Zavrieť

Porady

Odmietnutie dedičstva

Zomrela mi mama.Dediť bude môj otec ,ja a dve sestry.Dediť sa budú nejaké pozemky a rodinný dom zo záhradou.Otec polovicu ja zo sestrami po tretine .Ako možnosti dedenia mi pripadajú vhodné dve možnosti:
vzdať sa dedičstva v prospech ostatných dedičov s podmienkou ,že keby sa niečo z dedičstva predávalo mal by som právo na jednu tretinu z predajnej ceny?
alebo
odmietnuť dedičstvo s tým .že budú dediť moje dve deti,s ktorých jedno nie je plnoleté.Ak som správne pochopil nemôže dediť iba jeden/plnoletý/V prípade neplnoletého dediča môže pri ďalšom konaní zastupovať jeho plnoletý súrodenec?Ako je to v prípade ,že by sa mojim deťom niečo stalo.Kto by po nich dedil?
My sme sa už predbežne dohodli na tých dvoch možnostiach a ja sa pýtam či je to tak možné?
Naposledy upravil pepo59 : 23.05.13 at 10:51
3 komentárov     zbaliť
luja5 Aj keď to možno priamo nesúvisí so zadaním témy, nie je mi jasné, na základe čoho má otec dediť polovicu a tri deti každé po jednej tretine. Otec (pozostalý manžel) a tri deti spolu ako štyria zákonní dediči by mali dediť rovnakým dielom (pokiaľ sa nedohodnú inak a nie je závet). Bolo by dobré upresniť si, či predmetom dedenia je majetok, ktorý bol v BSM a či bol spísaný závet, lebo rozsah majetku prechádzajúceho do dedenia a dedičské podiely sú pre jednotlivé situácie rozdielne (BSM, nie BSM, závet, obsah závetu ...). V tej súvislosti mi nie je jasná ani tretina z predajnej ceny pri štyroch dedičoch, ak sa vzdáš svojho podielu v prospech ostatných (troch) dedičov ...
pepo59 V BSM je rodinný dom zo záhradou.Pozemky sú vedené iba na mamu /dedičstvo po jej matke/. Ja počítam s tým keby sa prípadne predával dom zo záhradou /ale až po smrti otca /preto tá tretina z ceny.Mám potom nárok na tretinu predajnej ceny domu keď sa teraz vzdám dedičstva?Ohľadne rozdelenia dedičstva mi je to už jasné - § 473 ods1 Obč.z
luja5 Pepo59, doplnila som svoju odpoveď v zmysle Tvojho upresnenia v Tvojom komentári.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Katy a R je offline (nepripojený) Katy a R

  Katy a R
  Vy sa dopredu dohotnite - že ako si to predstavujete (komu čo má ísť) a pri dedičskom konaní môžte uzavrieť dohodu - bude tak - ako sa dohodnete. Môžte si dohodnúť aj ´dalšie podmienky - napr že čo pri predaji nehnuteľnosti (kto koho vyplatí) a pod... Notár môže v tom poradiť. Keď tam prídete s konkrétnym návrhom - konanie bude raz dva hotové

  luja5 je offline (nepripojený) luja5

  luja5
  Môj názor, v ktorom vychádzam z ďalej uvedených zákonných ustanovení:

  Podľa ust. § 31 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine maloletého môžu zastupovať rodičia ako jeho (obvykle) zákonní zástupcovia, ak ide o právne úkony, pri ktorých sa nepredpokladá, že by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom, alebo kolízny opatrovník ustanovený súdom. Z uvedeného vyplýva, že ho nemôže zastupovať plnoletý súrodenec z titulu, že je plnoletý súrodenec. V prípade maloletého dediča uzavretie dedičskej dohody podlieha schváleniu súdom.

  Ak by sa deťom niečo stalo, je problematické dnes povedať, kto by po nich dedil. Záležalo by, v akom veku by sa im niečo stalo, či by ne/mali v tom čase žijúcich potomkov, manžela/manželku, partnera či inú osobu žijúcu v spoločnej domácnosti a ako dlho, žijúcich rodičov, súrodencov ..., tiež či by spísali závet, v koho prospech a v akom majetkovom rozsahu. Pre orientáciu môže pomôcť pozrieť si k tomu ustanovenia §§ 473 a nasl. Obč. zákonníka.

  Keď sa teraz vzdáš svojho dedičského podielu po mame v prospech ostatných dedičov, nevznikne Ti tým nárok na tretinu z predajnej ceny celého domu, ak by sa dom predal až po smrti otca. Predmetom súčasnej dedičskej dohody môžu byť len dedičské podiely po mame (u Teba 1/4 z majetku, ktorý nebol v BSM a 1/8 z majetku, ktorý bol v BSM).

  Teraz sa nemôžeš vzdať svojho budúceho nároku na dedičský podiel po otcovi (§ 574 ods. 2 Obč. zákonníka), lebo otec žije a dedičstvo sa nadobúda až smrťou poručiteľa (§ 460 OZ). Dohoda v tomto smere by bola neplatná pre rozpor so zákonom, lebo by riešila niečo, čo podľa zákona ešte nevzniklo (dedičstvo po otcovi). Aj súd schváli len takú dedičskú dohodu, ktorá neodporuje zákonu (§ 482 ods. 2 OZ).
  Btw. - dnes sa predsa ani nevie, kto, čo a ako bude po otcovi dediť, všeličo sa môže stať a zamiešať karty v tom, s čím Ty počítaš, spolu/vlastníci a ich podiely na nehnuteľnostiach sa môžu zmeniť inak, predávajúcimi by sa mohol stať aj niekto iný ako sestra/y ...

  Pri dohode o vyplatení súčasnej výšky Tvojho podielu, ak by si sa jej vzdal v môj prospech (ak by som bola Tvoja sestra), nepristúpila by som na vyplatenie z predajnej ceny v prípade predaja. Ak by som totiž napríklad do nehnuteľnosti medzičasom investovala, zhodnotila ju a až neskôr ju predala, nevidela by som dôvod, aby som Ťa mala vyplácať aj z mojich investovaných peňazí, ktoré by zvýšili predajnú cenu nehnuteľnosti.
  Naposledy upravil luja5 : 24.05.13 at 12:37

  Odmietnutie dedičstva

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.