Zavrieť

Porady

vydržanie spoločného dvora

vie mi niekto poradiť ako vydržať spoločný dvor aj vtedy keď sú vlastníci uvedený na LV mrtvi? ďakujem
Naposledy upravil ivka70 : 16.04.15 at 06:44
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Papierniková je offline (nepripojený) Papierniková

  Papierniková
  Na vydržanie je okrem iných vecí viď § 63 zo zákona o notároch potrebné vyjadrenie osoby, ktorá má vlastnícke právo k danej nehnuteľnosti resp. právnych nástupcov.

  § 63
  Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní

  Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa vydáva formou notárskej zápisnice. Notárska zápisnica musí obsahovať
  a) vyhlásenie účastníka, že splnil podmienky vydržania podľa osobitného predpisu,6) najmä okolnosti odôvodňujúce začatie oprávnenej držby, trvanie a nepretržitosť držby. K vyhláseniu účastník dokladá
  1. vyjadrenia osôb, ktorým posledný zápis v katastri nehnuteľností preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu, alebo ich právnych nástupcov, ak sú tieto osoby známe, že nemajú k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady,
  2. vyjadrenie obce, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, že nemá k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady,
  3. vyjadrenie právnickej osoby, ktorá je príslušná na správu nehnuteľností podľa osobitného predpisu 6a) alebo má právo nakladať s nehnuteľnosťami podľa osobitného predpisu, 6b)
  že nemá k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady,
  b) označenie dôkazov, ktoré boli notárovi predložené na potvrdenie osvedčovaných skutočností,
  c) uvedenie dňa, ktorým účastník nadobudol vydržaním vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

  branislavp je offline (nepripojený) branislavp

  branislavp
  Ak máš znalosť, že vlastníci sú mŕtvi, asi je ťažko sa domáhať niečoho vydržaním. Ale nepoznám historickú genézu pozemku, jednotlivé drobenie pozemku podľa zápisov v katastri, ich dedičov atď, takže nevylučujem že aj vydržanie by mohlo byť uplatnené v rámci zákona.
  Podľa čísla parcely pozemku, na ktorom sa nachádza dvor, zisti na obecnom úrade, alebo mestskom dedičov. Podľa získaných informácií si pozri aj v pozemkovej knihe na katastri evidenciu na pozemnoknižnej vložke, kde podľa čísla parcely nájdeš históriu zápisov ako sa parcela rozdrobovala medzi dedičov. Budeš mať viac informácii a potom zvážiš ako ďalej. Samozrejme platí to, ak sa jedná o príbuzenský vzťah, inak sa k informáciám nedostaneš. Za nahliadnutie a odpis v poznámkach sa platí poplatok.
  Aj v archíve okresného súdu je možné prísť k informáciám, na základe získaných poznatkov z obecného, resp. mests.úradu, z pozemkovej knihy, konkrétne zápisy v pozemnoknižnej vložky-tam sú zapísané mená vlastníkov, osvedčenia o dedičstve ich čísla, dátum, na základe ktorých bola vykonaná zmena vlastníka nehnuteľnosti.
  V archíve sú archivované dedičské konania predchodcov tých vlastníkov, ktorí už nežijú. Aj z tých dedičských osvedčení je možné dozvedieť sa viac o pozemku a ďalších oprávnených dedičoch.
  V archíve sa môže dostať k informáciám iba osoba v príbuzenskom vzťahu, t.z. že ak príbuzenský vzťah nie je preukázaný, tak sa tam nedá zistiť nič. Veľa zdaru vo vybavovaní.
  Naposledy upravil branislavp : 20.01.15 at 12:08

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  Nedá sa. Ak existuje vlastník, nemôžeš nehnuteľnosť vydržať. Ak vlastník zomrel, malo prebehnúť dedičské konanie a nehnuteľnosť mal zdediť nový vlastník. S ním budeš musieť riešiť prípadné odkúpenie.

  Ak nebolo dedičské konanie, budeš musieť nájsť dedičov a iniciovať dedičské konanie.
  12 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  mmm11111 ďakujem pekne za odpoveď.... a ako by bolo možné nájsť potomkov keď v LV nie je okrem mena uvedené nič.??
  BXLmiami Nemáte u starostu matriku?
  BXLmiami Pardon,až teraz som si všimla že to sú LV a nie dedina.
  Chobot Treba pozrieť staré pozemkové knihy. Listy vlastníctva sa tvorili z obecných pozemkových kníh. Ak tú sú osoby, narodené dávnejšie, informácie o nich či o daných pozemkoch budú v tých pozemkových knihách.

  Ak si to zdedil, tak je možné pátrať aj podľa informácií od príbuzných, či v rodine. Ak si to kúpil, tak si si vyrobil problém. Ak aj nájdeš dedičov, najprv budú musieť preukázať príbuznosť k danej osobe. Teda dať do poriadku vlastníctvo a potom môžeš pozemok odkúpiť.
  doktor23 Prečo nie je možné vydržanie, ak existuje vlastník? Ak sú splnené podmienky stanovené zákonom - dobromyseľnosť, nerušenosť a nepretržitosť, vydržanie nastáva zo zákona.
  ivka70 Pretoze jednou z podmienok vydrzania je, ze uzivas nieco v dobrej viere, ze je to tvoje.
  Ak su znami vlastnici, aj ked mrtvi, nemozes si ani nahodou mysliet, ze uzivas svoj majetok.
  doktor23 Ak si naši rodičia napr. v 60-tych rokoch podpísali "rozdelovaciu" zmluvu, ktorá nebola zapísaná a vždy sme to tak brali, držali sme sa dohody a vlastníci Resp. ich právni nástupcovia to uznajú ...... Ja nevidím dôvod, ze by neboli splnené podmienky pre vydržanie
  ivka70 Ako spravne pises: vlastnici alebo ich nastupcovia to uznaju ... To presne plati aj tu.
  AmmiS Ak majú zmluvu = právny titul nadobudnutia, ktorý len nebol zapísaný (v rokoch 1950 - 1964) do katastra nehnuteľností tak áno, môžu vydržať, ak k tomu spĺňajú aj tie ostatné náležitosti. A oni zrejme zmluvu o nadobudnutí nemajú a okrem toho, im mŕtvy spoluvlastníci nemôžu dať súhlas.
  Vlastnícke právo vznikne zápisom do katastra. Kataster zapíše len na základe osvedčenia o vydržaní, ktoré vydá notár. (Takže vydržanie zo zákona nenastáva).
  doktor23 Pokiaľ viem, v občianskom zákonníku sa piše, ze vlastníctvo sa nadobúda vydržanim ak sú splnené podmienky: dobromyseľnosť, doba vydržania a nerušenosť. Je pravda, že kataster to zapíše len na základe notárskej zápisnice alebo rozsudku súdu, ale vlastníctvo vzniká zo zákona, o tom som presvedčený.
  Ak je niekto z vlastnikov mŕtvy, v zmysle notárskeho poriadku sa vyjadrujú jeho právni nástupcovia
  AmmiS Keďže pýtajúci sa neuviedli, že majú nejaký právny titul od ktorého by odvodili oprávnenú držbu (ako základnú podmienku nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním), myslím si, že vydržanie v ich prípade neprichádza do úvahy. Ani potomkovia mŕtvych im súhlas nemusia dať (z rôznych dôvodov).
  Skôr mi príde reálnejšie riešiť to ako napísal "branislap" - vyhľadať potomkov a predediť a s nimi jednať o odkúpení, alebo aj o darovaní... Ak to nepôjde dohodou, tak cestou súdu. Takto nebudú vynechaní z toho tí, ktorí tiež majú rovnaké spoluvlastnícke práva k danému pozemku.
  A nemalo by na tom meniť ani to, že sú mŕtvi, do ich vlastníckych práv nastupujú ich dediči.
  branislavp Chobot, dá sa nehnuteľnosť nadobudnúť titulom vydržania, ak existuje vlastník, ale len vtedy, keď s tým súhlasí vklastník. Musí to odobriť obecný, alebo mestský úrad. Poznám taký prípad.
    zbaliť

  viktorviktor je offline (nepripojený) viktorviktor

  viktorviktor
  zadaj "roep a dedičia" a čítaj, napr.
  http://www.vyvlastnenie.sk/clanok/a/...ch-vlastnikov/

  Ak neznámy vlastník už nežije, informácie o dedičskom konaní možno získať na príslušných okresných súdoch.
  právnik-probono 19.01.15 17:03 priradil do Porady

  vydržanie spoločného dvora

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.