Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013

Značky   , , , , , , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013

Autor Jozef Mihál   09.12.12
S účinnosťou od 1.1.2013 sa zásadným spôsobom mení spôsob stanovenia rozhodujúceho obdobia na určenie vymeriavacieho základu zamestnanca podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zmeny obsahuje novela zákona č. 252/2012 a najmä ďalšia novela zákona schválená v NRSR 27.11.2012, zverejnená v Zbierke 20.12.2012 pod číslom 413/2012 Z.z.


Zamestnanec s pravidelným mesačným príjmom (vrátane dohodárov)

Podľa § 139 ods. 1 prvá veta, rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 1 (zamestnanec s pravidelným mesačným príjmom okrem DoBPŠ a okrem zamestnanca na DoVP/DPČ, ktorý je poberateľom starobného, invalidného alebo invalidného výsluhového dôchodku, alebo poberá výsluhový dôchodok a dosiahol dôchodkový vek) a ods. 2 druhej vete (dohodár s pravidelným mesačným príjmom, ktorý je len dôchodkovo poistený) je kalendárny mesiac, za ktorý platí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti.

Vymeriavací základ je príjem za daný kalendárny mesiac podľa § 138 ods. 1 (aký príjem sa započítava do VZ), 6 (maximálny mesačný VZ), 8 až 12 (VZ zamestnávateľa, postup pri existencií viacerých poistení, krátenie VZ) a 17 (zaokrúhlenie VZ na celé centy nadol).

Vymeriavací základ študenta na DoBPŠ z odvodovo zvýhodnenej dohody s pravidelným mesačným príjmom na povinné dôchodkové poistenie podľa § 139c ods. 2 je daný ako rozdiel medzi mesačným príjmom a sumou 66/155 eur (do 18 rokov až do mesiaca, v ktorom dovŕši 18 rokov, je hranica 66 eur, od 18 rokov 155 eur). Úrazové a garančné poistenie sa odvádza z celej sumy mesačného príjmu študenta.

To znamená:

Poistné za zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom, vrátane dohodárov s pravidelným mesačným príjmom a študentov na DoBPŠ na odvodovo zvýhodnenú dohodu s pravidelným mesačným príjmom sa odvádza každý mesiac, najneskôr vo výplatnom termíne.

Poistné sa vykazuje na

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

Priložené súbory
 • File Type: docx 461_par138.docx (26.2 KB, 244 videní)

 • 13
  ľudí to zaujíma
  mňa tiež
  RIEŠENIE Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013

  Riešenie témy "Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013

  Riešenie témy "Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013

  Riešenie témy "Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013

  Riešenie témy "Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013

  Riešenie témy "Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013

  Riešenie témy "Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013

  Riešenie témy "Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013

  Riešenie témy "Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013

  Riešenie témy "Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013

  Riešenie témy "Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013

  Riešenie témy "Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013

  Riešenie témy "Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013

  Riešenie témy "Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013

  Riešenie témy "Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013

  Riešenie témy "Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013

  Riešenie témy "Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013

  Riešenie témy "Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013

  Riešenie témy "Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013

  Riešenie témy "Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013

  Riešenie témy "Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

   
  Strana 1 z 6 123456 PoslednáPosledná