Zavrieť

Porady

Spoločenstvo a príkazná zmluva

Sme spoločenstvo vlastníkov bytov, postavili sme si vlastnú kotolňu a neviem aký pomer uzatvoriť s kotolníkom. V niektorých príspevkoch som sa dočítal o Príkaznej zmluve. Mohol by mi niekto poradiť? Ešte jedna otázka je nutné aby sme mali uzavreté dohody o vykonaní práce( predseda, podpredseda a domovníci)? Na správe spoločenstva sa snažím angažovať celý výbor a odmenu za správu vyplácame 1x štrťročne.
Dík...
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

Janca je offline (nepripojený) Janca

Janca
U nás máme s kuričmi uzavretú príkaznú zmluvu - podľa popisu práce a ostatných bodov ide o závislú činnosť. Odmena im zdaňujeme preddavkovo a na konci roka im dáme potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených odmenách a odvedenej dani, aby si mohli urobiť DP, alebo si odovzdať potvrdenie do svojej mzdovej učtárne na Roč. zúčt. dane. Odvod do ZP a SP sa nerobí.
Ak máte v zmluve a nejakom uznesení konkretizované, ako budú odmeňovaní štatutári (predseda, podpredseda, dozorná rada, revízna komisia, NIE DOMOVNÍK !!!) nemusíš robiť DOVP, len urobíš sumárny zápis o tom, koľko a kedy sa im vypláca - v prípade hotovosti na VPD, alebo na účet. Nakoľko však ide o príjem zo závislej činnosti - treba taktiež preddavkovo zdaniť a vydať na konci roka potvrdenie ako kotolníkom.
Domovník je podľa mňa opakovaná činnosť a DOVP sa nehodí, aj keď Združenie SVB usmerňuje svojich členov, že v prípade, že by pre SVB bolo nehospodárne prijať niekoho aj na skrátený PP, môže sa táto forma odmeňovania použiť, my DOVP používame iba na príležitostné opravy. Ak by si však DOVP s domovníkom uzavrel - pozor treba sa prihlásiť ako zamestnávateľ na SP, DOVP dopredu zaregistrovať a odvádzať 0,8%. Samozrejme posielať mesačné hlásenia.
Ku všetkým typom zmlúv a vyplácaniu odmien treba byť nahlásený ako SVB na DU ako platiteľ dane z príjmu zo závislej činnosti, kde sú ďalšie povinnosti - ako 1/4 prehľad odvedených daní (pozor vždy do 30 dní, nie do konca mesiaca) po mesiaci výplaty.
Tak asi v krátkosti.

PeterNR je offline (nepripojený) PeterNR

PeterNR
Táto téma bola uzatvorená z dôvodu duplicity. Diskusia o odmenách funkcionárom SVB a správcom bytov ďalej pokračuje na téme "Ako vyplatiť ľudí v SVB, a v správe bytov?".

Spoločenstvo a príkazná zmluva

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.