Zavrieť

Porady

Refakturácia energií - služba, alebo tovar?

Čafte všetci,

Moja prosba o pomoc sa týka toho, že prenajímame nehnuteľnosť a zároveň nájomníkom vystavujeme faktúry za dodanú energiu - elektrická, plyn, voda. Dostal som radu, že text faktúry má obsahovať údaj: služba poskytnutá v súvislosti s nájmom. Z hľadiska DPH a z hľadiska účtovníctva, ide o dodanie tovaru, alebo o dodanie služby?
Usporiadat
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
stoopid
Čafte všetci,

Moja prosba o pomoc sa týka toho, že prenajímame nehnuteľnosť a zároveň nájomníkom vystavujeme faktúry za dodanú energiu - elektrická, plyn, voda. Dostal som radu, že text faktúry má obsahovať údaj: služba poskytnutá v súvislosti s nájmom. Z hľadiska DPH a z hľadiska účtovníctva, ide o dodanie tovaru, alebo o dodanie služby?

O dodanie služby poskytnutej s nájmom .
0 0
stoopid stoopid

stoopid je offline (nepripojený) stoopid

dik moc. a keby tam bolo napísané dodanie elektrickej energie?
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Nevidím ani v tom žiadny problém . Dostávam aj ja faktúry a zasa opačne aj ja fakturujem:

spotreba elektrickej energie za mesiac ........... počet kw ...... sadzba ... atď.
0 0
stoopid stoopid

stoopid je offline (nepripojený) stoopid

A keď vystavíš faktúru svojmu nájomníkovi, zaúčtuješ výnos na 602?
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
stoopid
A keď vystavíš faktúru svojmu nájomníkovi, zaúčtuješ výnos na 602?
Narazila kosa na kameň . Účtujem v JÚ , ale podľa mňa by to mohlo byť na 602 , neviem ako ma pochvália účtovníci , ktorý účtujú v PÚ . Čakaj ešte na odpoveď od kolegov.
0 0
stoopid stoopid

stoopid je offline (nepripojený) stoopid

Začínam si totiž klásť otázku, či nejde o dodanie tovaru. Podľa zákona o DPH §8 ods. 1 je dodanie elektrickej energie, plynu a vody dodaním tovaru.
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
No pozerala som §8 a je to tak , len teraz ma mýli to že , považujem to ako tovar od elektrárni , vodárni, plynární , ale neviem ako to teraz definovať , keď dávaš do prenájmu nehnuteľnosť aj s uvedenými médiami .

Radšej ešte počkaj pokiaľ sa ozvú ďalší . Neviem prečo si myslím že by to mala byť služba . Prenájom priestorov nie je predsa tovar .Ale paragraf 8 DPH o tom značí , že áno .
No uvidíme .
0 0
ALDA ALDA

ALDA je offline (nepripojený) ALDA

stará mama, matka, manželka
stoopid
Začínam si totiž klásť otázku, či nejde o dodanie tovaru. Podľa zákona o DPH §8 ods. 1 je dodanie elektrickej energie, plynu a vody dodaním tovaru.
Dodávam, že nájom služba..ale energia-tovar!
0 0
stoopid stoopid

stoopid je offline (nepripojený) stoopid

Alda, prosím, napíš viac, nerozumiem, čo si chcela povedať.
0 0
ALDA ALDA

ALDA je offline (nepripojený) ALDA

stará mama, matka, manželka
stoopid
Alda, prosím, napíš viac, nerozumiem, čo si chcela povedať.Nájom je služba, ale refakt. energii je tovar..takže rozúčtujem: ..311/602
311/601
+ DPH
0 0
stoopid stoopid

stoopid je offline (nepripojený) stoopid

Nebude sa to považovať za nepovolené podnikanie, ono predsa len ide o regulované odvetvie a nie každý má právo dodávať elektrickú energiu?
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

stoopid
Nebude sa to považovať za nepovolené podnikanie, ono predsa len ide o regulované odvetvie a nie každý má právo dodávať elektrickú energiu?
Nie, refakturácia energií pri prenájme nehnuteľností je bežná vec.
0 0
stoopid stoopid

stoopid je offline (nepripojený) stoopid

Takže tomu mám rozumieť tak, že Alda a Liba tvrdia, že ide o predaj tovaru (aj pre účely dph a má sa účtovať na 601. Som v tomto prípade poviný podať súhrný výkaz?
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

stoopid
Nebude sa to považovať za nepovolené podnikanie, ono predsa len ide o regulované odvetvie a nie každý má právo dodávať elektrickú energiu?
Reagovala som len na slovaná "nepovolené podnikanie".
K účtovaniu:
Ing Cenigová vo svojej Praktickej príručke k 1.1.2005 uvádza na strane 230 k účtu 502-Spotreba energie - okrem iného toto: "V prospech účtu 502 sa účtujú náhrady od pracovníkov alebo iných osôb za odobranú energiu z externých dodávok vyúčtovaných účtovnej jednotke (napr. el. prúd, plyn a pod.)".
Na strane 410 k tomuto účtu zmenila slová "iných osôb" na "právnických osôb".
Pri účtoch 602 a 604 vôbec nespomína refakturáciu energie.
Na účte 601-tržby za vlastné výrobky, sa to nemôže účtovať.
Naposledy upravil liba2 : 21.01.06 at 16:38
0 0
stoopid stoopid

stoopid je offline (nepripojený) stoopid

Ďakujem Liba, viem, že momentálne ide o odbočenie od témy DPH, ale ako by si riešila účtovanie?
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

§ 8 zákona o DPH:
" (1) Dodaním tovaru je
a) dodanie hmotného majetku, pri ktorom dochádza k zmene vlastníckeho práva, ak tento zákon neustanovuje inak; na účely tohto zákona hmotným majetkom sú hnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj elektrina, plyn, voda, teplo, chlad a bankovky a mince, ak sa predávajú na zberateľské účely za inú cenu, ako je ich nominálna hodnota, alebo za inú cenu, ako je prepočet ich nominálnej hodnoty na slovenskú menu podľa kurzu vyhlasovaného Národnou bankou Slovenska........" .
Teda energia je dodanie tovaru.
0 0
stoopid stoopid

stoopid je offline (nepripojený) stoopid

Vďaka, ešte pokiaľ dobre rozumiem, nie som povinný podávať súhrnný výkaz, pretože nejde o obchod s inou krajinou. Môžeš potvrdiť, prosím?
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

stoopid
Ďakujem Liba, viem, že momentálne ide o odbočenie od témy DPH, ale ako by si riešila účtovanie?
V rokoch 2002-2003 som účtovala firmu ktorá prenajímala priestory a refaktúrovala el. aj plyn. Účtovala som to tak ako radí Cenigová, teda na 502 DAL. Aj firme to tak vyhovovalo, lebo tým sa očistili náklady na 502 na skutočné, ktoré spotrebovala firma na energie.
Podotýkam, že to bolo pred platnosťou nového zákona o DPH.
Ak sa rozhodneš pre tento variant, rozhodne si urob k tomu internú smernicu.
Napriek tomu čo uvádza Cenigová, ak sa rozhodneš používať účet tr.6, tak zaúčtovala by som to ako tovar a urobila by som osobitný analyt. účet.
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

stoopid
Vďaka, ešte pokiaľ dobre rozumiem, nie som povinný podávať súhrnný výkaz, pretože nejde o obchod s inou krajinou. Môžeš potvrdiť, prosím?
No to vieš ty či ide o obchod s inou krajinou . Vychádzala som z toho , že el. odoberáš z Elektrání a plyn z SPP.
A faktúruješ SK odberateľom.
0 0
stoopid stoopid

stoopid je offline (nepripojený) stoopid

Ďakujem moc
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať