Zavrieť

Porady

Daň z motorových vozidiel - všetko na r. 2006

admin
Všetko o dani z motorových vozidiel.

Keďže sa nám množia Porady na tému daň z motorových vozidiel, rád by som kumuloval v tomto príspevku prehľad o dani z motorových vozidiel pre celé SR - sadzby, účty a pod.

ďalšie kraje prosím pridajte tak, že skopírujte tento môj príspevok a doplňte ho. Ak budú naplnené všetky kraje, skopírujem to aj do tohoto prvého príspevku, prípadne doplním prílohy...
Tému pripnem, tak aby bola úplne prvá!

DAKUJEM
-------------------------------------------------------------------------
Bratislava
v prílohe sú sadzby, ktoré sú nezmenené oproti 2005
čísla účtov na platbu daní Variabilný symbol: Daňové identifikačné číslo (platí pre celé Slovensko)
-------------------------------------------------------------------------
Trnava
v prílohe sú sadzby, ktoré sú nezmenené oproti 2005

čísla účtov na platbu daní

-------------------------------------------------------------------------
Bánská Bystrica
v prílohe sú sadzby, ktoré sú nezmenené oproti 2005

čísla účtov na platbu daní-------------------------------------------------------------------------
Žilina:
Link: http://www.zask.sk/showdoc.do?docid=189
číslo účtov na platbu daní

(1) Na území ŽSK sa použijú ročné sadzby dane uvedené v sadzobníku dane nasledovne:

Ročná sadzba dane je:

a) pre osobné automobily so zdvihovým objemom motora
do 900 cm3 vrátane ............................................. 1 600 Sk
nad 900 cm3 do 1 200 cm3 vrátane ................... 2 100 Sk
nad 1 200 cm3 do 1 500 cm3 vrátane ................. 2 900 Sk
nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 vrátane ................. 3 700 Sk
nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 vrátane ................. 4 700 Sk
nad 3 000 cm3 .................................................. ... 5 600 Sk
b) pre úžitkové vozidlá a autobusy s celkovou hmotnosťou s 1 alebo 2 nápravami
do 1 t vrátane .................................................. ..... 1 800 Sk
nad 1 t do 2 t vrátane ........................................... 3 200 Sk
nad 2 t do 4 t vrátane .......................................... 5 300 Sk
nad 4 t do 6 t vrátane .......................................... 8 000 Sk
nad 6 t do 8 t vrátane .......................................... 10 600 Sk
nad 8 t do 10 t vrátane ........................................ 13 300 Sk
nad 10 t do 12 t vrátane ...................................... 15 900 Sk
nad 12 t do 14 t vrátane ...................................... 19 900 Sk
nad 14 t do 16 t vrátane ...................................... 23 900 Sk
nad 16 t do 18 t vrátane ...................................... 27 900 Sk
nad 18 t do 20 t vrátane ...................................... 31 900 Sk
nad 20 t do 22 t vrátane ...................................... 37 200 Sk
nad 22 t do 24 t vrátane ...................................... 42 600 Sk
nad 24 t do 26 t vrátane ......................... ............. 47 900 Sk
nad 26 t do 28 t vrátane ...................................... 53 200 Sk
nad 28 t do 30 t vrátane ...................................... 58 500 Sk
nad 30 t .................................................. ............. 63 800 Sk
s 3 nápravami do 15 t vrátane ............................. 14 600 Sk
nad 15 t do 17 t vrátane ...................................... 17 300 Sk
nad 17 t do 19 t vrátane ...................................... 21 300 Sk
nad 19 t do 21 t vrátane ...................................... 25 300 Sk
nad 21 t do 23 t vrátane ....................................... 29 300 Sk
nad 23 t do 25 t vrátane ...................................... 33 200 Sk
nad 25 t do 27 t vrátane ...................................... 37 200 Sk
nad 27 t do 29 t vrátane ...................................... 41 200 Sk
nad 29 t do 31 t vrátane ...................................... 45 200 Sk
nad 31 t do 33 t vrátane ...................................... 50 500 Sk
nad 33 t do 35 t vrátane ...................................... 55 900 Sk

nad 35 t do 37 t vrátane ...................................... 61 200 Sk
nad 37 t do 40 t vrátane ...................................... 66 500 Sk
nad 40 t .................................................. ............. 71 800 Sk
so 4 a s viacerými nápravami do 23 t vrátane ..... 18 600 Sk
nad 23 t do 25 t vrátane ...................................... 22 600 Sk
nad 25 t do 27 t vrátane ...................................... 26 600 Sk
nad 27 t do 29 t vrátane ...................................... 30 600 Sk
nad 29 t do 31 t vrátane ...................................... 34 600 Sk
nad 31 t do 33 t vrátane ...................................... 39 900 Sk
nad 33 t do 35 t vrátane ...................................... 45 200 Sk
nad 35 t do 37 t vrátane ...................................... 50 500 Sk
nad 37 t do 40 t vrátane ...................................... 55 900 Sk
nad 40 t .................................................. .............. 61 200 Sk

PLATENIE ŽILINA: (čísla účtov si radšej preverte na stránke Žiliny)
č. účtov:
Čísla účtov pre Žilinu -Daň z automobilov r.2006:
pre DU 1: 7000232698/8180
pre DU 2: 7000232727/8180

KS pre platbu šekom:1149
KS pre platbu z účtu:1148 alebo 1144
VS: DIČ

-----------------------------------------------------------------------
KOŠICE
v priloženom dokumente
číslo účtov na platbu daní

-----------------------------------------------------------------------PREŠOV
link: http://www.vucpo.sk/ganet/vuc/po/por...VZN_8_2005.pdf
dokument je aj v prílohe
číslo účtov na platbu daní
-----------------------------------------------------------------------

NITRA
link: http://www.unsk.sk/files/VZN/VZN3-2005.doc

1.) Sadzba dane pre osobný automobil podľa zdvihového objemu motora v cm3 uvedeného v technickom preukaze vozidla :

do 900 cm ³ vrátane 1 700 Sk
nad 900 cm ³ do 1 200 cm ³ vrátane 2 200 Sk
nad 1 200 cm ³ do 1 500 cm ³ vrátane 3 000 Sk
nad 1 500 cm ³ do 2 000 cm ³ vrátane 3 800 Sk
nad 2 000 cm ³ do 3 000 cm ³ vrátane 4 800 Sk
nad 3 000 cm ³ 5 700 Sk

2.) Sadzba dane pre úžitkové vozidlo a autobus podľa celkovej hmotnosti a podľa počtu náprav uvedených v technickom preukaze vozidla, osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo a sadzba dane pre vozidlo používané v rámci návesovej jazdnej súpravy (ťahač a náves) podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav uvedených v dokladoch vozidla, osobitne pre ťahač a osobitne pre náves, vozidlo sa z hľadiska určenia sadzby dane zaradí do najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do akej by patrilo podľa celkovej hmotnosti uvedenej v technickom preukaze vozidla, osobitne ťahač a osobitne náves :

s 1 alebo 2 nápravami sadzba
do 1 t vrátane 1 900 Sk
nad 1 t do 2 t vrátane 3 400 Sk
nad 2 t do 4 t vrátane 5 600 Sk
nad 4 t do 6 t vrátane 8 400 Sk
nad 6 t do 8 t vrátane 11 100 Sk
nad 8 t do 10 t vrátane 14 000 Sk
nad 10 t do 12 t vrátane 16 700 Sk
nad 12 t do 14 t vrátane 20 900 Sk
nad 14 t do 16 t vrátane 25 100 Sk
nad 16 t do 18 t vrátane 29 300 Sk
nad 18 t do 20 t vrátane 33 500 Sk
nad 20 t do 22 t vrátane 39 100 Sk
nad 22 t do 24 t vrátane 44 700 Sk
nad 24 t do 26 t vrátane 50 300 Sk
nad 26 t do 28 t vrátane 55 900 Sk
nad 28 t do 30 t vrátane 61 400 Sk
nad 30 t 67 000 Sk

s 3 nápravami

do 15 t vrátane 15 300 Sk
nad 15 t do 17 t vrátane 18 200 Sk
nad 17 t do 19 t vrátane 22 400 Sk
nad 19 t do 21 t vrátane 26 600 Sk
nad 21 t do 23 t vrátane 30 800 Sk
nad 23 t do 25 t vrátane 34 900 Sk

-----------------------------------------------------------------------


TRENČÍN
link:
dokument je aj v prílohe
číslo účtov na platbu daní

Článok 2
Sadzba dane

Ročná sadzba dane pre osobné automobily, úžitkové vozidlá, autobusy a vozidlá používané v rámci návesovej jazdnej súpravy :

2.1. Sadzba dane pre osobné automobily so zdvihovým objemom motora uvedenom v dokladoch vozidla:

a) do 900 cm3 vrátane 1 760 Sk
b) nad 900 cm3 do 1 200 cm3 2 310 Sk
c) nad 1 200 cm3 do 1 500 cm3 vrátane 3 190 Sk
d) nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 vrátane 4 070 Sk
e) nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 vrátane 5 170 Sk
f) nad 3 000 cm3 6 160 Sk


2.2. Sadzba dane pre úžitkové vozidlo a autobus s celkovou hmotnosťou a počtom náprav osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo a sadzba dane pre vozidlo používané v rámci návesovej jazdnej súpravy (ťahač a náves) podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav osobitne pre ťahač a osobitne pre náves (vozidlo sa z hľadiska určenia sadzby dane zaradí do najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do akej by patrilo podľa celkovej hmotnosti uvedenej v dokladoch, osobitne ťahač a osobitne náves):

a) s 1 alebo 2 nápravami
- do 1t vrátane 1 890 Sk
- nad 1 t do 2 t vrátane 3 360 Sk
- nad 2 t do 4 t vrátane 5 565 Sk
- nad 4 t do 6 t vrátane 8 400 Sk
- nad 6 t do 8 t vrátane 11 130 Sk
- nad 8 t do 10 t vrátane 13 965 Sk
- nad 10 t do 12 t vrátane 16 695 Sk
- nad 12 t do 14 t vrátane 20 895 Sk
- nad 14 t do 16 t vrátane 25 095 Sk
- nad 16 t do 18 t vrátane 29 295 Sk
- nad 18 t do 20 t vrátane 33 495 Sk
- nad 20 t do 22 t vrátane 39 060 Sk
- nad 22 t do 24 t vrátane 44 730 Sk
- nad 24 t do 26 t vrátane 50 295 Sk
- nad 26 t do 28 t vrátane 55 860 Sk
- nad 28 t do 30 t vrátane 61 425 Sk
- nad 30 t 66 990 Sk
b) s 3 nápravami
- do 15 t vrátane 15 330 Sk
- nad 15 t do 17 t vrátane 18 165 Sk
- nad 17 t do 19 t vrátane 22 365 Sk
- nad 19 t do 21 t vrátane 26 565 Sk
- nad 21 t do 23 t vrátane 30 765 Sk
- nad 23 t do 25 t vrátane 34 860 Sk
- nad 25 t do 27 t vrátane 39 060 Sk
- nad 27 t do 29 t vrátane 43 260 Sk
- nad 29 t do 31 t vrátane 47 460 Sk
- nad 31 t do 33 t vrátane 53 025 Sk
- nad 33 t do 35 t vrátane 58 695 Sk
- nad 35 t do 37 t vrátane 64 260 Sk
- nad 37 t do 40 t vrátane 69 825 Sk
- nad 40 75 390 Sk
c) so 4 a s viacerými nápravami
- do 23 t vrátane 19 530 Sk
- nad 23 t do 25 t vrátane 23 730 Sk
- nad 25 t do 27 t vrátane 27 930 Sk
- nad 27 t do 29 t vrátane 32 130 Sk
- nad 29 t do 31 t vrátane 36 330 Sk
- nad 31 t do 33 t vrátane 41 895 Sk
- nad 33 t do 35 t vrátane 47 460 Sk
- nad 35 t do 37 t vrátane 53 025 Sk
- nad 37 t do 40 t vrátane 58 695 Sk
- nad 40 64 260 Skďalšie kraje prosím pridajte tak, že skopírujte tento môj príspevok a doplňte ho. Ak budú naplnené všetky kraje, skopírujem to aj do tohoto prvého príspevku, prípadne doplním prílohy...
Tému pripnem, tak aby bola úplne prvá!

DAKUJEM
Naposledy upravil Richard : 15.01.06 at 19:29
Usporiadat
Téma je uzavretá.
Anonymka Anonymka

Anonymka je offline (nepripojený) Anonymka

som baba, ktorá je mladá - už skúsenejšia, ktorá miluje život, zábavu a svoju prácu ...viac
Zita5
Pokiaľ nenastala žiadna zmena oproti minulému roku tak nie DP , stačí len zaplatiť .
A v prípade, že sme nastala zmena, a vyplňujem DP, dátum vzniku daňovej povinnosti bude dátum 1.1.2005??? Totiž vlani sa to vypisovalo tak. Alebo 1.1.2006??? Pri zmene - nákup vozidla bude 20.1.06, to je mi jasné, ale čo pri ostatných vozidlách??? Aký bude dátum daňovej povinnosti? Ďakujem za skorú odpoveď.
0 0
Evanka Evanka

Evanka je offline (nepripojený) Evanka

Anonymka
A v prípade, že sme nastala zmena, a vyplňujem DP, dátum vzniku daňovej povinnosti bude dátum 1.1.2005??? Totiž vlani sa to vypisovalo tak. Alebo 1.1.2006??? Pri zmene - nákup vozidla bude 20.1.06, to je mi jasné, ale čo pri ostatných vozidlách??? Aký bude dátum daňovej povinnosti? Ďakujem za skorú odpoveď.
Podľa mňa prihlásiš k Dz MV iba novo zakúpené vozidlo. Ostatné, ktoré boli prihlásené v minulom roku, už neprihlasuješ.
0 0
Anonymka Anonymka

Anonymka je offline (nepripojený) Anonymka

som baba, ktorá je mladá - už skúsenejšia, ktorá miluje život, zábavu a svoju prácu ...viac
To je mi jasné, ale menia sa sadzby, takže musím spraviť nové priznanie ale otázne je, či do kolónky dátum vzniku DP niečo uvediem, alebo nie...
0 0
ajobs ajobs

ajobs je offline (nepripojený) ajobs

muž
Anonymka
To je mi jasné, ale menia sa sadzby, takže musím spraviť nové priznanie ale otázne je, či do kolónky dátum vzniku DP niečo uvediem, alebo nie...
Ak sa menia len sadzby, potom by som nové DP nerobil, iba zaplatil daň vypočítanú z nových sadzieb.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Anonymka
To je mi jasné, ale menia sa sadzby, takže musím spraviť nové priznanie ale otázne je, či do kolónky dátum vzniku DP niečo uvediem, alebo nie...
Pre rok 2006 dátum 1.1.2006.
0 0
Evanka Evanka

Evanka je offline (nepripojený) Evanka

Anonymka
To je mi jasné, ale menia sa sadzby, takže musím spraviť nové priznanie ale otázne je, či do kolónky dátum vzniku DP niečo uvediem, alebo nie...
Nepodávala by som vzhľadom na zmenu sadzieb nové priznanie k DzMV. Mohlo by sa stať, že ti automobily zaevidujú ešte raz. Poznám taký prípad. Prihlásiš iba ten automobil, ktorý doteraz nie je prihlásený k dani z MV. Zaplatíš sumu, podľa nových sadzieb.
0 0
Anonymka Anonymka

Anonymka je offline (nepripojený) Anonymka

som baba, ktorá je mladá - už skúsenejšia, ktorá miluje život, zábavu a svoju prácu ...viac
tak sa opýtam na daňovom zajtra ... Ale dík za rady!
0 0
NADEJKA NADEJKA

NADEJKA je offline (nepripojený) NADEJKA

Mám ten istý problém, a po naštudovaní novely mi z toho vyšlo,že keďže slovenská strana používa autá k podnikaniu, tak musím zaplatiť daň z MV.
Česká strana ju zaplatí tiež,pretože má z MV príjem.
Dúfam,že je to tak správne.
0 0
bordzis bordzis

bordzis je offline (nepripojený) bordzis

Zdravim všetkých poraďákov.... mne sa tiež ušiel jeden problém. Nasledovný: ... podnikateľ používal v roku 2005 na podnikanie nákladné vozidlo. Toto vozidlo sa mu automaticky na daňovom úrade vygenerovalo do roku 2006. Daň z tohoto motorového vozidla je 30.800,- Sk. Ale v roku 2006 konktretne od 25.1. chce používat, resp. používa na podnikanie ďalšie vozidlá. A z tých by mala byť kumulatívne daň okolo 30.000. Takže celková daň na rok 2006 je viac ako 60 tisíc. ...No a problém je v tom, že podnikateľ by chcel zaplatiť daň štvrťročne. Žiaľ, bolo mi povedané, že nakoľko všetky tieto vozidlá nie su na jednom priznaní, nemôže platiť štvrťročne, ale musí zaplatiť 30.800 a potom aj tých 30.000. Jedine riešenie, ktoré ma napadlo je, že odhlásim to "vygenerované" vozidlo k 20.1. a podám komplet priznanie od 25.1. na všetky vozidlá spolu. Pýtam sa na Váš názor?!... vidí v tom niekto nejaký problém? .... ak niekto vie, nech odpovie... budem vďačný... ďakujem...
0 0
Denda Denda

Denda je offline (nepripojený) Denda

bordzis
Jedine riešenie, ktoré ma napadlo je, že odhlásim to "vygenerované" vozidlo k 20.1. a podám komplet priznanie od 25.1. na všetky vozidlá spolu. Pýtam sa na Váš názor?!... vidí v tom niekto nejaký problém? .... ak niekto vie, nech odpovie... budem vďačný... ďakujem...
Možno v dôvode na vyradenie vozidla z používania
0 0
atramka atramka

atramka je offline (nepripojený) atramka

K dani z mot. vozidla: aký špecifický symbol treba zadať?
0 0
pyton pyton

pyton je offline (nepripojený) pyton

Mne nejdú otvoriť tie prílohy! Vám idú? Škoda, že aj sadzby pre BA nie sú rovno na stránke, tak, ako ostatné kraje.
0 0
pyton pyton

pyton je offline (nepripojený) pyton

atramka, špecifický len keď chceš, napr. 2006
0 0
atramka atramka

atramka je offline (nepripojený) atramka

pyton, ďakujem za odpoveď, ja som tam nič nezadala, lebo som to práve uhrádzala......
0 0
Vladimír Ozimý Vladimír Ozimý

Vladimír Ozimý je offline (nepripojený) Vladimír Ozimý

človiečik
ahojte...no mna by zaujimalo ked zivnostnik kupi auta na podnikanie dajme tomu v novembri 2005 je povinny zaplatit dan z motorovych vozidiel bez ohladu ci na nom jazdil alebo nie...skratka auto kupene na zivnost sa chape auto vyuzivane na podnikanie napriek tomu ze nepresiel na tom ani kilometer?
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Vladimír Ozimý
ahojte...no mna by zaujimalo ked zivnostnik kupi auta na podnikanie dajme tomu v novembri 2005 je povinny zaplatit dan z motorovych vozidiel bez ohladu ci na nom jazdil alebo nie...skratka auto kupene na zivnost sa chape auto vyuzivane na podnikanie napriek tomu ze nepresiel na tom ani kilometer?
Ak auto nepoužíva v súvislosti s podnikaním, tak daň neplatí.
0 0
Vladimír Ozimý Vladimír Ozimý

Vladimír Ozimý je offline (nepripojený) Vladimír Ozimý

človiečik
o.k. takze v podste ak si neuplatni benzin do nakladov ani ine naklady suvisiace s autom nie je potrebne platit cestnu dan, to znamena nakup auta na firmu este neznamena povinnost zaplatit cestnu dan
Naposledy upravil Vladimír Ozimý : 31.01.06 at 10:34
0 0
ajobs ajobs

ajobs je offline (nepripojený) ajobs

muž
Ale ak ho zaradíš do majetku firmy, potom daň platíš.
0 0
Denda Denda

Denda je offline (nepripojený) Denda

Vladimír Ozimý
ahojte...no mna by zaujimalo ked zivnostnik kupi auta na podnikanie dajme tomu v novembri 2005 je povinny zaplatit dan z motorovych vozidiel bez ohladu ci na nom jazdil alebo nie...skratka auto kupene na zivnost sa chape auto vyuzivane na podnikanie napriek tomu ze nepresiel na tom ani kilometer?
Nerozumiem tejto vete
0 0
Vladimír Ozimý Vladimír Ozimý

Vladimír Ozimý je offline (nepripojený) Vladimír Ozimý

človiečik
ajobs
Ale ak ho zaradíš do majetku firmy, potom daň platíš.

no a prave na to sa pytam ci vznika povinnost zaplatit dan uz kupou na zivnost alebo vznika az pouzitim to znamena ze on na nom nebude skratka jazdit aj tak je povinny kedze ho ma v majetku firmy teda na zivnost?
0 0
Načítať ďalšie