška na dôchodkové poistenie slúži tlačivo „Registračný list fyzickej osoby“ (http://www.socpoist.sk/ext_dok-rl-fo-112009/20701c), ktorý je uverejnený na našej stránke v časti Formuláre a taktiež je k dispozícií v pobočkách Sociálnej poisťovne. Spolu s prihláškou je potrebné doručiť vyplnené tlačivo čestné vyhlásenie (http://www.socpoist.sk/616/1567s?&prm2=13154) a kópiu rodného listu dieťaťa.


Prihlášku na povinné dôchodkové poistenie podáva poistenkyňa sama, na pobočke Sociálnej poisťovne, v mieste trvalého bydliska.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

  Materská - povinnosti voči soc. poisťovni

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.