Zavrieť

Porady

Predčasný starobný dôchodok a odchodné

Potrebovala by som poradiť...

Zamestnankyňa ukončila svoj pracovný pomer dohodou dňom 31.05.2005. Zo sociálnej poisťovne priniesla potvrdenie o podaní žiadosti o predčasný starobný dôchodok dňom 20.06.2005 a trvá na vyplatení odchodného podľa ZP. Medzi 01.06.2005 a 20.06.2005 nikde nepracovala. Má na odchodné nárok?

V §76 ods.6 ZP sa o predčasnom starobnom dôchodku nehovorí. Podľa zákona o sociálnom poistení sa po dovŕšení dôchodkového veku predčasný starobný dôchodok považuje za starobný dôchodok a podľa mňa by mal byť teda rovný starobnému dôchodku.

Ešte ma mýli formulácia spĺňania podmienok na predčasný starobný dôchodok. Podmienky môže splniť aj pomerne „mladý“ zamestnanec. Ak teda splní podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok a prvý krát ukončí pracovný pomer, mal by mať nárok na odchodné. Čo ak sa potom zamestná a požiada o odchodné pri odchode do starobného dôchodku aj nového zamestnávateľa..? Mám uvádzať vyplatené odchodné do zápočtového listu?

Podľa mňa jej nárok nevznikol z dôvodu, že 20.06.2005 už nebola našou zamestnankyňou. Ak by mala nárok na odstupné, nemala by mi priniesť rozhodnutie o priznaní predčasného starobného dôchodku? Veď žiadosť ešte nezaručuje, že jej ho SP prizná...

Som z toho trochu dosť vedľa, pretože som čítala na nete dve vyjadrenia právnikov k priznaniu odchodného pri predčasnom starobnom dôchodku a obe si odporujú...
Usporiadat
gita gita

gita je offline (nepripojený) gita

Pracovník žiada k 1.8. o predčasný starobný dôchodok. Čo má doložit? Máme mu ukončiť prac. zmluvu, urobiť zápočet a uzavrieť novú ako s dôchodcom, keď zostáva ďalej pracovať?
0 0
Olgica Olgica

Olgica je offline (nepripojený) Olgica

Ukončovať prac.pomer nemusíte ak tento zamestnanec ešte chce robiť. Vy mu musíte vystaviť (predčasne) Evidenčný list dôchodkového poistenia. Napr.r. 2005 od 01.01. do 31.07. mzda (mzdu urobiť predčasne). Ak bude robiť ďalej tak ELDP bude doplnený o ďalšie obdobie. Nič iné od zamestnávateľa nepotrebuje. Na sociálke vyplní žiadosť o predčasný dôchodok.
0 0
DANUS DANUS

DANUS je offline (nepripojený) DANUS

komunikatívna
Zamestnanec skončil pracovný pomer k 30.9. 2005, avšak ide na starobný dôchodok a chce si ho uplatniť spätne od 16.6. 2005 kedy má už nárok má nárok od zamestnávateľa na odchodné? Dostal výpo výpoveď §63- a dostane odstupné môže aj odchodné a v akej výške?
0 0
Jura Jura

Jura je offline (nepripojený) Jura

intermont
Zamestnanec skončil pracovný pomer k 30.9. 2005, avšak ide na starobný dôchodok a chce si ho uplatniť spätne od 16.6. 2005 kedy má už nárok má nárok od zamestnávateľa na odchodné? Dostal výpo výpoveď §63- a dostane odstupné môže aj odchodné a v akej výške?
Odchodné sa vypláca pri prvom skončení PP po nadobudnutí nároku na st.,
inv. alebo dôchodok za výsluhu rokov najmenej vo výške jeho priemerného
mesačného zárobku podľa § 134.
0 0
Iveta123 Iveta123

Iveta123 je offline (nepripojený) Iveta123

Ahoj.Potrebovala by som poradit.Mam 53 rokov a 2 deti.Odpracovane mam 35 rokov.Firmu v ktorej som pracovala zrusili.Mam nárok na predcasny dochodok?Dakujem
0 0
Zita4 Zita4

Zita4 je offline (nepripojený) Zita4

Iveta123
Ahoj.Potrebovala by som poradit.Mam 53 rokov a 2 deti.Odpracovane mam 35 rokov.Firmu v ktorej som pracovala zrusili.Mam nárok na predcasny dochodok?Dakujem
§ 67 a 68 Zákona č. 461/2005 hovorí o nároku na predčasný starobný dôchodok. Má naň nárok ten, kto odpracoval aspoň 10 rokov a takto vypočítaný dôchodok dosiahne sumu minimálne 1,2 násobku životného minima. (Vypočítaná suma sa kráti o 0,5 % za každých aj začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku.) Odporúčam ti obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu.
0 0
Jura Jura

Jura je offline (nepripojený) Jura

Iveta123
Ahoj.Potrebovala by som poradit.Mam 53 rokov a 2 deti.Odpracovane mam 35 rokov.Firmu v ktorej som pracovala zrusili.Mam nárok na predcasny dochodok?Dakujem
Žene , ktorá vychovala dve deti v období od 1.1.2004 do 31.12.2012
dovŕšila vek 55 rokov , sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 55 rokov sa pripočíta
a) v roku 2004 - 9 kalendárnych mesiacov
b) v roku 2005 - 18 "
c) v roku 2006 - 27 "
d) v roku 2007 - 36 "
e) v roku 2008 - 45 "
f) v roku 2009 - 54 "
g) 2010 - 63 "
h) 2011 - 72 "
i) 2012 - 81 "
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať