Zavrieť

Porady

Daň z motorových vozidiel - všetko na r. 2006

admin
Všetko o dani z motorových vozidiel.

Keďže sa nám množia Porady na tému daň z motorových vozidiel, rád by som kumuloval v tomto príspevku prehľad o dani z motorových vozidiel pre celé SR - sadzby, účty a pod.

ďalšie kraje prosím pridajte tak, že skopírujte tento môj príspevok a doplňte ho. Ak budú naplnené všetky kraje, skopírujem to aj do tohoto prvého príspevku, prípadne doplním prílohy...
Tému pripnem, tak aby bola úplne prvá!

DAKUJEM
-------------------------------------------------------------------------
Bratislava
v prílohe sú sadzby, ktoré sú nezmenené oproti 2005
čísla účtov na platbu daní Variabilný symbol: Daňové identifikačné číslo (platí pre celé Slovensko)
-------------------------------------------------------------------------
Trnava
v prílohe sú sadzby, ktoré sú nezmenené oproti 2005

čísla účtov na platbu daní

-------------------------------------------------------------------------
Bánská Bystrica
v prílohe sú sadzby, ktoré sú nezmenené oproti 2005

čísla účtov na platbu daní-------------------------------------------------------------------------
Žilina:
Link: http://www.zask.sk/showdoc.do?docid=189
číslo účtov na platbu daní

(1) Na území ŽSK sa použijú ročné sadzby dane uvedené v sadzobníku dane nasledovne:

Ročná sadzba dane je:

a) pre osobné automobily so zdvihovým objemom motora
do 900 cm3 vrátane ............................................. 1 600 Sk
nad 900 cm3 do 1 200 cm3 vrátane ................... 2 100 Sk
nad 1 200 cm3 do 1 500 cm3 vrátane ................. 2 900 Sk
nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 vrátane ................. 3 700 Sk
nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 vrátane ................. 4 700 Sk
nad 3 000 cm3 .................................................. ... 5 600 Sk
b) pre úžitkové vozidlá a autobusy s celkovou hmotnosťou s 1 alebo 2 nápravami
do 1 t vrátane .................................................. ..... 1 800 Sk
nad 1 t do 2 t vrátane ........................................... 3 200 Sk
nad 2 t do 4 t vrátane .......................................... 5 300 Sk
nad 4 t do 6 t vrátane .......................................... 8 000 Sk
nad 6 t do 8 t vrátane .......................................... 10 600 Sk
nad 8 t do 10 t vrátane ........................................ 13 300 Sk
nad 10 t do 12 t vrátane ...................................... 15 900 Sk
nad 12 t do 14 t vrátane ...................................... 19 900 Sk
nad 14 t do 16 t vrátane ...................................... 23 900 Sk
nad 16 t do 18 t vrátane ...................................... 27 900 Sk
nad 18 t do 20 t vrátane ...................................... 31 900 Sk
nad 20 t do 22 t vrátane ...................................... 37 200 Sk
nad 22 t do 24 t vrátane ...................................... 42 600 Sk
nad 24 t do 26 t vrátane ......................... ............. 47 900 Sk
nad 26 t do 28 t vrátane ...................................... 53 200 Sk
nad 28 t do 30 t vrátane ...................................... 58 500 Sk
nad 30 t .................................................. ............. 63 800 Sk
s 3 nápravami do 15 t vrátane ............................. 14 600 Sk
nad 15 t do 17 t vrátane ...................................... 17 300 Sk
nad 17 t do 19 t vrátane ...................................... 21 300 Sk
nad 19 t do 21 t vrátane ...................................... 25 300 Sk
nad 21 t do 23 t vrátane ....................................... 29 300 Sk
nad 23 t do 25 t vrátane ...................................... 33 200 Sk
nad 25 t do 27 t vrátane ...................................... 37 200 Sk
nad 27 t do 29 t vrátane ...................................... 41 200 Sk
nad 29 t do 31 t vrátane ...................................... 45 200 Sk
nad 31 t do 33 t vrátane ...................................... 50 500 Sk
nad 33 t do 35 t vrátane ...................................... 55 900 Sk

nad 35 t do 37 t vrátane ...................................... 61 200 Sk
nad 37 t do 40 t vrátane ...................................... 66 500 Sk
nad 40 t .................................................. ............. 71 800 Sk
so 4 a s viacerými nápravami do 23 t vrátane ..... 18 600 Sk
nad 23 t do 25 t vrátane ...................................... 22 600 Sk
nad 25 t do 27 t vrátane ...................................... 26 600 Sk
nad 27 t do 29 t vrátane ...................................... 30 600 Sk
nad 29 t do 31 t vrátane ...................................... 34 600 Sk
nad 31 t do 33 t vrátane ...................................... 39 900 Sk
nad 33 t do 35 t vrátane ...................................... 45 200 Sk
nad 35 t do 37 t vrátane ...................................... 50 500 Sk
nad 37 t do 40 t vrátane ...................................... 55 900 Sk
nad 40 t .................................................. .............. 61 200 Sk

PLATENIE ŽILINA: (čísla účtov si radšej preverte na stránke Žiliny)
č. účtov:
Čísla účtov pre Žilinu -Daň z automobilov r.2006:
pre DU 1: 7000232698/8180
pre DU 2: 7000232727/8180

KS pre platbu šekom:1149
KS pre platbu z účtu:1148 alebo 1144
VS: DIČ

-----------------------------------------------------------------------
KOŠICE
v priloženom dokumente
číslo účtov na platbu daní

-----------------------------------------------------------------------PREŠOV
link: http://www.vucpo.sk/ganet/vuc/po/por...VZN_8_2005.pdf
dokument je aj v prílohe
číslo účtov na platbu daní
-----------------------------------------------------------------------

NITRA
link: http://www.unsk.sk/files/VZN/VZN3-2005.doc

1.) Sadzba dane pre osobný automobil podľa zdvihového objemu motora v cm3 uvedeného v technickom preukaze vozidla :

do 900 cm ³ vrátane 1 700 Sk
nad 900 cm ³ do 1 200 cm ³ vrátane 2 200 Sk
nad 1 200 cm ³ do 1 500 cm ³ vrátane 3 000 Sk
nad 1 500 cm ³ do 2 000 cm ³ vrátane 3 800 Sk
nad 2 000 cm ³ do 3 000 cm ³ vrátane 4 800 Sk
nad 3 000 cm ³ 5 700 Sk

2.) Sadzba dane pre úžitkové vozidlo a autobus podľa celkovej hmotnosti a podľa počtu náprav uvedených v technickom preukaze vozidla, osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo a sadzba dane pre vozidlo používané v rámci návesovej jazdnej súpravy (ťahač a náves) podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav uvedených v dokladoch vozidla, osobitne pre ťahač a osobitne pre náves, vozidlo sa z hľadiska určenia sadzby dane zaradí do najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do akej by patrilo podľa celkovej hmotnosti uvedenej v technickom preukaze vozidla, osobitne ťahač a osobitne náves :

s 1 alebo 2 nápravami sadzba
do 1 t vrátane 1 900 Sk
nad 1 t do 2 t vrátane 3 400 Sk
nad 2 t do 4 t vrátane 5 600 Sk
nad 4 t do 6 t vrátane 8 400 Sk
nad 6 t do 8 t vrátane 11 100 Sk
nad 8 t do 10 t vrátane 14 000 Sk
nad 10 t do 12 t vrátane 16 700 Sk
nad 12 t do 14 t vrátane 20 900 Sk
nad 14 t do 16 t vrátane 25 100 Sk
nad 16 t do 18 t vrátane 29 300 Sk
nad 18 t do 20 t vrátane 33 500 Sk
nad 20 t do 22 t vrátane 39 100 Sk
nad 22 t do 24 t vrátane 44 700 Sk
nad 24 t do 26 t vrátane 50 300 Sk
nad 26 t do 28 t vrátane 55 900 Sk
nad 28 t do 30 t vrátane 61 400 Sk
nad 30 t 67 000 Sk

s 3 nápravami

do 15 t vrátane 15 300 Sk
nad 15 t do 17 t vrátane 18 200 Sk
nad 17 t do 19 t vrátane 22 400 Sk
nad 19 t do 21 t vrátane 26 600 Sk
nad 21 t do 23 t vrátane 30 800 Sk
nad 23 t do 25 t vrátane 34 900 Sk

-----------------------------------------------------------------------


TRENČÍN
link:
dokument je aj v prílohe
číslo účtov na platbu daní

Článok 2
Sadzba dane

Ročná sadzba dane pre osobné automobily, úžitkové vozidlá, autobusy a vozidlá používané v rámci návesovej jazdnej súpravy :

2.1. Sadzba dane pre osobné automobily so zdvihovým objemom motora uvedenom v dokladoch vozidla:

a) do 900 cm3 vrátane 1 760 Sk
b) nad 900 cm3 do 1 200 cm3 2 310 Sk
c) nad 1 200 cm3 do 1 500 cm3 vrátane 3 190 Sk
d) nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 vrátane 4 070 Sk
e) nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 vrátane 5 170 Sk
f) nad 3 000 cm3 6 160 Sk


2.2. Sadzba dane pre úžitkové vozidlo a autobus s celkovou hmotnosťou a počtom náprav osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo a sadzba dane pre vozidlo používané v rámci návesovej jazdnej súpravy (ťahač a náves) podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav osobitne pre ťahač a osobitne pre náves (vozidlo sa z hľadiska určenia sadzby dane zaradí do najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do akej by patrilo podľa celkovej hmotnosti uvedenej v dokladoch, osobitne ťahač a osobitne náves):

a) s 1 alebo 2 nápravami
- do 1t vrátane 1 890 Sk
- nad 1 t do 2 t vrátane 3 360 Sk
- nad 2 t do 4 t vrátane 5 565 Sk
- nad 4 t do 6 t vrátane 8 400 Sk
- nad 6 t do 8 t vrátane 11 130 Sk
- nad 8 t do 10 t vrátane 13 965 Sk
- nad 10 t do 12 t vrátane 16 695 Sk
- nad 12 t do 14 t vrátane 20 895 Sk
- nad 14 t do 16 t vrátane 25 095 Sk
- nad 16 t do 18 t vrátane 29 295 Sk
- nad 18 t do 20 t vrátane 33 495 Sk
- nad 20 t do 22 t vrátane 39 060 Sk
- nad 22 t do 24 t vrátane 44 730 Sk
- nad 24 t do 26 t vrátane 50 295 Sk
- nad 26 t do 28 t vrátane 55 860 Sk
- nad 28 t do 30 t vrátane 61 425 Sk
- nad 30 t 66 990 Sk
b) s 3 nápravami
- do 15 t vrátane 15 330 Sk
- nad 15 t do 17 t vrátane 18 165 Sk
- nad 17 t do 19 t vrátane 22 365 Sk
- nad 19 t do 21 t vrátane 26 565 Sk
- nad 21 t do 23 t vrátane 30 765 Sk
- nad 23 t do 25 t vrátane 34 860 Sk
- nad 25 t do 27 t vrátane 39 060 Sk
- nad 27 t do 29 t vrátane 43 260 Sk
- nad 29 t do 31 t vrátane 47 460 Sk
- nad 31 t do 33 t vrátane 53 025 Sk
- nad 33 t do 35 t vrátane 58 695 Sk
- nad 35 t do 37 t vrátane 64 260 Sk
- nad 37 t do 40 t vrátane 69 825 Sk
- nad 40 75 390 Sk
c) so 4 a s viacerými nápravami
- do 23 t vrátane 19 530 Sk
- nad 23 t do 25 t vrátane 23 730 Sk
- nad 25 t do 27 t vrátane 27 930 Sk
- nad 27 t do 29 t vrátane 32 130 Sk
- nad 29 t do 31 t vrátane 36 330 Sk
- nad 31 t do 33 t vrátane 41 895 Sk
- nad 33 t do 35 t vrátane 47 460 Sk
- nad 35 t do 37 t vrátane 53 025 Sk
- nad 37 t do 40 t vrátane 58 695 Sk
- nad 40 64 260 Skďalšie kraje prosím pridajte tak, že skopírujte tento môj príspevok a doplňte ho. Ak budú naplnené všetky kraje, skopírujem to aj do tohoto prvého príspevku, prípadne doplním prílohy...
Tému pripnem, tak aby bola úplne prvá!

DAKUJEM
Naposledy upravil Richard : 15.01.06 at 19:29
Usporiadat
Téma je uzavretá.
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
nika.sum
Prosim Vas, treba znova podat danove priznanie k MV, ak sa nic oproti r. 2005 nezmenilo alebo staci len zaplatit?
Pokiaľ nenastala žiadna zmena oproti minulému roku tak nie DP , stačí len zaplatiť .
0 0
anka1 anka1

anka1 je offline (nepripojený) anka1

Zita5
Pokiaľ nenastala žiadna zmena oproti minulému roku tak nie DP , stačí len zaplatiť .
A píšete aj sprievodný list, alebo iba úhrada a bodka?
0 0
JarkaL JarkaL

JarkaL je offline (nepripojený) JarkaL

Iba úhrada.
0 0
Ala100 Ala100

Ala100 je offline (nepripojený) Ala100

Motorove vozidlo sme kupili 09/2005 a podali sme danove priznanie k dani z motorovych vozidiel. Dan sme zaplatili za prislusne obdobie. Som teraz povinna podat danove priznanie na cely rok, alebo si len vypocitam kolko je dan a zaplatim, bez podania danoveho priznania?
0 0
gita gita

gita je offline (nepripojený) gita

Nefunguje drsr. Nedozviem sa č.ú. pre Košice I.?
0 0
JarkaL JarkaL

JarkaL je offline (nepripojený) JarkaL

Ala 100: Daniarky tvrdia, že ak sa nič nemení, netreba podávať. Ale z ich pohľadu sa u Teba mení počet dní, v ktorých sa vozidlo používa na 365 dní a aj suma dane na úhradu. Ja by som DP podala, aby v tom mali jasno.
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
JarkaL
Ala 100: Daniarky tvrdia, že ak sa nič nemení, netreba podávať. Ale z ich pohľadu sa u Teba mení počet dní, v ktorých sa vozidlo používa na 365 dní a aj suma dane na úhradu. Ja by som DP podala, aby v toma mali jasno.
Myslím , že počet dní nie je dôvod na podanie nového DP . Dôvodom by bolo , ak by firma mala ešte ďalšie zakúpené auto , alebo by predala a kúpila zasa nové , napr. zmena značky .
0 0
JarkaL JarkaL

JarkaL je offline (nepripojený) JarkaL

Zita: Asi je lepšie sa spýtať priamo správkyne. Ja som mala taký prípad na DU BA III a správkyňa chcela nové DP.
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
JarkaL
Zita: Asi je lepšie sa spýtať priamo správkyne. Ja som mala taký prípad na DU BA III a správkyňa chcela nové DP.
To je jasné , aspoň bude mať v hlave jasno . Ale ja som tú skúsenosť ešte nemala za celé roky . Vieš koľko je takých DP , že živnostníci - podnikatelia kúpia auto a v prvom roku ho používajú v rôznom časovom pásme , čo sa týka počtu dní . Ale nech si to preverí.
0 0
majja majja

majja je offline (nepripojený) majja

Dobrá správa.
daňový úrad mi v plnom rozsahu vyhovel na moje odvolanie a zrušil rozhodnutie o udelení pokuty. Už som ani neverila,že sa to podarí.
0 0
McMarti McMarti

McMarti je offline (nepripojený) McMarti

Hladam úplne zneni zákona 528/2004 , neviete mi poradit? v zbierke je len zmeny paragrafov.
0 0
Katija Katija

Katija je offline (nepripojený) Katija

McMarti
Hladam úplne zneni zákona 528/2004 , neviete mi poradit? v zbierke je len zmeny paragrafov.
Na adrese http://jaspi.justice.gov.sk/ si do vyhľadávača zadáš číslo predpisu. Zobrazí sa ti predpis a jeho verzia Rek. No a verzia Rek by mala byť úplným znením predpisu k aktuálnemu dátumu. To čo hľadáš ty tam je. Niekedy však pár dní trvá, kým sa tam aktuálna verzia objaví. Napr. 595/2003 v znení platnom od 1.1.2006 tam do dnešného dňa nie je.Katija
0 0
Bambit Bambit

Bambit je offline (nepripojený) Bambit

Chcela by som sa spýtať čo máme urobiť s tým , keď manžel daň z motorových vozidiel uhradil na účet , ktorý patrí pre cestnú daň za vozidlá evidované v tuzemsku. Jedná sa o Trenčiansky kraj. Ďakujem
0 0
Denda Denda

Denda je offline (nepripojený) Denda

Bambit
Chcela by som sa spýtať čo máme urobiť s tým , keď manžel daň z motorových vozidiel uhradil na účet , ktorý patrí pre cestnú daň za vozidlá evidované v tuzemsku. Jedná sa o Trenčiansky kraj. Ďakujem
Oznámiť správcovi dane čo sa stalo a zároveň ich požiadať o preúčtovanie tejto zaplatenej dane na správny účet.
Ak uhradil zle v roku 2005, tak si dajte pozor, pretože od 1.1.2006 sa znova menili čísla účtov a musíte požiadať o preúčtovanie dane na účet platný v roku 2005.
0 0
ala13 ala13

ala13 je offline (nepripojený) ala13

pehy na nose
Co mam rychle urobit, ked som pri telefonovani klientom-zivnostnikom zistila, ze niektori uz nechcu platit dan z mv, pretoze v tomto roku chcu prejst na vydavky uplatnene percentom z prijmov. A teda si nebudu uctovat vydavky za pouzivanie mv. Nemali to do 15.1. ohlasit DU? Co mozem teraz este urobit? Ukoncit pouzivanie k 16.1. s datumom podania 30.1.? Nikto nemate podobny problem? Kebyze im to nepripomeniem, zistim to az v buducom roku, ze nezaplatili!
0 0
ucetni_fantozzi ucetni_fantozzi

ucetni_fantozzi je offline (nepripojený) ucetni_fantozzi

narazil som na jednu vec, z ktorej asi "kuka problem", som zvedavy, co na to poviete.

v roku 2005 sme obstarali kupou podniku, okrem ineho aj motorove vozidlo, toto malo DMV zaplatenu (kedze islo o nastupnictvo dalsim podnikom, DMV sa neriesila). otazka znie, ci tento rok mam davat priznanie, kedze majitel je novy, ale vozidlo preslo vo forme nastupnictva, alebo len zaplatit dan...
0 0
Bambit Bambit

Bambit je offline (nepripojený) Bambit

Denda
Oznámiť správcovi dane čo sa stalo a zároveň ich požiadať o preúčtovanie tejto zaplatenej dane na správny účet.
Ak uhradil zle v roku 2005, tak si dajte pozor, pretože od 1.1.2006 sa znova menili čísla účtov a musíte požiadať o preúčtovanie dane na účet platný v roku 2005.
Denda ďakujem veľmi pekne za radu, hneď zajtra napíšem žiadosť o preúčtovanie. Posielam Ti bodík
0 0
Majka Majka

Majka je offline (nepripojený) Majka

prave pozeram cisla uctov na cestnu dan.....
pre BA II
je cestna dan za vozidla evidovane v tuzemsku
a dan z mot. vozidiel
ktory ucet mam pouzit na zaplatenie dane z mot.vozidiel?
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Majka
prave pozeram cisla uctov na cestnu dan.....
pre BA II
je cestna dan za vozidla evidovane v tuzemsku
a dan z mot. vozidiel
ktory ucet mam pouzit na zaplatenie dane z mot.vozidiel?
Ak máš nedoplatky na Cestnej dani, tak účet CD, ak platíš daň z MV, tak účet dane z MV.. Od roku 2005 máme daň z MV.
0 0
Marfa Marfa

Marfa je offline (nepripojený) Marfa

Dobry den,

vie mi niekto poradit? Materska firma v Cechach dava do prenajmu 2 osobne auta dcerskej firme na SK. Auta maju CZ SPZ-tku a su zaregistrovane na policii v Cechach. DAň z mot. vozidiel bola zaplatena ceskou stranou. Je potrebne ju platit aj na SK?

Vdaka
0 0
Načítať ďalšie