Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

ADZ - ich význam na trhu práce

Značky   , , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

ADZ - ich význam na trhu práce

Autor Jozef Mihál   19.02.15
Od 1. marca 2015 nadobúda účinnosť najnovšia novela Zákonníka práce. K zásadným zmenám dochádza pri dočasnom prideľovaní zamestnancov podľa § 58 až 58b, čo sa dotkne činnosti agentúr dočasného zamestnávania. Tieto zmeny sú dôležité i pre samotných užívateľských zamestnávateľov, ku ktorým sú zamestnanci dočasne pridelení a pre „bežných“ zamestnávateľov, ktorí môžu pri dodržaní podmienok daných Zákonníkom práce takisto „požičiavať“ zamestnancov.VÝZNAM AGENTÚR DOČASNÉHO ZAMESTNÁVANIA NA TRHU PRÁCE

Ak má zamestnávateľ v podmienkach súčasnej tvrdej globálnej konkurencie úspech a má dostatok zákazok, stojí pred rozhodnutím ako zvýšiť počet svojich zamestnancov. Má tieto možnosti:

- zamestnať nových zamestnancov na pracovné zmluvy na dobu neurčitú alebo na dobu určitú

- pri dodržaní pravidiel daných Zákonníkom práce môže zamestnať „dohodárov“ formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

- dohodnúť sa s inou spoločnosťou na vykonaní prác formou subdodávateľskej zmluvy

- zapožičať si zamestnancov iného zamestnávateľa formou dočasného pridelenia,

- využiť služby agentúry dočasného zamestnávania (ADZ)

*
Posledná možnosť je pre zamestnávateľov výhodná, pretože:

- dočasné pridelenie zamestnancov patrí medzi najflexibilnejšie formy zamestnávania – zamestnávateľ má nízke náklady spojené so získaním zamestnanca a s ukončením pracovného vzťahu

- drvivú väčšinu administratívnych povinností na seba preberá ADZ.


(... pokračovanie v ďalších témach)

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

6
ľudí to zaujíma
mňa tiež