Zavrieť

Porady

Predčasný starobný dôchodok a odchodné

Potrebovala by som poradiť...

Zamestnankyňa ukončila svoj pracovný pomer dohodou dňom 31.05.2005. Zo sociálnej poisťovne priniesla potvrdenie o podaní žiadosti o predčasný starobný dôchodok dňom 20.06.2005 a trvá na vyplatení odchodného podľa ZP. Medzi 01.06.2005 a 20.06.2005 nikde nepracovala. Má na odchodné nárok?

V §76 ods.6 ZP sa o predčasnom starobnom dôchodku nehovorí. Podľa zákona o sociálnom poistení sa po dovŕšení dôchodkového veku predčasný starobný dôchodok považuje za starobný dôchodok a podľa mňa by mal byť teda rovný starobnému dôchodku.

Ešte ma mýli formulácia spĺňania podmienok na predčasný starobný dôchodok. Podmienky môže splniť aj pomerne „mladý“ zamestnanec. Ak teda splní podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok a prvý krát ukončí pracovný pomer, mal by mať nárok na odchodné. Čo ak sa potom zamestná a požiada o odchodné pri odchode do starobného dôchodku aj nového zamestnávateľa..? Mám uvádzať vyplatené odchodné do zápočtového listu?

Podľa mňa jej nárok nevznikol z dôvodu, že 20.06.2005 už nebola našou zamestnankyňou. Ak by mala nárok na odstupné, nemala by mi priniesť rozhodnutie o priznaní predčasného starobného dôchodku? Veď žiadosť ešte nezaručuje, že jej ho SP prizná...

Som z toho trochu dosť vedľa, pretože som čítala na nete dve vyjadrenia právnikov k priznaniu odchodného pri predčasnom starobnom dôchodku a obe si odporujú...
Usporiadat
Luba2 Luba2

Luba2 je offline (nepripojený) Luba2

Zákon hovorí pri prvom skončení pracovného pomeru, po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok. Nárok na starobný dôchodok vznikne v prvom rade po dovŕšení dôchodkového veku. A v prípade predčasného dôchodku táto podmienka nie je splnená, teda na odchodné zamestnanec nárok nebude mať.
0 0
Naile Naile

Naile je offline (nepripojený) Naile

Vtedy, keď sa pisal ZP, inštitut predčasného starobného dôchodku neexistoval. Logicky, § 76 ods. 6 sa vzťahuje aj na tento dôchodok.
Podľa mojho názoru, ak 20.6.2005 je dátum začatia poberania dôchodku, tak na odchodné nemá nárok kvôli časovej medzere, nesplnila nárok pri skončení PP. Ak len požiadala dôchodok dňa 20.6.2005 avšak so spätným dátumom od 1.6.2005, tak podľa mojho názoru splnila nárok na odchodné.
0 0
Luba2 Luba2

Luba2 je offline (nepripojený) Luba2

Všade v literatúre sú prezentované obidva názory /aj na porade/. Ak raz nejako rozhodne súd, budeme sa môcť podľa toho riadiť. Zatiaľ mám stále ten názor, čo som napísala vyššie. Čo sa týka toho, že keď bol písaný súčasný zákonník, neexistoval inštitút predčasného dôchodku, tak preto tam nie je zahrnutý, ja si myslím, že keby tam mal byť zahrnutý, tak by zákonník bol znovelizovaný. Ale je to len môj názor.
0 0
elenka elenka

elenka je offline (nepripojený) elenka

Ja by som odchodníé nevyplatila, keďže v čase trvania pracovného pomeru o dôchodok - to je jedno či predčasný, ani nepožiadala.
0 0
bea bea

bea je offline (nepripojený) bea

To, čo píše Naile, je podľa mňa správne. Ak bude mať predčasný dôchodok od 20.6., tak nemá nárok na odchodné.
K tomu, že predčasný starobný dôchodok je považovaný na roveň starobnému dôchodku uvádza JUDr. Eva Kováčiková v 1000 riešení č. 6/2004 nasledovné:
" Zákonník práce nehovorí o predčasnom starobnom dôchodku, len o starobnom dôchodku. Zákon o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) však pri určovaní podmienok nároku na predčasný starobný dôchodok v § 68 ods. 8 hovorí, že predčasný dôchodok sa vymeria iba raz. Vylučuje nárok na starobný dôchodok pri poberaní predčasného starobného dôchodku. Po dovŕšení dôchodkového veku sa však predčasný starobný dôchodok považuje za starobný dôchodok. Z toho vyplýva, že uplatnenie práva na predčasný starobný dôchodok má zamestnanec vymeranú výšku predčasného starobného dôchodku, ktorá je považovaná za výšku starobného dôchodku. Zamestnanec odchodom do predčasného starobného dôchodku splnil podmienky pre odchod do starobného dôchodku, a to jednu z jeho foriem – predčasný starobný dôchodok."
A ja sa s týmto výkladom stotožňujem.
K tejto časti má nižšie pripomienku Somij a asi toto nie je celkom správna úvaha z mojej strany, preto to upravujem na zeleno (len aby sa nestratila súvislosť).
Ďalej si myslím, že je vylúčené, aby po začiatku poberania starobného dôchodku mal zamestnanec vyplatené odchodné aj u ďalšieho zamestnávateľa, lebo aj ten už bude vedieť, že je dôchodca. Z toho by som si nerobila ťažkú hlavu.
Naposledy upravil bea : 29.06.05 at 10:37
0 0
Eliška Eliška

Eliška je offline (nepripojený) Eliška

Naile
Vtedy, keď sa pisal ZP, inštitut predčasného starobného dôchodku neexistoval. Logicky, § 76 ods. 6 sa vzťahuje aj na tento dôchodok.
Podľa mojho názoru, ak 20.6.2005 je dátum začatia poberania dôchodku, tak na odchodné nemá nárok kvôli časovej medzere, nesplnila nárok pri skončení PP. Ak len požiadala dôchodok dňa 20.6.2005 avšak so spätným dátumom od 1.6.2005, tak podľa mojho názoru splnila nárok na odchodné.
Na odchodné by mala nárok, ak by požiadala o predč.SD spätne od 1.6.2005, bývalému zamestnávateľovi by musela predložiť rozhodnutie soc.poisťovne o priznaní predč.SD. Ak by náhodou bola evidovaná na ÚP od 1.-20.6.a poberala dávky, tieto by musela vrátiť.
/zdroj - "Národné poistenie 6/2005"/
Naposledy upravil Eliška : 29.06.05 at 10:52
0 0
Jana Motyčková Jana Motyčková

Jana Motyčková je offline (nepripojený) Jana Motyčková

bea
Ďalej si myslím, že je vylúčené, aby po začiatku poberania starobného dôchodku mal zamestnanec vyplatené odchodné aj u ďalšieho zamestnávateľa, lebo aj ten už bude vedieť, že je dôchodca. Z toho by som si nerobila ťažkú hlavu.
Aj zamestnanec, ktorý je už v čase nástupu do zamestnania dôchodcom, môže mať nárok na odchodné. Napr. ak hore uvedená zamestnankyňa začne poberať predčasný SD zhodli sme sa na tom, že nemá nárok na odchodné. Ak sa napr. v júli zamestná, pri prvom ukončení prac.pomeru (po vzniku nároku na SD - tu sa sporíme) má nárok na odchodné. Čiže u 2. zamestnávateľa už bude od začiatku dôchodkyňa, ale pri skončení tohot PP nárok na odchodné bude mať. Pre jednoznačné určenie, či 2.zmestnávateľ musí platiť odchodné, zamestnávateľ potrebuje vedieť dátum vzniku nároku na SD a dátum ukončenia predchádzajúceho PP - čo by mohhol možno vedieť zo zápočtového listu.
0 0
Jana Motyčková Jana Motyčková

Jana Motyčková je offline (nepripojený) Jana Motyčková

Naile
Vtedy, keď sa pisal ZP, inštitut predčasného starobného dôchodku neexistoval. Logicky, § 76 ods. 6 sa vzťahuje aj na tento dôchodok.
Toto by s istotou platilo, ak by pojem "predčasný dôchodok" bol v novom zákone o SP zavedený namiesto predchádzajúceho pojmu "starobný dôchodok". Ale toto tak nie je. Myslím si, že tento spor my nevyriešime, je to spor, ktorý môže vyriešiť iba súd, pretože naozaj výklad nie je jednoznačný (ako sa hovorí, 2 právnici naň budú mať 3 rôzne právne názory).
Pri priznávaní odchodného pri vzniku nároku na predčasný SD, vidím problém práve v tom, kedy ten nárok vzniká. Napr. 55-ročný dobre zarábajúci človek má nárok na predčasný starobný dôchodok.
0 0
bea bea

bea je offline (nepripojený) bea

somij
Aj zamestnanec, ktorý je už v čase nástupu do zamestnania dôchodcom, môže mať nárok na odchodné. Napr. ak hore uvedená zamestnankyňa začne poberať predčasný SD zhodli sme sa na tom, že nemá nárok na odchodné. Ak sa napr. v júli zamestná, pri prvom ukončení prac.pomeru (po vzniku nároku na SD - tu sa sporíme) má nárok na odchodné. Čiže u 2. zamestnávateľa už bude od začiatku dôchodkyňa, ale pri skončení tohot PP nárok na odchodné bude mať. Pre jednoznačné určenie, či 2.zmestnávateľ musí platiť odchodné, zamestnávateľ potrebuje vedieť dátum vzniku nároku na SD a dátum ukončenia predchádzajúceho PP - čo by mohhol možno vedieť zo zápočtového listu.
Máš pravdu, svoj príspevok som už doplnila.
0 0
Evanka Evanka

Evanka je offline (nepripojený) Evanka

Podľa § 76 ods. 6 Zákonníka práce pri prvom skončení pracovného pomeru, po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo dôchodok za výsluhu rokov patrí zamestnancovi odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku.
Zákonník práce nehovorí o predčasnom starobnom dôchodku, len o starobnom dôchodku. Zákon o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) však pri určovaní podmienok nároku na predčasný starobný dôchodok v § 68 hovorí, že predčasný dôchodok sa vymeria iba raz. Vylučuje nárok na starobný dôchodok pri poberaní predčasného starobného dôchodku. Po dovŕšení dôchodkového veku sa však predčasný starobný dôchodok považuje za starobný dôchodok. Z toho vyplýva, že uplatnenie práva na predčasný starobný dôchodok má zamestnanec vymeranú výšku predčasného starobného dôchodku, ktorá je považovaná za výšku starobného dôchodku. Zamestnanec odchodom do predčasného starobného dôchodku splnil podmienky pre odchod do starobného dôchodku, a to jednu z jeho foriem – predčasný starobný dôchodok. Podľa môjho názoru zamestnancovi za podmienok podľa § 76, ods. 6 ZP vzniká nárok na vyplatenie odchodného.
Keď však v dobe odchodu do dôchodku nebola už dotyčná osoba v pracovnom pomere, podľa mňa vyplatenie nemá (bývalý) zamestnávateľ povinnosť vyplatenia odchodného. Rozhodujúci je termín ku ktorému dotyčná požiadala o dôchodok.
0 0
majam majam

majam je offline (nepripojený) majam

Zamestnanec dovrší 55 rokov všetko má odpracované v 1.kategorii .Dňa 21.06.2005 ukončí PP a tiež 21.06.2005 požiada o predčastný starobný dôchodok. Vznikne mu nárok na odchodné ? Poradí mi niekto ďakujem.
0 0
Jana Motyčková Jana Motyčková

Jana Motyčková je offline (nepripojený) Jana Motyčková

Evanka
Zamestnanec odchodom do predčasného starobného dôchodku splnil podmienky pre odchod do starobného dôchodku, a to jednu z jeho foriem – predčasný starobný dôchodok.
Evanka, predčasný starobný dôchodok nie je forma starobného dôchodku. Predčasný SD a SD sú definované v úplne samostatných oddieloch - SD - II.oddiel, predčasný SD - III.oddiel. Až po dovŕšení dôchodkového veku sa predčasný SD stáva starobným dôchodkom.
0 0
Evanka Evanka

Evanka je offline (nepripojený) Evanka

Podľa mňa áno.
0 0
Luba2 Luba2

Luba2 je offline (nepripojený) Luba2

Máš tu prerentované dva názory, ja tiež súhlasím s Jankou Motyčkovou, ale rozhodnúť sa musíš sama.

Navrhla by som Ti, napísať na MPSVR žiadosť o usmernenie /!!!nie žiadosť o radu!!!/ nakoľko existujú dva výklady jedného problému a čo Ti odpíšu, podľa toho sa zariadiť. A mohla by si potom rozsúdiť aj nás.
0 0
alex1 alex1

alex1 je offline (nepripojený) alex1

Chcem poprosiť o radu.
So zamestnancom sme 18.11.2004 skončili PP, lebo si žiadal o predčasný dôchodok. Nedostal ho. Dňa 3.1.2005 sme ho zamestnali znova. PP sa ukončil 30.6.2005. Chce si znova požiadať o predčasný dôchodok. Keby ho dostal, chce odo mňa odchodné. Má naň nárok?

A ešte jeden zamestnanec
PP ukončený 31.8.2001. Dôchodok priznaný od 31.8.2001. Odchodné nedostal. Znova sme ho prijali 1.9.2001 na rok. PP sa obovuje každý rok. Teraz mu končí 31.8.2005 ale už asi neobnovíme. Prišiel za mnou, že či dostane odchodné. Má nárok???
Naposledy upravil alex1 : 23.08.05 at 10:46
0 0
Maňaska Maňaska

Maňaska je offline (nepripojený) Maňaska

Polyhistor-diletant
V Národnom poistení 5/2005 sa vysvetľuje nárok/nenárok na odchodné pri odchode do starobného/predčasného starobného dôchodku.
0 0
bea bea

bea je offline (nepripojený) bea

Maňaska
V Národnom poistení 5/2005 sa vysvetľuje nárok/nenárok na odchodné pri odchode do starobného/predčasného starobného dôchodku.
Nedalo by sa to nejako sem pripnúť?
0 0
alex1 alex1

alex1 je offline (nepripojený) alex1

alex1
Chcem poprosiť o radu.
So zamestnancom sme 18.11.2004 skončili PP, lebo si žiadal o predčasný dôchodok. Nedostal ho. Dňa 3.1.2005 sme ho zamestnali znova. PP sa ukončil 30.6.2005. Chce si znova požiadať o predčasný dôchodok. Keby ho dostal, chce odo mňa odchodné. Má naň nárok?

A ešte jeden zamestnanec
PP ukončený 31.8.2001. Dôchodok priznaný od 31.8.2001. Odchodné nedostal. Znova sme ho prijali 1.9.2001 na rok. PP sa obovuje každý rok. Teraz mu končí 31.8.2005 ale už asi neobnovíme. Prišiel za mnou, že dúfa, že dostane odchodné. Má nárok???
Prosím, skúste niekto reagovať!!!!
0 0
alex1 alex1

alex1 je offline (nepripojený) alex1

Ďakujem. A mali sme mu ho vyplatiť ten prvý krát? Aj keď sme s ním znova uzavreli PP? Čo myslíš?
0 0
alex1 alex1

alex1 je offline (nepripojený) alex1

Ďakujem veľmi pekne. Potrebovala som si potvrdiť názor.
Naposledy upravil alex1 : 23.08.05 at 10:47
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať